โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, September 23, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 23-September-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : AP
FDA backs Pfizer COVID-19 boosters for seniors, high-risk
องค์การอาหารและยาฯสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มเสริมภูมิของไฟเซอร์ สำหรับผู้สูงอายุและผู้เสี่ยงสูง

The U.S. moved a step closer Wednesday to offering booster doses of Pfizer’s COVID-19 vaccine to senior citizens and others at high risk from the virus as the Food and Drug Administration signed off on the targeted use of extra shots.
สหรัฐฯ ขยับเข้าใกล้อีกขั้นในวันพุธ เพื่อเสนอวัคซีนเสริมสำหรับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ให้กับผู้สูงอายุและคนอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูงจากไวรัส เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ลงนามในข้อตกลงการฉีดวัคซีนพิเศษตามเป้าหมาย

The FDA authorized booster doses for Americans who are 65 and older, younger adults with underlying health conditions and those in jobs that put them at high risk for COVID-19.
องค์การอาหารและยาอนุญาตใช้วัคซีนเข็มเสริมภูมิสำหรับชาวอเมริกันที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป, ผู้ใหญ่อายุน้อยกว่าที่มีปัญหาภาวะสุขภาพส่วนตัวและผู้ที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อโควิด-19

The ruling represents a drastically scaled back version of the Biden administration’s sweeping plan to give third doses to nearly all American adults to shore up their protection amid the spread of the highly contagious delta variant.
การตัดสินใจครั้งนี้แสดงถึงการปรับลดขนาดลงอย่างมากของแผนการให้วัคซีนเข็มที่สามแก่ผู้ใหญ่เกือบทุกคนเพื่อเพิ่มการป้องกันท่ามกลางการแพร่กระจายของไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่ติดต่อได้มากของคณะบริหารนายไบเดน

However, more regulatory hurdles lie ahead before the dispensing of boosters can begin.
อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคด้านกฎระเบียบอีกมากมายรออยู่ข้างหน้า ก่อนการแจกจ่ายวัคซีนเสริมภูมิจะสามารถเริ่มขึ้นได้

Advisers to the Centers for Disease Control and Prevention opened a two-day meeting Wednesday to make their own, more specific recommendations about who should get the extra shots and when.
ที่ปรึกษาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคได้เปิดการประชุมสองวันในวันพุธ เพื่อให้พวกเขาเองมีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นว่าใครควรได้รับวัคซีนเพิ่มและเมื่อใด

And in their first day of discussions, some experts were so perplexed by the questions surrounding the rationale for boosters that they suggested putting off a decision for a month in hopes of more evidence.
และในวันแรกของการพูดคุย ผู้เชี่ยวชาญบางคนรู้สึกงุนงงกับคำถามที่เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของวัคซีนเสริมภูมิ ที่พวกเขาแนะนำให้ยกเลิกการตัดสินใจออกไปก่อนหนึ่งเดือน โดยหวังว่าจะมีหลักฐานมากกว่านี้

The uncertainties were yet another reminder that the science surrounding boosters is more complicated than the Biden administration suggested when the president and his top aides rolled out their plan at the White House last month.
ความไม่ชัดเจนยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เตือนใจว่า วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวัคซีนเข็มสามนั้นซับซ้อนกว่าที่คณะบริหารของไบเดนได้เสนอไว้ ตอนที่ประธานาธิบดีและผู้ช่วยระดับสำคัญของเขาเปิดตัวแผนของพวกเขาที่ทำเนียบขาวเมื่อเดือนที่แล้ว

The FDA decision Wednesday was expected after the agency’s own panel of advisers last week overwhelmingly rejected the Biden plan. The panel instead recommended boosters only for those most vulnerable to severe cases of COVID-19.
การตัดสินใจขององค์การอาหารและยาในวันพุธนั้น คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่คณะที่ปรึกษาขององค์กรปฏิเสธแผนของไบเดนอย่างท่วมท้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะกรรมการได้แนะนำใช้วัคซีนเสริมภูมิเฉพาะสำหรับผู้ที่เสี่ยงที่สุดต่อการป่วยโควิด-19 กรณีที่รุนแรงเท่านั้น

