โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 11, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 11-August-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Moderna may be superior to Pfizer against Delta; breakthrough odds rise with time
โมเดอร์นาอาจเหนือกว่าไฟเซอร์ในการต้านไวรัสสายพันธุ์เดลต้า จากแนวโน้มติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นตามเวลาแม้ได้รับวัคซีน (วัคซีนประสิทธิภาพจะลดลงตามกาลเวลา)

Aug 9 (Reuters) - The following is a roundup of some of the latest scientific studies on the novel coronavirus and efforts to find treatments and vaccines for COVID-19.
9 สิงหาคม (รอยเตอร์) - ต่อไปนี้เป็นการสรุปจากงานศึกษาทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดหลายฉบับเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และความพยายามในการหาวิธีการรักษาและวัคซีนสำหรับโควิด-19

Moderna's (MRNA.O) vaccine may be best against Delta
วัคซีน MRNA.O ของโมเดอร์นาอาจต้านไวรัสเดลต้าได้ดีที่สุด

The mRNA vaccine from Pfizer (PFE.N) and BioNTech (22UAy.DE) may be less effective than Moderna's against the Delta variant of the coronavirus, according to two reports posted on medRxiv on Sunday ahead of peer review.
วัคซีนชนิด mRNA จากไฟเซอร์(PFE.N) และไบโอเอ็นเทค (22UAy.DE ) อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าวัคซีนของโมเดอร์นาในการต้านต่อไวรัสกลายพันธุ์เดลตาของไวรัสโคโรนา, อ้างอิงตามรายงานสองฉบับที่ลงบน medRxiv เมื่อวันอาทิตย์ ก่อนการตีพิมพ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจทาน

In a study of more than 50,000 patients in the Mayo Clinic Health System, researchers found the effectiveness of Moderna's vaccine against infection had dropped to 76% in July - when the Delta variant was predominant - from 86% in early 2021.
ในการศึกษาผู้ป่วยมากกว่า 50,000 รายในศูนย์การแพทย์ Mayo Clinic Health System โดยนักวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อของโมเดอร์นาลดลงเหลือ 76% ในเดือนกรกฎาคมขณะมีไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์หลัก จากเดิมประสิทธิภาพ 86% ในช่วงต้นปีค.ศ. 2021

Over the same period, the effectiveness of the Pfizer/BioNTech vaccine had fallen to 42% from 76%, researchers said.
ในช่วงเวลาเดียวกัน นักวิจัยกล่าวว่าประสิทธิผลของวัคซีนไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคลดลงเหลือ 42% จาก 76%

While both vaccines remain effective at preventing COVID hospitalization, a Moderna booster shot may be necessary soon for anyone who got the Pfizer or Moderna vaccines earlier this year, said Dr. Venky Soundararajan of Massachusetts data analytics company nference, who led the Mayo study
แม้ว่าวัคซีนทั้งสองชนิดจะยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยโควิดต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล การฉีดวัคซีนกระตุ้นของโมเดอร์นาอาจมีความจำเป็นในเร็วๆ นี้สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาไปเมื่อต้นปีนี้, ด๊อกเตอร์ เวนกี้ ซาวดาราราจัน จากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลในแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นผู้นำการศึกษาของศูนย์การแพทย์ Mayo กล่าว

Explainer: Beyond Delta, scientists are watching new coronavirus variants
คำอธิบาย: นอกเหนือจากเดลต้าแล้ว นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตาดูโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ ๆอยู่

In a separate study, elderly nursing home residents in Ontario produced stronger immune responses - especially to worrisome variants - after the Moderna vaccine than after the Pfizer/BioNTech vaccine.
ในการศึกษาอีกฉบับหนึ่งพบว่า ผู้อาศัยในบ้านพักคนชราในออนแทรีโอสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไวรัสกลายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วง หลังจากฉีดวัคซีนของโมเดอร์นามากกว่าหลังจากวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค

The elderly may need higher vaccine doses, boosters, and other preventative measures, said Anne-Claude Gingras of the Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute in Toronto, who led the Canadian study.
ผู้สูงอายุอาจต้องการวัคซีนเพิ่มขึ้นโดยการฉีดเข็มกระตุ้น และมาตรการป้องกันอื่นๆ, Anne-Claude Gingras จากสถาบันวิจัย Lunenfeld-Tanenbaum ในโตรอนโต ซึ่งเป็นผู้นำการศึกษาของแคนาดากล่าว

