โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, September 8, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 08-September-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters
Mexico's top court decriminalizes abortion in 'watershed moment'
ศาลสูงสุดของเม็กซิโกยกเลิกเรื่องการทำแท้งเป็นสิ่งผิดกฏหมาย ในช่วงเวลาผกผัน

MEXICO CITY, Sept 7 (Reuters) - Mexico's Supreme Court unanimously ruled on Tuesday that penalizing abortion is unconstitutional, a major victory for advocates of women's health and human rights, just as parts of the United States enact tougher laws against the practice.
เม็กซิโกซิตี้, 7 กันยายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ศาลฎีกาของเม็กซิโกมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันอังคารว่า บทลงโทษการทำแท้งนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของผู้สนับสนุนสุขภาพสตรีและสิทธิมนุษยชน พอดีกับที่บางส่วนของสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายเข้มงวดมากขึ้นต่อกระทำนี้(การทำแท้ง)

The decision in the world's second-biggest Roman Catholic country means that courts can no longer prosecute abortion cases, and follows the historic legalization of the right in Argentina, which took effect earlier this year.
การตัดสินใจในประเทศนิกายโรมันคาธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกมีความหมายว่า ศาลไม่สามารถดำเนินคดีกับกรณีการทำแท้งได้อีกต่อไป และเป็นไปตามกฎหมายประวัติศาสตร์เรื่องสิทธิในอาร์เจนตินาซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีนี้

Arturo Zaldivar, president of the Mexican Supreme Court, hailed the decision as "a watershed moment" for all women, especially the most vulnerable.
อาร์ตูโร ซัลดิวาร์ ประธานศาลฎีกาของเม็กซิโก ยกย่องการตัดสินใจดังกล่าวว่าเป็น “ช่วงเวลาแห่งการพลิกผัน” สำหรับผู้หญิงทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อ่อนแอที่สุด

The vote by the 10 judges present stemmed from a 2018 case challenging a criminal law on abortion in Coahuila, a northern Mexican state which borders Texas, which has just tightened its laws.
การลงคะแนนโดยผู้พิพากษา 10 คนในปัจจุบันเกิดขึ้นจากคดีเมื่อปีค.ศ. 2018 ที่ท้าทายกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทำแท้งในโกอาวีลา รัฐทางเหนือของเม็กซิโกที่มีพรมแดนติดกับเท็กซัส ซึ่งเพิ่งทำให้กฎหมายเข้มงวดขึ้น

It also comes as a growing feminist movement has taken to the streets in Mexico to press for change, including calls to end anti-abortion laws on the books in much of the country.
นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นเมื่อขบวนการสตรีนิยมเติบโตขึ้นตามท้องถนนในเม็กซิโกเพื่อกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเรียกร้องให้ยุติกฎหมายต่อต้านการทำแท้งในหนังสือในหลายประเทศ

At a demonstration in Coahuila state capital Saltillo, women wearing green bandanas to symbolize the pro-choice movement embraced and shouted "abortion is no longer a crime!"
ที่การประท้วงในซัลตีโย เมืองหลวงของรัฐโกอาวีลา พวกผู้หญิงสวมผ้าพันคอสีเขียวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อทางเลือก และตะโกนว่า "การทำแท้งไม่ใช่อาชญากรรมอีกต่อไป!"

"We're very happy that abortion has been decriminalized, and now we want it to be legal," said 26-year-old Karla Cihuatl, one of the demonstrators, who belongs to the feminist organization Frente Feminista in Saltillo.
“เราดีใจมากที่การทำแท้งได้ถูกยกเลิกว่าผิดกฏหมาย และตอนนี้เราต้องการให้มันถูกกฎหมาย” Karla Cihuatl วัย 26 ปี หนึ่งในผู้ประท้วงที่อยู่ในองค์กรสตรีนิยม Frente Feminista ในเมืองซัลตีโยกล่าว

