โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, September 7, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 07-September-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
แหล่งข่าว : CNN
Twins joined at the head are separated after 12-hour surgery in Israel
ฝาแฝดที่ศีรษะติดกันได้ถูกแยกออกจากกันหลังการผ่าตัด 12 ชั่วโมงในอิสราเอล

(CNN)One-year-old Israeli twin girls, who were born joined back-to-back at the head, have been separated after a rare and complicated surgery.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น) เด็กหญิงฝาแฝดชาวอิสราเอลอายุ 1 ขวบ ที่เกิดมามีศีรษะด้านหลังติดกัน ได้ถูกแยกจากกันแล้วหลังการผ่าตัดที่พบเห็นได้น้อยและซับซ้อน

The sisters, whose names were not provided, underwent a 12-hour operation at Soroka Medical Center in Beersheba, Israel last week.
สองพี่น้องซึ่งไม่ได้ระบุชื่อ ได้รับการผ่าตัด 12 ชั่วโมงที่ศูนย์การแพทย์โซโรคา ในเมือง Beersheba ประเทศอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

The procedure was extremely rare, the hospital said in a statement on Sunday, and came after months of preparation.
กระบวนการผ่าตัดแบบนี้เป็นสิ่งที่พบได้น้อยสุด ๆ โรงพยาบาลระบุในแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ และเกิดขึ้นหลังจากเตรียมการมาหลายเดือน

Following the operation, the twins can now face each other for the first time since they were born in August last year.
หลังจากการผ่าตัด ตอนนี้ทั้งคู่สามารถเจอหน้ากันได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว

"This is a rare and complex operation performed so far in the world only about 20 times, and for the first time in Israel," Mickey Gideon, director of pediatric neurosurgery at Soroka Medical Center, said in a statement.
"นี่เป็นการผ่าตัดที่พบได้ยากและซับซ้อน จนถึงปัจจุบันในโลกนี้มีเพียง 20 ครั้งเท่านั้น และเป็นครั้งแรกในอิสราเอล”, มิกกี้ กิเดียน ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมประสาทในเด็กที่ศูนย์การแพทย์โซโรคา กล่าวในแถลงการณ์

Gideon said the operation's success reinforced "the sense of mission that made us doctors."
กิเดี้ยนกล่าวว่า ความสำเร็จของการผ่าตัดเสริมความแข็งแรงของ "ความรู้สึกถึงภารกิจที่ทำให้เราเป็นแพทย์"

But he cautioned that "the next few days will be critical in the process of the twins' recovery."
แต่เขาเตือนว่า "อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีความสำคัญในกระบวนการฟื้นตัวของฝาแฝด"

The long road to the operation itself began several months ago, when skin and tissue expanders were introduced under the girls' scalps, in order to stretch the skin, allowing surgeons to close the scalps after the separation.
เส้นทางยาวสู่การผ่าตัดขอองมันเองได้เริ่มขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อน เมื่อตัวช่วยขยายผิวหนังและเนื้อเยื่อได้ถูกนำมาใช้ใต้กะโหลกของเด็กหญิงเพื่อยืดผิว ทำให้ศัลยแพทย์ปิดหนังศีรษะหลังการแยกตัวได้

The surgery was planned with 3D models and virtual reality technology and the months-long process involved a total of 50 hospital staff.
การผ่าตัดถูกวางแผนด้วยแบบจำลอง 3 มิติและเทคโนโลยีเสมือนจริง และกระบวนการนานหลายเดือนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งหมด 50 คน

