โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, September 24, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 24-September-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters
EU plans one mobile charging port for all, in setback for Apple
สหภาพยุโรปวางแผนให้ช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์เป็นแบบเดียวกันทุกเครื่อง ซึ่งเป็นการหยุดความก้าวหน้าสำหรับบริษัท Apple

BRUSSELS, Sept 23 (Reuters) - The EU aims to have a common charging port for mobile phones, tablets and headphones under a European Commission proposal presented on Thursday in a world first, with the move impacting iPhone maker Apple (AAPL.O) more than its rivals.
กรุงบรัสเซลส์ 23 กันยายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายที่จะมีพอร์ตชาร์จโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ตและหูฟังเป็นแบบเดียวกัน ภายใต้ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในโลก โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต iPhone Apple มากกว่าบรรดาคู่แข่ง

The move has been more than 10 years in the making, with the European Union executive touting environmental benefits and 250 million euros ($293 million) in annual savings for users.
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า 10 ปีในการทำให้มีขึ้น โดยผู้บริหารของสหภาพยุโรปกล่าวถึงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม และเงินจำนวน 250 ล้านยูโร(293 ล้านดอลลาร์) ในการประหยัดได้ต่อปีสำหรับผู้ใช้

Under the Commission's proposal, a USB-C connector will become the standard port for all smartphones, tablets, cameras, headphones, portable speakers and handheld videogame consoles.
ภายใต้ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ ขั้วต่อ USB-C จะกลายเป็นที่เสียบมาตรฐานสำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้อง หูฟัง ลำโพงแบบพกพา และคอนโซลวิดีโอเกมแบบใช้มือถือทั้งหมด

Chargers will also be sold separately from electronic devices.
เครื่องชาร์จจะจำหน่ายแยกต่างหากจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

The EU executive will revise its eco-design regulation in the near future so that the external power supply is interoperable, which is the last step for a common charge.
ผู้บริหารสหภาพยุโรปจะสังคายนากฏระเบียบการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้แหล่งจ่ายไฟภายนอกสามารถใช้งานได้ กับหลากหลายอุปกรณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการชาร์จไฟ

The Commission said it was not targeting Apple and only acted because companies were not able to agree on a common solution despite a decade of talks, which have reduced the number of mobile phone chargers to three from 30.
คณะกรรมาธิการกล่าวว่า ไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่ Apple และลงมือทำเพียงเพราะบริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถตกลงกันในการแก้ปัญหาร่วมกันได้แม้จะคุยกันมานับสิบปีแล้ว โดยการปรับนี้ได้ลดจำนวนเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือลงเหลือสามแบบจาก 30 แบบ

Apple pushed back against the proposal.
Apple ปฏิเสธข้อเสนอนี้

"We remain concerned that strict regulation mandating just one type of connector stifles innovation rather than encouraging it, which in turn will harm consumers in Europe and around the world," the company said in a statement.
“เรายังคงกังวลว่ากฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งกำหนดให้มีตัวเชื่อมต่อเพียงประเภทเดียวนั้นปิดกั้นนวัตกรรมมากกว่าที่จะส่งเสริมมัน ซึ่งต่อไปจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคในยุโรปและทั่วโลก” บริษัทกล่าวในแถลงการณ์

It also voiced concerns about the 24-month transition period for companies to comply with the legislation once it is adopted.
นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสียงแสดงความกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง 24 เดือนสำหรับบริษัทต่างๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายในทันทีที่กฏถูกนำมาใช้

IPhone and Android users have long complained about having to use different chargers for their phones.
ผู้ใช้ IPhone และ Android บ่นมานานแล้วว่าต้องใช้ที่ชาร์จที่แตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์ของพวกเขา

The former is charged from a Lightning cable while Android-based devices are charged using USB-C connectors.
ในอดีตถูกชาร์จจากสาย Lightning ในขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android จะถูกชาร์จโดยใช้ตัวเชื่อมต่อสายแบบ USB-C

Half the chargers sold with mobile phones in 2018 had a USB micro-B connector, while 29% had a USB-C connector and 21% a Lightning connector, according to a 2019 Commission study.
ครึ่งหนึ่งของตัวชาร์จที่จำหน่ายพร้อมกับโทรศัพท์มือถือในปีค.ศ. 2018 มีขั้วต่อ USB micro-B ในขณะที่ 29% มีขั้วต่อ USB-C และ 21% มีขั้วต่อ Lightning ตามการศึกษาของคณะกรรมาธิการปีค.ศ 2019

