โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 04-August-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters
Thailand approves additional $909 mln in virus relief measures
ไทยอนุมัติเงินเพิ่มในมาตรการบรรเทาไวรัส อีก 909 ล้านดอลลาร์

BANGKOK, Aug 3 (Reuters) - Thailand's cabinet on Tuesday approved an additional 30 billion baht ($909 million) in relief measures for those hit by tougher restrictions to slow the spread of COVID-19 infections, a government spokesman said.
กรุงเทพฯ 3 ส.ค. (สำนักข่าวรอยเตอร์) - คณะรัฐมนตรีของไทยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้อนุมัติเพิ่มอีก 3 หมื่นล้านบาท (909 ล้านดอลลาร์) ในมาตรการบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้น เพื่อชะลอการแพร่กระจายของการติดเชื้อโควิด-19 โฆษกรัฐบาลกล่าว

On Sunday, the Southeast Asian country extended the curbs for another month and expanded lockdown areas in 29 provinces as it deals with its biggest outbreak to date.
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ได้ขยายขอบเขตควบคุมออกไปอีกเดือน และขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ 29 จังหวัด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน

คำศัพท์ข่าว
- another (adj) = อีกหนึ่ง
- approve (v) = อนุมัติ, เห็นชอบ
- (be) hit by = ได้รับผลกระทบจาก
- curb (n) = จำกัด, ควบคุม, จำกัดขอบเขต
- deal with = เกี่ยวกับ
- for another + เวลาเอกพจน์ = เป็นเวลาอีกหนึ่ง...
- relief (v) = บรรเทา, การช่วยให้พ้นภัย

- Oann
Thailand approves additional $909 million in virus relief measures


แหล่งข่าว : Reuters
Delta infections among vaccinated likely contagious; Lambda variant shows vaccine resistance in lab
กลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้วมีการติดเชื้อเดลต้าอาจแพร่เชื้อได้ ;ไวรัสกลายพันธุ์แลมบ์ดาแสดงการดื้อต่อวัคซีนในห้องปฏิบัติการ

Aug 2 (Reuters) - The following is a roundup of some of the latest scientific studies on the novel coronavirus and efforts to find treatments and vaccines for COVID-19.
2 สิงหาคม (รอยเตอร์) - ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และความพยายามในการหาวิธีการรักษาและวัคซีนสำหรับโควิด-19

Delta breakthrough infections likely contagious
การติดเชื้อในคนที่ได้รับวัคซีนแล้วดูเหมือนจะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้

Among people infected by the Delta variant of the coronavirus, fully vaccinated people with "breakthrough" infections may be just as likely as unvaccinated people to spread the virus to others, new research suggests.
งานวิจัยใหม่ชี้ว่า ในกลุ่มคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้า แม้แต่ผู้ที่ "ฉีดวัคซีนครบแล้วมีการติดเชื้อ" อาจมีแนวโน้มแพร่เชื้อไวรัสไปยังผู้อื่นพอๆ กับคนที่ไม่ได้รับวัคซีน

The higher the amount of coronavirus in the nose and throat, the more likely the patient will infect others.
ยิ่งปริมาณของ ไวรัสโคโรนา ในจมูกและลำคอมากเท่าไหร่ ผู้ป่วยก็จะยิ่งทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้มากขึ้นเท่านั้น

In one Wisconsin county, after Delta became predominant, researchers analyzed viral loads on nose-and-throat swab samples obtained when patients were first diagnosed.
ในเขตหนึ่งของรัฐวิสคอนซิน หลังจากที่เดลต้าเป็นสายพันธุ์หลัก นักวิจัยได้วิเคราะห์ปริมาณไวรัสที่ได้จากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากจมูกและคอเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก

They found similar viral loads in vaccinated and unvaccinated patients, with levels often high enough to allow shedding of infectious virus.
พวกเขาพบปริมาณไวรัสที่คล้ายกันในผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน โดยระดับมักจะสูงพอที่จะปล่อยไวรัสที่ทำให้ติดเชื้อออกมาได้

