โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, August 27, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 27-August-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters
Mexican researchers say they created facemask that neutralizes COVID-19
นักวิจัยชาวเม็กซิกันกล่าวว่าพวกเขาสร้างหน้ากากที่ต่อต้านเชื้อโควิด-19ได้

MEXICO CITY, Aug 26 (Reuters) - Researchers at the National Autonomous University of Mexico (UNAM) have created a facemask using silver and copper nanolayers that neutralizes SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, the university's official gazette said on Thursday.
เม็กซิโกซิตี้, 26 สิงหาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโก (UNAM) ได้สร้างหน้ากากโดยใช้ชั้นบางๆ ระดับนาโนของธาตุเงินและทองแดงที่ยับยั้ง ซาร์ โควี ทู(SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19ได้, วารสารอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยระบุเมื่อวันพฤหัสบดี

UNAM is calling the triple-layered antimicrobial facemask SakCu; Sak means silver in Mayan and Cu is the chemical symbol for copper.
มหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโก เรียกหน้ากากสามชั้นที่ต้านจุลชีพได้ว่า SakCu โดย Sak หมายถึงเงินในภาษามายันและ Cu เป็นสัญลักษณ์ทางเคมีของทองแดง

To test the mask, researchers took drops with the virus from COVID-19-positive patients at the Hospital Juarez in Mexico and placed them on the silver-copper film deposited in polypropylene.
เพื่อทดสอบหน้ากาก นักวิจัยได้เอาสารคัดหลั่งหลายหยดที่มีเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลฮัวเรซในเม็กซิโก และหยดลงบนแผ่นฟิล์มของเงินและทองแดงที่อยู่ในโพลิโพรพิลีน

UNAM said that if the viral concentration was high, the virus disappeared by more than 80% in about eight hours and if the viral load was low, in two hours none of the virus RNA was detected.
มหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโกกล่าวว่า ถ้าความเข้มข้นของไวรัสสูงไวรัสจะหายไปมากกว่า 80% ในเวลาประมาณแปดชั่วโมง และหากปริมาณไวรัสต่ำ ภายในเวลาสองชั่วโมงก็จะตรวจไม่พบอาร์เอ็นเอของไวรัส

"Upon contact with the silver-copper nanolayer, the SARS-CoV-2 membrane breaks and its RNA is damaged," the gazette said.
“เมื่อสัมผัสกับชั้นบาง ๆ ของทองแดงและเงิน เยื่อหุ้มเซลล์ของซาร์ โควี ทู จะแตกออกและอาร์เอ็นเอของมันก็ถูกทำให้เสียหาย”, วารสารระบุ

"Thus, even if SakCu is disposed of improperly, it will not be a problem as it does not remain contaminated, like many of the masks that are thrown away."
“ดังนั้น ถึงแม้จะกำจัดหน้ากาก SakCu อย่างไม่เหมาะสม มันก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะมันไม่เหลือเชื้อปนเปื้อนอยู่เหมือนกับหน้ากากหลายๆ ชิ้นที่ถูกทิ้ง"

The facemask is reusable and can be washed up to 10 times without losing its biocide properties.
หน้ากากนี้เป็นแบบใช้ซ้ำได้และสามารถล้างได้ถึง 10 ครั้งโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ

