โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 23-July-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN (Twitter)
แหล่งข่าว : CNN (Website)
More than two thirds of India may have Covid antibodies, new survey shows
กว่า 2 ใน 3 ของอินเดียอาจมีแอนติบอดีต้านโควิด ผลสำรวจใหม่เผย

New Delhi(CNN) More than two thirds of India's population may have Covid-19 antibodies, according to a new serological survey released Tuesday, providing yet more evidence the virus may have spread far more widely than official figures suggest.
กรุงนิวเดลี (CNN) ประชากรอินเดียมากกว่า 2 ใน 3 อาจมีแอนติบอดีต้านโควิด-19 จากผลการสำรวจซีรัมครั้งใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าไวรัสอาจแพร่กระจายไปกว้างกว่าที่ตัวเลขทางการให้ข้อมูล

About 67.6% of Indians surveyed above the age of 6 showed antibodies, according to the nationwide study, which was conducted between June and July by the government-run Indian Council of Medical Research (ICMR).
ประมาณ 67.6% ของชาวอินเดียกลุ่มอายุมากกว่า 6 ปีที่ได้รับสำรวจแสดงผลว่ามีแอนติบอดี จากการศึกษาทั่วประเทศซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมโดยสภาวิจัยการแพทย์แห่งอินเดีย (ICMR) ที่ดำเนินการโดยรัฐบาล

The survey covered 70 districts in 21 states, with 28,975 participants.
การสำรวจครอบคลุม 70 เขตใน 21 รัฐ โดยมีผู้เข้าร่วม 28,975 คน

Our immune systems develop antibodies either induced by vaccination, or in response to infection.
ระบบภูมิคุ้มกันของเราพัฒนาแอนติบอดีที่เกิดจากการฉีดวัคซีนหรือตอบสนองหลังการติดเชื้อ

The majority of survey participants, 62%, had not received a vaccine; about a quarter had gotten their first dose.
ผู้เข้าร่วมการสำรวจส่วนใหญ่ 62% ไม่ได้รับวัคซีน และประมาณหนึ่งในสี่ได้รับวัคซีนโดสแรก

The study marks a dramatic jump from just a few months ago -- at the start of the year, less than one quarter of participants were showing antibodies, according to the last national serological survey.
การศึกษานี้ทำให้เห็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ที่เมื่อช่วงต้นปีมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าหนึ่งในสี่แสดงผลว่ามีแอนติบอดีแล้ว, จากการสำรวจทางซีรัมของประเทศครั้งล่าสุด

But in the months between the two surveys, India was devastated by a massive second wave, which overwhelmed the medical system and left people dying outside hospitals, waiting for oxygen or an open bed.
แต่ในช่วงหลายเดือนระหว่างการสำรวจทั้งสองครั้ง อินเดียได้รับผลกระทบจากคลื่นลูกที่สองครั้งใหญ่ ที่ท่วมท้นระบบการแพทย์และทำให้มีคนตายนอกโรงพยาบาล, รอออกซิเจนหรือเตียงว่าง

The wave lasted from April through June, infecting millions and killing tens of thousands.
คลื่นระลอกนี้กินเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ติดเชื้อนับล้านและคร่าชีวิตผู้คนนับหมื่น

The study's findings, combined with a slow vaccination rollout, raise concerns about the possibility of a third wave of infections, according to ICMR Director General Balram Bhargava.
สิ่งที่พบจากการศึกษานี้ ร่วมกับการฉีดวัคซีนที่เป็นไปอย่างช้าๆ เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการติดเชื้อระลอกที่ 3 ตามที่ Balram Bhargava ผู้อำนวยการทั่วไปของ สภาวิจัยการแพทย์แห่งอินเดีย(ICMR )กล่าว

"More than half of the children (6 to 17 years old) were sero-positive, and sero-prevalence was similar in rural and urban areas," he said -- but "states, districts and areas without antibodies run the risk of infection waves," meaning about 400 million people will still be vulnerable if a third wave hits.