FDA acting commissioner Dr. Janet Woodcock said in a statement that the FDA authorization would allow for boosters in health care workers, teachers, grocery workers and those in homeless shelters or prisons.
ดร.เจเน็ต วูดค็อก รักษาการกรรมาธิการขององค์การอาหารและยา กล่าวในแถลงการณ์ว่า การอนุญาตจากองค์การอาหารและยาจะอนุญาตให้ฉีดเข็มที่สามในเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู พนักงานขายของชำ และผู้ที่อยู่ในที่พักพิงหรือเรือนจำไร้บ้าน

“As we learn more about the safety and effectiveness of COVID-19 vaccines, including the use of a booster dose, we will continue to evaluate the rapidly changing science and keep the public informed,” Woodcock said.
“เมื่อเราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 รวมถึงการใช้วัคซีนเข็มเสริมภูมิ เราจะประเมินวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องต่อไปและแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนทราบ” วูดค็อกกล่าว

Under the FDA authorization, vaccinated Americans are eligible for a third dose six months after receiving their second Pfizer shot. That’s different than the Biden proposal announced in August, which called for boosters after eight months.
ภายใต้การอนุญาตขององค์การอาหารและยาฯ ชาวอเมริกันที่ได้รับการฉีดวัคซีนมีสิทธิ์ได้รับเข็มที่สามหกเดือนหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครั้งที่สอง ซึ่งแตกต่างจากข้อเสนอของไบเดนที่ประกาศในเดือนสิงหาคม ที่เรียกร้องให้มีโดสเสริมภูมิหลังจากแปดเดือน

คำศัพท์ข่าว
- booster (n) = สิ่งที่เพิ่มความแข็งแรง, วัคซีนโดสเสริมพิเศษ, วัคซีนเข็มเสริมพิเศษ(โดยตัวไปเรียกว่าเข็มที่สาม)
- booster dose = วัคซีนโดสเสริมพิเศษ, วัคซีนเข็มเสริมพิเศษ(โดยตัวไปเรียกว่าเข็มที่สาม)
- complicated (adj) = ที่ซับซ้อน
- condition (n) = เงื่อนไข, สภาวะ, สภาพการ, อาการสุขภาพ
- discussion (n) = หารือ, ปรึกษา, พูดคุยแลกเปลี่ยน, การพูดคุยปรึกษา
- dispensing machine (n) = เครื่องแจกจ่ายสิ่งของ เครื่องแจกจ่ายสิ่งของ
- drastically (adv) อย่างฮวบฮาบ, อย่างรวดเร็ว, อย่างมาก
- effectiveness (n) = ประสิทธิผล, ผลลัพธ์ที่แท้จริง
- eligible (adj) = ผู้มีสิทธิ์(มีคุณสมบัติเหมาะสม/ ตามเกณฑ์/ตามกฎหมาย)
- FDA (Food and Drug Administration) = องค์การอาหารและยา
- hurdle (n) = อุปสรรค
- perplex (v) = ทำให้งงงวย, ทำให้มึนง
- regulatory (adj) = ซึ่งมีอำนาจควบคุม, ซึ่งควบคุมบังคับ
- reminder (n) = สิ่งช่วยเตือนความจำ
- senior (n) = ผู้อาวุโส, ผู้สูงอายุ
- statement (n) = คำแถลงการณ์, แถลงการณ์
- surrounding (adj) = ที่รายล้อมอยู่โดยรอบ
- sweeping (adj) = ฉับพลัน, รุนแรง, กว้างขวาง (มีผลกระทบสำคัญ)
- uncertainty (n) = ความคลุมเครือ, ความไม่แน่นอน
- underlying (adj) = ที่อยู่ข้างใต้, ที่อยู่ภายใต้


