โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 10-August-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Singapore to ease some COVID-19 curbs as vaccination rate soars
สิงคโปร์ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 บางส่วน หลังการฉีดวัคซีนพุ่ง

SINGAPORE, Aug 6 (Reuters) - Singapore will from next week lift some COVID-19 curbs and ease restrictions on entry for foreign workers, its health minister said on Friday, as the share of people who have been fully vaccinated against the virus in the city state nears 70%.
สิงคโปร์, 6 สิงหาคม(รอยเตอร์) - ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป สิงคโปร์จะยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 บางส่วน และผ่อนคลายข้อจำกัดในการเข้าเมืองสำหรับแรงงานต่างชาติ, รัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศระบุในวันศุกร์ ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอย่างครบถ้วนในนครรัฐใกล้ถึง 70%

Fully vaccinated people will be able to dine-in at restaurants in groups of five from Aug. 10, health minister Ong Ye Kung said, and a limit on the number of people allowed to gather socially will increase to five, from two.
ออง เย กุง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วจะสามารถรับประทานอาหารที่ร้านเป็นกลุ่มได้ 5 คน ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. และจำกัดจำนวนคนที่ได้รับอนุญาตให้รวมตัวทางสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 5 คนจาก 2 คน

"We are confident that by National Day (Aug. 9), we will have more than 70% of us receiving full vaccination," Ong told a news conference.
“เรามั่นใจว่าภายในวันชาติ (9 ส.ค.) เราจะมีมากกว่า 70% ของพวกเราที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน” นายอองกล่าวในการแถลงข่าว

Singapore has moved quickly to inoculate its 5.7 million people against COVID-19 and has one of the highest vaccination rates in the world.
สิงคโปร์ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคนของตัวเอง 5.7 ล้านคน และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงที่สุดในโลก

It had managed to contain the virus for most of the pandemic, but recently re-introduced some restrictions after a fresh wave of infections.
สิงคโปร์ได้จัดการควบคุมไวรัสในการระบาดใหญ่ไว้ได้เกือบทั้งหมด แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้นำมาตรการจำกัดต่างๆมาใช้อีกครั้งหลังจากมีการติดเชื้อระลอกใหม่

"When at least 80% of our population have received their full vaccination regimens, we will be able to take the next steps towards opening up our economy, social activities, and travel," the health ministry said in a statement.
“เมื่ออย่างน้อย 80% ของประชากรของเราได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนแล้ว เราจะสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปในการเปิดเศรษฐกิจ, กิจกรรมทางสังคม และการเดินทางของเรา”, รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในแถลงการณ์

The government has said one such step could be quarantine-free travel for fully vaccinated people in September, when it expects the vaccination rate in Singapore to reach 80%.
รัฐบาลได้เคยกล่าวว่า หนึ่งในขั้นตอนดังกล่าวอาจเป็นการเดินทางแบบปลอดการกักกันสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์ในเดือนกันยายน ซึ่งคาดว่าอัตราการฉีดวัคซีนในสิงคโปร์จะสูงถึง 80%

Singapore has officially approved the Pfizer-BioNTech (PFE.N), (22UAy.DE) and Moderna (MRNA.O) vaccines under its national programme, but the health ministry said people who have had sufficient doses of vaccines approved by the World Health Organization would also be considered fully vaccinated.
สิงคโปร์อนุมัติวัคซีน PFE.N และ 22UAy.DE ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค และ MRNA.Oของโมเดอร์นาอย่างเป็นทางการภายใต้โครงการระดับชาติ แต่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ผู้ที่ได้รับจำนวนโดสครบของวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกจะได้รับการพิจารณาว่าฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเช่นกัน

That would include the Sinovac-CoronaVac vaccine, which the government had previously said carries significant risk of breakthrough infection.
นั่นจะรวมถึงวัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทซิโนแวค ซึ่งรัฐบาลได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อแม้ฉีดวัคซีนแล้ว

The government will also resume entry approvals for vaccinated work visa holders and their dependants with travel history to higher risk countries from Aug. 10, the health ministry said.
รัฐบาลจะกลับมาเริ่มอนุมัติการเข้าประเทศใหม่ สำหรับผู้ถือวีซ่าทำงานที่ได้รับวัคซีนแล้วและผู้ติดตามที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมเป็นต้นไป, รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