"มากกว่าครึ่งของเด็กอายุ 6 ถึง 17 ปี มีผลซีรัมเป็นบวก(พบแอนติบอดี) และมีความชุกของผลตรวจซีรัมคล้ายกันในพื้นที่ชนบทและในเมือง" เขากล่าว แต่ก็ "กล่าวว่า เขตและพื้นที่ที่ไม่มีแอนติบอดีมีความเสี่ยงต่อคลื่นการติดเชื้อ” หมายความว่าผู้คนประมาณ 400 ล้านคนจะยังคงมีความเสี่ยงหากเกิดระลอกที่สาม

Active immunity, meaning protection against a disease, is often measured by the presence of antibodies -- proteins in the blood, made by the immune system to help fight infections, acquired either through prior infection or vaccination.
ภูมิคุ้มกันแบบแอคทีฟ หมายถึงการป้องกันต่อโรค มักวัดจากการมีอยู่ของแอนติบอดีที่เป็นโปรตีนในเลือดซึ่งสร้างโดยระบบภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อ โดยได้มาจากการติดเชื้อก่อนหน้าหรือการฉีดวัคซีน

A working paper published Tuesday by the US-based Center for Global Development found that the number of excess deaths reported during India's pandemic could be up to ten times the official death toll -- underlining just how severe the underreporting problem is.
ชิ้นงานที่ตีพิมพ์เมื่อวันอังคารโดยศูนย์เพื่อการพัฒนาระดับโลกในสหรัฐฯ พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกินจากรายงานในช่วงการระบาดใหญ่ของอินเดียนั้นอาจสูงถึงสิบเท่าของจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ เป็นการตอกย้ำว่าปัญหาการรายงานต่ำนั้นรุนแรงเพียงใด

Between 3.4 and 4.9 million estimated excess deaths were reported in India between January 2020 and June 2021,said the paper -- compared to the Indian health ministry's reported death toll of approximately 400,000.
มีรายงานการเสียชีวิตเกินมาโดยประมาณระหว่าง 3.4 ถึง 4.9 ล้านคนในอินเดียระหว่างเดือนมกราคม ค.ศ.2020 ถึงมิถุนายน ค.ศ. 2021 เมื่อเทียบกับยอดผู้เสียชีวิต จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขอินเดียที่มีประมาณ 400,000 ราย

When asked about the underreported deaths in parliament on Tuesday, Mansukh Madaviya, India's newly-appointed health minister, said the government has "no reason to hide deaths."
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับรายงานยอดผู้เสียชีวิตที่ต่ำกว่าความเป็นจริงในรัฐสภาเมื่อวันอังคาร นายมานสุค มาดาวิยา รัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่ของอินเดียกล่าวว่ารัฐบาล "ไม่มีเหตุผลที่จะปิดบังการเสียชีวิต"

"Many people have said the Indian government is hiding the death toll, the Indian government simply compiles and publishes the figures sent to us from state governments," he said.
“หลายคนกล่าวว่ารัฐบาลอินเดียกำลังปิดบังยอดผู้เสียชีวิต แต่รัฐบาลอินเดียแค่เพียงรวบรวมและเผยแพร่ตัวเลขที่รัฐบาลของรัฐส่งมาให้เรา” เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- active immunity = ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังการติดเชื้อ หรือได้รับวัคซีน
- against (preposition) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- antibody = แอนติบอดี, สารภูมิต้านทาน ทำหน้าปกป้องทำลายเชื้อโรคต่างๆให้กับร่างกาย
- compile (v) = รวมรวม, นำมาประมวลผล
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการตรจจยืนยันว่าป่วยจริง(อย่างเป็นทางการ)
- death toll (n) = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- discrepancy (n) = ความคลาดเคลื่อน
- dramatic (adj) = อย่างแรง, ตื่นเต้นเร้าใจ, เหมือนละคร (ดึงดูดความสนใจด้วยเหตุที่ไม่ปกติ)
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- excess (adj) = เกิน, ล้น, มากเกิน
- human error = ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
- infrastructure (n) = โครงสร้างพื้นฐาน, สาธารณูปโภค
- newly-appointed (compound) = ที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่
- participant (n)= ผู้มีส่วนร่วม, ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม
- respondent (n) = ผู้ตอบคำถาม, ผู้ตอบแบบสำรวจ
- sero (adj) = ซึ่งเกี่ยวกับเซรัม(อยุ่ในเลือด ที่ใช้สร้างแอนติบอดี)
- sero-positive (compound) = ตรวจเซรัมได้ผลบวก ในที่นี้หมายถึงตรวจพบแอนติบอดี
- sero-prevalence (compound) = ความชุก/ความถี่ในการตรวจพบผู้มีภูมิต้านทาน
- serological survey = การสำรวจตรวจหาแอนติบอดีในกลุ่มตัวอย่างการศึกษา
- subside (v) = ความรุนแรงลดลง (สถานการณ์ดีขึ้น)
- underreported (adj) = ซึ่งยังไม่ได้รายงาน
- devastate (v) = ทำลายล้าง, สร้างความเสียหาย

