โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, September 28, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 28-September-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
Scandinavian country moves into 'very high' risk category for travel
ประเทศแถบสแกนดิเนเวียย้ายเข้าสู่กลุ่มประเภทความเสี่ยง 'สูงมาก' สำหรับการเดินทาง

(CNN) — Norway on Monday moved into the highest-risk category on the US Centers for Disease Control and Prevention's list of travel advisories for destinations around the world.
(CNN) ประเทศนอร์เวย์ถูกย้ายเมื่อวันจันทร์ให้ไปอยู่ในรายการกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุด ของคำแนะนำการเดินทางสำหรับจุดหมายปลายทางทั่วโลกของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

The Scandinavian country moved up to "Level 4: Covid-19 Very High" just as the country relaxed most of its domestic Covid-related restrictions over the weekend.
ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนี้ถูกเลื่อนขึ้นเป็น "ระดับ 4 คือมีโควิด-19 สูงมาก" ในเวลาเดียวกับที่ประเทศผ่อนคลายข้อจำกัดส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับโควิดในประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์

Neighbors Sweden and Denmark are listed in the CDC's Level 3 category.
ประเทศเพื่อนบ้าน สวีเดนและเดนมาร์ก ถูกจัดอยู่ในรายการหมวดระดับ 3 ของ CDC

In Eastern Europe, Bulgaria also moved into the Level 4 category on Monday.
ในยุโรปตะวันออก ประเทศบัลแกเรียก็ถูกย้ายไปอยู่ในหมวดหมู่ระดับ 4 ในวันจันทร์ด้วย

Destinations that fall into the "Covid-19 Very High" Level 4 category have had more than 500 cases per 100,000 residents in the past 28 days, according to CDC criteria.
จุดหมายปลายทางที่อยู่ในหมวด "โควิด-19 สูงมาก" ระดับ 4 ต้องมีผู้ป่วยมากกว่า 500 รายต่อประชากร 100,000 คนในช่วง 28 วันที่ผ่านมาตามเกณฑ์ของ CDC

People should avoid traveling to locations designated with a "Level 4" notice, the CDC recommends.
CDC แนะนำว่า ผู้คนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่ถูกประกาศกำหนดให้อยู่ใน "ระดับ 4"

Anyone who must travel should be fully vaccinated first, the agency advises.
ใครที่จำเป็นต้องเดินทางควรฉีดวัคซีนให้ครบก่อน, หน่วยงานแนะนำ

Nearly 90 destinations are now listed as Level 4.
มีจุดหมายปลายทางเกือบ 90 แห่งในตอนนี้ที่ถูกจัดให้อยู่ในรายการระดับ 4 แล้ว

Both Norway and Bulgaria were previously listed as "Level 3: Covid-19 High."
ก่อนหน้านี้ทั้งนอร์เวย์และบัลแกเรียถูกจัดอยู่ในรายการ "ระดับ 3 คือมีโควิด-19 สูง"

The Level 3 category applies to destinations that have had between 100 and 500 cases per 100,000 residents in the past 28 days.
หมวดหมู่ระดับ 3 ใช้กับปลายทางที่มีผู้ติดเชื้อระหว่าง 100 ถึง 500 รายต่อประชากรในประเทศ 100,000 คนใน 28 วันที่ผ่านมา

The CDC's travel notices range from Level 1 ("low") to Level 4 ("very high").
ประกาศการเดินทางของ CDC มีตั้งแต่ระดับ 1 ("ต่ำ") ถึงระดับ 4 ("สูงมาก")

The CDC does not list the United States in its travel advisories.
CDC ไม่ได้จัดสหรัฐอเมริกาไว้ในรายการคำแนะนำการเดินทาง