When asked to comment on both research reports, a Pfizer spokesperson said, "We continue to believe... a third dose booster may be needed within 6 to 12 months after full vaccination to maintain the highest levels of protection."
เมื่อถูกขอให้แสดงความคิดเห็นในรายงานการวิจัยทั้งสองฉบับ โฆษกของไฟเซอร์กล่าวว่า "เรายังคงเชื่อว่า ... วัคซีนกระตุ้นภูมิเข็มที่สามอาจเป็นที่ต้องการภายใน 6 ถึง 12 เดือนหลังจากการฉีดวัคซีนครบแล้วเพื่อรักษาระดับการป้องกันสูงสุด"

Breakthrough COVID-19 more likely months after vaccination
การติดเชื้อโควิด-19 หลังฉีดวัคซีนครบแล้ว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังได้รับวัคซีนไปแล้วหลายเดือน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- booster (n) = ตัวกระตุ้น, สิ่งกระตุ้น
- delta (n) = ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า(ไวรัสกลายพันธุ์ที่พบเครั้งจากอินเดีย)
- dose (n) = โดส, หน่วยปริมาณยา หรือวัคซีน
- drop (v) = ร่วง, หล่น, ลด, หย่อนลง
- effective (adj) = มีประสิทธิภาพ, ได้ผล
- elderly (adj) = สูงอายุ, ชรา
- elderly nursing home resident = ผู้อยู่อาศัยในบ้านพักคนชรา
- especially (adv) = โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- higher (adj) = ที่ซึ่งสูงขึ้น, ที่ซึ่งมากขึ้น
- immune (adj) = เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน, เกี่ยวกับความทนทาน
- latest (adj) = ล่าสุด
- maintain (v) = คงเอาไว้, ดำเนินต่อเนื่อง, ปะคับปะคอง
- novel (adj) = ใหม่, แปลกใหม่ (มีความหมาย ที่แปลกใหม่กว่า new)
- peer review = คณะผู้เชี่ยวชาญของสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
- predominant (n) = เด่น, มีมากกว่า
- preventative (n) การป้องกัน
- preventative measure (n) = มาตรการป้องกัน
- produce (v) = ทำ, สร้าง, ผลิต(ผลงาน)
- resident (n) = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้าน, คนในพื้นที่
- spokesperson (n) = โฆษก, ผู้แถลงข่าว
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- worrisome (adj) = น่าวิตก, น่าหนักใจ

- Americannews
Moderna vaccine may be superior to Pfizer against Delta variant, study finds

- Canadanewsmedia
Moderna may be superior to Pfizer against Delta; breakthrough odds rise with time – Yahoo News Canada

- FR24NEWS
Moderna may be superior to Pfizer versus Delta variant – chances of breakthrough increase over time – .

- NYPOST
Moderna vaccine may be superior to Pfizer against Delta variant, study finds

- FT
Delta outbreak piles pressure on China’s homegrown vaccines


แหล่งข่าว : HRW
Cambodia: China’s ‘Belt and Road’ Dam is a Rights Disaster
กัมพูชา: เขื่อน "Belt and Road" ของจีนเป็นภัยพิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

(Bangkok) – A large-scale, Chinese-financed hydroelectric dam in northeastern Cambodia, completed in 2018, has undermined the lives and livelihoods of thousands of Indigenous and ethnic minority people, Human Rights Watch said in a report released today.
(กรุงเทพฯ) – เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีน ซึ่งสร้างเสร็จในปีค.ศ.2018 ได้บ่อนทำลายชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อยหลายพันคน, ฮิวแมนไรท์วอทช์ กล่าวในรายงานที่เผยแพร่ในวันนี้

The Lower Sesan 2 dam, one of Asia’s widest dams, flooded large areas upstream of the confluence of the Sesan and Srepok Rivers, two tributaries of the Mekong River.
เขื่อนเซซานตอนล่าง 2 เป็นหนึ่งในเขื่อนที่กว้างที่สุดในเอเชีย ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำขนาดใหญ่ของการบรรจบกันของแม่น้ำเซซานและเซรปก ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาสองสายของแม่น้ำโขง

The 137-page report, “Underwater: Human Rights Impacts of a China Belt and Road Project in Cambodia,” documents economic, social, and cultural rights violations resulting from the Lower Sesan 2 dam’s displacement of nearly 5,000 people whose families had lived in the area for generations, as well as impacts on the livelihoods of tens of thousands of others upstream and downstream.
รายงานความยาว 137 หน้าเรื่อง “ใต้น้ำ: ผลกระทบต่อสิทธิมนุษย์ชน ของโครงการเส้นทางสายไหมของจีนในกัมพูชา” ระบุถึงการละเมิดทางเศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจากเขื่อนเซซานตอนล่าง2 ทำให้มีการย้ายที่อยู่ของผู้คนเกือบ 5,000 คนที่ครอบครัวอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาหลายชั่วอายุคน รวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนที่อยู่ต้นน้ำและปลายน้ำอีกหลายหมื่นคน

