โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 18-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Straitstimes
Thai capital Bangkok lifts more Covid-19 restrictions
กทมยกเลิกข้อจำกัดโควิด-19 เพิ่มเติม

BANGKOK (XINHUA) - Restrictions over Covid-19 will be further eased in the Thai capital of Bangkok from Monday (June 21), the local authorities said on Sunday.
กรุงเทพฯ (สำนักข่าวซินหัว) - การจำกัดการควบคุมโรคโควิด-19 ในกรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทยผ่อนคลายในวันจันทร์ (21 มิถุนายน) หน่วยงานท้องถิ่นกล่าวเมื่อวันอาทิตย์

From Monday, convenience stores in Bangkok, which previously were allowed to open between 11pm and 4am, will be able to open around the clock, while swimming pools, science parks, art and cultural exhibition centres as well as libraries and stadiums will be allowed to reopen, according to a statement issued by the Bangkok Metropolitan Administration (BMA).
ตั้งแต่วันจันทร์ ร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตให้เปิดระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. จะสามารถเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่สระว่ายน้ำ, อุทยานวิทยาศาสตร์, ศูนย์นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม, ห้องสมุด และสนามกีฬาอนุญาตให้เปิดได้อีกครั้ง, ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร (กทม.)

However, any gatherings of more than 50 people at those venues will require permission to be sought in advance from the BMA.
อย่างไรก็ตาม การชุมนุมใด ๆ ที่มีคนมากกว่า 50 คน สถานที่นั้นจะต้องขออนุญาตจาก กทม. ล่วงหน้า

Bangkok recorded 836 new cases of Covid-19 on Sunday, accounting for more than 25 per cent of the 3,682 daily cases reported nationwide.
กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 836 ราย เมื่อวันอาทิตย์ คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 25 ของผู้ติดเชื้อ 3,682 รายต่อวันทั่วประเทศ

Following an acceleration of the vaccine roll-out, the BMA had previously allowed parks, beauty salons, spa and massage parlours and tattoo shops to reopen, and restaurants to provide dine-in services for a longer time and serve more customers.
ภายหลังการเร่งเปิดตัววัคซีน กทม.เคยอนุญาตให้มีสวนสาธารณะ, สถานเสริมความงาม, สปา, อาบอบนวดและร้านสักเปิดได้ใหม่ และร้านอาหารเพื่อให้บริการไดน์อิน เป็นเวลานานและให้บริการลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

As at Saturday, Thailand has administered more than 7.5 million doses of vaccines.
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้วัคซีนไปแล้วกว่า 7.5 ล้านโดส

Nearly 3 per cent of its population are fully vaccinated, according to World in Data, while 4.8 per cent are partially vaccinated.
ประชากรเกือบ 3 เปอร์เซ็นต์ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามข้อมูลของ World in Data ในขณะที่ร้อยละ 4.8 ได้รับการฉีดวัคซีนเพียงบางส่วน

Thailand aims to vaccinate about 70 per cent of its population by the end of the year.
ประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- acceleration (n) = เร่งความเร็ว
- account for (phrasal verb ) = ส่วนหนึ่งของผลรวม, เป็นเหตุผลของ
- administer = ดำเนินการ, จ่ายยา, ฉีด, ให้ (ยา/ ผลิตภันฑ์เกี่ยวข้อง)
- aim (v) = เล็ง, ตั้งใจ, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- allow (v) ยอมให้, ยินยอม, ตกลง.
- around the clock = ไม่หยุด, ตลอด 24 ชั่วโมง, ตลอดทั้งวันทั้งคืน
- as well as (conj) = เช่นเดียวกันกับ, รวมทั้ง
- be able = สามารถ
- dine-inไดน์อิน = ซื้อกลับไปทานนอกร้าน/ ซื้อกลับไปกินที่บ้าน
- in advance (adv) = ล่วงหน้า
- issue (v) = ออก, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง (สิ่งที่เป็นทางการ)
- issued by = ออกประกาศโดย
- massage parlor (n) = อาบอบนวด
- partially (adv) = บางส่วน
- permission (n) = การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม
- population (n) = ประชากร, จำนวนประชากร
- require (v) = ขาดไม่ได้, กำหนดให้, บังคับใช้ (กฎหมาย)บังคับอย่างเป็นทางการ
- sought (past simple and past participle of seek) = แสวงหา, พยายาม
- stadium (n) = สนามกีฬา, สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ
- swimming pool = สระว่ายน้ำ
- tattoo shop = ร้านสักลาย
- vaccinate (v) = ฉีดวัคซีน
- vaccinated (adj) = ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแหล่งข่าว : CNA
South Korea to mix and match COVID-19 vaccine doses for 760,000 people
เกาหลีใต้จะผสานวัคซีนโควิด-19 ต่างชนิดให้กับประชาชน 760,000 คน