คำศัพท์ข่าว
- 24-month (compound) = ระยะเวลา24เดือน
- annual (adj) = ประจำปี, รายปี, ของทุก ๆปี
- common (adj) = ที่ร่วมกัน, ธรรมดา, สิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ
- eco (adj) = เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
- eco-design (compound) = การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- environmental (adj) = เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- European Union executive = ผู้บริหารของสหภาพยุโรป
- in turn (adv) = ตามลำดับ, ลำดับต่อไป
- innovation (n) = นวัตกรรม
- legislation (n) = กฎหมาย, การออกกฎหมาย
- Lightning (n) = ไลต์นิง, อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และขั้วต่อสายไฟที่สร้างและออกแบบโดยบริษัทแอปเปิล
- long (adv) = นาน, เนิ่นนาน
- near future = ในอนาคตอันใกล้, อีกไม่นาน
- proposal (n) = ข้อเสนอ
- push back (phrasal verb) = ต่อต้าน, ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย, พยายามผลักดันออก
- regulation (n) = กฎข้อบังคับ, กฎเกณฑ์
- revise (v) = แก้ไข, ปรับปรุง
- rival (n) คู่ต่อสู้, คู่ปรับ, คู่แข่ง(เกี่ยวกับงาน/กิจกรรม/ธุรกิจ)
- separately (adv) = แยกกัน
- setback (v) = การหยุดยั้งการก้าวหน้า,ความล้มเหลว,การถอยหลัง
- so that = เพื่อที่จะ
- stifle (v) = ยับยั้ง, ปิดกั้น
- tout (v) = โน้มน้าว, แสดงให้เห็นถึงข้อดี
- transition (n) = การโอนโอน, การเปลี่ยนถ่าย
- voice (v) = ส่งเสียง, แสดงท่าที

คำศัพท์คอมพิวเตอร์
- Android (n) = แอนดรอยด์, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
- Android-based (compound) = ผู้ที่ใช้ของจากระบบแอนดรอยด์เป็นหลัก/เป็นประจำ
- camera (n) = กล้อง
- connector (n) = ตัวเสียบ, ขั้วเสียบ
- device (n) = อุปกรณ์
- external (adj, n) = ภายนอก
- handheld videogame console (n) = คอนโซลวิดีโอเกมมือถือ(เครื่องเล่นเกมลักษณะคล้ายมือถือ)
- headphone (n) = หูฟัง
- interoperable (adj) = ที่ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลได้
- IPhone = สมาร์ทโฟนของบริษัทแอปเปิล(ซึ่งใช้IOS เป็นซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ)
- mobile phone (n) = โทรศัพท์มือถือ
- port (n) = รู, ช่อง, ช่องทาง, ช่องเสียบ
- portable speaker (n) = ลำโพงพกพา
- smartphone (n) = สมาร์ทโฟน, โทรศัพท์ที่นำความสามารถของคอมพืวเตอร์เข้าไปใช้ร่วม
- tablet (n) = แท็บเล็ต

แหล่งข่าว : BBC
Apple bans Fortnite from App Store during Epic Games legal battle

แหล่งข่าว : CNN
Apple will not allow Fortnite back on its devices until its legal battle with the video game's maker, Epic Games, has fully concluded, potentially delaying the game's return to iPhones by several years

แหล่งข่าว : VICE
The European Union is forcing manufacturers to adopt a universal phone charger.

แหล่งข่าว : DailyMirror
Apple's iPhone charger may have to change under new EU proposal

แหล่งข่าว : New York Post
Apple would have to redesign iPhone under proposed EU charger rule


แหล่งข่าว : New York Post
แหล่งข่าว : New York Post
Mama gives cub a big bear hug after teaching it to slide at playground
แม่หมีกอดลูกหมีแน่น หลังจากสอนมันให้ไถลตัวที่สนามเด็กเล่น

A mama bear in Asheville, North Carolina proved the playground isn’t just for humans after schooling her cub on how to use the slide at the jungle gym. Footage of the awwww-inspiring moment is currently going viral on Facebook.
แม่หมีในเมืองแอชวิลล์ รัฐนอร์ธ แคโรไลนา พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสนามเด็กเล่นไม่ได้มีไว้สำหรับมนุษย์เท่านั้น หลังจากสอนลูกของเธอถึงวิธีใช้กระดานลื่นที่เครื่องเล่นแบบปีนป่าย ภาพวิดีโอของช่วงเวลาที่สร้างแรงบันดาลใจนี้กำลังเป็นกระแสอย่างรวดเร็วบน Facebook