Many of Singapore's foreign workers have been unable to re-enter the city state due to border restrictions, in place since last year.
คนงานต่างชาติของสิงคโปร์จำนวนมากไม่สามารถกลับเข้าเมืองได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านพรมแดน ตั้งแต่ปีที่แล้ว

คำศัพท์ข่าว
- approval (n) = การอนุมัติ, ความเห็นชอบ
- be unable to = ไม่สามารถ
- be considered = ได้รับการพิจารณา/ลงความเห็น(Passive Voice)
- breakthrough infection = การติดเชื้อทั้งที่ได้รับวัคซีนแล้ว(กรณีที่พบได้ยาก และหลายคนมักไม่แสดงอาการ)
- confident (adj) = มั่นใจ
- curb (n, v) = จำกัด, ควบคุม, จำกัดขอบเขต
- dependant (n) = ผู้อยู่ในอุปการะ, คนในครอบครัวที่เราเลี้ยงดู
- due to/because of/owing to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- ease (v) = คลี่คลาย, ผ่อนปรน, บรรเทา, ผ่อนคลาย
- from next week = นับตั้งแต่สัปดาห์หน้า
- health minister = รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
- inoculate (v) = ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค
- introduce (v) = แนะนำให้รู้จัก, ประกาศใช้(กฏ, กฏหมาย, มาตรการ, ข้อห้ามต่าง ๆ)
- next steps towards = ขั้นตอนต่อไป
- re-enter (compound) = การกลับเข้าไปใหม่
- regimen (เรจ'จะเมน) (n) = เกณฑ์/หลักสุตร/กระบวนการรักษาและดูแลสุขภาพ(การรับยา/ วัคซีน/ อาหาร)
- re-introduced (compound) = นำกลับมาใช้ใหม่
- resume (v) = กลับมาเริ่มใหม่
- share of = บางส่วนของ (ส่วนหนึ่งของจำนวนที่มาก/ คนจำนวนหนึ่งมีส่วนร่วม)
- significant (adj) = มีความสำคัญ, มีความหมาย
- soar (v) = ทะยาน, ลอยโด่ง, ถีบตัวขึ้น
- sufficient (adj) = เพียงพอ
- towards (prepo) = เกี่ยวกับ, ในเรื่อง, ไปทาง
- vaccinated work visa holder = ผู้ถือวีซ่าทำงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

- CNBC
Singapore to start relaxing Covid restrictions Aug. 10 as vaccination rate rises

- nexplorer
Singapore to ease some COVID-19 curbs as vaccination rate soars

- Bloomberg
Singapore Eases Covid Curbs in Shift to Life With Endemic Virus

- Business
Singapore Hits 70% Full Vaccination as Rules Start to Ease

- Moneycontrol
Coronavirus News LIVE Updates: COVID-19 lockdown in Tamil Nadu extended till August 23


แหล่งข่าว : BBC
'Smallest baby at birth' home after 13 months in hospital
'ทารกแรกคลอดที่ตัวเล็กที่สุด' กลับบ้านหลังจากอยู่ในโรงพยาบาลนาน 13 เดือน

A baby thought to be the world's smallest at birth has been discharged from a Singapore hospital after 13 months of intensive treatment.
ทารกแรกเกิดที่คาดว่าตัวเล็กที่สุดในโลกได้ออกจากโรงพยาบาลในสิงคโปร์แล้ว หลังจาก13 เดือนของการรักษาอย่างเข้มข้น

Kwek Yu Xuan was just 212g (7.47oz) - the weight of an apple - when she was born and measured 24cm long.
เกว็ก หยู ซวน มีน้ำหนักเพียง 212 กรัม (7.47 ออนซ์) เท่ากับน้ำหนักของแอปเปิ้ลตอนที่เธอคลอด และวัดลำตัวได้ยาว 24 เซนติเมตร

She was delivered at just under 25 weeks - far short of the average 40.
เธอถูกคลอดออกมาขณะ(อายุครรภ์)เพียงไม่ถึง 25 สัปดาห์ ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 40 สัปดาห์มาก

The previous record holder was a girl in the US who weighed 245g at birth in 2018, according to the University of Iowa's Tiniest Babies Registry.
เจ้าของสถิติคนก่อนเป็นเด็กผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาที่มีน้ำหนัก 245 กรัมเมื่อแรกเกิดในปีค.ศ. 2018 ตามรายงานของเว็บไซต์ลงทะเบียนเด็กที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด(Tinyest Babies Registry) ของมหาวิทยาลัยไอโอวา

