โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, August 28, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 28-August-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Guardian
Scientists discover ‘world’s northernmost island’ off Greenland’s coast
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ 'เกาะเหนือสุดของโลก' นอกชายฝั่งกรีนแลนด์

Researchers say the tiny island in Greenland – roughly 30 metres across – was exposed by shifting pack ice
นักวิจัยกล่าวว่าเกาะเล็กๆ ในกรีนแลนด์ซึ่งมีความกว้างประมาณ 30 เมตร ได้โผล่ออกมาจากแผ่นน้ำแข็งที่เคลื่อนตัว

Scientists have discovered a new island off the coast of Greenland, which they say is the world’s northernmost point of land and was revealed by shifting pack ice.
นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเกาะใหม่นอกชายฝั่งกรีนแลนด์ซึ่งพวกเขากล่าวว่าเป็นจุดเหนือสุดของโลกและได้เผยให้เห็นจากแผงน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวออกมา

“It was not our intention to discover a new island,” polar explorer and head of the Arctic station research facility in Greenland, Morten Rasch, said of the find last month. “We just went there to collect samples.”
“มันไม่ใช่ความตั้งใจของเราที่จะไปค้นหาเกาะใหม่” ดร.มอร์เตน แรช นักสำรวจขั้วโลกและหัวหน้าศูนย์วิจัยสถานีอาร์กติกในกรีนแลนด์กล่าวถึงการค้นพบเมื่อเดือนที่แล้ว “เราแค่ไปที่นั่นเพื่อเก็บตัวอย่าง”

“Everybody was happy that we found what we thought was Oodaaq island,” said Swiss entrepreneur Christiane Leister, creator of the Leister Foundation that financed the expedition.
“ทุกคนมีความสุขที่เราพบสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเกาะ Oodaaq” คริสเตียน เลสเตอร์ ผู้ประกอบการชาวสวิสที่เป็นผู้สร้าง Leister Foundation ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการสำรวจกล่าว

The small island, measuring roughly 30 metres (100ft) across and a peak of about 3 metres, consists of seabed mud as well as moraine – soil and rock left behind by moving glaciers.
เกาะขนาดเล็กแห่งนี้วัดความกว้างคร่าว ๆได้ประมาณ 30 เมตร (100 ฟุต) และจุดสูงขึ้นมามากสุดประมาณ 3 เมตร ประกอบด้วยโคลนก้นทะเล ดินและหินที่หลงเหลือจากการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็ง

The team said they would recommend it is named “Qeqertaq Avannarleq”, which means “the northernmost island” in Greenlandic.
ทีมงานกล่าวว่าพวกเขาจะแนะนำให้ตั้งชื่อเกาะว่า "Qeqertaq Avannarleq" ซึ่งหมายถึง "เกาะที่อยู่เหนือสุดของโลก" ในภาษากรีนแลนด์

คำศัพท์ข่าว
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ.. / และรวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- consist of = ประกอบด้วย
- discover (v) = ค้นพบ
- entrepreneur (n) = นายทุน, ผู้บริหารกิจการ, ผู้ประกอบการ
- Greenlandic = ที่เกี่ยวกับกรีนแลนด์ เช่นภาษา
- intention (n) = เจตนา, ความตั้งใจ
- island (n) = เกาะ
- moraine = หินหรือของโสโครกของธารน้ำแข็ง (มวลของหินและตะกอนที่ไหลลงมาทับถมโดยธารน้ำแข็ง)
- Morten Rasch = ดร. มอร์เตน แรช (หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยเขตอาร์กติกของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน)
- off (adv) = พ้น, แยกไป, ห่างออกไป
- Oodaaq = เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่อยู่ในตำแหน่งเหนือสุดของโลกมาก่อน หลังถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ. 1978
- peak (n) = จุดสูงสุด, ยอดสูงสุด
- polar (adj) = เกี่ยวกับขั้วโลก
- roughly (adv) = โดยประมาณ, อย่างคร่าว ๆ
- seabed (n) = พื้นใต้ทะเล, พื้นดินใต้ทะเล
- shifting (adj) = กำลังเคลื่อนตัว, กำลังเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาข่าว นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเกาะแห่งใหม่อยู่เหนือสุดของโลกโดยบังเอิญที่นอกชายฝั่งกรีนแลนด์ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของน้ำแข็งมิใช่เกิดจากน้ำแข็งขั้วโลกละลาย

แหล่งข่าว : Reuters
แหล่งข่าว : Reuters
Latest Paris attraction drives tourists into the Seine
สิ่งดึงความสนใจล่าสุดในปารีสที่ขับพานักท่องเที่ยวลงในแม่น้ำแซน