เนื้อหาข่าว แอนติบอดี ในประเทศอินเดียมีสูงขึ้นในกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้เกิดคำถามว่า แอนติบอดี ที่เพิ่มขึ้นมาจากไหน เพราะแอนติบอดี เกิดขึ้นได้สองกรณี คือเกิดจากได้รับวัคซีน หรือเกิดได้หลังการติดเชื้อในคนที่หายป่วยจากโรค

- Theprint
4th sero survey finds 2 of 3 Indians with Covid antibodies, but still avoid crowds, ICMR warns

- BBC
ICMR sero survey says two-thirds of Indians exposed to Covid

- Business
Two-thirds of Indians have Covid antibodies, finds ICMR sero survey

- Dnaindia
67.6% of adults found seropositive, 40 crore susceptible to COVID-19: Sero survey

- Financialexpress
Serological-survey, antibodies and Elisa tests: What they mean in Covid-19 diagnosis

- Indiatvnews
Sero survey shows two-third of Indians have Covid anti-bodies, 40 crore still vulnerable

- Moneycontrol
ICMR fourth Sero Survey | About two-thirds of the general population have COVID-19 antibodies, says study

- Newindianexpress
Karnataka's crucial sero-survey data in cold storage, experts divided over analysis

- News18
EXPLAINED: ICMR Says 2/3rds Of Indians May've Had Covid. Here's How Sero Surveys Work And What They Mean For Herd Immunity

- Statista
Two-Thirds Of Indians Have Been Exposed To Covid-19


แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Vaccinated people in Singapore make up three-quarters of recent COVID-19 cases
ผู้ที่ได้รับวัคซีนในสิงคโปร์คิดเป็น 3 ใน 4 ของผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุด

SINGAPORE, July 23 (Reuters) - Three quarters of Singapore's COVID-19 infections in the last four weeks were among vaccinated individuals, government data shows, as a rapid ramp-up in the city state's inoculations leaves fewer people unvaccinated.
สิงคโปร์ 23 กรกฏาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - สามในสี่ของการติดเชื้อโควิด-19 ของสิงคโปร์ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับวัคซีนแล้วจากข้อมูลแสดงของรัฐบาล ในขณะที่การฉีดวัคซีนของรัฐในเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีผู้คนไม่ได้รับการฉีดวัคซีนน้อยลง

Singapore has already inoculated nearly 75% of its 5.7 million people, the world's second highest after the United Arab Emirates, a Reuters tracker shows, and half its population is fully vaccinated.
สิงคโปร์ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 75% ของประชากร 5.7 ล้านคนในประเทศ ซึ่งสูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และครึ่งหนึ่งของประชากรได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว, จากติดตามของรอยเตอร์

It reported 1,096 locally transmitted cases in the last 28 days, of which 484, or 44%, were fully vaccinated people, while 30% were partially vaccinated and the remaining 25% were unvaccinated.
สิงคโปร์รายงานการติดเชื้อแพร่ระบาดในประเทศ 1,096 รายในช่วง 28 วันที่ผ่านมา โดย 484 รายหรือ 44% เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ในขณะที่ 30% ได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วนและ 25% ที่เหลือไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

There were only seven severe cases requiring oxygen support and six of them were unvaccinated and one was partially vaccinated, the health ministry said.
กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า มีผู้ป่วยอาการหนักเพียงเจ็ดรายที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนช่วยเหลือ และหกรายในจำนวนนี้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และอีกหนึ่งรายได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน(ได้หนึ่งเข็ม)

"There is continuing evidence that vaccination helps to prevent serious disease when one gets infected," the ministry said, adding all of the fully vaccinated and infected people showed no symptoms or mild symptoms.
"มีหลักฐานอย่างต่อเนื่องว่าการฉีดวัคซีนช่วยป้องกันโรคร้ายแรงเมื่อติดเชื้อ" กระทรวงฯ ระบุ โดยเสริมว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนและผู้ติดเชื้อทั้งหมดไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย

Experts said infections reported by vaccinated people do not mean vaccines are ineffective.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การติดเชื้อที่รายงานจากผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วไม่ได้หมายความว่าวัคซีนจะไม่มีประสิทธิภาพ

คำศัพท์ข่าว
- ineffective (adj) = อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
- inoculate (v) = ฉีดวัคซีน, ปลูกฝี
- inoculation (n) = การฉีดวัคซีน, การปลูกฝี
- mild symptoms = อาการป่วยเล็กน้อย
- mild (adj) = อ่อนโยน, ไม่รุนแรง
- partially (adv) = บางส่วน
- severe case (n) = ผู้ป่วยวิกฤติ, ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
- tracker (n) = ผู้ติดตามข้อมูล, ผู้แกะรอยติดตามแหล่งข่าว : ABC (Twitter)
แหล่งข่าว : ABC (Website)
14-year-old girl drowns at Ohio water park
เด็กหญิงวัย 14 ปีจมน้ำในสวนน้ำโอไฮโอ

The teen was under water for approximately 30 minutes before being found.
วัยรุ่นอยู่ใต้น้ำประมาณ 30 นาทีก่อนที่จะถูกพบ

A 14-year-old girl died Tuesday evening after she was pulled from the water at an Ohio theme park, officials said.
พบเด็กหญิงอายุ 14 ปีเสียชีวิตเมื่อเย็นวันอังคาร หลังจากเธอถูกดึงขึ้นจากน้ำที่สวนสนุกโอไฮโอ, เจ้าหน้าที่กล่าว

Police were called to the Land of Illusion Aqua Adventure Park in Middletown after the teen went under water and did not surface, the Butler County Sheriff's Office said.
สำนักงานกองปราบเคาน์ตี้บัตเลอร์กล่าวว่าตำรวจถูกเรียกตัวไปที่สวนสนุก แลนด์ออฟ อลูชันอควาแอดเวนเจอร์พาร์ค ในเมืองมิดเดิลทาวน์หลังจากมีวัยรุ่นลงไปใต้น้ำและไม่โผล่ขึ้นมา

The sheriff's office said in a press release that the girl went under at about 5 p.m. and she wasn't located until a half hour later.
สำนักงานนายอำเภอกล่าวในการแถลงข่าวว่า เด็กหญิงคนนั้นเข้าไปเวลาประมาณ 17.00 น. และไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนจนกระทั่งครึ่งชั่วโมงต่อมา

The victim was identified by authorities as Mykiara Jones.
ผู้เคราะห์ร้ายคนนี้ถูกระบุโดยทางการว่าคือ มิเคียร่า โจนส์

Mykiara was airlifted to Dayton Children's Hospital, where she later died, police and other officials said.
มิเคียร่า ถูกนำส่งทางอากาศไปยังโรงพยาบาลเด็กเดย์ตัน ที่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา, ตำรวจและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ กล่าว

"This is a tragedy no parent should have to endure," Butler County Sheriff Richard Jones said in a statement.
"นี่คือโศกนาฏกรรมที่ไม่มีพ่อแม่คนไหนควรต้องอดทน" บัตเลอร์เคาน์ตี้นายอำเภอ ริชาร์ด โจนส์ กล่าวในแถลงการณ์

"These are the calls first responders dread and have difficulty dealing with. Our thoughts and prayers go out to the family."
"เป็นการโทร ที่ผู้ปฏิบัติการลำดับแรกหวั่นวิตกและมีความยากลำบากในการรับมือ ขอให้ความคิดและคำอธิษฐานของเราขอจงไปสู่ครอบครัวนี้ด้วยเถิด”

An investigation is ongoing.
การสอบสวนกำลังดำเนินอยู่

In a statement released on its Facebook page, Land of Illusion's owners said it closed down the water park and is cooperating with investigators to determine what happened.
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่บนหน้าเฟสบุคของตน เจ้าของสวนสนุกแลนด์ ออฟ อลูชั่น กล่าวว่าได้ปิดสวนน้ำและกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สืบสวนเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น