คำศัพท์ข่าว
- back-to-back (compound) = หลังชนหลัง, หันหลังเข้าหากัน
- be separated = ถูกแยกออก (Passive Voice)
- complex (adj) = ซับซ้อน
- critical (adj) = สำคัญอย่างยิ่ง
- introduce (v) = แนะนำให้รู้จัก, ริเริ่ม, เริ่มดำเนินการ
- joined (adj) = ซึ่งเชื่อมติดกัน
- long road = เส้นทางที่ยาวไกล, ช่วงเวลานาน, การใช้เวลานาน
- months-long (compound) = นานหลายเดือน
- operation (n) = การผ่าตัด, การทำศัลยกรรม (ศัพท์แพทย์)
- perform (v) = ปฏิบัติการ, ดำเนินการ
- preparation (n) = การเตรียมการ
- rare (adj) = ไม่ค่อยมี, พบเห็นได้น้อย, เกิดขึ้นได้ยาก
- reinforce (v) = เสริมให้แข็งแรงขึ้น, เสริมกำลัง
- several (adj) = มาก, หลาย
- Soroka Medical Center = ศูนย์การแพทย์โซโรคา
- tissue expander = เครื่องมือที่ใช้ยืดขยายเนื้อเยื่อ(ในข่าวหมายคือถุงซิลิโคนพองได้ฝังใต้เนื้อเยื่อเพื่อถ่างออก)
- Twins = ฝาแฝด, แฝดคู่, แฝดสอง

แหล่งข่าว : BBC
Israeli conjoined twins see each other for first time after surgery


แหล่งข่าว : Reuters
U.K. Plans to Extend Storage Limit for Eggs, Sperm and Embryos
สหราชอาณาจักรวางแผนที่จะขยายขีดจำกัดการจัดเก็บไข่ สเปิร์ม และตัวอ่อน

Maximum to increase to 55 years from 10 years under proposals
สูงสุดเพิ่มเป็น 55 ปี จากเดิม 10 ปีตามข้อเสนอ

Goal is to expand choice over when to start a family
เป้าหมายคือการขยายทางเลือกเมื่อจะเริ่มสร้างครอบครัว

Storage limits for sperm, eggs and embryos in the U.K. are to be increased to a maximum of 55 years to give people greater choice over when to start a family.
การจำกัดการจัดเก็บสเปิร์ม ไข่ และตัวอ่อนในสหราชอาณาจักรจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 55 ปี เพื่อให้ผู้คนมีทางเลือกมากขึ้นในการเริ่มต้นครอบครัว

Under the proposals announced by Health Secretary Sajid Javid on Monday, prospective parents would be given the option to keep or dispose of frozen reproductive cells or embryos at 10-year intervals. The existing storage limit is 10 years.
ภายใต้ข้อเสนอที่ประกาศโดยรัฐมนตรีสาธารณสุข ซาจิด จาวิด เมื่อวันจันทร์ พ่อแม่ในอนาคตจะได้รับตัวเลือกในการเก็บหรือกำจัดเซลล์สืบพันธุ์หรือตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้ทุก 10 ปี โดยเวลาจำกัดของการจัดเก็บที่มีอยู่ตอนนี้คือ 10 ปี

“The current storage arrangements can be severely restrictive for those making the important decision about when to start a family, and this new legislation will help turn off the ticking clock in the back of people’s minds,” Javid said in a statement.
ระเบียบการจัดเก็บในปัจจุบัน อาจเป็นข้อจำกัดที่เข้มงวดอย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะเริ่มต้นครอบครัวเมื่อใด และกฎหมายฉบับใหม่นี้จะช่วยปิดนาฬิกาที่เดินถอยหลังในใจของผู้คน” นายจาวิด กล่าวในแถลงการณ์