Yu Xuan's mother gave birth to her by emergency C-section four months early after she was diagnosed with pre-eclampsia - dangerously high blood pressure that can damage vital organs and be fatal for both mother and baby.
แม่ของ หยู ซวน ให้กำเนิดเธอโดยการผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้องแบบฉุกเฉิน สี่เดือนก่อนถึงกำหนดคลอด หลังจากที่เธอได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะครรภ์เป็นพิษ ที่มีความดันโลหิตสูงเป็นอันตรายสามารถทำลายอวัยวะสำคัญและอาจทำให้เสียชีวิตได้ทั้งแม่และทารก

Yu Xuan now weighs a much healthier 6.3kg (14 pounds).
ตอนนี้หยู ซวน มีน้ำหนัก 6.3 กก.(14 ปอนด์)อยู่ในเกณฑ์สุขภาพที่ดีขึ้น

The baby girl had a "limited chance of survival", according to Singapore's National University Hospital (NUH) where she was born.
เด็กหญิงคนนี้มี "โอกาสรอดชีวิตไม่มาก" อ้างอิงข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ (NUH)ที่เธอเกิด

"Against the odds, with health complications present at birth, she has inspired people around her with her perseverance and growth, which makes her an extraordinary 'Covid-19' baby - a ray of hope amid turmoil," the hospital said in a statement.
มีแนวโน้มว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพหลายอย่างตั้งแต่เกิด เธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัวเธอด้วยความไม่ท้อถอยและการเติบโตของเธอ ซึ่งทำให้เธอเป็นทารก 'โควิด-19' ที่ไม่ธรรมดา เป็นแสงแห่งความหวังท่ามกลางความวุ่นวาย”, โรงพยาบาลระบุในถ้อยแถลง

During her time in hospital, Yu Xuan was given multiple kinds of treatment and relied on different kinds of machines to survive.
ในช่วงเวลาที่เธออยู่ในโรงพยาบาล หยู ซวนได้รับการรักษาหลายรูปแบบและอาศัยอุปกรณ์หลายชนิดเพื่อรอดชีวิต

Doctors say her health and development progressed well under their care and she is now well enough to be discharged.
แพทย์บอกว่าสุขภาพและพัฒนาการของเธอก้าวหน้าไปด้วยดีภายใต้การดูแลของพวกเขา และตอนนี้เธอก็หายดีพอที่ได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลแล้ว

Yu Xuan still has chronic lung disease and will need help with her breathing at home.
หยู ซวน ยังมีโรคปอดเรื้อรังและต้องการความช่วยเหลือในการหายใจของเธอที่บ้าน

However, NUH doctors say she is expected to get better with time.
อย่างไรก็ตาม แพทย์ของโรงพยาบาล NUH กล่าวว่าเธอได้รับการคาดว่าจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

Her mother, Wong Mei Ling, told local media that Yu Xuan's birth and size came as a shock because her first child - a four-year-old boy - was delivered at term.
หว่องเหม่ยหลิงแม่ของเธอบอกกับสื่อท้องถิ่นว่าการเกิดและขนาดของหยูซวนน่าตกใจมาก เพราะลูกคนแรกของเธอที่เป็นเด็กชายอายุ 4 ขวบคลอดครบตามกำหนด

Yu Xuan's parents were able to pay for her long hospital stay through a crowdfunding campaign that raised S$366,884 ($270,601; £195,188).
พ่อแม่ของ หยู ซวน สามารถจ่ายค่าพักอยู่ในโรงพยาบาลระยะยาวของเธอได้ผ่านการรณรงค์ระดมทุนจากผู้คน ที่ได้เงินมา 366,884 ดอลลาร์สิงคโปร์ (270,601 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 195,188 ปอนด์)