คำศัพท์ข่าว
- antimicrobial = ต่อต้านเกี่ยวกับจุลินทรีย์/ จุลชีพ
- be identified = ถูกระบุ, ถูกชี้ตัว (Passive Voice)
- be thrown away = ถูกปาทิ้ง(Passive Voice)
- biocide (n) = สารที่ทำลายสิ่งมีชีวิต (เช่นฆ่าแมลง, ยาฆ่าเชื้อรา หรือสารกำจัดวัชพืช)
- concentration (n) = ความเข้มข้น
- contaminate (v) = ปนเปื้อน (มีสารเคมีหรือเชื้อโรค)
- COVID-19-positive patient = ผู้ป่วยที่มีเชื้อโควิด-19
- deposit (v) = ใส่หรือวาง (บางสิ่ง/บางคน) ไว้ในที่ใดที่หนึ่ง
- disappear (v) = สูญหาย, สาบสูญ, หายตัว
- dispose (v) = กำจัดออก, จำหน่ายออก, ทำลาย
- facemask = หน้ากาก
- gazette (n) = วารสาร, หนังสือพิมพ์
- improperly (adv) = ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร
- load (n) = ภาระ, สิ่งที่เป็นภาระ, สิ่งที่บรรทุก
- mass-producing (compound) = ผลิตจำนวนมาก
- membrane (n) = เยื่อบุผิว, เยื่อหุ้มเซลล์, แผ่นเยื่อ (ชั้นบางๆของบางสิ่งบางอย่าง)
- microbial (adj) = เกี่ยวกับจุลินทรีย์/แบคทีเรีย/จุลชีพ/สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
- neutralize (v) = ทำให้เป็นกลาง, ต่อต้าน (การเปลียนสถานะที่อันตราย)
- polypropylene = โพลิโพรพิลีน(อยู่ในกลุ่มพลาสติกที่เราจะพบได้จาก กล่องพลาสติก, ของเล่นเด็ก, ถุงปุ๋ย, ไหมเทียม, เชือก
- RNA = อาร์เอ็นเอ/ ribonucleic acid/เป็นกรดนิวคลีอิก
- structural (adj) = เกี่ยวกับโครงสร้าง
- symbol (n) = สัญญลักษณ์
- triple-layered (compound) = มีสามชั้น, ซ้อนกันสามเลเยอร์
- UNAM = มหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโก
- viral (adj) = เกี่ยวกับไวรัส

- Straitstimes
Mexican researchers say they created face mask that neutralises Covid-19

- Uniindia
Mexican researchers create special facemask neutralizing SARS-CoV-2 - University


แหล่งข่าว : ABCNEWS
Biden vows retribution on terrorists who killed 13 US service members in Kabul
ไบเดนสาบานจะแก้แค้นผู้ก่อการร้ายที่สังหารทหารสหรัฐ 13 นายในกรุงคาบูล

"We will hunt you down and make you pay," Biden said to those responsible.
“เราจะตามล่าคุณและทำให้คุณต้องชดใช้” ไบเดนกล่าวกับผู้ต้องรับผิดชอบ

President Joe Biden had a clear and directed message for the assailants responsible for the deadly terror attack outside of Hamid Karzai International Airport on Thursday, and for anyone else who might be planning an attack.
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนมีข้อความที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาสำหรับผู้จู่โจมที่รับผิดชอบต่อการโจมตีร้ายแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตนอกสนามบินนานาชาติ บินฮามิด คาร์ไซในวันพฤหัสบดี และสำหรับใครก็ตามที่อาจกำลังวางแผนโจมตี

"To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this, we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay," he said.
“ถึงผู้ที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ เช่นเดียวกับใครก็ตามที่ประสงค์จะทำร้ายอเมริกา จงรู้ไว้ เราจะไม่ให้อภัย เราจะไม่ลืม เราจะตามล่าคุณและจะทำให้คุณต้องชดใช้”, เขากล่าว

Biden underscored that he has repeatedly warned that the evacuation mission in Afghanistan was a dangerous one -- but that it will continue until the end of the month, even as threats persist.
ไบเดนเน้นย้ำว่าเขาเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าภารกิจการอพยพในอัฟกานิสถานเป็นภารกิจที่อันตรายอย่างหนึ่ง แต่การอพยพนั้นจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นเดือน แม้ขณะที่มีภัยคุกคามอยู่ก็ตาม

"We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission," he added. "These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans in there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated."
“เราจะไม่ถูกขัดขวางโดยผู้ก่อการร้าย เราจะไม่ปล่อยให้พวกเขาหยุดภารกิจของเรา” เขากล่าวเสริม “ผู้ก่อการร้ายไอซิส เหล่านี้จะไม่ชนะ เราจะช่วยเหลือชาวอเมริกันในที่นั้น เราจะรับพันธมิตรชาวอัฟกันของเรา และภารกิจของเราจะดำเนินต่อไป อเมริการจะไม่กลัวต่อการข่มขู่”

คำศัพท์ข่าว
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ.. / และรวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- assailant (n) = ผู้ทำร้าย, ผู้โจมตี
- dangerous (adj) = เป็นอันตราย
- deter (v) = ยับยั้ง, ขัดขวาง
- forgive (v) = ยกโทษ, อภัยให้
- harm (n, v) = ทำร้าย, ทำอันตราย
- ISIS = ไอซิส = รัฐอิสลามอิรักและซีเรีย
- mission (n) = ภารกิจ
- persist = ยืนกราน, ดำเนินต่อไปอย่างแน่วแน่
- repeatedly (adv) = อย่างซ้ำ ๆ, ครั้งแล้วครั้งเล่า
- retribution = การแก้แค้น, การจองเวร
- service member = ทหาร
- terrorist (n) = ผู้ก่อการร้าย
- threat (n) = การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ทำให้กลัว
- underscore (v) = เน้นย้ำ, ตอกย้ำ
- wish (v) = ประสงค์, ต้องการ, ปรารถนา