คำศัพท์ข่าว
- advisory (n) = การประกาศเตือนอย่างเป็นทางการ(เช่น คำเตือนสภาพอากาศ/การเดินทาง)
- agency (n) = เอเจนซี่, หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- apply to = ใช้กับ, นำไปใช้กับ
- category (n) = หมวดหมู่
- CDC = Centers for Disease Control and Prevention = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
- designate (v) = กำหนด, เรียกขาน, แต่งตั้งให้เป็น
- destination (n) = ปลายทาง, จุดหมายปลายทาง
- domestic (adj) ภายใน, (ในครอบครัว, ในท้องถิ่น, ในประเทศ)
- highest-risk (compound) = ความเสี่ยงสูงสุด


แหล่งข่าว : BBC
Female Afghan judges hunted by the murderers they convicted
ผู้พิพากษาหญิงชาวอัฟกันถูกตามล่าโดยฆาตกรที่เคยถูกพวกเธอตัดสินลงโทษ

They were the trailblazers of women's rights in Afghanistan.
พวกเธอเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสิทธิสตรีในอัฟกานิสถาน

They were the staunch defenders of the law, seeking justice for their country's most marginalised.
พวกเธอเป็นผู้ปกป้องกฎหมายอย่างแข็งขัน และแสวงหาความยุติธรรมให้กับคนที่อยู่สุดชายขอบในประเทศของพวกเธอ

But now, more than 220 female Afghan judges are in hiding due to fear of retribution under Taliban rule.
แต่ตอนนี้ ผู้พิพากษาหญิงชาวอัฟกันมากกว่า 220 คนกำลังซ่อนตัวอยู่เนื่องจากกลัวว่าจะถูกแก้แค้นภายใต้การปกครองของตาลีบัน

Six former female judges spoke to the BBC from secret locations across Afghanistan.
อดีตผู้พิพากษาหญิง 6 คนพูดคุยกับบีบีซี จากสถานที่ลับทั่วอัฟกานิสถาน

All of their names have been changed for their safety.
ชื่อของพวกเธอทุกคนถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัย

Throughout her career as a judge, Masooma has convicted hundreds of men for violence against women, including rape, murder and torture.
ตลอดอาชีพการงานของเธอในฐานะผู้พิพากษา มาซูมาได้ตัดสินลงโทษผู้ชายหลายร้อยคนในข้อหาใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงการข่มขืน ฆาตกรรม และการทรมาน

But just days after the Taliban took control of her city and thousands of convicted criminals were released from prison, the death threats began.
แต่เพียงไม่กี่วันหลังจากที่กลุ่มตาลีบันเข้ายึดเมืองของเธอ และอาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายพันคนได้รับการปล่อยตัวจากคุก การขู่ฆ่าก็เริ่มขึ้น

Text messages, voice notes and unknown numbers began bombarding her phone.
ข้อความตัวหนังสือ บันทึกข้อความเสียง และหมายเลขที่ไม่รู้จักเริ่มกระหน่ำเข้าโทรศัพท์ของเธอ

"It was midnight when we heard the Taliban had freed all the prisoners from jail," says Masooma.
“มันเป็นตอนเที่ยงคืนที่เราได้ยินว่ากลุ่มตาลีบันได้ปล่อยนักโทษทั้งหมดออกจากคุกแล้ว” มาซูมากล่าว

"Immediately we fled. We left our home and everything behind."
“เรารีบหนีในทันที เราทิ้งบ้านและทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง”

In the past 20 years, 270 women have sat as judges in Afghanistan.
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผู้หญิง 270 คนได้นั่งเป็นผู้พิพากษาในอัฟกานิสถาน

As some of the most powerful and prominent women in the country, they are known public figures.
ในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่มีอำนาจและโดดเด่นที่สุดในประเทศ พวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลสาธารณะ

"Travelling by car out of the city, I wore a burka, so no-one would recognise me. Fortunately, we made it past all the Taliban checkpoints."
“ฉันขับรถออกไปนอกเมือง ฉันสวมบูร์กา ดังนั้นจึงไม่มีใครจำฉันได้ โชคดีที่เราผ่านด่านตาลีบันมาได้ทั้งหมด”