คำศัพท์ข่าว

- against the odds = มีแนวโน้มว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ
- be delivered at term = ถูกส่งมาเกิดตรงเวลา/ คลอดในระยะเวลาปกติ
- be discharged = ได้รับอนุญาตให้ออก (Passive Voice)
- complication (n) = อาการแทรกซ้อน
- crowdfunding (n) = การหาเงินเพื่อโครงการโดยขอเงินจากคนจำนวนมาก
- C-section(Cesarean section)(n) = การผ่าตัดทางหน้าท้องเพื่อนำตัวเด็กทารกในครรภ์ออกมา
- deliver (v) = จัดส่ง, ให้กำเนิด
- far short of + n = ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน, จำนวนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
- holder (n) = ผู้ถือ, ผู้ครอบครอง
- limited (adj) = ที่ซึ่งจำกัดไว้, ที่ซึ่งมีไม่มาก
- odds (n) = อัตราต่อรองสูง, ความเป็นไปได้น้อยมาก
- perseverance (n) = ความมุ่งมั่น, ความพากเพียร
- pre-eclampsia (compound) = ภาวะครรภ์เป็นพิษ
- progress (n, v) = ก้าวหน้า, เติบโต, พัฒนา
- record (adj) = มากเป็นประวัติการณ์, ในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เคยทำได้มาก่อน
- term (n) = วาระ, ช่วงเวลา, ระยะเวลาที่กำหนด
- vital (adj) = สำคัญยิ่ง, จำเป็นมาก(จำเป็นสำหรับความสำเร็จหรือการดำรงอยู่ต่อไปของบางสิ่ง)

หมายเหตุ

ทารก จิ๋วสุดในโลก เด็กหญิง เกว็ก หยู ซวน ซึ่งเชื่อว่าเป็นทารกที่ตัวเล็กที่สุดในโลก ด้วยน้ำหนักแรกเกิดเพียง 212 กรัม มีความยาวตัว 24 เซนติเมตร ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว


แหล่งข่าว : CNN
What you should know about the most underrated form of exercise
สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับรูปแบบการออกกำลังกายที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุด

For many of us, walking doesn't seem like anything special. It's just something we do every day. But walking is actually one of the best forms of exercise out there.
สำหรับพวกเราหลายคน การเดินดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษ เป็นเพียงสิ่งที่เราทำทุกวัน แต่จริง ๆแล้วการเดินเป็นหนึ่งในรูปแบบการออกกำลังกายที่ดีที่สุด

Scores of studies show that this simple form of movement has a wealth of wide-ranging benefits, including better physical and mental health, increased mindfulness and enhanced communication skills.
ผลการศึกษาจำนวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายนี้มีประโยชน์มากมาย รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น มีสติสัมปชัญญะ และพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพิ่มขึ้น

"Walking is the most underrated, corrective, mind-body, fat-burning exercise available to humans," said Dana Santas, a CNN fitness contributor, certified strength and conditioning specialist, and mind-body coach in professional sports. "I walk every single day."
"การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยปรับสมดุลของโครงสร้างร่างกายและจิตใจ, เผาผลาญไขมัน ที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดและถูกประเมินค่าต่ำที่สุดสำหรับมนุษย์" เดนา แซนตัส ผู้เขียนบทความเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายของCNN, ผู้เชี่ยวชาญด้านความแข็งแกร่งและการปรับสภาพร่างกายที่ผ่านการรับรอง และโค้ชด้านร่างกายและจิตใจในกีฬาอาชีพ กล่าวว่า "ฉันเดินทุกวัน"

Walking improves your health
การเดินทำให้สุขภาพดีขึ้น

A walking regimen can help you lose weight; lower your blood pressure and cholesterol; and reduce your risk for heart disease, diabetes and cancer; among other benefits.
หลักเกณฑ์การเดินสามารถช่วยให้คุณลดน้ำหนัก, ลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลของคุณ และลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ, เบาหวานและมะเร็ง ท่ามกลางประโยชน์ด้านๆอื่นอีกหลายอย่าง

"Walking for Health," a special report issued by Harvard Medical School, says that walking can do more to combat disease and other health conditions than pretty much anything else. One example: Walking just two-and-a-half hours a week, or just under 22 minutes a day, might reduce your risk of heart disease by an impressive 30%.
"การเดินเพื่อสุขภาพ" รายงานพิเศษที่ออกโดยโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด กล่าวว่าการเดินสามารถช่วยต่อสู้กับโรคและความเจ็บป่วยอื่นๆ ได้มากกว่าสิ่งอื่นใด ตัวอย่างหนึ่งเช่น: การเดินเพียงสองชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์ หรือน้อยกว่า 22 นาทีต่อวัน อาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้อย่างน่าทึ่งถึง 30%