"This step has broken the stigma a little. But I believe that we still have to change the social aspect."
"การก้าวครั้งนี้ได้ทำลายความอัปยศไปเล็กน้อย แต่ฉันเชื่อว่าเรายังคงต้องเปลี่ยนมุมมองทางสังคม"

With some 100 million Catholics, Mexico is the largest predominantly Catholic country after Brazil.
ด้วยจำนวนชาวคาทอลิกประมาณ 100 ล้านคน เม็กซิโกจึงเป็นประเทศที่มีคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดรองจากบราซิล

The Catholic Church opposes all forms of abortion procedures.
คริสตจักรคาทอลิกนั้นต่อต้านการทำแท้งทุกรูปแบบ

Hundreds of mostly poor Mexican women have been prosecuted for abortion, while at least several dozen remain jailed.
ผู้หญิงเม็กซิกันหลายร้อยคนที่ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาทำแท้ง ขณะที่อย่างน้อยมีหลายสิบคนยังคงถูกจำคุกอยู่

Tuesday's vote establishes a mandatory criteria for all judges in the country, making it no longer possible to prosecute any woman who has an abortion without violating the criteria of the court and the constitution, Zaldivar said.
การลงคะแนนเสียงของวันอังคาร ได้กำหนดเกณฑ์บังคับสำหรับผู้พิพากษาทั้งหมดในประเทศ ทำให้ไม่มีความเป็นไปได้อีกต่อไปที่จะดำเนินคดีกับผู้หญิงคนใดที่ทำแท้งโดยไม่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของศาลและรัฐธรรมนูญ, ซัลดิวาร์กล่าว

Coahuila's state government issued a statement saying the ruling would have retroactive effects and that any woman imprisoned for abortion should be released "immediately."
รัฐบาลประจำรัฐโกอาวีลาออกแถลงการณ์ว่าคำตัดสินดังกล่าวจะมีผลย้อนหลัง และผู้หญิงที่ถูกคุมขังเพราะทำแท้งควรได้รับการปล่อยตัว "ทันที"

คำศัพท์ข่าว
- abortion (n) = การทำแท้ง
- advocate (n) = ผู้สนับสนุน
- aspect (n) = ด้าน, มุม, แง่มุม (ของปัญหา และสถานกาณ์)
- bandana (n) = ผ้าพันคอ
- criminal (adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม, ซึ่งผิดกฎหมาย, อยู่นอกกฎหมาย
- criteria (n) = เกณฑ์, บรรทัดฐาน (มาตรฐานที่ใช้สำหรับตัดสินบางสิ่งบางอย่าง)
- decriminalize (v) = อนุญาตให้ทำได้โดยไมิผิดกฏหมาย (แก้กฏหมายที่เคยใช้บังคับ)
- embrace (v) = สวมกอด, ยอมรับ, อ้าแขนรับ, ตอบรับว่าเห็นด้วย
- enact (v) = ออกกฎหมาย
- establish (v) = กำหนด, ระบุ, จัดตั้ง
- feminist = ผู้สนับสนุนสิทธิสตรี (ผู้สนับสนุนให้ผู้หญิงมีสิทธิ และโอกาสเช่นเดียวกับผู้ชาย)
- growing (adj) = ที่เติบโตขึ้น, ที่เพิ่มขึ้น
- hail (v) = โห่ร้องยกย่อง
- issue (v) = ออก, ออกแถลงการณ์, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- judge (n) = ตุลาการ, ผู้พิพากษา
- just as = พอๆกับ, พอดีกับ
- legalisation (n) = การทำให้ถูกกฎหมาย
- mandatory (adj) = เกี่ยวกับข้อบังคับ, ตามข้อบังคับ
- oppose (v) = คัดค้าน, ขัดขวาง, ต่อต้าน
- penalize (v) = ลงโทษ
- poor (adj) = ขัดสน, ยากไร้, ไม่เพียงพอ
- predominantly (adv) = ส่วนใหญ่
- procedure = ขั้นตอนการดำเนินการ
- prosecute (v) = ดำเนินคดี, ฟ้องร้อง
- retroactive (adj) = มีผลย้อนหลัง
- ruling (n) = การพิจารณาคดี(ศัพท์กฏหมาย)
- second-biggest (compound) = ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง
- stem from = เกิดจาก
- stigma (n) = ตราบาป, มลทิล
- Supreme Court = ในศาลฎีกา, ศาลสูงสุด
- terminate (v) = สิ้นสุด, ทำให้สิ้นสุด, ทำแท้ง
- tougher (adj) = แข็งแกร่ง, เข้มข้น, เข้มงวด
- unanimously (adv) = อย่างเป็นเอกฉันท์, อย่างยินยอมพร้อมใจ
- unconstitutional (adj) = ฝ่าฝืนบทบัญญัติ, ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
- watershed (adj) = จุดบอกการเปลี่ยนแปลง, ช่วงเวลาแห่งการพลิกผัน