SEOUL: About 760,000 South Koreans who have received a first dose of AstraZeneca's COVID-19 vaccine will be offered Pfizer-BioNTech's vaccine as a second dose due to shipment delays by global vaccine sharing scheme COVAX, the government said.
กรุงโซล: ชาวเกาหลีใต้ประมาณ 760,000 คนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซเนกาครั้งแรก จะได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคเป็นเข็มที่ 2 เนื่องจากการขนส่งตามโครงการแบ่งปันวัคซีนทั่วโลก COVAX ล่าช้า, รัฐบาลกล่าว

Several countries, including Canada and Spain, have already approved such dose-mixing mainly due to concerns about rare and potentially fatal blood clots linked to the AstraZeneca vaccine.
หลายประเทศ รวมทั้งแคนาดาและสเปนได้อนุมัติการผสานวัคซีนในลักษณะนี้เป็นหลักแล้ว เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่พบได้น้อยและอาจถึงแก่ชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับวัคซีนของแอสตร้าเซเนกา

A Spanish study found that giving a dose of the Pfizer-BioNTech shot to people who had already received the AstraZeneca vaccine is highly safe and effective, according to preliminary results.
จากผลสำเร็จเบื้องต้นของการศึกษาในสเปนพบว่า การให้ไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคแก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนของแอสตร้าเซเนกาไปแล้วนั้น มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง

About 835,000 doses of AstraZeneca's vaccine from COVAX were scheduled to arrive by the end of June, which South Korea planned to use mainly as a second dose for about 760,000 healthcare workers who had received a first dose in April.

วัคซีนของแอสตร้าเซเนกา ประมาณ 835,000 โดสจากโครงการโคแว็กซ์ มีกำหนดจะมาถึงภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งเกาหลีใต้วางแผนจะใช้เป็นวัคซีนหลักในการฉีดเข็มที่สองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 760,000 คนที่ได้รับเข็มแรกในเดือนเมษายน

The delayed shipment will arrive in July or later, while the country has used up its AstraZeneca reserves to meet stronger than expected participation in its vaccination campaign.
การจัดส่งล่าช้าจะมาถึงในเดือนกรกฎาคมหรือหลังจากนั้น ในขณะที่ประเทศได้ใช้วัคซีนของแอสตร้าเซเนกาที่สำรองไว้ เพื่อมาฉีดให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นเกินกว่าการรนรงค์ที่คาดไว้

Over 27 per cent of its 52 million population have received at least one dose of a COVID-19 vaccine as of Thursday, and the country is on track to meet a target of 70 per cent by September and reach herd immunity before November.
กว่าร้อยละ 27 ของประชากร 52 ล้านคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ณ วันพฤหัสฯ และประเทศกำลังที่จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 70 ในเดือนกันยายนและบรรลุภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนเดือนพฤศจิกายน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- already (adv) = เรียบร้อยแล้ว
- approve (v) = อนุมัติ, เห็นชอบ
- at least = อย่างน้อย
- be scheduled = ถูกกำหนดไว้แล้ว, ถูกกำหนดเวลาไว้แล้ว(Passive Voice)
- because of/ due to/owing to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- campaign (n, v) = แคมเปญ, รณรงค์, ส่งเสริม, ผลักดัน, กระตุ้น
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน
- effective (adj) = มีประสิทธิภาพ, ได้ผล
- expected (adj) = คาดว่า, คาดหวัง, คาดการณ์ว่า
- herd immunity (n) = ภูมิคุ้มกันหมู่
- mainly (adv) = ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
- participation (n) = การมีส่วน, การมีส่วนในกิจกรรม
- population (n) = ประชากร, จำนวนประชากร
- potentially = possibly = ที่อาจเกิดขึ้นได้, เป็นไปได้
- preliminary (adj) = เบื้องต้น, ขึ้นต้น
- reach (v) = เข้าถึง, ไปถึง
- reserve (v) = สำรอง, สงวนไว้, กักเก็บไว้
- second dose = วัคซีนเข็มที่สอง, วัคซีนครั้งที่สอง
- to meet stronger = เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
- vaccine (n) = วัคซีน