"A key assumption" underlying current regulations aimed at slowing COVID-19 transmission "is that those who are vaccinated are at very low risk of spreading the virus to others," said study coauthor Katarina Grande of Public Health Madison & Dane County in Madison, Wisconsin.
"ข้อสันนิษฐานหลัก" ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบันที่มีเป้าหมายเพื่อชะลอการแพร่กระจายของโควิด-19 "คือผู้ที่ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยงต่ำมากที่จะแพร่เชื้อไวรัสไปยังผู้อื่น" แคทารีนา แกรนด์ ผู้ร่วมเขียนงานศึกษาจากสาธารณสุขเมดิสันและเดนเคาน์ตี้ในเมดิสันวิสคอนซินกล่าว

The findings, however, indicate "that vaccinated people should take steps to prevent the spread of the COVID-19 virus to others," she added.
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยระบุว่า "คนที่ฉีดวัคซีนควรดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ไปยังผู้อื่น" เธอกล่าวเสริม

In a separate study from Singapore, researchers found that while Delta viral loads were similar in vaccinated and unvaccinated patients, the viral loads decreased faster in the vaccinated group.
ในอีกการศึกษาหนึ่งจากสิงคโปร์ นักวิจัยพบว่าในขณะที่ปริมาณไวรัสของเดลต้ามีความคล้ายคลึงกันในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดวัคซีนและไม่ได้รับการฉีดวัคซีน แต่ปริมาณไวรัสลดลงเร็วกว่าในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน

The Wisconsin and Singapore studies were both posted on Saturday on medRxiv ahead of peer review.
ทั้งงานศึกษาในวิสคอนซินและสิงคโปร์ได้ถูกโพสต์เมื่อวันเสาร์บนเว็บออนไลน์ medRxiv ก่อนการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญอื่น

Lambda variant shows vaccine resistance
ไวรัสที่กลายพันธุ์แลมบ์ดาแสดงการดื้อวัคซีน

The Lambda variant of the coronavirus, first identified in Peru and now spreading in South America, is highly infectious and more resistant to vaccines than the original version of the virus the emerged from Wuhan, China, Japanese researchers have found.
นักวิจัยชาวญี่ปุ่นพบว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์แลมบ์ดาที่ได้ถูกระบุครั้งแรกในเปรูและขณะนี้กำลังแพร่กระจายอยู่ในอเมริกาใต้นั้น ทำให้ติดเชื้อได้สูงและทนต่อวัคซีนได้ดีกว่าไวรัสรุ่นดั้งเดิมที่ออกมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

In laboratory experiments, they found that three mutations in Lambda's spike protein, known as RSYLTPGD246-253N, 260 L452Q and F490S, help it resist neutralization by vaccine-induced antibodies.
ในการทดลองทางห้องปฏิบัติการ พวกเขาพบว่ามีการกลายพันธุ์สามที่ในโปรตีนหนามของแลมบ์ดาที่เรียกว่า RSILTPGD246-253N, 260 L452Q และ F490S ซึ่งช่วยให้มันต้านทานต่อการทำลายฤทธิ์ด้วยแอนติบอดีที่เหนี่ยวนำโดยวัคซีน

Two additional mutations, T76I and L452Q, help make Lambda highly infectious, they found.
พวกเขาได้พบการกลายพันธุ์เพิ่มเติมสองที่คือ T76I และ L452Q ซึ่งช่วยให้แลมบ์ดาสามารถติดเชื้อได้สูงมาก

In a paper posted on Wednesday on bioRxiv ahead of peer review, the researchers warn that with Lambda being labeled a "Variant of Interest" by the World Health Organization, rather than a "Variant of Concern," people might not realize it is a serious ongoing threat.
ในบทความที่โพสต์ทางออนไลน์เมื่อวันพุธที่ bioRxiv ก่อนการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้เตือนว่า ด้วยการที่ไวรัสแลมบ์ดาถูกจัดว่าเป็น "สายพันธุ์ที่น่าจับตามอง" โดยองค์การอนามัยโลก แทนที่จะเป็น "สายพันธุ์ที่น่ากังวล" ทำให้ผู้คนอาจไม่ตระหนักว่ามันเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่ต่อเนื่อง

Although it is not clear yet whether this variant is more dangerous than the Delta now threatening populations in many countries, senior researcher Kei Sato of the University of Tokyo believes "Lambda can be a potential threat to the human society."
แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าไวรัสที่กลายพันธุ์นี้อันตรายกว่าเดลต้าที่กำลังคุกคามประชากรในหลายประเทศหรือไม่ นักวิจัยอาวุโส Kei Sato จากมหาวิทยาลัยโตเกียวเชื่อว่า "แลมบ์ดาอาจเป็นภัยคุกคามต่อสังคมมนุษย์"