- NPR
Mexico's Supreme Court Has Voted To Decriminalize Abortion

- The Wall Street Journal
Mexico’s Supreme Court Decriminalizes Abortion in Historic Shift

- Washingtonpost
Mexico decriminalizes abortion, a dramatic step in world’s second-biggest Catholic country

- New York Times
Mexico’s Supreme Court Votes to Decriminalize Abortion


แหล่งข่าว : BBC
Madhya Pradesh: Minor girls paraded naked in India 'rain ritual'
มัธยประเทศ: เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ เปลือยกายเดินแห่ใน 'พิธีกรรมขอฝน' ของอินเดีย

Six minor girls in central India were stripped and paraded naked as part of a village ritual to summon rains.
สาวน้อย 6 คนในภาคกลางของอินเดีย ถูกถอดเสื้อผ้าและเดินพาเหรดเปลือยกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในหมู่บ้านเพื่อเรียกฝน

The incident took place in a drought-parched village in the Bundelkhand region of Madhya Pradesh state.
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่แห้งแล้งในเขต Bundelkhand ของรัฐมัธยประเทศ

Videos that went viral on social media reportedly showed young girls walking naked with a wooden shaft on their shoulders which had a frog tied to it.
มีรายงานว่าวิดีโอที่เป็นกระแสบนสื่อสัมคมออนไลน์แสดงให้เห็นภาพเด็กหญิงเล็ก ๆ หลายคนกำลังเดินเปลือยกายโดยมีท่อนไม้ที่มีกบผูกติดอยู่วางบนไหล่พวกเธอ

Locals believe the ritual will appease the rain god and bring rainfall to the region.
ชาวบ้านเชื่อว่าพิธีกรรมนี้จะทำให้เทพเจ้าแห่งสายฝนพอใจและนำฝนมาสู่พื้นที่

The video shows the girls, some of them reported to be as young as five, walking together in a procession, followed by a group of women singing hymns.
วิดีโอแสดงให้เห็นเด็กผู้หญิงหลายคน ซึ่งบางคนได้ถูกรายงานว่าอายุราวๆ 5 ขวบกำลังเดินด้วยกันในขบวนพิธี ตามหลังด้วยกลุ่มผู้หญิงที่กำลังร้องเพลงสวด

The procession stopped at every house in the village and the children collected foodgrains, which were later donated to the community kitchen of a local temple.
ขบวนพิธีหยุดที่บ้านทุกหลังในหมู่บ้าน และเด็กๆ ได้รวบรวมเมล็ดอาหาร ซึ่งต่อมาได้นำไปบริจาคให้กับครัวชุมชนของวัดในท้องที่

"We believe that this will bring rains," PTI quoted a women in the procession as saying.
“เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ฝนตก” PTI บอกตามคำพูดของผู้หญิงในขบวน

Damoh district collector S Krishna Chaitanya said the girls' parents had consented to the ritual and had even participated in it.
เจ้าหน้าที่สรรพากรอำเภอดาโมห์ นายเอส กฤษณะ ชัยธันยะ กล่าวว่าพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงยินยอมต่อการประกอบพิธีกรรมและได้เข้าร่วมในพิธีกรรมด้วย