- Perthnow : S.Korea to mix-and-match COVID-19 vaccines

- Australian Associated Press : S.Korea to mix-and-match COVID-19 vaccines

- Straitstimes : South Korea to mix-and-match Covid-19 vaccine doses for 760,000 people

- Indiatimes : South Korea to mix-and-match Covid-19 vaccine doses for 760,000 peopleแหล่งข่าว : รอยเตอร์
Hundreds of vaccinated Indonesian health workers get COVID-19, dozens in hospital
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอินโดนีเซียที่ได้รับวัคซีนแล้วหลายร้อยคนติดเชื้อโควิด-19 และหลายสิบคนอยู่ในโรงพยาบาล

JAKARTA, June 17 (Reuters) - More than 350 doctors and medical workers have caught COVID-19 in Indonesia despite being vaccinated with Sinovac and dozens have been hospitalised, officials said, as concerns grow about the efficacy of some vaccines against more infectious variants.
กรุงจาการ์ตา 17 มิถุนายน(สำนักข่าวรอยเตอร์) - แพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในประเทศอินโดนีเซียมากกว่า 350 คนติดเชื้อโควิด-19 แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนของซิโนแวคไปแล้ว และมีหลายสิบคนที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, เจ้าหน้าที่กล่าว ในขณะที่มีความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนบางชนิดในการต่อต้านเชื้อที่แพร่ระบาดมากขึ้น

Most of the workers were asymptomatic and self-isolating at home, said Badai Ismoyo, head of the health office in the district of Kudus in central Java, but dozens were in hospital with high fevers and falling oxygen-saturation levels.
บาได อิสโมโย หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขในเขตคูดุส ชวากลาง ระบุว่า เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและกักตัวเองอยู่ที่บ้าน แต่มีหลายสิบคนที่อยู่ในโรงพยาบาลโดยมีไข้สูงและระดับของออกซิเจนในเลือดต่ำลง

Kudus, which has about 5,000 healthcare workers, is battling an outbreak believed to be driven by the more transmissible Delta variant, which has raised its bed occupancy rates above 90%.
เมืองคูดุส ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ประมาณ 5,000 คน กำลังต่อสู้กับการระบาดที่เชื่อว่ามีสาเหตุมาจากไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่เชื้อได้เร็วมากกว่า ซึ่งทำให้อัตราการครอบครองเตียงสูงขึ้นกว่า 90%

Designated as a priority group, healthcare workers were among the first to be vaccinated when inoculations began in January.
จากการจัดกลุ่มตามลำดับความสำคัญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ในกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนเมื่อการฉีดวัคซีนเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม

Almost all have received the COVID-19 vaccine developed by Chinese biopharmaceutical company Sinovac, the Indonesian Medical Association (IDI) says.
สมาคมการแพทย์อินโดนีเซีย(IDI) ระบุว่า เกือบทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาโดยซิโนแวคบริษัทผลิตยาชีวภาพของจีน

While the number of Indonesian healthcare workers dying from COVID-19 has dropped sharply from 158 in January to 13 in May, according to data initiative group LaporCOVID-19, public health experts say the Java hospitalisations are cause for concern.
ในขณะที่จำนวนบุคลากรทางการแพทย์อินโดนีเซียที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 158 รายในเดือนมกราคม เหลือ 13 รายในเดือนพฤษภาคม, อ้างอิงจากข้อมูลของกลุ่ม LaporCOVID-19 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกล่าวว่าการรักษาตัวในโรงพยาบาลชวาเป็นสาเหตุของความกังวล