PARIS, Aug 26 (Reuters) - It looks like a bus that has taken a wrong turning, speeding down a slipway into the River Seine, scattering swans and prompting screams from the passengers.
กรุงปารีส, 26 สิงหาคม (รอยเตอร์) - มันดูเหมือนรถบัสนั้นเลี้ยวผิดทาง ขับด้วยความเร็วไปตามทางลื่นลงในแม่น้ำเซน พวกหงส์แตกกระเจิงและทำให้เกิดเสียงกรีดร้องจากผู้โดยสาร

But when the splash subsides, the bus floats serenely along the river.
แต่เมื่อน้ำที่กระเซ็นสงบลง รถบัสก็จะล่องไปตามแม่น้ำอย่างสงบ

Welcome to one of the French capital's newest tourist attractions: an amphibious bus that drives along the city streets, and then converts instantly into a river-going pleasure boat.
ยินดีต้อนรับสู่สิ่งน่าสนใจใหม่ล่าสุดอย่างหนึ่งของเมืองหลวงฝรั่งเศส เป็นรถบัสสะเทินน้ำสะเทินบกที่ขับไปตามถนนในเมือง แล้วแปลงร่างเป็นเรือสำราญล่องแม่น้ำในทันที

"It was very different from the usual," said Giulia Gallo, a 12-year-old girl from Italy on board the bus this week. "But it was very nice."
“มันต่างไปจากปกติมาก” Giulia Gallo เด็กหญิงอายุ 12 ปีจากอิตาลีบนรถบัสกล่าวในสัปดาห์นี้ "แต่มันก็ดีมาก ๆ"

Amphibious tour buses -- commonly known as ducks -- have been used for years to ferry tourists around other cities in the world.
รถทัวร์สะเทินน้ำสะเทินบก ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อเป็ด ได้ถูกใช้มานานหลายปีเพื่อพาผู้โดยสารนักท่องเที่ยวไปรอบเมืองต่าง ๆ ในโลกนี้

They are often modified military sea-borne assault craft.
พวกมันมักเป็นยานขนส่งทางน้ำของทหารที่ถูกดัดแปลงมา

Some have made headlines by sinking, or catching fire.
บางคันเคยถูกพาดหัวข่าวจากการจมน้ำหรือการมีไฟไหม้

But the version in use in Paris is a new purpose-built design constructed largely in France, and, according to its operators, it is the first amphibious vehicle to gain a license to carry tourists on the roads and waterways of Paris.
แต่รุ่นที่ใช้ในปารีสเป็นสิ่งที่ออกแบบเฉพาะขึ้นมาใหม่ โดยสร้างในฝรั่งเศสเกือบทั้งหมดตามที่ผู้ดำเนินการระบุ มันเป็นยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกคันแรกที่ได้รับใบอนุญาตให้นำนักท่องเที่ยวไปตามถนนและทางน้ำของปารีส

The tours have been run since this summer by a firm called "Canards de Paris", French for ducks of Paris.
การเดินทางเที่ยวชมสถานที่แบบนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนนี้โดยบริษัทที่ชื่อว่า "Canards de Paris" ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่าเป็ดแห่งปารีส

On an excursion this week, the vehicle in conventional bus mode carried passengers past sights including the Arc de Triomphe and the Eiffel Tower.
ในการทัศนศึกษาของสัปดาห์นี้ ยานพาหนะในแบบรถบัสธรรมดาได้พาผู้โดยสารผ่านชมสถานที่ท่องเที่ยวในอดีต รวมทั้งประตูชัยฝรั่งเศสและหอไอเฟล

Later, the bus switched to boat mode, engaging its propeller at the rear to float along the River Seine.
ต่อมารถบัสได้เปลี่ยนเป็นแบบเรือ โดยมีการติดใบพัดไว้ที่แนวด้านหลังเพื่อให้ลอยไปตามแม่น้ำเซนได้

Life vests were suspended from the ceiling, and an anchor was stowed in a box on the side of the bus.
เสื้อชูชีพจะถูกปล่อยห้อยลงมาจากเพดาน และสมอถูกเก็บไว้ในกล่องข้างรถบัส

Marcel Pinault, an 8-year-old from a suburb near Paris who was on the bus with his mother, said it was "very different from other boats, and other buses. It's a mix of both."
มาร์เซล ปิโนลต์ เด็กวัย 8 ขวบจากย่านชานเมืองใกล้กรุงปารีสซึ่งอยู่บนรถบัสกับแม่ของเขากล่าวว่ามัน "แตกต่างจากเรือลำอื่นและรถโดยสารอื่นๆ มาก มันเป็นการผสมของทั้งสองอย่าง"