แหล่งข่าว : BBC
The edible insects coming to a supermarket near you
แมลงที่กินได้กำลังมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณ

It has long been suggested that we should start eating insects to help the environment, but for many of us it is not a palatable thought.
มีคนแนะนำมานานแล้วว่าเราควรเริ่มกินแมลงเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับพวกเราหลายๆ คน มันไม่ใช่ความคิดที่น่าพอใจนัก

One Israeli firm is hoping to win over the squeamish by adding different flavourings.
บริษัทสัญชาติอิสราเอลรายหนึ่งหวังที่จะเอาชนะความน่าคลื่นไส้ด้วยการเพิ่มเครื่องปรุงต่างๆ

Dror Tamir opens a packet of brown, jellied sweets. "Try one," says the boss of food tech firm Hargol.
ดรอร์ ทามีร์ เปิดซองขนมเยลลี่สีน้ำตาล "ลองชิมดูซักชิ้น" หัวหน้าบริษัทเทคโนโลยีอาหาร ฮาร์โกล กล่าว

The little gummies are packed with protein, but not from soy or gelatine.
กัมมี่ชิ้นเล็กๆ นั้นเต็มไปด้วยโปรตีน แต่ไม่ใช่จากถั่วเหลืองหรือเจลาติน

They are instead made from an edible, jumping insect - locusts, which are a type of grasshopper.
พวกมันถูกทำจากของที่กินได้อย่างหนึ่งแทน นั่นคือแมลงที่กระโดดได้ ตัวโลคัสซึ่งเป็นตั๊กแตนชนิดหนึ่ง

"Grasshoppers taste like pecans, mushrooms, coffee and chocolate," adds Mr Tamir. "But with our range of food we can add in different flavours… the gummies come in orange and strawberry flavour."
“ตั๊กแตนมีรสชาติเหมือนถั่วพีแคน เห็ด กาแฟ และช็อคโกแลต” ทามีร์กล่าวเสริม "แต่ด้วยความหลากหลายของอาหารของเรา เราสามารถเติมรสชาติต่างๆ ได้ อย่างพวกขนมเคี้ยวหนึบมาในรสส้มและรสสตรอเบอรี่"

The Israeli entrepreneur says he became fascinated with grasshoppers as a child, after hearing stories from his grandmother, who was the cook on a kibbutz, or collective farm.
ผู้ประกอบการชาวอิสราเอลกล่าวว่าเขาหลงใหลในตั๊กแตนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก หลังจากได้ฟังเรื่องเล่าจากคุณยายผู้เป็นแม่ครัวที่คิบบุตซ์หรือนารวม

"I learned about the 1950s, when Israel suffered from both food insecurity as well as locust swarms flying in from Africa and destroying the crops," he says.
“ผมได้เรียนรู้เรื่องราวในทศวรรษที่ 1950 ตอนที่อิสราเอลประสบปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหาร ขณะที่ฝูงตั๊กแตนบินเข้ามาจากแอฟริกาและทำลายพืชผล” เขากล่าว

"While most kibbutz members ran to the fields to scare the grasshoppers away, the Yemenite and Moroccan Jewish members collected tons of them to eat.
“ในขณะที่สมาชิกของคิบบุตซ์ส่วนใหญ่วิ่งไปที่ทุ่งเพื่อไล่พวกตั๊กแตนออกไป สมาชิกชาวยิวในเยเมนและโมรอคโคก็เก็บพวกมันไว้กินเป็นตัน

"That's when I learned that grasshoppers are food for billions around the globe."
"นั่นคือตอนที่ผมได้เรียนรู้ว่าตั๊กแตนเป็นอาหารของหลายพันล้านคนทั่วโลก"