Shortly after they left, her neighbours texted her to say several members of the Taliban had arrived at her old house.
ไม่นานหลังจากที่พวกเขาจากไป เพื่อนบ้านของเธอส่งข้อความหาเธอเพื่อบอกว่าสมาชิกกลุ่มตาลีบันหลายคนมาถึงบ้านเก่าของเธอแล้ว

Masooma says that as soon as they described the men, she knew who was looking for her.
มาซูมาบอกว่าทันทีที่พวกเขาบรรยายถึงผู้ชายเหล่านั้น เธอก็รู้ว่าใครกำลังตามหาเธอ

Several months ago, prior to the Taliban takeover, Masooma was ruling over a case investigating a member of the group for brutally murdering his wife.
เมื่อหลายเดือนก่อน ก่อนการเข้ายึดของตาลีบัน มาซูมากำลังพิจารณาคดีในการสอบสวนสมาชิกของกลุ่ม(ตาลีบัน)ฐานฆ่าภรรยาของเขาอย่างไร้ความปราณี

Upon finding him guilty, Masooma sentenced the man to 20 years in prison.
เมื่อพบว่าเขามีความผิด มาซูตัดสินจำคุกชายผู้นี้ถึง 20 ปี

"I can still see the image of that young woman in my mind. It was a brutal crime," says Masooma.
“ฉันยังคงเห็นภาพของหญิงสาวคนนั้นอยู่ในใจ มันเป็นอาชญากรรมที่โหดร้าย” มาซูมากล่าว

"After the case was over, the criminal approached me and said: 'When I get out of prison, I will do to you what I did to my wife.'
“หลังจากคดีจบลง คนร้ายเข้ามาหาฉันและพูดว่า 'เมื่อผมออกจากคุก ผมจะทำกับคุณอย่างที่เคยทำกับภรรยาของผม'

"At the time I didn't take him seriously. But since the Taliban took power, he has called me many times and said he has taken all of my information from the court offices.
“ตอนนั้นฉันไม่ได้สนใจเรื่องเขาจริงจัง แต่นับตั้งแต่กลุ่มตาลีบันเข้ายึดอำนาจ เขาได้โทรหาฉันหลายครั้งและบอกว่าเขาได้เอาข้อมูลของฉันทั้งหมดมาจากสำนักงานศาลแล้ว

"He told me: 'I will find you and have my revenge.'"
"เขาบอกฉันว่า 'ผมจะตามหาคุณและแก้แค้น'"

At least 220 former female judges are known to currently be in hiding across Afghanistan, a BBC investigation has found.
จากการตรวจสอบของบีบีซีพบว่า มีอดีตผู้พิพากษาหญิงอย่างน้อย 220 คนซ่อนตัวอยู่ทั่วอัฟกานิสถาน

Speaking to six former judges from different provinces, their testimonies of the past five weeks were almost identical.
ในการพูดคุยกับอดีตผู้พิพากษาหกคนจากจังหวัดต่างๆ คำให้การของพวกเขาในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบจะเหมือนกันทุกประการ

All have received death threats from members of the Taliban whom they previously committed to prison.
ทุกคนเคยถูกขู่ฆ่าจากกลุ่มตาลีบันซึ่งพวกเขาเคยถูกสั่งให้ติดคุกมาก่อน

Four named specific men whom they sentenced for murdering their wives.
รายชื่อสี่คนที่ระบุได้ว่าเป็นผู้ชายซึ่งพวกเธอพิพากษาว่าฆ่าภรรยาของพวกเขาเอง

All have changed their phone number at least once due to receiving death threats.
(อดีตผู้พิษากษา)ทุกคนเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งครั้งเนื่องจากได้รับการขู่ฆ่า

They are all currently living in hiding, moving locations every few days.
พวกเธอทั้งหมดอาศัยอยู่ในที่หลบซ่อน โดยย้ายสถานที่ทุกสองสามวัน