“Technological breakthroughs –- including in egg freezing -– have changed the equation in recent years and it’s only right that this progress puts more power into the hands of potential parents,” he said.
“ความก้าวหน้าที่เกินกว่าข้อจำกัดทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงการแช่แข็งไข่ ได้เปลี่ยนสมการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมันถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบ ที่ความก้าวหน้านี้จะให้อำนาจในมือของผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นพ่อแม่มากขึ้น” เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- arrangement (n) = การจัดการ, ข้อตกลง
- breakthrough (n) = การทะลุข้อจำกัด, ฝ่าด่านป้องกัน (พัฒนาที่สำคัญอย่างฉับพลัน ด้วยการทำงานอย่างหนัก)
- egg = ไข่ (เซลที่รอการปฏิสนธิของเสปิร์ม เพื่อกลายเป็นตัวอ่อน)
- embryo = เอ็มบริโอ, ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิต
- extend (v) = ขยาย, เพิ่ม, ขยายออกไป
- five fold = ห้าเท่า
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้
- proposal (n) = ข้อเสนอ, ข้อเสนอให้พิจารณา
- prospective (adj) = ที่คาดหวังไว้, ที่มุ่งหวัง
- restrictive (adj) = ซึ่งถูกยับยั้ง, ซึ่งถูกควบคุม
- right (adj) = ถูกต้อง, ชอบธรรม
- severely (adv) = อย่างรุนแรง, สาหัสสากรรจ์
- sperm (n) = สเปิร์ม, ตัวอสุจิ, น้ำเชื้อผู้ชาย
- storage (n) = การเก็บ, การเก็บรักษาไว้ใช้ในอนาคต
- technological (adj) = เกี่ยวกับเทคโนโลยี

แหล่งข่าว : Standard
Storage limit for frozen eggs, sperm and embryos to be increased to 55 years


แหล่งข่าว : Reuters
แหล่งข่าว : Fox News
California river where family of three mysteriously died is shut down due to toxic algae
แม่น้ำแคลิฟอร์เนียที่ครอบครัวสามคนเสียชีวิตอย่างลึกลับถูกปิดเนื่องจากสาหร่ายพิษ

'Algal blooms can produce toxins that can make people and pets extremely sick,' an official said
'สาหร่ายที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากสามารถผลิตสารพิษที่สามารถทำให้คนและสัตว์เลี้ยงป่วยหนักได้' เจ้าหน้าที่กล่าว

The federal government temporarily closed public access on Friday to parts of the Merced River where a family of three and their dog mysteriously died last month after toxic algal blooms were recently found in the water.
เมื่อวันศุกร์ รัฐบาลสหพันธรัฐได้ปิดชั่วคราวไม่ให้ประชาชนเข้าถึงบางส่วนของแม่น้ำเมอร์เซด ที่ครอบครัวสามคนและสุนัขของพวกเขาเสียชีวิตอย่างลึกลับเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากพบสาหร่ายที่มีความเป็นพิษเติบโตอย่างมากในน้ำเมื่อเร็วๆ นี้

The move by the U.S. Department of the Interior comes after the U.S. Forest Service temporarily closed down the trail that the family was hiking on earlier in the week due to "unknown hazards found in and near the Savage Lundy Trail."
ความเคลื่อนไหวของกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ เกิดขึ้นหลังจากที่กรมป่าไม้ของสหรัฐฯได้ปิดเส้นทางที่ขณะนั้นครอบครัวดังกล่าวกำลังเดินป่าอยู่ เป็นการชั่วคราวเมื่อต้นสัปดาห์เนื่องจาก "พบอันตรายที่ไม่ทราบสาเหตุในและใกล้ ๆ กับเส้นทาง Savage Lundy Trail"

The deaths of Jonathan Gerrish, Ellen Chung, their 1-year-old daughter, Miju, and their dog, Oski, in mid-August have baffled investigators.
การเสียชีวิตของ โจนาธาน เจอร์ริช, เอลเลน ชุง, มิจู ลูกสาววัย 1 ขวบของพวกเขา และ ออสกี้ สุนัขของพวกเขาในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ทำให้ผู้สืบสวนงงงัน

The family went hiking on a Sunday when temperatures reached as high as 109 degrees, according to the Mariposa County Sheriff's Office.
ครอบครัวดังกล่าวไปเดินป่าในวันอาทิตย์ขณะที่อุณหภูมิสูงถึง 109 องศา โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานกองปราบเคาน์ตี้มาริโปซา