Third mRNA dose may boost antibody quantity, but not quality
วัคซีน mRNA โดสที่สามอาจเพิ่มปริมาณแอนติบอดี แต่ไม่ใช่คุณภาพ

They note that in COVID-19 survivors, the immune system's antibodies evolve during the first year, becoming more potent and better able to resist new variants.
พวกเขาสังเกตว่าในผู้รอดชีวิตจากโควิด-19 แอนติบอดีของระบบภูมิคุ้มกันจะพัฒนาขึ้นในช่วงปีแรก โดยจะมีศักยภาพมากขึ้นและสามารถต้านทานสายพันธุ์ใหม่ได้ดีขึ้น

In 32 volunteers who never had COVID-19, they found that antibodies induced by mRNA vaccines did evolve between the first and second shots.
ในอาสาสมัคร 32 คนที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 พวกเขาพบว่าแอนติบอดีที่เกิดจากวัคซีน mRNA มีวิวัฒนาการระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่สอง

But five months later, vaccine-induced antibodies were "equivalent" to those seen after the second dose, with "little measurable improvement" in the antibodies' ability to neutralize a broad variety of new variants, said coauthor Michel Nussenzweig.
แต่ห้าเดือนต่อมา แอนติบอดีที่เกิดจากวัคซีน "เทียบเท่า" กับที่เห็นหลังจากให้วัคซีนครั้งที่สอง โดย"วัดการพัฒนาได้เพียงเล็กน้อย" ของแอนติบอดีในความสามารถทำลายฤทธิ์ไวรัสกลายพันธุ์ใหม่หลายสายพันธุ์, มิเชล นุสเซนซ์ไวก์ ผู้เขียนร่วมกล่าว

Therefore, he said, giving those individuals a third dose of the same vaccine would likely result in higher levels of antibodies that remain less effective against variants.
ดังนั้นเขาจึงกล่าวว่า การให้วัคซีนชนิดเดียวกันโดสที่สามอาจส่งผลให้มีระดับของแอนติบอดีที่สูงขึ้นโดยยังคงมีประสิทธิภาพต้านต่อไวรัสกลายพันธุ์ต่างๆน้อย


คำศัพท์ข่าว
- assumption (n) = ข้อสันนิษฐาน
- breakthrough (n) = ทะลุผ่าน, ฝ่าทะลุด่าน (พัฒนาที่สำคัญอย่างฉับพลัน ด้วยการทำงานอย่างหนัก)
- breakthrough infection = การติดเชื้อทั้งที่ได้รับวัคซีนแล้ว
- caregiver (n) = ผู้ดูแล
- childcare (n) = บริการดูแลเด็ก
- contagious (adj) = แพร่หลายง่าย, ติดต่อกันได้, เป็นโรคติดต่อ
- home-based (compound) = คนที่ทำงานที่บ้าน( แทนที่จะเป็นในสำนักงานในบริษัท)
- neutralise (v) ทำให้เป็นกลาง
- peer reviewe = ที่มีคณะผู้เชี่ยวชาญ สำหรับแต่ละสาขา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
- population(n) = ประชากร, จำนวนประชากร
- predominant (n) = เด่น, มีมากกว่า
- resistance (n) = การต้าน, การต่อต้าน
- roundup (n) = บทสรุป, การเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ
- significance (n) = ความสำคัญ
- underlying (adj) = ที่อยู่ข้างใต้
- vaccine-induced (compound) = ที่เกิดจากการกระตุ้นของวัคซีน
- vaccine-induced antibody = แอนติบอดีที่เกิดจากการกระตุ้นของวัคซีน
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- vary (v) = ผันผวน, แปรผัน, เปลี่ยนแปลง

- CBC
Why the delta variant is spreading COVID-19 so quickly — and what that means for Canada

- Wall Street Journal
How Contagious Is the Delta Variant?