"In such cases, the administration can only make the villagers aware about the futility of such superstition and make them understand that such practices don't yield desired results," he added.
“ในกรณีเช่นนี้ ฝ่ายบริหารทำได้เพียงทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงความไร้ประโยชน์ของความเชื่อโชคลางดังกล่าว และทำให้พวกเขาเข้าใจว่าการปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ” เขากล่าวเสริม

Cynics say the rituals merely distract ordinary people from hardship, but cultural experts say the practices are a measure of desperation in those who believe there is nowhere else to turn for help.
ผู้วิจารณ์กล่าวว่าพิธีกรรมนี้เป็นเพียงการหันเหความสนใจของคนธรรมดาจากความยากลำบาก แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมกล่าวว่าการปฏิบัติเหล่านั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ตัดสินถึงความสิ้นหวังในผู้ที่เชื่อว่าไม่มีที่อื่นให้ขอความช่วยเหลือ

คำศัพท์ข่าว
- appease (v) = ปลอบประโลม ทำให้คลายเครียดหรือกังวล
- aware about = ตื่นตัว, รับรู้, ตระหนักถึง
- collector (n) = พนักงานเก็บภาษี, เจ้าหน้าที่สรรพากร
- consent (v) = การยอมให้ทำ, เห็นดีเห็นงาม, การอนุญาต
- cultural (adj) = วัฒนธรรม
- cynic = บุคคลที่ถากถาง, ผู้วิจารณ์การกระทำที่ดูไร้เหตุผล
- desperation (n) = ความสิ้นหวัง
- distract (v) = ทำให้ไขว้เขว, ทำให้เสียสมาธิ
- foodgrain = อาหารเม็ด
- futility () = การไร้ผล, การไรประโยชน์
- hardship (n) = ความลำบาก, ความทุกข์ยาก
- hymn (n) = เพลงสวด
- merely (adv) = เพียงเท่านั้น (เน้นว่าเล็กน้อยไม่สำคัญ)
- nowhere (adv) = ไม่มีที่ไหนเลย
- ordinary (adj) = ธรรมดา, พื้น ๆ, ปกติธรรมดา
- participate (v) = เข้าร่วม, เข้ามีส่วนร่วม
- procession (n) = ขบวนพิธี, ขบวนแห่
- quote (v) = อ้างคำพูด (ระบุถึงคำที่เคยกล่าวไว้, ยกคำมากล่าวใหม่)
- ritual (n) = พิธีการ
- strip (v) = ถอน, ถอด, เปลื้อง
- summon (v) = เรียก, เรียกตัว, เรียกเข้าพบ
- superstition (n) = ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์/ โชคลาง
- villager (n) = ชาวบ้าน, คนในชุมชน
- wooden (adj) = ที่ซึ่งกระทำด้วยไม้

- Independent
Girls paraded naked in drought-hit Indian village as part of ritual ‘to please the rain gods’

- Indiatoday
Minor girls stripped naked in Madhya Pradesh village, locals believe this will bring ample rainfall

- Latin Times
Minor Girls Parade Naked In Indian Village's ‘Rain Ritual' To Solve Drought Issues

- She The People
Madhya Pradesh: Minor Girls Made To Walk Naked, Carry Frog, To Bring Rain

- NDTV
Girls Paraded Naked During Ritual For Rain In Drought-Hit Madhya Pradesh Village


แหล่งข่าว : Reuters
UN says basic services in Afghanistan are collapsing
องค์การสหประชาชาติกล่าวว่า บริการพื้นฐานในอัฟกานิสถานกำลังล่มสลาย

GENEVA, Sept 7 (Reuters) - Afghanistan is facing the collapse of basic services and food and other aid is about to run out, the U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) said on Tuesday.
เจนีวา 7 กันยายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - อัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับการล่มสลายของบริการขั้นพื้นฐานและอาหาร และความช่วยเหลืออื่น ๆ ก็กำลังจะหมดลง, สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) กล่าวเมื่อวันอังคาร