When Gerrish didn't show up for work on Monday, a friend reported them missing, and their bodies were found on the Savage-Lundy trail the next morning about 1.5 miles from their car with no clear cause of death.
เมื่อเจอร์ริชไม่มาทำงานในวันจันทร์ เพื่อนคนหนึ่งได้รายงานการหายตัวไปของพวกเขา และร่างของพวกเขาถูกพบอยู่บนเส้นทาง Savage-Lundy ในเช้าวันรุ่งขึ้นห่างไปประมาณ 1.5 ไมล์จากรถของพวกเขา โดยไม่มีสาเหตุการตายที่ชัดเจน

The Savage-Lundy trail runs through an area of the Sierra National Forest known as Devil's Gulch, ending at the South Fork Merced River.
เส้นทาง Savage-Lundy วิ่งผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเซียร์ราที่รู้จักกันในชื่อ Devil's Gulch และสิ้นสุดทางที่แม่น้ำ South Fork Merced

The Bureau of Land Management said Friday that "toxic algal blooms" were detected in the Merced River.
สำนักจัดการที่ดิน กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าตรวจพบ "สาหร่ายที่เป็นพิษจำนวนมาก" ในแม่น้ำเมอร์เซด

"These algal blooms can produce toxins that can make people and pets extremely sick," BLM Mother Lode Field Manager Elizabeth Meyer-Shields said in a statement Friday.
อลิซาเบธ เมเยอร์ ชิลด์ส ผู้จัดการภาคสนามของพื้นที่ BLM Mother Lode กล่าวในการแถลงว่า "สาหร่ายที่เติบโตอย่างมากเหล่านี้สามารถผลิตสารพิษที่ทำให้คนและสัตว์เลี้ยงป่วยหนักได้

"We will continue to monitor for the algae’s presence and look forward to when the public can safely recreate in the Merced River."
"เราจะเฝ้าติดตามการปรากฏตัวของสาหร่ายต่อไป และตั้งตารอว่าเมื่อไหร่ที่ประชาชนจะสามารถใช้น้ำในแม่น้ำเมอร์เซดได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง"


คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- algae (n) = สาหร่าย
- algal (adj) = เกี่ยวกับสาหร่าย
- algal blooms = การเกิดสาหร่ายบลูม, การเจริญเติบโตและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของสาหร่าย(อาจทำให้น้ำเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต)
- autopsy (n) = การชันสูตรศพ, การผ่าศพ
- await (v) = รอ, รอคอย
- bloom (n) = บุปผา, ดอกไม้
- cause of = สาเหตุของ
- clue (n) = เบาะแส, ร่องรอย
- condition (n) = สภาวะ, สภาพการ, สภาพความเป็นอยู่
- degree (n) = องศา, จำนวนของระดับ
- due to/because of/owing to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- extremely (adv) = อย่างมาก, สุดขั้ว
- harmful (adj) = เป็นภัย, ซึ่งทำให้เกิดอันตราย
- hazard (n) = สิ่งที่เป็นอันตราย
- hiker (n) คนที่เดินทางไกลด้วยเท้า
- look forward to = รอคอย, ตั้งหน้ารอคอย
- monitor (v) = จับตา, เฝ้าดู, สังเกตการณ์
- potentially (adv) = possibly = ที่อาจเกิดขึ้นได้, เป็นไปได้
- presence (n) = อยู่, อยู่ในพื้นที่ (แสดงถึงความจริง, การมีตัวตนอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง)
- recreate (v) = ทำขึ้นใหม่จากของเดิมที่มีอยู่แล้ว
- South Fork Merced = แม่น้ำเซาธ์ฟอร์คเมอร์เซด
- toxin (n) = พิษ
- trail (n) = เส้นทาง
- turn up = ค้นพบ, เจอ
- wade (v) = เดินทางผ่านน้ำ (เดินลุยน้ำ, เดินเรือผ่านน้ำ)

หมายเหตุ ปรากฏการณ์สาหร่ายบลูมนี้เคยเกิดในทะเลสาบ Erie ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวเมืองโทเลโด้ ในรัฐโอไฮโอ - New York Post

No comments:

Post a Comment