คำศัพท์ข่าว
- 12-year-old (compound) = อายุ12ปี
- amphibious (adj) = สะเทินน้ำสะเทินบก, ซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก
- Arc de Triomphe = ประตูชัยฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล
- be stowed = ถูกจัดเก็บ(Passive Voice)
- be suspend = ถูกแขวนไว้/ ถูกระงับชั่วคราว (Passive Voice)
- carry (v) = นำพา, นำส่ง, นำไปสู่
- commonly (adv) = อย่างธรรมดา, โดยทั่วไป
- conventional (adj) = ตามปกติที่ปฏิบัติกันมา, ตามประเพณีนิยม, ธรรมดาทั่วไป
- excursion (n) = การไปทัศนาจร, การทัศนศึกษา
- ferry (v) = ส่งข้ามฟาก, พาผู้โดยสารข้ามฟาก
- float (v) = ลอย, ลอยตัว
- for years = เป็นเวลาหลายปี (for + จำนวนเวลา)
- instantly (adj) = บัดดล, ทันใดนั้น
- modified (adj) = ที่ซึ่งดัดแปลง
- newest (adj) = ใหม่ที่สุด
- propeller (n) = ชุดอุปกรณ์ใบพัด
- purpose-built (compound) = สร้างขึ้นโดยเฉพาะ
- serenely (adv) = อย่างใจเย็น, ราบเรียบ, ปราศจากปัญหา
- slipway = ทางลื่น
- splash (n) = การสาด, การกระเด็น
- subside (v) = ลดลง, จมลง
- suburb (n) = ชานเมือง, นอกเมือง, รอบนอกเมือง
- suspend (v) = ห้อย, แขวนไว้, ระงับชั่วคราว
- tourist (n) = นักท่องเที่ยว

แหล่งข่าว :Dailyadvent Latest Paris attraction drives tourists into the Seine


แหล่งข่าว : Reuters
แหล่งข่าว : Reuters
U.S. strikes Islamic State in Afghanistan after deadly Kabul attack
สหรัฐฯ โจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม(กลุ่มไอเอส)ในอัฟกานิสถาน หลังโจมตีกรุงคาบูลจนทำให้มีการเสียชีวิต

WASHINGTON, Aug 27 (Reuters) - The United States launched a drone strike against an Islamic State attack "planner" in eastern Afghanistan, the military said on Friday, a day after a suicide bombing at Kabul airport killed 13 U.S. troops and scores of Afghan civilians.
กรุงวอชิงตัน 27 ส.ค. (รอยเตอร์) - สหรัฐฯใช้การโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับจัดการกับ "ผู้วางแผน" โจมตีกรุงคาบูลของกลุ่มรัฐอิสลามในทางตะวันออกของอัฟกานิสถาน, กองทัพกล่าวเมื่อวันศุกร์ เพียงวันเดียวหลังจากเกิดเหตุระเบิดพลีชีพที่สนามบินกรุงคาบูลซึ่งได้สังหารทหารสหรัฐ 13 นายและพลเรือนชาวอัฟกันอีกจำนวนมาก

President Joe Biden vowed on Thursday that the United States would hunt down those responsible for the attack, saying he had ordered the Pentagon to come up with plans to strike at the perpetrators.
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนให้คำมั่นเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐฯ จะตามล่าตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการโจมตี โดยบอกว่าเขาได้สั่งให้เพนตากอนคิดแผนโจมตีผู้กระทำความผิดแล้ว

U.S. Central Command said the strike took place in Nangarhar province, east of Kabul and bordering Pakistan.
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ กล่าวว่าการโจมตีเกิดขึ้นในจังหวัดนันการ์ฮาร์ ทางตะวันออกของกรุงคาบูลและมีเขตชายแดนติดกับปากีสถาน

"Initial indications are that we killed the target. We know of no civilian casualties," a U.S. military statement said. It did not say whether the target was connected with the airport attack.
“สิ่งบ่งชี้เบื้องต้นคือเราได้สังหารเป้าหมาย เรารู้ว่าไม่มีพลเรือนเสียชีวิต”, แถลงการของกองทัพสหรัฐฯระบุ ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการโจมตีสนามบินหรือไม่

A U.S. official, speaking on the condition of anonymity, said the strike was against an Islamic State militant planning future attacks.
เจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่ง พูดโดยไม่เปิดเผยชื่อ กล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการจัดการกลุ่มติดอาวุธกลุ่มรัฐอิสลามที่กำลังวางแผนโจมตีในอนาคต