"The data shows they have the Delta variant (in Kudus) so it is no surprise that the breakthrough infection is higher than before, because, as we know, the majority of healthcare workers in Indonesia got Sinovac, and we still don’t know yet how effective it is in the real world against the Delta variant,” said Dicky Budiman, an epidemiologist at Australia's Griffith University.
"ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีไวรัสสายพันธุ์เดลต้า (ในคูดุส) ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่การติดเชื้อจะสูงกว่าเมื่อก่อน ก็เพราะ อย่างที่เราทราบกันแล้วว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียได้รับวัคซีนซิโนแวค และเรายังไม่รู้ว่ามันมีประสิทธิภาพต้านไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้เพียงใดในสถานการณ์จริง” ดิ๊กกี บูดิแมน นักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธของออสเตรเลียกล่าว

A spokesperson from Sinovac was not immediately available for comment on the efficacy of the Chinese firm's CoronaVac against newer variants of the virus.
ยังไม่สามารถติดต่อขอความคิดเห็นจากโฆษกซิโนแวคเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนจากบริษัทโคโรนาแวคประเทศจีนในการต่อต้านไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้

The World Health Organization (WHO) approved emergency use of Sinovac's vaccine this month, saying results showed it prevented symptomatic disease in 51% of recipients and prevented severe COVID-19 and hospital stays. read more
องค์การอนามัยโลก(WHO) อนุมัติให้ใช้วัคซีนของซิโนแวคในกรณีฉุกเฉินในเดือนนี้ โดยกล่าวว่าผลการวิจัยแสดงข้อมูลว่าสามารถป้องกันโรคแบบมีอาการของผู้ได้รับวัคซีน 51% และป้องกันโควิด-19 แบบอาการรุนแรงและการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้

As Indonesia grappled with one of Asia's worst outbreaks, with over 1.9 million infections and 53,000 deaths, its doctors and nurses have suffered a heavy toll of 946 deaths.
ขณะที่อินโดนีเซียเผชิญกับการระบาดที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเอเชีย โดยมีผู้ติดเชื้อกว่า 1.9 ล้านคนและเสียชีวิต 53,000 คน แพทย์และพยาบาลของอินโดนีเซียก็ต้องทุกข์กับการเสียชีวิตมากรวมถึง 946 ราย

Many are now experiencing pandemic fatigue and taking a less vigilant approach to health protocols after being vaccinated, said Lenny Ekawati, from the independent health-linked data group LaporCOVID-19.
เลนนี เอกาวาตี จากกลุ่ม LaporCOVID-19 ที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพอย่างเป็นอิสระ ระบุว่ามีหลายคนที่ตอนนี้กำลังประสบกับความเหนื่อยล้าจากการแพร่ระบาด และใช้มาตรการดูแลสุขภาพน้อยลงหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน

Across Indonesia, at least five doctors and one nurse have died from COVID-19 despite being vaccinated, according to LaporCOVID-19, although one had only received a first shot.
ทั่วประเทศอินโดนีเซีย มีแพทย์อย่างน้อย 5 คนและพยาบาล 1 คนเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทั้งที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ตามรายงานของ LaporCOVID-19 แม้ว่าจะมีหนึ่งรายที่ได้รับการฉีดแค่ครั้งแรก

Siti Nadia Tarmizi, a senior health ministry official, did not immediately respond to a request for comment on how many doctors have died since the vaccination program began.
ซิติ นาเดีย ทาร์มิซี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับจำนวนแพทย์ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่เริ่มโครงการฉีดวัคซีน

In Kudus, one senior doctor has died, said IDI.
ในคูดุส มีแพทย์อาวุโสคนหนึ่งเสียชีวิต IDI กล่าว

Nadia said there had been no deaths in Kudus since a new outbreak began in the past several weeks among medical workers and that those who contracted COVID-19 have had mild symptoms.
นาเดียกล่าวว่าไม่มีผู้เสียชีวิตในเมืองคูดุส นับตั้งแต่มีการระบาดครั้งใหม่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการเล็กน้อย