แหล่งข่าว : Reuters
แหล่งข่าว : Reuters
The Afghan minister who became a bicycle courier in Germany
รัฐมนตรีอัฟกันผู้กลายเป็นพนักงานปั่นจักรยานส่งของในเยอรมนี

LEIPZIG, Germany, Aug 26 (Reuters) - Sayed Sadaat used to be communications minister in the Afghan government before moving to Germany last December in the hope of a better future.
เมืองไลป์ซิก ประเทศเยอรมนี 26 สิงหาคม (รอยเตอร์) - ไซเอด ซาดัตเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารของรัฐบาลอัฟกานิสถาน ก่อนจะย้ายไปเยอรมนีเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วด้วยความหวังว่าจะมีอนาคตที่ดีขึ้น

Now he is a delivery man in the eastern city of Leipzig.
ตอนนี้เขาเป็นพนักงานส่งของในเมืองไลพ์ซิกทางตะวันออก

He said some at home criticised him for taking such a job after having served in the government for two years, leaving office in 2018. But for him now, a job is a job.
เขาบอกว่ามีบางคนที่บ้านวิพากษ์วิจารณ์เขาที่รับงานนี้หลังจากเคยทำงานในรัฐบาลเป็นเวลาสองปี แล้วลาออกจากตำแหน่งในปีค.ศ.2018 แต่สำหรับเขาตอนนี้ งานก็คืองาน

"I have nothing to feel guilty about," the 49-year-old British-Afghan dual citizen said, standing in his orange uniform next to his bike.
“ผมไม่มีอะไรต้องรู้สึกผิด” พลเมืองสองสัญชาติอังกฤษ-อัฟกันวัย 49 ปีกล่าว โดยยืนอยู่ในชุดเครื่องแบบสีส้มข้างจักรยานยนต์ของเขา

He had quit the Afghan government because of disagreements with members of the president's circle, he said.
เขาลาออกจากรัฐบาลอัฟกานิสถานเพราะไม่เห็นด้วยกับสมาชิกในแวดวงของประธานาธิบดี, เขากล่าว

"I hope other politicians also follow the same path, working with the public rather than just hiding."
“ผมหวังว่านักการเมืองคนอื่นๆ จะเดินบนเส้นทางเดียวกัน โดยทำงานร่วมกับสาธารณชนมากกว่าแค่หลบซ่อน”

His story has gained particular prominence with the chaos unfolding at home after the Taliban takeover.
เรื่องราวของเขาได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากความโกลาหลที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังจากการยึดครองของตาลีบัน

Family and friends of his also want to leave - hoping joining the thousands of others on evacuation flights or trying to find other routes out.
ครอบครัวและเพื่อนๆ ของเขาเองก็อยากออก(จากประเทศ)เช่นกัน โดยหวังว่าจะได้เข้าร่วมกับคนอื่นๆ อีกหลายพันคนบนเที่ยวบินอพยพ หรือพยายามหาเส้นทางอื่นออกมา

With the withdrawal of U.S. troops on the horizon, the number of Afghan asylum seekers in Germany has risen since the beginning of the year, jumping by more than 130%, data from the Federal Office for Migration and Refugees showed.
ข้อมูลจากสำนักงานเพื่อการอพยพและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธรัฐเปิดเผยว่า ด้วยมีแนวโน้มว่าการถอนทหารสหรัฐฯ กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน จำนวนผู้ขอลี้ภัยชาวอัฟกันในเยอรมนีได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 130%


คำศัพท์ข่าว
- asylum (n) = ที่ลี้ภัย
- courier (n) = พนักงานส่งของ
- criticise (v) = วิพากษ์วิจารณ์
- future (n) = อนาคต, ภายภาคหน้า
- on the horizon = กำลังจะมาถึง
- opportunity (n) = โอกาส
- Sayed Sadaat = ซาเอด ซาดาต (อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารในรัฐบาลอัฟกานิสถาน)
- unfold (v) = ปรากฏออกมา, คลี่, กาง, แผ่ออก

No comments:

Post a Comment