“This MADE MY DAY,” wrote Betsie Stocklager Emry, a 4th grade teacher at Isaac Dickson Elementary School, along with the adorably anthropomorphic video embedded above.
“เรื่องนี้ทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีของฉัน” Betsie Stocklager Emry ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนประถมศึกษาไอแซก ดิกสันเขียนพร้อมกับมีวิดีโอของสัตว์ที่มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์อย่างน่ารักอยู่ด้านบน

In the cutesy minute-long clip, uploaded September 21, a mother black bear and her baby can be seen clambering around on a deserted jungle gym.
ในคลิปน่ารักสั้นๆ ที่อัปโหลดเมื่อวันที่ 21 กันยายน สามารถเห็นแม่หมีดำและลูกของเธอกำลังปีนป่ายไปมาบนเครื่องเล่นที่ไร้ผู้คน

All of a sudden, mama bear travels down the big slide headfirst while the school’s faculty cries out in amazement off camera.
อยู่ดีๆ แม่หมีก็ไถลลงมาตามกระดานลื่นอันใหญ่ก่อน ในขณะที่คณาจารย์ของโรงเรียนร้องออกมาด้วยความประหลาดอยู่ใจนอกกล้อง

Upon seeing mom stick the landing, the seemingly FOMO-stricken infant makes as if he’s going to follow her, only to have their concerned guardian guide them over to the baby slide – just like a human mother would.
เมื่อเห็นแม่หมีจบด้วยท่าสวย ทารกที่ดูเหมือนกลัวตามไม่ทันก็ทำท่าราวกับว่าเขาจะตามหลังเธอไป และทางเดียวที่ทำได้ พวกผู้ปกครองที่ห่วงใยจะนำทางพวกเด็กๆ ไปที่กระดานลื่นของเด็กเล็ก มันช่างเหมือนกับที่มนุษย์ผู้เป็นแม่

The baby successfully — albeit somewhat clumsily — slides down the little ramp, at which point the proud parent smothers her cub in snuggles.
หมีน้อยประสบความสำเร็จ แม้ว่าจะค่อนข้างงุ่มง่าม ไถลลงมาตามทางลาดเล็ก ๆ จากนั้นผู้ปกครองที่ภาคภูมิใจก็อุ้มลูกของเธอมาไว้ในอ้อมกอด

“I LOVE how the mama goes down the big slide and quickly runs to the smaller slide- only to BEAR HUG the little one as they make it to the bottom,” gushed Emry on Facebook.
“ฉันชอบที่แม่ไถลลงจากกระดานลื่นอันใหญ่แล้ววิ่งไปที่กระดานลื่นอันที่เล็กกว่าอย่างรวดเร็ว เพียงเพื่อจะกอดลูกตัวน้อยๆ ไว้ขณะที่มันลงไปถึงด้านล่าง” เอ็มรี่ กล่าวบน Facebook