"We ask that you join us in sending thoughts and prayers and our deepest condolences to our guest's family and friends, as well as to the team members and guests who were onsite last evening during this tragedy," the owners said.
“เราขอให้คุณร่วมส่งความคิดและคำอธิษฐาน และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของแขกของเรา ตลอดจนสมาชิกในทีมและแขกที่มาพักในช่วงเย็นที่ผ่านมาระหว่างโศกนาฏกรรมครั้งนี้” เจ้าของกล่าว

Those who knew Mykiara began reacting to the tragedy on Wednesday.
บรรดาผู้ที่รู้จักมิเคียร่า เริ่มแสดงปฏิกริยาต่อโศกนาฏกรรมเมื่อวันพุธ

"Mykiara was just a great student, and she was a great human being," Jennifer King, Mykiara's teacher in middle school, told Cincinnati ABC affiliate WCPO. "I'm truly saddened this happened because she could have done anything she wanted in life."
“มิเคียราเป็นเพียงนักเรียนที่ยอดเยี่ยม และเธอก็เป็นมนุษย์ที่ดีมากๆ” เจนนิเฟอร์ คิง ครูของมิเคียราในโรงเรียนมัธยมต้นกล่าวกับ WCPO ในเครือสำนักข่าว Cincinnati ABC“, ฉันเสียใจจริงๆ ที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเธอสามารถทำทุกอย่างที่เธอต้องการในชีวิตได้สำเร็จ”

The Middletown School District put out a statement alerting the community about Mykiara's death.
เขตการศึกษามิดเดิลทาวน์ออกแถลงการณ์เตือนชุมชนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของมิเคียรา

Superintendent Marlon Styles said Mykiara was going to be a freshman at Middletown High School in the fall and the teen's mother worked in the school system.
ผู้อำนวยการ มาร์ลอนสไตล์ กล่าวว่ามิเคียร่ากำลังจะเป็นน้องใหม่ที่โรงเรียนมัธยมปลายมิดเดิลทาวน์ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ และแม่ของวัยรุ่นคนนี้ก็ทำงานในระบบโรงเรียน

"We will be wrapping our arms around her during this extremely difficult time," Styles said of Mykiara's mother.
“เราจะโอบกอดเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนี้” สไตล์ กล่าวถึงแม่ของ มิเคียร่า

The school provided students, faculty and other members with information on counseling services.
โรงเรียนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน คณาจารย์ และสมาชิกคนอื่นๆ

"We extend our deepest sympathy and prayers to the family, friends, and teachers of Mykiara. We pray the family finds peace and comfort during this difficult time," Styles said.
"เราขอส่งยื่นความเห็นใจอย่างสุดซึ้งและคำอธิษฐานให้แก่ครอบครัว เพื่อนฝูง และอาจารย์ของมิเคียรา เราภาวนาให้ครอบครัวพบกับความสงบสุขในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้” สไตล์กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- be called to = ถูกเรียก/ โทรเรียกให้ไปที่...(Passive Voice)
- be pulled from = ถูกดึงออกจาก(Passive Voice)
- deepest condolences = ความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
- difficulty (n) = ความยากลำบาก
- dread (v) = วิตกกังวลอย่างมาก (กลัวในสิ่งที่คาวว่าจะเกิดขึ้น)
- endure (v) = ทนทุกข์, อดทน
- go under = ลงไปด้านล่าง/ ลงไปด้านใต้
- more than somewhere else = สถานที่อื่น
- ongoing (n) = อย่างต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง
- onsite (adj) = มีอยู่, มีพร้อมใช้, เกิดขึ้น
- responder (n) = ผู้โต้ตอบ, ผู้ตอบสนอง
- Superintendent (n) = ผู้กำกับ, ผู้อำนวยการ, ผู้ควบคุมดูแล
- surface (v) = โผล่ขึ้นบนผิวน้ำ/ ผิวดิน
- theme park = สวนสนุก
- tragedy (n) = เรื่องเศร้า, โศกนาฏกรรม

- USATODAY
14-year-old girl dies after drowning at Ohio water park; safety concerns raised

- CNN
A 14-year-old girl drowned at a Cincinnati-area amusement park, officials say

- People
Mykiara Jones was pronounced dead at Dayton Children's Hospital after she drowned at Land of Illusion's Aqua Adventures Waterpark Tuesday

- Whio
Dayton teen dies in suspected drowning at Butler County waterpark

- Fox19
Teen drowns at Cincinnati-area water park, coroner says

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น