In Jakarta, the capital, radiologist Dr Prijo Sidipratomo told Reuters he knew of at least half a dozen doctors hospitalised with COVID-19 in the past month despite being vaccinated, with one now being treated in an ICU.
ในกรุงจาการ์ตา เมืองหลวง ดร.ปรีโจ ซิดิปราโตโม นักรังสีวิทยา บอกกับรอยเตอร์ว่า เขารู้ว่ามีแพทย์อย่างน้อยหกคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคโควิด-19 ในเดือนที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว และตอนนี้มีแพทย์คนหนึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในไอซียู

"It is alarming for us because we cannot rely on vaccinations only," he said, urging people to take precautions.
“เป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับเราเพราะเราไม่สามารถพึ่งพาการฉีดวัคซีนเพียงอย่างเดียวได้” เขากล่าว พร้อมเรียกร้องให้ผู้คนใช้ความระมัดระวัง


คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- against (preposition) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- asymptomatic (adj) = ไม่มีอาการ, ไม่แสดงอาการป่วย
- breakthrough = ทะลุผ่าน, ฝ่าทะลุด่าน (พัฒนาที่สำคัญอย่างฉับพลัน ด้วยการทำงานอย่างหนัก)
- comment (n) = ความคิดเห็น
- contracted + โรค = ติดโรค
- Delta variant = ไวรัสกลายพันธุ์ชื่อเดลต้า, ไวรัสสายพันธุ์เดลต้า
- dozens = หลายโหล, หลายสิบ
- drop (v) = ร่วง, หล่น, ลด, หย่อนลง
- efficacy (n) = ความมีประสิทธิภาพ, ความสามารถ
- epidemiologist (n) = นักระบาดวิทยา
- experience (v) = ประสบ, เผชิญ
- fatigue = ความเหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยสุด ๆ
- grapple with = ต่อสู้, ปลุกปล้ำ, รับมือกับ, ต่อสู้ดิ้นรนกับ
- health protocol = ระเบียบการด้านสุขภาพ, มาตรการควบคุมด้านสุขภาพ
- healthcare worker = บุคลากรด้านการแพทย์
- higher (adj) = สูงขึ้น, เพิ่มขึ้น
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์, ณ ช่วงเวลาดังกล่าว
- inoculation (n) = การปลูกฝี, การฉีดวัคซีน
- initimate (adj) = คุ้นเคย, ที่เป็นส่วนตัว
- lockdown = ล๊อคดาวน์, มาตรการบังคับ (จำกัดการเดินทาง/ การพบปะกันทางสังคม/ และการจำกัดเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ)
- mild symptom (n) = มีอาการเล็กน้อย, อาการไม่รุนแรง
- occupancy (n) = การจับจอง, เข้าใช้พื้นที่, การเข้าพำนักอาศัย
- outbreak (n) = การปะทุ, การระบาด (เกิดความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว สงคราม/ โรคภัย)
- precaution (n) = การป้องกันไว้ก่อน, การป้องกันล่วงหน้า
- protocol (โปรโตคอล) = ระเบียบปฏิบัติ, มาตรการควบคุม, ระบบมาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน
- rely (v) = พึ่งพาอาศีย, วางใจ
- self-isolating (compound) = แยกตัวเองออกห่างจากผู้อื่น, กักตัวเอง
- sharply (adv) = อย่างรวดเร็ว, ปรับตัวอย่างรวดเร็ว (กราฟเป็นมุมแหลมทำให้ยอดตัวเลขเปลี่ยนแปลงเร็ว)
- surprise (n) = ความรู้สึกประหลาดใจ, ความแปลกใจ
- transmissible (adj) = การส่งต่อ, การแพร่เชื้อ, การระบาด
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- vigilant (adj) = ระมัดระวัง, ตื่นตัว, รอบคอบ

- worst (adj) = แย่ที่สุด, เลวร้ายที่สุด, รุนแรงที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม
ความอิ่มตัวของออกซิเจนจะวัดเปอร์เซ็นต์ของ oxyhemoglobin (ฮีโมโกลบินที่จับกับออกซิเจน) ในเลือด
และจะแสดงเป็นความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือด (SaO2) และความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดดำ (SvO2)
ความอิ่มตัวของออกซิเจนเป็นพารามิเตอร์สำคัญในการกำหนดปริมาณออกซิเจนในเลือดและการส่งออกซิเจน
สำหรับผู้ใหญ่ ช่วงปกติของ SaO2 คือ 95 – 100% ค่าที่ต่ำกว่า 90% ถือเป็นความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำ ซึ่งต้องการการเสริมออกซิเจนจากภายนอกโดยใช้ถังผ่านเครื่องช่วยหายใจ