Cambodian authorities and company officials improperly consulted with affected communities before the project’s start and largely ignored their concerns.
ทางการกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้หารือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะเริ่มโครงการอย่างไม่เหมาะสม และส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อข้อกังวลของพวกเขา

Many were coerced into accepting inadequate compensation for lost property and income, provided with poor housing and services at resettlement sites, and given no training or assistance to secure new livelihoods.
หลายคนถูกบีบให้ยอมรับการชดเชยที่ไม่เพียงพอกับทรัพย์สินและรายได้ที่สูญเสียไป, จัดหาที่อยู่อาศัย และบริการต่างๆในที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้อย่างขาดแคลนย่ำแย่ และไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือความช่วยเหลือใดๆ ในการหาเลี้ยงชีพใหม่

Other affected communities upstream and downstream of the dam received no compensation or assistance.
หลายชุมชนทางต้นน้ำและปลายน้ำของเขื่อนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับการชดเชยหรือความช่วยเหลือ

“The Lower Sesan 2 dam washed away the livelihoods of Indigenous and ethnic minority communities who previously lived communally and mostly self-sufficiently from fishing, forest-gathering, and agriculture,” said John Sifton, Asia advocacy director. “Cambodian authorities need to urgently revisit this project’s compensation, resettlement, and livelihood-restoration methods, and ensure that future projects don’t feature similar abuses.”
“เขื่อนเซซานตอนล่าง 2 ได้ล้างวิถีชีวิตของชุมชนชนพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อย ผู้ซึ่งเคยอาศัยอยู่ร่วมกันและส่วนใหญ่พึ่งตนเองจากการประมง, การเก็บของในป่าและเกษตรกรรม” “ทางการกัมพูชาจำเป็นต้องทบทวนการชดเชย, การตั้งถิ่นฐานใหม่ และวิธีการฟื้นฟูการดำรงชีวิตของโครงการนี้อย่างเร่งด่วน และทำให้แน่ใจว่าโครงการในอนาคตไม่มีการละเมิดในลักษณะที่คล้ายกันนี้อีก”, จอห์น ซิฟตัน ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนภูมิภาคเอเชียกล่าว

Human Rights Watch interviewed more than 60 community members, civil society leaders, academics, scientists, and others who have researched the project; and reviewed academic studies, business records, and research by nongovernmental organizations and other sources.
ฮิวแมนไรท์วอทช์ได้สัมภาษณ์สมาชิกชุมชนกว่า 60 คน, ผู้นำภาคประชาสังคม, นักวิชาการ, นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลอื่นๆ ที่ได้ทำวิจัยโครงการ และได้ทบทวนการศึกษาเชิงวิชาการ, บันทึกทางธุรกิจและการวิจัยโดยองค์กรพัฒนาเอกชนและแหล่งอื่นๆ

The dam is part of the Chinese government’s “Belt and Road Initiative” (BRI), an enormous multinational infrastructure project begun under President Xi Jinping in 2013.
เขื่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เส้นทางสายไหม” (BRI) ของรัฐบาลจีน ซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานข้ามชาติขนาดมหึมาที่เริ่มขึ้นภายใต้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในปี ค.ศ.2013

Many of these projects in Asia and elsewhere have faced criticism for lack of transparency, disregard of community concerns, and negative environmental impacts.
โครงการเหล่านี้จำนวนมากในเอเชียและที่อื่นๆ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขาดความโปร่งใส ไม่สนใจความกังวลของชุมชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบ

China Huaneng Group, a large Chinese state-owned electricity generation company, built and operates the dam.
บริษัทไชน่า หัวเหนิง กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของรัฐจีน ได้สร้างและดำเนินการเขื่อน

Cambodia’s Royal Group and Vietnam’s state-owned electricity company, EVN, hold minor stakes.
Royal Group ของกัมพูชาและ EVN ซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าของเวียดนามที่รัฐเป็นเจ้าของถือหุ้นย่อย

Chinese government banks provided most of the financing, reportedly budgeted at approximately US$800 million.
ธนาคารของรัฐบาลจีนเป็นผู้จัดหาเงินทุนส่วนใหญ่ให้ โดยมีรายงานว่าใช้งบสร้างประมาณ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Cambodian government and company officials failed to genuinely consult with affected communities and made no attempt to obtain the “free, prior, and informed consent” of Indigenous peoples, as specified in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
รัฐบาลกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ของบริษัทล้มเหลวในการปรึกษาหารือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง และไม่ได้พยายามที่จะทำให้ได้รับ "อิสระ, สิทธิก่อนหน้า, และการให้ความยินยอม” ของชนเผ่าพื้นเมือง ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง


คำศัพท์ข่าว
- 137-page (compound) = จำนวน137หน้า
- advocate (n) = สนับสนุน, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสาเหตุหรือนโยบาย
- approximately (adv) = โดยประมาณ
- Belt and Road Initiative (BRI) = โครงการเส้นทางสายไหม
- China Huaneng Group = บริษัทไชน่า หัวเหนิง กรุ๊ป(บริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน)
- Chinese-financed (compound) = ที่ซึ่งจีนให้การสนับสนุนเงินทุน
- coerce (v) = บีบบังคับ, ขู่เข็ญ
- compensation (n) = ค่าชดเชย, การทำขวัญ
- consult (v) = ปรึกษาหารือ
- displacement (n) = การย้ายที่(จากตำแหน่งปกติ)
- disregard (v) = ไม่คำนึงถึง, เพิกเฉย
- downstream (n) = ปลายน้ำ, จุดที่น้ำใหลมาถึง
- electricity generation company = บริษัทผลิตไฟฟ้า
- elsewhere (adv) = ที่อื่น, นอกพื้นที่
- forest-gathering (compound) = การเก็บของป่า
- genuinely (adv) โดยแท้
- Human Rights Watch = ฮิวแมนไรท์วอทช์, องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
- improperly (adv) = ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร
- inadequate (adj) = ไม่เพียงพอ, ขาดแคลน
- infrastructure (n) = โครงสร้างพื้นฐาน, สาธารณูปโภค
- lack of transparency = ขาดความโปร่งใส
- livelihood (n) = การดำรงชีวิต, การทำมาหากิน
- livelihood-restoration (compund) = ฟื้นฟูวิถีการทำมาหากิน, ฟื้นฟูการดำรงชีพ
- Lower Sesan 2 = เขื่อนเซซานตอนล่าง 2
- negative environmental impact = ผลกระทบด้านลบ
- nongovernmental (adj) = องค์กรพัฒนาเอกชน
- undermine (v) = บ่อนทำลาย, ทำให้อ่อนลง, ทำลายทีละน้อย

- Aljazeera
Alleged abuses linked to China’s ‘Belt and Road’ projects: report

- CNA
Cambodia dam destroyed livelihoods of tens of thousands: Human Rights Watch

- FT
Belt and Road dam in Cambodia branded a ‘disaster’ for local communities

- VOA
Human Rights Watch: Cambodia’s Lower Sesan II Is a ‘Rights Disaster’

- Nikkei
China's Belt and Road dam in Cambodia ruined livelihoods: report

- Sontsonmedia
Cambodia: China’s ‘Belt and Road’ Dam is a Rights Disaster


แหล่งข่าว : Straitstimes
แหล่งข่าว : Reuters
Indonesian village turns household trash into Covid-19 robot helper
หมู่บ้านในอินโดนีเซีย เปลี่ยนขยะในบ้านเป็นผู้ช่วยหุ่นยนต์ช่วงโควิด-19
TEMBOK GEDE, INDONESIA (REUTERS) - A homemade robot designed by Indonesian villagers and scientists for fun has found a new use during the pandemic - bringing food, and hopefully a smile, to self-isolating residents who have contracted Covid-19.
หมู่บ้านTEMBOK GEDE, อินโดนีเซีย (สำนักข่าวรอยเตอร์) - หุ่นยนต์ทำเอง ออกแบบโดยคนในหมู่บ้านชาวอินโดนีเซียและนักวิทยาศาสตร์เพื่อความสนุก ได้ค้นพบประโยชน์ใหม่ ๆ ในช่วงการระบาดใหญ่ คือการส่งอาหารและหวังว่าจะมีรอยยิ้มสำหรับผู้คนในหมู่บ้านที่แยกกักตัวเองจากการติดเชื้อโควิด-19

An eclectic assembly of household items like pots, pans and an old television monitor, it is now named the "Delta robot" in a nod to the highly contagious variant of the coronavirus that has ripped through Indonesia.
สิ่งที่ผสมผสานจากของใช้ในครัวเรือนซึ่งคัดสรรค์มาเช่น หม้อ, กระทะ และจอโทรทัศน์เก่า ปัจจุบันมันได้รับการตั้งชื่อว่า "หุ่นยนต์เดลต้า" ซึ่งหมายถึงสายพันธุ์ที่ติดเชื้อได้ง่ายของไวรัสโคโรนาที่แพร่ระบาดไปทั่วอินโดนีเซีย

