โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 07-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Endangered bamboo sharks given helping hand in Gulf of Thailand
ฉลามปล้องไม้ไผ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ได้รับการช่วยเหลือในอ่าวไทย

In the Gulf of Thailand, fisheries researchers use a guideline to scuba dive to the ocean floor where they release baskets full of young bamboo sharks.
ในอ่าวประเทศไทย นักวิจัยด้านการประมงใช้แนวทางในการดำน้ำลึกลงไปที่พื้นมหาสมุทรซึ่งเป็นที่ปลดตะกร้าที่เต็มไปด้วยฉลามปล้องไม้ไผ่วัยเด็ก

The small, slow moving, bottom dwelling sharks with striped bodies and an extra long tail have become endangered in recent years because of their popularity with fish collectors and exotic food diners.
ฉลามตัวเล็กที่เคลื่อนไหวช้าอาศัยอยู่ที่ก้นทะเล มีลำตัวลายเป็นแถบๆและหางที่ยาวเป็นพิเศษได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นที่นิยมของนักสะสมปลาและนักชิมอาหารแปลกใหม่

Researchers have released scores of juvenile bamboo sharks in the Gulf over the past several months, hoping to remove the species from the International Union for Conservation of Nature's "Near Threaened" red list.
นักวิจัยได้ปล่อยฉลามปล้องไม้ไผ่วัยละอ่อนจำนวนมากในอ่าวไทยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยหวังว่าจะนำสายพันธุ์ดังกล่าวออกจากบัญชีแดง "ใกล้ถูกคุกคาม" ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

"We dive down to the sea base to release the fishes in safe area so they have a better chance to survive, rather than releasing them on the water surface like most other animals," fisheries official Udom Krueniam told Reuters from a dive boat earlier this month. "If we release them on the water surface, there's more chance they’ll be eaten by bigger fish or swim out from shelter."
"เราดำลึกลงไปที่ก้นทะเลเพื่อปล่อยปลาในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้พวกมันมีโอกาสรอดชีวิตที่ดีกว่า แทนที่จะปล่อยพวกมันบนผิวน้ำเหมือนสัตว์อื่นๆ ส่วนใหญ่" อุดม เครือเนียม เจ้าหน้าที่ประมงคนหนึ่งบอกกับรอยเตอร์จากเรือดำน้ำเมื่อต้นเดือนนี้ "ถ้าเราปล่อยพวกมันบนผิวน้ำ จะมีโอกาสมากขึ้นที่พวกมันจะถูกปลาตัวใหญ่กินหรือว่ายออกจากที่พักพิง"

Researchers last week released 40 of the brownbanded bamboo sharks, aged between 2 and 3 months, in an purpose-built artificial coral reef at a depth of 18 metres (60 feet).
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักวิจัยได้ปล่อยฉลามปล้องไม้ไผ่จำนวน 40 ตัว ซึ่งมีอายุระหว่าง 2 ถึง 3 เดือนในแนวปะการังเทียมที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะที่ความลึก 18 เมตร(60 ฟุต)

The species is native to the Gulf of Thailand, and is also found across Southeast Asia, Japan, and Northern Australia.
สายพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในอ่าวไทย และยังพบได้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และออสเตรเลียตอนเหนือ

The sharks are one of the smallest marine predators, growing to a maximum length of around 1.2 metres (4 feet), and are not threatening to humans.
ฉลามชนิดนี้เป็นนักล่าในท้องทะเลที่ตัวเล็กที่สุดชนิดหนึ่ง โดยมีความยาวเต็มที่ประมาณ 1.2 เมตร(4 ฟุต) และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

They feed mainly at night, using their small teeth to grasp or crush prey.
ส่วนใหญ่พวกมันจะหากินในเวลากลางคืนโดยใช้ฟันเล็กๆ จับหรือบดขยี้เหยื่อ

Researchers hope the released sharks will settle in to their new home, where they will initially be sheltered by the man-made reef and hopefully reproduce.
นักวิจัยหวังว่าฉลามที่ปล่อยออกมาจะอาศัยอยู่ในบ้านใหม่ของพวกมันที่ในระยะแรกพวกมันจะได้รับการกำบังโดยแนวปะการังที่มนุษย์สร้างขึ้นและหวังว่าจะแพร่พันธุ์