- Vancouversun
COVID-19 update for Aug. 3: 742 new cases over B.C. Day long weekend | All B.C. vaccination clinics offering walk-in doses Wednesday | Lambda variant shows vaccine resistance

- Healthline
COVID-19 Updates: Biden to Update Nation on Pandemic as Delta Variant Surges

- VOA
CDC: Delta Variant Infections in Vaccinated People May Be as Transmissible as in Unvaccinated


แหล่งข่าว : BBC
Tokyo Olympics: 13-year-old Sky Brown wins Olympic skateboarding bronze
โตเกียวโอลิมปิก: สกาย บราวน์ วัย 13 ปี คว้าเหรียญทองแดงกีฬาสเก็ตบอร์ดโอลิมปิก

An emotional Sky Brown broke down in tears after becoming Great Britain's youngest Olympic medal winner of all time.
สกาย บราวน์ หลั่งน้ำตาด้วยความดีใจหลังเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดของบริเตนใหญ่ที่เคยคว้าเหรียญโอลิมปิก

Aged 13 years and 28 days, Brown produced a composed final run to finish third in the women's park skateboarding final and claim bronze at the Tokyo Games.
บราวน์อายุ 13 ปี 28 วัน ทำผลงานรอบชิงชนะเลิศไปจบที่อันดับสามในการแข่งขันสเก็ตบอร์ดหญิงรอบชิงชนะเลิศ และคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันโตเกียวเกมส์

"It was a super sick final," she told BBC Sport. "All the girls were ripping it, it was insane.
“มันเป็นนัดชิงชนะเลิศที่เจ๋งมาก” เธอบอกกับ BBC Sport “สาว ๆ ทุกคนกำลังเล่นกับมันอย่างสนุกสุดเหวี่ยง

"This is incredible - it feels unreal! I'm so happy to be here - I'm blessed.
“นี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อ - รู้สึกเหมือนไม่จริง! ฉันมีความสุขมากที่อยู่ที่นี่ - ฉันได้รับพร

"I was definitely bumped. I fell twice, that made the last run feel even better."
"ฉันล้มกระแทกอย่างจัง ฉันล้มสองครั้ง แต่นั่นทำให้การออกแข่งครั้งหลังสุดรู้สึกดีขึ้น"

Japan's Sakura Yosozumi, 19, won gold with a best score of 60.09, while 12-year-old compatriot Kokona Hiraki claimed silver with 59.04 as the sport made its Olympic debut with athletes performing tricks in a huge concrete bowl.
ซากุระ โยโซซูมิ จากญี่ปุ่น วัย 19 ปี คว้าเหรียญทองด้วยคะแนน 60.09 คะแนน ขณะที่โคโคนะ ฮิรากิ เพื่อนร่วมชาติวัย 12 ปี คว้าเหรียญเงินด้วยเวลา 59.04 น. เหมือนกีฬานี้เปิดตัวในโอลิมปิกด้วยนักกีฬาที่แสดงเทคนิคหลากหลายในชามคอนกรีตขนาดใหญ่

The eight skateboarders in the final, who had an average age of 17, showed incredible camaraderie, cheering every trick and consoling each other after each fall.
นักสเก็ตบอร์ดทั้งแปดคนในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 17 ปี แสดงความสนิทสนมกันอย่างไม่น่าเชื่อ เชียร์ทุกกลเม็ดและปลอบใจกันหลังการล้มแต่ละครั้ง

Brown, who has also broken Margery Hinton's 93-year-old record to become the youngest athlete to represent Team GB at a summer Games, finished second in qualifying.
บราวน์ซึ่งทำลายสถิติอันยาวนาน93 ปีของมาร์เกอรี ฮินตันด้วย โดยเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในทีมตัวแทนของเกรทบริเตนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฤดูร้อน และได้อันดับสองในรอบคัดเลือก

But she made mistakes in the first two of her three runs in the final and was fourth going into her final effort.
แต่เธอทำพลาดในสองครั้งแรกจากการแข่งสามครั้งของเธอในรอบชิงชนะเลิศและเป็นครั้งที่สี่ในความพยายามครั้งสุดท้ายของเธอ

However, she showed great maturity to nail her last run, landing a kickflip indy - the trick that caused her to fall in her first two attempts - to score 56.47.
อย่างไรก็ตาม เธอแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะที่ดีเยี่ยมในการเอาชนะการแข่งครั้งสุดท้ายของเธอ โดยลงด้วยท่าคิกฟลิป อินดี้ ซึ่งเป็นท่าที่ทำให้เธอล้มลงในความพยายามสองครั้งแรกของเธอ และทำคะแนนได้ 56.47 คะแนน