"With this new Delta variant and the surging number of Covid-19 cases, I decided to turn the robot into one used for public services such as to spray disinfectant, deliver food and meet the needs of residents who are self-isolating," Mr Aseyanto, 53, a neighbourhood leader who heads the project, said.
"ด้วยสายพันธุ์เดลต้าใหม่นี้และจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น ผมได้ตัดสินใจเปลี่ยนหุ่นยนต์นี้ให้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับบริการสาธารณะเช่น ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ, ส่งอาหาร และตอบสนองตามความต้องการของชาวบ้านที่แยกกักตัว" Aseyanto วัย 53 ปี ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการกล่าว

The robot's head is made from a rice cooker and it is operated by remote control with a 12-hour battery life.
หัวของหุ่นยนต์ทำจากหม้อหุงข้าวและควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง 12 ชั่วโมง

It is one of several robots made in the village of Tembok Gede, which has won a reputation for its creative use of technology.
มันเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์หลายตัวที่ผลิตในหมู่บ้าน Tembok Gede ซึ่งได้รับชื่อเสียงจากการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

After trundling down the street to the home of an isolating resident, its speaker emits the message "assalamu'alaikum" (Peace be with you), followed by "A delivery is here. Get well soon."
หลังจากเคลื่อนไปบนล้ออย่างช้าๆ ตามถนนเพื่อไปยังบ้านของชาวบ้านที่แยกกักตัว ลำโพงของหุ่นยนต์ก็ส่งข้อความว่า "อัสสลามุอะลัยกุม" (สันติภาพจงมีแด่ท่าน) ตามด้วย "มาส่งของแล้ว หายเร็วๆ นะ"

The village lies within Surabaya, the capital of East Java province and Indonesia's second-biggest city, where a devastating second wave of coronavirus infections has swept over in the past month.
หมู่บ้านตั้งอยู่ในนครสุราบายา เมืองหลวงของจังหวัดชวาตะวันออก และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซียที่การระบาดระลอกสองของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้กวาดไปทั้งเมืองในเดือนที่ผ่านมา

Indonesia has become the epicentre of Asia's Covid-19 outbreak and recorded more than 3.68 million infections and more than 108,000 deaths from the virus among a population in excess of 270 million.
อินโดนีเซียได้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเอเชีย โดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 3.68 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสมากกว่า 108,000 คนจากจำนวนประชากรที่มีมากกว่า 270 ล้านคน

คำศัพท์ข่าว
- assembly = รวม, ประกอบ, ชุมนุม
- creative (adj) = เกี่ยวกับประดิษฐ์, เกี่ยวกับการสร้าง
- devastating (adj) = ทำลายล้าง, ทำให้สะเทือนใจ
- disinfectant (n) = สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค, น้ำยาฆ่าเชื้อ
- eclectic (adj) = ผสมผสาน (รวมสิ่งที่คัดเลือกหาจากแหล่งต่างๆ)
- emit (v) = ส่งหรือปล่อยบางอย่างไปบนอากาศ(แสง/เสียง/กลิ่น/ก๊าซ)
- epicentre (n) = ศูนย์กลางของเหตุสั่นสะเทือนโลก(ความรุนแรง/แผ่นดินไหว/ระเบิดปรมาณู)
- excess (adj) = เกิน, มากเกิน, ล้น
- neighbourhood (n) = บริเวณใกล้ๆ ในละแวก
- hopefully (adj) = เต็มไปด้วยความหวัง, หวังเป็นอย่างยิ่ง
- hospitality = ยินดีให้บริการ, การต้อนรับด้วยความยินดี
- household item = ของใช้ในครัวเรือน
- isolating (adj) = ที่ซึ่งแยกออกห่างจากผู้อื่น
- made from = สร้างจาก/สร้างจากการผสมผสาน
- old television monitor (n) = จอโทรทัศน์เก่า
- pandemic = (แพนเดมิค) การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- reputation (n) = ชื่อเสียง, ความนับหน้าถือตา(มุมมองความคิดเห็น)
- ripped through = สร้างความเสียหายทั่วทั้ง
- resident (n) = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้าน, คนในพื้นที่
- second-biggest (compound) = ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง
- surging (adj) = ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- trundle (v) = เคลื่อนที่ไปบนล้ออย่างช้า ๆ
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- villager (n) = ชาวบ้าน, คนในชุมชน

No comments:

Post a Comment