The insects have long been eaten by communities across Africa, Asia, Central America and the Middle East, but for many people in Europe and North America it remains an unwelcome thought.
แมลงเหล่านี้ถูกกินโดยชุมชนต่างๆ ในแอฟริกา เอเชีย อเมริกากลาง และตะวันออกกลางมาเป็นเวลานานแล้ว แต่สำหรับผู้คนจำนวนมากในยุโรปและอเมริกาเหนือ แมลงเหล่านี้ยังคงเป็นความคิดที่ไม่น่าต้อนรับอยู่

คำศัพท์ข่าว
- chocolate (n) = ช็อคโกแลต
- collective (n) = ที่เป็นจำนวนมาก, ที่เป็นกลุ่มใหญ่
- collective farm = นารวมเป็นระบบรวมนาเล็กๆเป็นนาผืนใหญ่เพื่อลดต้นทุน
- coming (adj) = ใกล้เข้ามา, เหตุการณ์จะเกิดขึ้น/กำลังเริ่มต้น
- edible (adj) = รับประทานได้
- entrepreneur (n) = นายทุน, ผู้บริหารกิจการ, ผู้ประกอบการ
- environment (n) = สิ่งแวดล้อม
- farming (n) = การทำฟาร์ม, ทำนา
- flavoring (n) = เครื่องปรุง, เครื่องชูรส
- flavour (n) = รสชาติ
- grasshopper (n) = ตั๊กแตน
- instead (adv) = แทน, แทนที่
- kibbutz (n) = คิบบุตซ์เป็นชุมชนในอิสราเอลสมาชิกรวมกลุ่มกันทำงานอาชีพหลักคือเกษตรกรรม
- locust(n) = ตั๊กแตน
- palatable (adj) = ที่ยอมรับได้
- pecan (n) = ถั่วพีแคน
- squeamish (adj) = น่าคลื่นไส้, รู้สึกใจสั่นจะเป็นลม(รู้สึกไม่ดีต่อสิ่ง หวาดเสียว/ขยะแขยง)
- taste (n) = รสชาติ
- the same time = ขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน
- traditional (adj) = ประเพณี, สิ่งที่ปฏิบัติต่อ ๆกันมา
แหล่งข่าว : BBC
The edible insects coming to a supermarket near you


แหล่งข่าว : CNN

Australia has lost almost a third of its koala population in three years, foundation says
ออสเตรเลียสูญเสียประชากรโคอาล่าไปเกือบหนึ่งในสามในสามปี, มูลนิธิกล่าว

CNN)Australia has lost about 30% of its koalas over the past three years, with the marsupials hit by drought, bushfires and developers cutting down trees, the Australian Koala Foundation said on Tuesday.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น) ออสเตรเลียสูญเสียโคอาล่าไปประมาณ 30% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนี้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ไฟป่า และนักพัฒนาพื้นที่ตัดต้นไม้, มูลนิธิโคอาล่าออสเตรเลีย กล่าวเมื่อวันอังคาร

The independent non-profit group estimated the koala population has dropped to less than 58,000 this year from more than 80,000 in 2018, with the worst decline in the state of New South Wales, where the numbers have dropped by 41%.
องค์กรอิสระไม่แสวงหากำไรได้ประเมินจำนวนประชากรหมีโคอาล่าว่าลดลงไปเหลือจนน้อยกว่า 58,000 ตัวในปีนี้ จากกว่า 80,000 ตัวในปี ค.ศ.2018 โดยการลดลงที่แย่ที่สุดอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่มีตัวเลขลดลงถึง 41%

"The declines are quite dramatic," Australian Koala Foundation Chair Deborah Tabart said.
“การลดลงค่อนข้างรวดเร็ว” เดโบราห์ ทาบาร์ต ประธานมูลนิธิโคอาล่าของออสเตรเลียกล่าว

There were no upward trends anywhere in Australia. Only one area in the study was estimated to have more than 5,000 koalas, and some regions were estimated to have as few as five or 10.
ไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ไหนเลยในออสเตรเลีย มีที่เดียวที่ได้รับประเมินว่ามีโคอาล่ามากกว่า 5,000 ตัว และบางพื้นที่คาดว่าจะมีโคอาล่าน้อยมากเพียง 5 หรือ 10 ตัว

