โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 26, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 26-August-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Taliban promises security at Kabul airport but IS threats can't be ignored -Western diplomat
ตาลีบันให้คำมั่นว่าจะรักษาความปลอดภัยที่สนามบินคาบูล แต่ภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายไอเอสก็ไม่อาจละเลยได้ - นักการทูตตะวันตก

Aug 26 (Reuters) - Taliban cadres have promised to provide security outside Kabul airport, but intelligence reports of an imminent threat from Islamic State militants cannot be ignored, a NATO country diplomat in the Afghan capital said on Thursday.
26 สิงหาคม (รอยเตอร์) - ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มตาลีบันสัญญาว่าจะรักษาความปลอดภัยนอกสนามบินคาบูล แต่รายงานข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้นจากกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามไม่สามารถละเลยได้ นักการทูตกลุ่มประเทศนาโต้ ในเมืองหลวงอัฟกานิสถานกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

The diplomat, speaking on condition of anonymity, was referring to warnings by Australia and the United States to its citizens to vacate the area outside the airport immediately because of the reports.
นักการทูตซึ่งไม่ประสงค์ออกนามกล่าวถึงคำเตือนของออสเตรเลีย และสหรัฐให้พลเมืองของตนออกจากพื้นที่นอกสนามบินทันทีเนื่องจากรายงาน

Thousands of people desperate to flee the country are gathered at the gates of the airport.
คนเป็นพันหมดหวังหนีออกนอกประเทศมารวมตัวกันที่ประตูสนามบิน

"Western forces, under no circumstances, want to be in a position to launch an offensive or a defensive attack against anyone in Afghanistan," the diplomat added.
“กองกำลังตะวันตก ไม่ต้องการที่จะอยู่ในสถานะเปิดฉากรุก หรือตั้งรับการโจมตีกับใครก็ตามในอัฟกานิสถาน", นักการทูตกล่าวเสริม

"Our mandate is to ensure evacuations end on Aug. 31."
"ภารกิจของเราคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอพยพสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม"

คำศัพท์ข่าว
- anonymity (n) = สงวนชื่อ, การไม่เปิดเผยตัวตน
- circumstance (n) = เหตุการณ์แวดล้อม
- diplomat (n) = นักการทูต
- imminent (adj) = ที่จะเกิดขึ้่นเร็ว ๆนี้
- intelligence (n) = ข่าวกรอง, ข้อมูลลับ
- mandate (n, v) = คำสั่ง, ข้อบังคับข้อบังคับให้ปฏิบัติ (คำสั่งอย่างเป็นทางการให้ทำบางสิ่งบางอย่าง)
- outside = ข้างนอก, ด้านนอก
- threat (n) = ข่มขู่, คุกคาม
- under no circumstances = (ย้ำว่าต้องไม่เกิดเรื่องขึ้นแน่นอน)
- Western forces = กองกำลังทหารกลุ่มชาติตะวันตก

- BBC
Canada ends Afghanistan evacuation mission, leaving some Canadians and Afghan allies stranded


แหล่งข่าว : BBC
Taliban to US: Don't encourage Afghans to leave, we need them
ตาลีบันถึงสหรัฐฯ: อย่าสนับสนุนให้ชาวอัฟกันออกไป เราต้องการพวกเขา

Foreign countries should stop encouraging Afghans to leave as the country needs their talents, a Taliban spokesman has said.
โฆษกกลุ่มตาลีบันกล่าวว่า ต่างประเทศควรหยุดสนับสนุนให้ชาวอัฟกันเดินทางจากไป เนื่องจากประเทศต้องการความสามารถของพวกเขา, โฆษกตาลีบันกล่าว

Zabihullah Mujahid said Afghan nationals should head back to their homes, jobs and normal life, as there was “no danger” to them, adding: “Let’s live together."
ซาบีฮุลเลาะห์ มูจาฮิด กล่าวว่า ชาวอัฟกันควรกลับไปบ้าน, ทำงานและใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจาก “ไม่มีอันตรายใด” และเสริมว่า “ขอให้มาอยู่ด้วยกัน”

He told a press conference that “war for us has finished", and it did not want any war or fighting.
เขาบอกในงานแถลงข่าวว่า “สงครามสำหรับพวกเราได้สิ้นสุดลงแล้ว” และไม่ต้องการให้มีสงครามหรือการต่อสู้ใดๆอีก

Mr Mujahid also said Afghans were not allowed to go to Kabul airport, but foreigners could go there.
นายมูจาฮิดยังกล่าวด้วยว่า ชาวอัฟกันไม่ได้รับอนุญาตให้ไปสนามบินคาบูล แต่ชาวต่างชาติสามารถไปที่นั่นได้

คำศัพท์ข่าว
- a press conference = การแถลงข่าว
- be allowed = ได้รับอนุญาต (Passive Voice)
- encourage (v) = กระตุ้น, ส่งเสริม, ให้การสนับสนุน
- foreigner (n) = ชาวต่างชาติ
- stop encouraging = หยุดการส่งเสริม(stop + gerund = หยุดทำ)

- VOX
The 3 things experts are watching to evaluate the Taliban

- APNEWS
The Latest: Mexico accepts its 1st group of Afghan refugees

- ABC
US will stick to August 31 deadline for withdrawal from Afghanistan, Joe Biden says

- Businessinsider
Taliban says it won't allow Afghans to reach Kabul airport as UN warns of 'credible' reports of executions

- State
Secretary Antony J. Blinken On Afghanistan

- USATODAY
Latest on Afghanistan: Biden says US 'on a pace' for Aug. 31 pullout; Taliban block Afghans from airport

- Inews
Taliban says it will stop allowing Afghans to go to Kabul airport and 31 August deadline cannot be extended

- Reuters
White House expects qualified Afghans to leave country despite Taliban request

- Independent
Taliban ask Americans not to encourage Afghans to leave country: ‘We need their talent’

No comments:

Post a Comment