คำศัพท์ข่าว
- artificial (adj) = เทียม, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, สร้างเลียนแบบธรรมชาติ
- be sheltered by = ถูกกำบังโดย, ได้ที่พักพิงจาก (Passive Voice)
- better chance = มีโอกาศดีขึ้น, มีโอกาสมากขึ้น
- coral reef = แนวปะการัง, พื้นที่ของปะการังซึ่งบางครั้งด้านบนสามารถมองเห็นได้จากมุมสูงเหนือทะเล
- crush (n, v) = บด, บี้, ขยี้, เหยียบทำลาย
- exotic (adj) = แปลก, ผิดธรรมดา, ประหลาด
- facility (n) = สถานที่( สถานที่ ที่ถูกจัดเตรียมไว้) , สิ่งอำนวยความสะดวก
- grasp (n, v) = จับ, ฉวย, คว้า, แย่ง
- guideline (n) = ข้อแนะนำ, หลักเกณฎ์, แนวทางให้ปฏิบัติ
- initially (adv) = ตั้งแต่แรก, ในเบื้องต้น, ก่อนอื่น
- man-made (compound) = ที่ซึ่งมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา
- native = โดยกำเนิด, พื้นเมือง, ดั้งเดิมของท้องถิ่น
- ocean floor = ก้นทะเล
- popularity (n) = ความเป็นที่นิยม, ความเป็นที่ชื่นชอบ
- predator (n) = สัตว์ผู้ล่า, สัตว์ใหญ่ผู้ล่าเนื้อสัตว์เล็กเป็นอาหาร
- prey (n) = เหยื่อ, อาหาร
- reproduce (v) = สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์
- safe area = บริเวณที่ปลอดภัย
- scores = จำนวนมาก
- scuba dive (n) = ดำน้ำแบบสกูบา
- settle = ปักหลัก, ตั้งถิ่นฐาน
- bamboo shark(n) = ฉลามกบ หรือ ฉลามปล้องไม้ไผ่ตอนยังเด็กจะมีลายเป็นปล้องๆ แต่พอโตจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
- shelter (n) = ที่พักพิง, ที่หลบภัย
- striped (adj) = ที่คาดแถบแนวยาว
- survive (v) = รอดพ้น, มีชีวิตรอด, อยู่รอดสืบต่อไปได้
- threaten (v) = ข่มขู่, คุกคาม, ทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยง
- water surface = ผิวน้ำแหล่งข่าว : รอยเตอร์
Bear paws, pangolin scales: Wildlife trade flourishing in Mekong
อุ้งเท้าหมี เกล็ดลิ่น: การค้าสัตว์ป่าเฟื่องฟูในแม่น้ำโขง

Investigation finds thousands of illegal animal parts and products at markets across five countries.
การสืบสวนพบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผิดกฎหมายหลายพันชิ้นในตลาดต่างๆ ทั่วห้าประเทศ

A new study by TRAFFIC, a group that monitors the illegal trade in wildlife, has found thousands of animal parts and products – from pangolin scales to ivory and bear bile – for sale in five countries in mainland Southeast Asia, underlining the region’s struggle to address wildlife crime and the need to intensify anti-trafficking efforts.
การศึกษาใหม่โดย กลุ่มTRAFFIC ที่ติดตามการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย ได้พบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากสัตว์หลายพันชิ้น ตั้งแต่เกล็ดลิ่นไปจนถึงงาช้างและดีหมี ที่พร้อมจำหน่ายในห้าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ เน้นให้เห็นว่าภูมิภาคนี้ประสบปัญหาในการจัดการอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามเรื่องต่อต้านการค้าของผิดกฏหมายให้เข้มข้นขึ้นอีก