คำศัพท์ข่าว
- aforementioned (adj) = ดังกล่าว, ก่อนหน้านี้
- albeit (adv) = ถึงแม้ว่า
- amazement = ความประหลาดใจ
- awww-struck (compound) = โดนใจ
- campus (n) = บริเวณพื้นที่สถานศึกษา (อาคารของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหรือที่ดินรอบ ๆ)
- clamber (v) = ปีนป่าย (ปีน, ขยับตัว หรือเข้าหรือออกจากบางสิ่งในลักษณะที่ไม่สะดวกและลำบาก)
- clumsily (adv) ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, ไม่คล่อง
- download = การนำข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตลงคอมพิวเตอร์
- upload =การนำข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ขึ้นไปเก็บไว้ในอินเตอร์เน็ต
- invade (v) = รุกล้ำ, รุกราน
- headfirst (adv) = เอาหัวลงก่อน
- lap up (n) = กระตือรือร้น, พร้อมยอมรับ, เต็มใจยอมรับ(เน้นความยินดีอย่างแรงกล้าต่อสื่งที่เกิดขึ้น)
- minute-long (compound)= ยาวหนึ่งนาที
- mother-kid (compound) = แม่-ลูก, แม่และลูก
- perimeter (n)= ขอบนอกสุด, อาณาเขต, เส้นขอบ
- possess (v) = ครอบครอง, เป็นเจ้าของ, มี
- session (n) = เซสชัน, วาระ, ช่วงเวลา (ช่วงเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง)
- slalom (n) = สลาลม, การเคลื่อนที่ในเส้นทางที่คดเคี้ยวหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง(เช่นสกีน้ำแข็ง)
- smother (v) = ปิดคลุม, ทำให้หายใจไม่ได้, ทำให้ตายโดยขาดอากาศ
- snuggle (v) = ย้าย/ขยับตัวเข้าในตำแหน่งที่อบอุ่นและสะดวกสบาย
- somewhat (adv) = มีบ้าง, ค่อนข้าง, ระดับนึง
- stick the landing = ลงจอดด้วยท่าสวย (ท่าจบของยิมนาสติก เช่นตีลังกังแล้วจบด้วยการยืนผายมือ)
- typically (adv) = โดยส่วนใหญ่, โดยปกติ
- U.S. Fish and Wildlife Service = องค์การบริหารปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐ
- gush (v) = พูดหรือเขียนด้วยความกระตือรือร้นที่พรั่งพรูออกมา

แหล่งข่าว : Tech-gate
Mama bear teaches her cub how to use the slide at North Carolina elementary school

แหล่งข่าว : WFTV
Watch: Mama bear shows cub how to use playground slide

แหล่งข่าว : The Sun
END THE PAIN Tortured mama bear ‘strangled cub to death & then killed herself by running into a wall’ after life of hell in bile farm

แหล่งข่าว : WLOS
WATCH: Mother bear teaches cub how to use playground slide

แหล่งข่าว : India Express
Watch: Mother bear teaches cub to slide, duo takes over school playground

แหล่งข่าว : News Week
Mama Bear Teaches Cub How to Enjoy a Playground Slide in Adorable Video

แหล่งข่าว : Daily Mail
Playtime for the bears! Mama bear teaches her cub how to use the slide at North Carolina elementary school in adorable footage


แหล่งข่าว : AP
U.S., Russian military chiefs meet in Helsinki for six hours
ผบ.เหล่าทัพสหรัฐ-รัสเซียพบกันที่กรุงเฮลซิงกิเป็นเวลาหกชั่วโมง

MOSCOW, Sept 22 (Reuters) - The top U.S. military officers from United States and Russia held six hours of talks in Helsinki on Wednesday, in the first face-to-face meeting between them since 2019 as both nations adjust to the U.S. pullout and Taliban takeover in Afghanistan.
มอสโก, 22 กันยายน (รอยเตอร์) - นายทหารระดับสูงของสหรัฐจากประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจัดการเจรจาหกชั่วโมงในเฮลซิงกิเมื่อวันพุธ ในการพบกันครั้งแรกระหว่างพวกเขาตั้งแต่ปีค.ศ. 2019 ขณะที่ทั้งสองประเทศปรับตัวให้คุ้นชินต่อการถอนตัวของสหรัฐฯ และการยึดอำนาจของตาลีบันในอัฟกานิสถาน

General Mark Milley, chairman of the Joint Chiefs of Staff, and Russia's chief of general staff, Valery Gerasimov, do not typically disclose the details of their discussions and statements from both sides were minimal.
พลเอกมาร์ค มิลลีย์ ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม และพลเอก วาเลอรี เกราซิมอฟ ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของรัสเซีย ซึ่งไม่ปกติที่จะเปิดเผยรายละเอียดของการหารือของพวกเขาและแถลงการณ์จากทั้งสองฝ่ายมีน้อยมากตามปกติ

A U.S. military statement, that included details on the length of the meeting but not the agenda, said the talks were aimed at "risk reduction and operational de-confliction."
แถลงการณ์ของกองทัพสหรัฐฯ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของการประชุมแต่ไม่ใช่วาระการประชุมระบุว่า การเจรจามีจุดมุ่งหมายเพื่อ "ลดความเสี่ยงและขจัดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน"

Russia's RIA news agency reported the talks were aimed at discussions on risk mitigation.
สำนักข่าว RIA ของรัสเซียรายงานว่าการเจรจาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการลดความเสี่ยง