- - NYPOST : Hundreds of vaccinated Indonesian health workers get COVID-19
-
- PRI : Hundreds of vaccinated healthcare workers in Indonesia get COVID
-
- Straitstimes : Hundreds of vaccinated healthcare workers infected in Indonesia
-
-cnnphilippines : DOH says more info needed on Sinovac-injected Indonesian health workers who contracted COVID-19แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Probe into Mexico City metro crash blames structural failure
การสอบสวนในความผิดพลาดของรถไฟใต้ดินเม็กซิโกซิตี้ เกิดจากความล้มเหลวของโครงสร้าง

MEXICO CITY, June 16 (Reuters) - Preliminary findings of an independent investigation into the deadly collapse of a Mexico City metro rail line last month showed the accident was caused by a structural fault, a senior city official said on Wednesday.
MEXICO CITY, 16 มิถุนายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ผลการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบสวนอิสระเกี่ยวกับการล่มสลายของรถไฟใต้ดินสายเม็กซิโกซิตี้เมื่อเดือนที่แล้ว พบว่าอุบัติเหตุเกิดจากความผิดพลาดของโครงสร้าง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองกล่าวเมื่อวันพุธ

Jesus Esteva, head of Mexico City's public works department, said the probe by Norwegian firm DNV observed deficiencies in building materials used including bolts and deformation of structural supports in the part of the line that collapsed.
เฆซุส เอสเตวา หัวหน้าแผนกโยธาธิการของเม็กซิโกซิตี้ กล่าวว่า การสอบสวนโดยบริษัท DNV ของนอร์เวย์ สังเกตพบข้อบกพร่องในวัสดุก่อสร้างที่ใช้ รวมถึงสลักเกลียวและการเสียรูปของโครงสร้างรองรับในส่วนของแนวดิ่งที่ยุบ

The initial report by DNV, an external auditor, found "six deficiencies in the construction process" that helped to bring about the accident.
รายงานเบื้องต้นโดย DNV ผู้ตรวจสอบภายนอก พบ“ข้อบกพร่องหกประการในกระบวนการก่อสร้าง” ที่ช่วยทำให้เกิดอุบัติเหตุ

"The aforementioned allows us to submit, on a preliminary basis, that the incident was sparked by a structural fault," Esteva told a news conference.
"สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของโครงสร้าง" เอสเตวากล่าวในการแถลงข่าว

Officials did not permit questions from reporters.
เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นักข่าวซักถาม

คำศัพท์ข่าว
- accident = อุบัติเหตุ
- aforementioned (adj) = ดังที่กล่าว, ดังกลาวมาแล้วข้างบน
- auditor = ผู้ตรวจสอบ
- be caused by = ต้นเหตุเกิดจาก, ถูกกระทำให้เกิดเหตุโดย (Passive Voice)
- blame (v) = ตำหนิ, โบ้ย, โยนความผิดให้ (เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของสิ่งไม่ดีบางอย่าง)
- bolt = สลักเกลียว
- building material = วัสดุก่อสร้าง
- collapse (n, v) = พังทลาย, ทรุดลง, ทำให้ยุบลง, ล่มสลาย
- deficienci (n) = ข้อบกพร่อง, สิ่งบกพร่อง, สิ่งที่ขาดแคลน
- deformation (n) = ความบิดเบี้ยว, การเสียรูป
- incident (n) = เหตุการณ์
- independent (adj) = อิสระ, เป็นกลาง
- news conference = การแถลงข่าว
- observe (v) = ออกความเห็น, สังเกตการณ์
- preliminary (adj) = เบื้องต้น
- probe (n) = การตรวจสอบ, การสอบสวน
- structural fault (n) = ความผิดพลาดของโครงสร้าง
- submit (v) = ยื่นเสนอ (เอกสาร) ให้พิจารณา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น