The group says its researchers found close to 78,000 illegal wildlife parts and products for sale in more than 1,000 outlets in select towns and cities in Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand and Myanmar throughout 2019 and 2020.
กลุ่มนี้กล่าวว่า นักวิจัยของกลุ่มพบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าผิดกฎหมายเกือบ 78,000 ชิ้นวางขายในร้านค้ามากกว่า 1,000 แห่งในเมืองเล็กๆและเมืองขนาดใหญ่บางแห่งในกัมพูชา ลาว เวียดนาม ไทย และเมียนมาร์ ช่วงปีค.ศ.2019 และ ค.ศ. 2020

The parts and products originated from a wide array of animals including bears, big cats, helmeted hornbills and pangolins, but TRAFFIC said ivory products were among the most prominent.
ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มาจากสัตว์นานาชนิด รวมทั้งหมี แมวใหญ่ นกชนหินและลิ่น แต่ TRAFFIC กล่าวว่าผลิตภัณฑ์งาช้างเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุด

Individual species, many of them endangered, were found to have been used for multiple products.
แต่ละชนิด ซึ่งมีหลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ พบว่าถูกใช้เพื่อทำผลิตภัณฑ์หลายๆอย่าง

Researchers found pangolin scales both raw and ground for medicinal use, as well as made into jewellery or talismans.
นักวิจัยพบเกล็ดลิ่นทั้งแบบเดิมและแบบป่นสำหรับใช้ทำยา ทั้งทำเป็นเครื่องประดับหรือเครื่องรางของขลัง

The pangolin is said to be the world’s most trafficked mammal.
กล่าวกันว่าลิ่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกลักลอบค้ามากที่สุดในโลก

“The variety and prevalence of illegal wildlife trade in several locations emphasised that the circumstances facilitating illegal trade have not only remained but, in some cases, proliferated,” Agkillah Maniam, a TRAFFIC consultant said in a statement.
“ความหลากหลายและการแพร่หลายของการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ ตอกย้ำว่าสถานการณ์ที่เอื้อต่อการค้าผิดกฎหมายไม่เพียงยังคงอยู่ แต่ในบางกรณีก็ทวีความรุนแรงขึ้น” Agkillah Maniam ที่ปรึกษาด้านการค้าผิดกฏหมายกล่าวในแถลงการณ์

The lower Mekong region has long been recognised as a hub for the illegal wildlife trade and has been a focus of efforts to improve enforcement and policy interventions, as well as providing officials with the tools to effectively combat such crimes.
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายมาช้านาน และเป็นจุดสนใจของความพยายามในการปรับปรุงการบังคับใช้และการแทรกแซงนโยบาย ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

คำศัพท์ข่าว
- array (n) = การจัดเรียง, การจัดลำดับ
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ.. / และรวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- big cat = แมวใหญ่ 5 ชนิด คือ สิงโต, เสือโคร่ง, เสือดาว, เสือดาวหิมะ และเสือจากัวร์
- consultant = ที่ปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา
- effectively (adv) = ได้ผลดี, อย่างมีประสิทธิผล
- emphasise (v) = เน้น, ย้ำ( แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ)
- endangered (adj) = ใกล้สูญพันธุ์
- helmeted hornbill (n) = นกชนหิน (จัดอยู่ในตระกูลของนกเงือก)
- illegal (adj) = ผิดกฎหมาย, นอกกฎหมาย
- individual (n) = เฉพาะราย, ตัวต่อตัว, รายบุคคล, แต่ละบุคคล
- jewellery = เครื่องประดับ
- mammal (n) = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- monitor (n, v) = จับตาเฝ้าดู
- prevalence (n) = ความแพร่หลาย, ความดื่นดาษ, มีอยู่ทั่วไป, มีชุกชุม, ความชุก
- species (n) = ชนิด,จำพวก, รูปแบบ, สายพันธุ์
- talisman (n) = เครื่องราง, สิ่งนำโชค
- trafficked (adj) = ค้าขายผิดกฏหมาย(แรงงาน, ค้ามนูษย์, ของเถื่อน)
- wildlife (n) = สัตว์ป่าแหล่งข่าว : รอยเตอร์
Federer withdraws from French Open with Wimbledon in mind
เฟเดอเรอร์ถอนตัวจากFrench Open เนื่องด้วยมีWimbledonอยู่ในใจ
Former world number one Roger Federer, who is targeting a record 21st Grand Slam title at Wimbledon, withdrew from the French Open on Sunday, a day after winning a tough third-round match, opting to save himself for the grass-court season.
อดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลก โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ที่กำลังตั้งเป้าคว้าแชมป์แกรนด์สแลมครั้งที่ 21 ที่วิมเบิลดัน ถอนตัวจากรายการเฟรนช์โอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ หนึ่งวันหลังจากชนะการแข่งขันรอบที่สามที่ยากลำบาก โดยเลือกที่จะพักร่างกายให้ปลอดภัยพร้อมสำหรับฤดูการแข่งขันในสนามหญ้า