The United States and Russia have often competing military interests around the world, including in countries like Syria, where U.S. and Russian forces have operated in close proximity.
สหรัฐอเมริกาและรัสเซียมักจะแข่งขันกันเพื่อผลประโยชน์ทางทหารทั่วโลก รวมทั้งในประเทศอย่างซีเรียที่ซึ่งกองกำลังสหรัฐและรัสเซียได้ปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด

How Washington and Moscow navigate next steps in Afghanistan remains to be seen.
วอชิงตันและมอสโกดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างไรในอัฟกานิสถานยังคงต้องตามดูกันต่อไป

The U.S. military is under pressure from Congress to shore up a counter-terrorism strategy to address risks from Afghanistan following the U.S. withdrawal and Taliban takeover in August.
กองทัพสหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสภาคองเกรสให้สนับสนุนยุทธวิธีต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อจัดการกับความเสี่ยงจากอัฟกานิสถานหลังจากการถอนตัวของสหรัฐและการปฏิวัติของตาลีบันในเดือนสิงหาคม

President Joe Biden's administration has said it would rely on "over-the-horizon" operations that could strike groups like al Qaeda or Islamic State in Afghanistan if they threaten the United States.
คณะบริหารของประธานาธิบดี โจ ไบเดน กล่าวว่าพวกเขาจะพึ่งพาการปฏิบัติการ "ทางอากาศ" ที่สามารถโจมตีกลุ่มต่างๆเช่น อัลกออิดะห์ หรือรัฐอิสลามในอัฟกานิสถาน หากพวกเขาคุกคามสหรัฐฯ

But, with no troops on the ground, the extent of Washington's ability to detect and halt plots is unclear.
แต่หากไม่มีกองกำลังบนภาคพื้นดิน ขอบเขตความสามารถของวอชิงตันในการตรวจจับและหยุดแผนการก็ไม่ชัดเจน

After 20 years of war, U.S. military officials also have a dim view of the Taliban and note its ties to al Qaeda.
หลังสงคราม 20 ปี เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐยังมีมุมมองที่เป็นลบต่อกลุ่มตาลีบันด้วย และสังเกตความสัมพันธ์ของตาลีบันที่มีต่อกลุ่มอัลกออิดะห์

Russian President Vladimir Putin has said Moscow needs to work with the Taliban government and that world powers should consider unfreezing Afghanistan's assets.
ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน กล่าวว่ามอสโกต้องการทำงานร่วมกับรัฐบาลตาลีบัน และมหาอำนาจโลกนั้นควรพิจารณาปลดแอกทรัพย์สินของอัฟกานิสถาน

คำศัพท์ข่าว
- address (v) = จัดการปัญหา (ศัพท์การเมือง/ศัพท์การทหาร)
- agenda (n) = วาระ, กำหนดการ, ระเบียบวาระ (สิ่งจะพูดคุยในที่ประชุม )
- competing = แข่งขันกับ, กระทบกระทั่ง
- consider (v) = พิจารณา, ถือว่า
- counter-terrorism (compound) = ต่อต้านการก่อการร้าย
- de-confliction (compound) = การทำงานที่ขัดแย้งกัน
- disclose (v) = เปิดเผย, เปิดเผยต่อสาธารณะ
- discussion (n) = หารือ, ปรึกษา, พูดคุยแลกเปลี่ยน, การพูดคุยปรึกษา
- General (n) = พลเอก
- interest (n) = ดอกเบี้ย, ส่วนได้เสีย, ผลประโยชน์
- mitigation (n) = ผ่อนคลาย(ลดผลกระทบที่เป็นอันตรายของบางสิ่งบางอย่าง)
- operational (adj) = เกี่ยวกับด้านปฏิบัติงาน
- over-the-horizon = "เหนือขอบฟ้า", อยู่บนท้องฟ้า
- proximity (n) = ความใกล้ชิด
- shore up (phrasal verb) = สนับสนุน/ทำให้แข็งแรงขึ้น(เพิ่มความแข็งแรงให้กับบางอย่าง)
- statement (n) = คำแถลงการณ์, แถลงการณ์
- strategy (n) = กลวิธี, ยุทธวิธี, แผนการ
- takeover (n) = เทคโอเวอร์, การยึด, การเข้าครอบครอง, เข้าควบคุมกิจการ
- world powers = มหาอำนาจของโลก(ในข่าวหมายถึงอเมริกา)

แหล่งข่าว : CNN
Top US general meets with his Russian counterpart in Finland

No comments:

Post a Comment