They all also said their former homes had been visited by members of the Taliban.
พวกเธอทุกคนยังกล่าวอีกว่าบ้านเดิมของพวกเธอได้รับการมาเยือนจากสมาชิกของตาลีบัน

Their neighbours and friends reported being questioned as to their whereabouts.
บรรดาเพื่อนบ้านและเพื่อนๆ ของพวกเธอได้รายงานว่าถูกสอบสวนถึงที่อยู่ของพวกเธอ

คำศัพท์ข่าว
- across (adv) = ทุกพื้นที่
- amnesty (n) = นิรโทษกรรม, การอภัยโทษ
- associate with (phrasal verb) = ที่เกี่ยวข้องกับ
- be released = ได้รับการปล่อยตัว(Passive Voice)
- bombard (v) = กระหน่ำ, โจมตีต่อเนื่อง
- burka (n) = เสื้อผ้าหลวมยาวคลุมทั้งตัวที่ผู้หญิงมุสลิม
- checkpoint (n) = ด่านตรวจ, จุดคัดกรอง
- commit (v) = กระทำผิด(ศีลธรรม, อาชญากรรม)
- convicted (adj) = ต้องโทษ, ตัดสินว่ากระทำผิด, ได้รับการพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหามีความผิดจริง
- death threat = การขู่ฆ่า
- describe (v) = เล่า, บรรยาย, ให้รายละเอียด
- female judge = ผู้พิพากษาหญิง
- general (n) = โดยทั่วไป, ใหญ่
- guilty (n) = ความผิด
- guilty (n) = มีความผิด, กระทำความผิด
- hiding (n) = การซ่อนตัว, การหลบซ่อน
- hunted by = ถูกไล่ล่าโดย(Passive Voice)
- identical (adj) = เหมือนกัน, แบบเดียวกัน
- justice (n) = ความเป็นธรรม, ความยุติธรรม
- marginalised (adj) = ซึ่งทำให้รู้สึกไม่มีความสำคัญ
- no-one = ไม่มีใครเลยสักคน
- prominent (adj) = โดดเด่น, มีชื่อเสียง
- question (v) = สงสัย, ตั้งคำถาม, สอบสวน
- sentenced for + กระทำผิด = พิพากษาโทษ เนื่องจากกระทำผิด
- staunch (adj) = เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน
- whereabouts (n) = ที่อยู่, สถานที่

- แหล่งข่าว : BBC
Afghan girls school ban would be un-Islamic, Pakistan says

- แหล่งข่าว : Nenow
Female Afghan judges hunted by criminals they once convicted

- แหล่งข่าว : Euroweeklynews
Female Afghan judges hunted by the murderers they convicted

- แหล่งข่าว : Anewsa
Female Afghan judges hunted by the murderers they convicted

- แหล่งข่าว : Aninews
In Afghanistan murderers hunt female judges who convicted them in pre-Taliban regime

- แหล่งข่าว : PBS
Afghanistan: As Taliban gains ground, female judges fear for their safety


แหล่งข่าว : Reuters
Apple growers in Pennsylvania’s South Mountain tap into America’s taste for cider
ผู้ปลูกแอปเปิ้ลในเซาธ์ เมาน์เทนรัฐเพนซิลเวเนีย เข้าใจถึงรสชาดไซเดอร์ของอเมริกา

Drive a just few miles from Gettysburg, Pa., and you’ll encounter orchards lined with peach, apple, plum and cherry trees, along with farms growing all manner of berries and vegetables.
ขับรถไปเพียงไม่กี่ไมล์จากเมืองเกตตีสเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย แล้วคุณจะเจอกับสวนผลไม้ที่เรียงรายไปด้วย ต้นลูกพีช, แอปเปิ้ล, พลัมและเชอร์รี่ พร้อมด้วยพื้นที่การเกษตรที่ปลูกเบอร์รี่และผักทุกชนิด