A reaper drone, which took off from the Middle East, struck the militant while he was in a car with an Islamic State associate, the official said. Both are believed to have been killed, the official added.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า รีปเปอร์โดรนลำหนึ่งที่ทะยานขึ้นจากตะวันออกกลางได้เข้าโจมตีกลุ่มก่อการร้ายขณะอยู่ในรถยนต์กับผู้เกี่ยวข้องกับรัฐอิสลาม และเชื่อว่าทั้งสองคนได้ถูกสังหารไปเรียบร้อยแล้ว, เจ้าหน้าที่กล่าวเสริม

Islamic State Khorasan (ISIS-K), an affiliate of militants who previously battled U.S. forces in Syria and Iraq, said it had carried out Thursday's attack, which killed dozens of people - including Afghans who were trying to leave the country.
กลุ่มรัฐอิสลามโคราซาน (ไอซิส-เค), ซึ่งเป็นสาขาของกลุ่มก่อการร้ายที่เคยต่อสู้กับกองกำลังสหรัฐในซีเรียและอิรัก กล่าวว่าพวกตนเป็นผู้ดำเนินการโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งคร่าชีวิตไปหลายสิบคน รวมทั้งชาวอัฟกันที่พยายามจะออกจากประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- against (preposition) = ต่อ, กับ, อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- bordering (adj) = เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน, เกี่ยวกับพื้นที่รอยต่อ
- casualt (n) = เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย, จำนวนคนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
- civilian (n) = พลเรือน, ประชาชนทั่วไป
- come up with = คิด(เสนอแนะ หรือ คิดไอเดียหรือวางแผน )
- drone = โดรน, อากาศยานไร้คนขับ
- drone strike = การโจมตีทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ
- hunt down = ล่าตัว, ตามล่า
- initial (adj) = ในเบื้องต้น, แรกเริ่ม
- Islamic State associate = ผู้ร่วมงานของรัฐอิสลาม
- Pentagon = เพนตากอน (ตึกกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา มักใช้ในความหมายว่า กระทรวงกลาโหม/ ผู้นำทหาร)
- perpetrator (n) = ผู้กระทำผิด, ผู้ทำชั่ว, ผู้ก่อกรรมทำเข็ญ
- reaper drone (n) = อากาศยานไร้คนขับใช้สำหรับการล่าและทำลาย
- statement (n) = คำแถลงการณ์, แถลงการณ์
- suicide bombing = การระเบิดฆ่าตัวตาย

เนื้อหาข่าว กลุ่มไอซิสก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณนอกประตูสนามบินคาบูลเมื่อวันพฤหัสบดี (26 สิงหาคม)

สังหารคนจากข้อมูลล่าสุดประมาณ 175 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนชาวอัฟกานิสถาน รวมถึงทหารสหรัฐ 13นาย
สหรัฐจึงเอาคืนโดยใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศด้วยโดรนรุ่น เอ็มคิว-9 รีปเปอร์ ยิงจวดโจมตีกลุ่มก่อการร้ายไอซิสขณะอยู่ในรถยนต์ บริเวณจังหวัดนันกาฮาร์ ทางตะวันออกของอัฟกานิสถาน

- CNN
US military conducts airstrike against ISIS-K planner

- Time
U.S. Airstrike Kills 2 ISIS-K Members in Afghanistan

- ABC
On the implications of Pres. Biden vowing to "hunt down" those responsible for the Kabul airport attack, press sec. Psaki says: "I think he made clear yesterday that he does not want them to live on the Earth anymore." https://abcn.ws/3jk3tt4

- BBC
Afghanistan: US drone strike kills Isis-K militant

- Aljazeera
Afghan evacuations enter final phase amid threats of more attacks

- CBC
U.S. says drone strike killed 2 ISIS members, warns more attacks possible amid Afghan exit

- CBSNEWS
U.S. launched drone strike against ISIS-K in Afghanistan, likely killing intended target

- CNBC
U.S. airstrike targets Islamic State in Afghanistan in retaliation for deadly Kabul airport attack

- FT
Kabul evacuation enters final stretch after US air strike

- Indiatoday
US airstrike targets ISIS-K member; drone struck house in Nangarhar | What happened in Afghanistan today

- NBCNEWS
2 high profile ISIS targets killed in U.S. drone strike in Afghanistan, Pentagon says

- NEW YORK TIMES
U.S. Launches Strike on ISIS-K as Bombing’s Death Toll Soars

- Reuters
U.S. starts troop withdrawal from Kabul; hits Islamic State with drone attack

- The times
US drone strike ‘kills Isis-K target’ in Afghanistan

- USATODAY
Afghanistan live updates: Pentagon IDs 13 service members killed in Kabul attack, says drone strike killed two in ISIS-K

- VOA NEWS
Pentagon: Airstrike Against IS Affiliate in Afghanistan Killed 2 'High-profile' Members

No comments:

Post a Comment