"After discussions with my team, I decided that I should withdraw from the French Open today," Federer said in a statement released by the French Tennis Federation.
“หลังจากหารือกับทีมของผมแล้ว ผมตัดสินใจว่าผมควรถอนตัวจากการแข่งขันFrench Openในวันนี้” เฟเดอเรอร์กล่าวในแถลงการณ์ที่ออกโดยสหพันธ์เทนนิสฝรั่งเศส (French Tennis Federation)

"After two knee operations and more than a year of rehabilitation, it's important that I listen to my body and not rush back into competition," the 39-year-old Swiss added.
“หลังจากผ่าตัดหัวเข่า 2 ครั้งและทำการฟื้นฟูอยู่นานกว่าหนึ่งปี สิ่งสำคัญคือผมต้องฟังร่างกายของผมและไม่รีบร้อนกลับเข้าสู่การแข่งขัน” ชายวัย 39 ปีชาวสวิสกล่าวเพิ่มเติม

Federer, who has hardly played in the last 17 months because of a knee injury, suffered physically in his four-set, late-night victory over German Dominik Koepfer on Saturday and decided to end his Roland Garros campaign ahead of what would have been a punishing fourth-round match against Italian Matteo Berrettini.
เฟเดอเรอร์ ซึ่งแทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยในช่วง 17 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากการบาดเจ็บที่หัวเข่า เขาได้รับบาดเจ็บทางร่างกายในชัยชนะเมื่อคืนเหนือ Dominik Koepfer ของเยอรมนีจากการเล่นสี่เซต และตัดสินใจยุติการแข่งขันรายการ Roland Garros ก่อนเจอกับเกมส์ที่อาจยากลำบากในรอบที่สี่กับ Matteo Berrettini ชาวอิตาลี

He had said after Saturday's match that he was pondering whether to participate in the second week of the claycourt Grand Slam as his season goal was Wimbledon, the grass-court major starting on June 28.
เขาพูดหลังเกมเมื่อวันเสาร์ว่า เขากำลังไตร่ตรองว่าจะเข้าร่วมในสัปดาห์ที่สองของการแข่งขันแกรนด์สแลมสนามดินหรือไม่ เนื่องจากเป้าหมายในฤดูกาลนี้ของเขาคือวิมเบิลดัน โดยการแข่งขันบนคอร์ดหญ้ารายการใหญ่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน

คำศัพท์ข่าว
- grass-court = = สนามกีฬาพื้นหญ้า(ผู้เล่นจะต้องวิ่งเข้าถึงลูกบอลให้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับพื้นผิวอื่น ๆ)
- hardly (adv) = แทบจะไม่, ไม่ค่อยจะ
- match = การแข่งขัน(กีฬา)
- operation = การผ่าตัด, การทำศัลยกรรม, ปฏิบัติการ
- opt (v) = เลือก
- participate (v) = เข้าร่วม, เข้ามีส่วนร่วม
- ponder (v) = ไตร่ตรอง, ครุ่นคิด, พิจารณา
- rehabilitation = การทำให้กลับสู่สภาพเดิม, การทำให้กลับมาดีเหมือนเดิม
- Roland Garros = เป็นอีกชื่อเรียกของรายการแข่งขันเทนนิส French Open
- suffer (v) = ประสบ, ประสบความเดือดร้อน, ทนทุกข์
- withdraw (n, v) = ถอนออก, ถอนตัวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น