It improves memory and cognitive capability
ช่วยเพิ่มความจำและความสามารถทางปัญญา

Numerous studies show that walking is a brain booster.
การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า การเดินเป็นตัวกระตุ้นสมอง

A study published in a 2010 issue of the journal Neurology found a link between walking and a greater amount of gray matter in the brain. For example, research from the University of Virginia in Charlottesville indicated walking lessened the risk for dementia and Alzheimer's disease in elderly men.
ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Neurology ฉบับปี 2010 พบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการเดินกับการมีสมองเนื้อสีเทามากขึ้น ตัวอย่างเช่น การวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียในชาร์ลอตส์วิลล์ระบุว่า การเดินลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ในชายสูงอายุ

It boosts your mood and lowers stress
มันช่วยเสริมสร้างอารมณ์ของคุณ และลดความเครียด

Walking even a few minutes a day calms anxiety and enhances your mood. This is especially true if you're walking outside in nature, a setting that numerous studies show is beneficial in myriad ways.
การเดินเพียงไม่กี่นาทีต่อวันช่วยคลายความวิตกกังวลและช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังเดินออกไปในธรรมชาติซึ่งเป็นที่ที่การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน

You can strengthen your muscles, bones and joints. Your leg and abdominal muscles get a workout when you walk, as do your arms if you're pumping them or using trekking poles.
คุณสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อได้ กล้ามเนื้อขาและหน้าท้องของคุณจะได้รับการออกกำลังกายเมื่อคุณเดิน เช่นเดียวกับแขนของคุณหากคุณออกกำลังเพิ่มการสูบฉีดโลหิตหรือใช้ไม้เท้าเดินป่า

Your bones benefit, too, as walking is a weight-bearing exercise, which is great for building bone strength. And as you walk, your motion helps bring oxygen and nutrients into your joint cartilage, which has no direct blood supply.
กระดูกของคุณได้รับประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากการเดินเป็นการออกกำลังกายที่เน้นน้ำหนัก ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างความแข็งแรงของกระดูก และในขณะที่คุณเดิน การเคลื่อนไหวของคุณจะช่วยนำออกซิเจนและสารอาหารเข้าสู่กระดูกอ่อนข้อต่อของคุณ ซึ่งไม่มีเลือดไปเลี้ยงโดยตรง

Walking is energizing, yet also helps you sleep
การเดินเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีพลัง และยังช่วยให้คุณนอนหลับด้วย

A walking regimen helps boost your energy levels, but don't worry if you suffer from insomnia. Women ages 50 to 75 who walked for an hour every morning were less likely to have insomnia than those who did not, according to the Arthritis Foundation.
สูตรการเดินช่วยเพิ่มระดับพลังงานของคุณ แต่ไม่ต้องกังวลหากคุณนอนไม่หลับ มูลนิธิโรคข้ออักเสบระบุว่า ผู้หญิงอายุ 50 ถึง 75 ปีซึ่งเดินเป็นเวลา 1 ชั่วโมงทุกเช้าทุกเช้ามีโอกาสนอนไม่หลับน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ทำ

It's a safe, easy exercise for newbies
มันเป็นการออกกำลังกายที่ปลอดภัยและง่ายสำหรับมือใหม่

คำศัพท์ข่าว
- abdominal (n) = ท้อง, หน้าท้อง
- anxiety (n) = ความวิตกกังวล
- beneficial (adj) = เป็นประโยชน์, เป็นผลดี
- contributor (n) = ผู้ช่วย, สิ่งที่สนับสนุน (คนหรือสิ่งที่มีส่วนร่วมช่วยทำให้เกิดบางสิ่งบาง)
- corrective (adj) = แก้ไขให้ถูกต้อง
- enhance (v) = เสริม, ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น
- fat-burning (compound) = การเผาผลาญไขมัน
- gray matter = สมองเนื้อสีเทา (มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ และประสาทรับรู้)
- insomnia (n) = อาการนอนไม่หลับ
- mental health = สุขภาพจิต
- mind-body (compound) = ร่างกายและจิตใจ
- myriad (n) = หลากหลาย
- newbie (n) = มือใหม่
- numerous (adj) = มากมาย
- scores (n) = จำนวนมาก
- simple = ง่าย, ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน
- underrate (v) = ประเมินต่ำเกินไป
- wide-ranging (compound) = กว้างใหญ่, มากมาย
- workout (n) = การออกกำลังกาย, การฝึกฝนร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น