Even in the dead of winter, when the bare branches stand guard over the snow-covered ground, the rolling hills of Adams County’s South Mountain fruit belt are a sight to behold.
แม้ในช่วงสุดขั้วของฤดูหนาว ตอนที่กิ่งก้านไร้ใบยืนหยัดเฝ้าอยู่เหนือพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ แถวของต้นไม้บนเนินเขาเซาธ์ เมาน์เทนที่คดเคี้ยวของ อดัมส์เคาน์ตี้ ก็ยังเป็นภาพที่มองเห็นได้

Many things grow well here, however, apples reign supreme.
มีหลายอย่างเติบโตได้ดีที่นี่ แต่อย่างไรก็ตาม แอปเปิ้ลครองตำแหน่งสูงสุด

“The identity of this area as an apple region has been processing fruit, mostly for applesauce and other products, like juice,” said Ben Wenk, whose family has tended orchards in Adams County since 1901.
“เอกลักษณ์ของพื้นที่นี้ในฐานะเป็นภูมิภาคของแอปเปิ้ลได้ทำการแปรรูปผลไม้มายาวนาน โดยส่วนใหญ่สำหรับเป็นซอสแอปเปิลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น น้ำผลไม้” เบ็น เวนก์ ซึ่งครอบครัวของเขาได้ดูแลสวนผลไม้ในเทศมณฑลอดัมส์มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1901 กล่าว

John Musselman and his two sons, John Jr. and Christian, founded Musselman’s in 1907.
จอห์น มัสเซิลแมน และลูกชายทั้งสองของเขา จอห์น จูเนียร์ และคริสเตียน ได้ก่อตั้งร้านมัสเซิล ในปีค.ศ. 1907

A group of farmers established Knouse Foods Cooperative, another integral part of the region’s growth, in 1949, and Knouse eventually bought Musselman’s in 1984.
กลุ่มของเกษตรกรได้ก่อตั้ง สหกรณ์ เนาส์ ฟูด ซึ่งเป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งของการเติบโตของภูมิภาคในปีค.ศ. 2492 และในที่สุดเนาส์ ก็ซื้อ Musselman's ในปีค.ศ. 1984

Over the past 25 years, farmers shifted to a larger variety of apples to eat fresh, with Rice Fruit Company becoming the top packer of fresh fruit on the East Coast.
ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรขยับขยายเป็นแอปเปิ้ลกินสดหลากหลายชนิดมากขึ้น โดยบริษัทไรซ์ ฟรุ๊ต ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บรรจุหีบห่อผลไม้สดชั้นนำของชายฝั่งตะวันออก

คำศัพท์ข่าว
- applesauce = ซอสแอปเปิล
- cider/ cyder = น้ำผลไม้หมัก (แต่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่าเบียร์)
- cooperative (n) = ความร่วมมือกัน, สมาคมสหกรณ์
- dead of winter = ท่ามกลางฤดูหนาวที่อากาศหนาวมาก
- encounter (v) = เจอ, ประสบ, เผชิญกับ (สิ่งที่เป็นปัญหา หรือความยุ่งยาก)
- establish (v) = ก่อตั้ง, จัดตั้ง
- identity (n) = เอกลักษณ์, ลักษณะเฉพาะตัว
- integral (adj) สำคัญ
- mostly (adv) = ส่วนมาก, มากที่สุด, อย่างมาก
- process (v) = ปฏิบัติการ, จัดการ, แปรรูป, ทำให้ผ่านกระบวนการ
- reign (v) = ครองอำนาจ, ครองราชย์
- shift (v) = เลื่อน, เปลี่ยนแปลง
- snow-covered (compound) = ที่ซึ่งมีหิมะปกคลม
- supreme (n) = สูงสุด, สุดยอด
- tab into (phrasal verb) = เคาะเบาๆ, ตบเบาๆ(เพื่อทำความเข้าใจและแสดงออก)
- variety (n) = ความหลากหลาย
- well (adv) = ดี, อย่างดี

No comments:

Post a Comment