She was clearly delighted to complete a clean run and her father Stu was overcome with emotion, but they still faced a nervous wait to find out if she'd done enough to take home a historic medal with one athlete still to go.
เธอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สุขภาพฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม และพ่อของเธอ สตู รู้สึกตื้นตันใจ แต่พวกเขายังต้องเผชิญกับการรอคอยอย่างประหม่าเพื่อดูว่าเธอทำสำเร็จมากพอที่จะคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์กลับบ้านได้หรือไม่ โดยมีนักกีฬาอีกคนหนึ่งที่ยังต้องไป

And when Japan's world number one and pre-competition favourite Misugu Okamoto fell, confirming bronze for Brown, she couldn't hold back the tears as she hugged her rivals before being lifted in the air by her father.
และเมื่อมือวางอันดับหนึ่งของโลกขาวญี่ปุ่น มิสึงุ โอกาโมโตะ ผู้เป็นตัวเต็งก่อนการแข่งขันล้มลง เป็นการยืนยันว่าเหรียญทองแดงนั้นเป็นของบราวน์ เธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ขณะที่กอดคู่แข่งของเธอก่อนที่จะถูกพ่อของเธออุ้มยกตัวขึ้น


คำศัพท์ข่าว
- average (adj) = ค่าเฉลี่ย
- camaraderie (n) ความเป็นมิตร, ความสัมพันธ์ที่ดี
- clean run (n) = สุขภาพฟื้นตัวกลับมาแข็งแรง
- delighted (adj) = ยินดีมาก, สุขใจเป็นอย่างยิ่ง
- emotional (adj) = ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ตื่นเต้นง่าย
- favourite (n) = ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด
- final run = รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ
- finish (n) = เส้นชัย, จุด/เส้นทาง/เวลา สุดท้ายของการแข่งขัน
- insane (n) = บ้า, ประสาท, ซึ่งขาดสติ
- maturity (n) = วุฒิภาวะ, ความเป็นผู้ใหญ่
- overcome (v) = ก้าวข้ามอุปสรรคจนสำเร็จ(ประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหา)
- pre-competition (compound) =
- produce (v) = ทำ, สร้าง, ผลิต(ผลงาน)
- ripping (adj) = ยอดเยี่ยม (คำสแลงอังกฤษโบราณ)
- skateboarding = การแข่งขันกีฬาสเก็ตบอร์ด
- overcome with emotion (UK) = รู้สึกตื้นตันใจ (รู้สึกได้ถึงบางอย่างที่แรงมาก มักใช้ในทางบวก)

หมายเหตุ
- be ripping it, it was insane = เล่นกับมันอย่างสนุกเหวี่ยง
- insane (slang) = สุดเหวี่ยง, เต็มเหนี่ยว
- rip (slang) = เล่นยา (เสพของมึนเมา/ยาเสพติต)

หมายเหตุ สกาย บราวน์ คว้าเหรียญทองแดงในศึกโอลิมปิก 2020 สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาอายุน้อยสุดของอังกฤษที่คว้าเหรียญในโอลิมปิก และปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการเอากีฬาสเก็ตบอร์ดมาแข่งกันในโอลิมปิก)

อันดับคะแนนของกีฬาสเก็ตบอร์ด
- Sakura Yosozumi(ซากุระ โยโซซูมิ ) อายุ 19ปี - เหรียญทองด้วยคะแนน 60.09
- Kokona Hiraki (โคโคนา ฮิรากิ) อายุ12ปี - เหรียญเงินด้วยคะแนนเฉลี่ยที่ 59.04
- Sky Brown (สกาย บรา) อายุ13ปี - เหรียญทองแดงด้วยคะแนน 56.47
- Misugu Okamoto (มิสึงุ โอกาโมโตะ) ไม่ได้เหรียญ แต่เป็นนักกีฬาจากญี่ปุ่น คะแนน 53.58

- Barney Durrant(VDO)
Sky Brown's bronze medal winning #skateboard run at the Tokyo Olympics

- Tokyo2020
The friendship and camaraderie shown at the #skateboarding at #Tokyo2020 today

- Team GB
The women's skateboarding park final is underway. Sky goes into the final having posted the second highest score in qualification.

- Guardian
Sky Brown, 13, becomes Britain’s youngest Olympic medallist with skateboard bronze

- ABCNEWS
Japanese skateboarders dominate epic park final at Games

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น