OCHA spokesperson Jens Laerke told a U.N. briefing in Geneva that millions of Afghans were in need of food aid and health assistance, urging donors to give more ahead of an international aid conference for Afghanistan on Sept. 13.
เยนส์ แลร์กี โฆษกของ OCHA กล่าวในการบรรยายสรุปของสหประชาชาติในเจนีวาว่าชาวอัฟกันหลายล้านคนต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารและความอนุเคราะห์ด้านสุขภาพ โดยเรียกร้องให้ผู้บริจาคให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมก่อนการประชุมนานาชาติเรื่องความช่วยเหลือสำหรับอัฟกานิสถานในวันที่ 13 กันยายน

The agency has released a flash appeal for around $600 million to meet humanitarian needs for 11 million people for the remainder of the year amid warnings of drought and starvation.
หน่วยงานนี้ได้ออกคำร้องขอเร่งด่วนสำหรับเงินประมาณ 600 ล้านดอลลาร์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการด้านมนุษยธรรมให้กับ 11 ล้านคนในช่วงที่เหลือของปีท่ามกลางคำเตือนเรื่องภัยแล้งและความอดอยาก

"Basic services in Afghanistan are collapsing and food and other lifesaving aid is about to run out," he said. "We urge international donors to support this appeal fast and generously."
“บริการพื้นฐานในอัฟกานิสถานกำลังพังทลายและอาหาร และเครื่องช่วยชีวิตอื่นๆ กำลังจะหมดลง” เขากล่าว "เราขอเรียกร้องให้ผู้บริจาคจากต่างประเทศสนับสนุนการอุทธรณ์นี้อย่างรวดเร็วและด้วยใจที่เมตตา"

More than half a million people have been displaced internally in Afghanistan this year as the Taliban has swept across the country, culminating in its seizure of the capital Kabul on Aug. 15.
มีผู้คนกว่าครึ่งล้านได้ถูกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศอัฟกานิสถาน ขณะที่กลุ่มตาลีบันเคลื่อนตัวอย่างเร็วไปทั่วประเทศ ส่งผลให้มีการยึดเมืองหลวงคาบูลของพวกเขาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม

คำศัพท์ข่าว
- aid (n) = ความช่วยเหลือ
- appeal for = ร้องขอ, วิงวอน
- be about = กำลังจะเกิดขึ้น
- briefing (n) = การสรุปแบบสั้นๆ, คำแถลงการณ์สั้น
- collapse (n) = การล่มสลาย, การพังทลาย
- conference (n) = การประชุม
- culminate (v) = สิ้นสุดลง, ถึงขั้นสุดท้าย
- displace (v) = พลัดถิ่น, ทำให้เคลื่อนออกจากพื้นที่
- generously (adv) = มากเกินพอ อย่างอุดมสมบูรณ์
- humanitarian (adj) = มีมนุษยธรรม, มีเมตตา
- internally (adv) = ภายใน
- lifesaving (adj) = ช่วยชีวิต
- OCHA (Coordination of Humanitarian Affairs) = สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ
- other (adj) = อื่น ๆ
- run out = หมด, ไม่เหลือ
- seizure (n) = การจับ, การยึด
- spokesperson (n) = โฆษก, ผู้แถลงข่าว
- swept (past form sweep) = กวาดล้าง, เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น
- U.N./UN = ยูเอ็น, องค์การสหประชาชาติ

- Aljazeera
Aid groups warn of ‘impending humanitarian crisis’ in Afghanistan

- SKY
Afghanistan: Taliban open fire at protests in Kabul - as UN warns basic services on verge of collapse

- Guardian
Afghanistan services collapsing and aid about to run out, says UN

- Independent
Afghanistan: UN warns on collapse of basic services and food and medical shortages

No comments:

Post a Comment