Tabart said the country needs a koala protection law.
ทาบาร์ตกล่าวว่าประเทศต้องการกฎหมายคุ้มครองโคอาล่า

"I just think action is now imperative. I know that it can just sound like this endless story of dearth and destruction, but these figures are right. They're probably worse," she told Reuters.
“ฉันแค่คิดว่าการกระทำเป็นสิ่งที่จำเป็น ฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องราวที่ไม่มีวันจบของความขาดแคลนและการทำลายล้าง แต่ตัวเลขเหล่านี้ถูกต้อง บางทีพวกมันอาจจะแย่กว่านั้น” เธอบอกกับรอยเตอร์

The decline in New South Wales likely accelerated after huge swathes of forest were devastated in wildfires in late 2019 and early 2020, but some of those areas already had no koalas.
การลดลงในรัฐนิวเซาท์เวลส์คล้ายถูกเร่งขึ้นหลังเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในปลายปีค.ศ. 2019 และต้นปี 2020 แต่พื้นที่เหล่านั้นบางแห่งไม่มีโคอาล่าอยู่แล้ว

"What we're concerned about is places like western New South Wales where the drought over the last 10 years has just had this cumulative effect -- river systems completely dry for years, river red gums, which are the lifeblood of koalas, dead," she said.
"สิ่งที่เรากังวลคือสถานที่ต่าง ๆ เช่น นิวเซาท์เวลส์ตะวันตกที่ประสบภัยแล้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้แต่รับผลสะสมนี้อย่างเช่น ระบบแม่น้ำแห้งสนิทเป็นเวลาหลายปี ทำให้ต้นยูคาลิปตัสรีเวอร์ เรด กัมซึ่งเป็นสิ่งเลี้ยงชีวิตพวกโคอาล่าได้ตายไป " เธอกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- (be) hit by = ได้รับผลกระทบจาก
- almost (adv) = เกือบ, แทบจะ, ส่วนมาก
- anywhere (adv) = ที่ไหนก็ตาม
- Besides, ... = นอกจากนั้น
- bushfire (n) = ไฟป่า
- cumulative (n) = สะสม, สะสมขึ้น , ทับทวีขึ้น
- dearth (adj) = มีน้อยมาก, ขาดแคลน
- decline (n) = การลดลง, การถดถอยลง, ทรุดโทรม
- destruction (n) = การทำลาย
- dramatic (adj) = อย่างแรง, ระทึกใจ, ตื่นเต้นเร้าใจ, เหมือนละคร (ดึงดูดความสนใจด้วยเหตุที่ไม่ปกติ)
- endless (adj) = ไม่จำกัด, ไม่มีวันจบ
- group (n) = กลุ่ม, องค์กร
- imperative (adj) = จำเป็น, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้
- likely (adj, adv) = น่าจะ, มีแนวโน้ม, อาจเป็นไปได้
- marsupial (n) = สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องเลี้ยงลูกจำพวก
- non-profit (compound) = ไม่แสวงผลกำไร
- probably (adv) = อาจจะ, มีความเป็นไปได้, อย่างค่อนข้างแน่
- river red gum = ต้นไม้ในสกุลยูคาลิปตัส มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย(หมีโคลา ชอบกิน)
- upward (adv) = ยกระดับ, ไต่ระดับ, ขึ้นไประดับที่สูงกว่า
- worst (adj) = แย่ที่สุด, เลวร้ายที่สุด, รุนแรงที่สุด

แหล่งข่าว : Independent.co.uk
Nearly one third of Australia’s koala population has been lost in three years

แหล่งข่าว : People
Australia Sees 30% Decline in Koala Population in Three Years

แหล่งข่าว : Indiannation
Australia has lost almost a third of its koalas in three years

No comments:

Post a Comment