โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, October 21, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 21-October-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNBC NEWS
Keep your brain sharp by finding your sleep 'sweet spot,' study says
รักษาสมองของคุณให้เฉียบแหลมด้วยการค้นหา 'การนอนที่เหมาะสม' ของตัวคุณ, การศึกษากล่าว

(CNN)You know the story of Goldilocks and the three bears, right? Papa Bear's bed was too hard and Mama Bear's bed too soft, but Goldilocks found Baby Bear's bed to be "just right."
(ซีเอ็นเอ็น) คุณรู้จักเรื่องของโกลดิล็อคส์กับหมีสามตัวใช่ไหม? เตียงของ พ่อหมีนั้นแข็งเกินไปและเตียงของแม่หมีก็นิ่มเกินไป แต่โกลดิล็อคส์พบว่าเตียงของลูกหมีน้อยนั้น "ใช่เลย"

That fable could apply to sleep duration in people as they age as well.
นิทานนั่นก็นำมาปรับใช้ได้กับช่วงเวลานอนในคน เมื่ออายุมากขึ้นเช่นกัน

Just like Baby Bear, older people who sleep "just right" -- getting roughly six to eight hours of quality shut-eye most nights -- appear to delay cognitive decline and keep their brains sharp, according to a study published Wednesday in the journal Brain.
เช่นเดียวกับลูกหมีน้อย ผู้สูงอายุที่นอนหลับอย่าง "พอดี" ซึ่งหมายถึงการได้นอนหลับตาอย่างมีคุณภาพคร่าวๆ ราวหกถึงแปดชั่วโมงเกือบทุกคืน ดูเหมือนจะชะลอการเสื่อมของการรับรู้และความเข้าใจและทำให้สมองของพวกเขาคงความเฉียบแหลม โดยอ้างอิงตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารเบรน เมื่อวันพุธ

"Our study suggests that there is a middle range, or 'sweet spot,' for total sleep time where cognitive performance was stable over time," said study coauthor Dr. Brendan Lucey in a statement.
"การศึกษาของเราชี้ให้เห็นว่ามีช่วงค่ากลางหรือ 'จุดที่เหมาะสม' สำหรับเวลารวมของการนอนหลับที่ทำให้ประสิทธิภาพการรับรู้และเข้าใจมีความคงที่เมื่อเวลาผ่านไป" ดร.เบรนแดน ลูซีย์ผู้ร่วมวิจัยกล่าวในการแถลง

Lucey is an associate professor of neurology and section head of the Washington University Sleep Medicine Center in St. Louis.
ลูซี่ เป็นรองศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาและหัวหน้าแผนกของศูนย์เวชศาสตร์การนอนหลับมหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซนต์หลุยส์

The study monitored the sleep of 100 older adults who were tested for cognitive decline and evidence of early Alzheimer's disease and found that only those who slept six to eight hours retained brain function.
การศึกษาเฝ้าติดตามตรวจสอบการนอนหลับของผู้สูงอายุ 100 คนที่ได้รับการทดสอบการเสื่อมลงของการรับรู้และความเข้าใจ และมีอาการของโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น และพบว่ามีเพียงผู้ที่นอนหลับหกถึงแปดชั่วโมงเท่านั้นที่ยังคงมีการทำงานของสมองดี

If a person slept fewer than five and a half hours, their cognitive performance suffered, even after controlling for factors like age, sex and Alzheimer's pathology.
หากคนนอนหลับน้อยกว่าห้าชั่วโมงครึ่ง ประสิทธิภาพการรับรู้ของพวกเขาจะได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศและพยาธิสภาพของอัลไซเมอร์แล้วก็ตาม

That applied to people on the other end of the sleep spectrum as well.
นั่นเป็นกับผู้คนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของการนอนหลับด้วยเหมือนกัน

If they slept more than about seven and a half hours, cognition declined.
หากพวกเขานอนหลับมากกว่าเจ็ดชั่วโมงครึ่ง การรับรู้และความเข้าใจก็จะลดลง

"Not only those with short amounts of sleep but also those with long amounts of sleep had more cognitive decline," said coauthor Dr. David Holtzman, scientific director of the Hope Center for Neurological Disorders at Washington University School of Medicine.
"ไม่เพียงแต่ผู้ที่นอนหลับน้อยเท่านั้น แต่ผู้ที่นอนหลับเป็นระยะเวลานานก็มีการรับรู้และความเข้าใจลดลงด้วยเช่นกัน, ดร. เดวิด โฮลท์ซมัน ผู้เขียนร่วม และเป็นผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของศูนย์โฮป ด้านความผิดปกติทางระบบประสาท ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตัน กล่าว

"It suggests that sleep quality may be key, as opposed to simply total sleep," he said in a statement.
"มันชี้ให้เห็นว่าคุณภาพการนอนหลับอาจเป็นกุญแจสำคัญ เมื่อเทียบกับการนอนหลับทั้งหมด" เขากล่าวในการแถลง

คำศัพท์ข่าว
- age (v) = เติบโตมีอายุมากขึ้น
- apply (v) = นำมาใช้กับ(นำมาปรับใช้กับ, นำมาประยุกต์ใช้)
- as = เนื่องจาก/ ในฐานะ/เฉกช่น
- as opposed to = rather than/instead of = ตรงส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนนั้น (ใช้เน้นว่าตรงส่วนที่ระบุเท่านั้นไม่ใช่ที่อื่น)
- as well (adv) = ด้วยเหมือนกัน(เมื่ออยู่ท้ายประโยคย่อย มีความหมายเช่นเดียวกับ too)
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ / และ, รวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- chronic (adj) = เรื้อรัง, เป็นประจำ (ของโรคความเจ็บปวดหรือปัญหา)
- cognitive (adj) = ที่ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
- cognition (n) = ความรู้ความเข้าใจ
- consolidate (v) = ทำให้มั่นคงขึ้น, รวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- deep sleep = การนอนหลับลึก
- deficit (n) การขาดุลย์, จำนวนที่น้อยกว่า, จำนวนที่ขาด
- fable (n) = นิทาน, เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจ
- hallmark (n) = ตรา/สัญลักษณ์รับประกันคุณภาพ, บุคลิก/ลักษณะเด่นเฉพาะตัว
- Hope Center for Neurological Disorders = ศูนย์ความหวังสำหรับความผิดปกติทางระบบประสาท
- just like/​just as/​just the same = เหมือนกันมาก, เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- restorative (adj) = ซ่อมแซม
- roughly (adv) = โดยประมาณ, อย่างคร่าว ๆ
- school-age (compound) = วัยเรียน
- short amounts of = จำนวนน้อยของ
- suggest (v) = ชี้ให้เห็น, ให้คำชี้แนะ, ให้ข้อชวนคิด
- sweet spot = จุดที่ดีที่สุด(เวลา/ตำแหน่ง/สถานที่/สถานการณ์ที่ดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด)
- tear (n) = ฉีกขาด
- therefore (adv) = ดังนั้น(ด้วยเหตุผลนั้น/ เพราะเหตุนี้)
- uninterrupted (adj) = ไม่ขาดตอน, ต่อเนื่อง, ไม่ขาดสาย
- Washington University Sleep Medicine Center = ศูนย์การแพทย์การนอนหลับมหาวิทยาลัยวอชิงตัน
- wear (n) = ชำรุด, สึกหรอ


แหล่งข่าว : CNBC NEWS
North Korea may have fired a submarine-launched ballistic missile, South Korea says
เกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำ, เกาหลีใต้กล่าว

North Korea on Tuesday fired an unidentified short-range ballistic missile into the East Sea, also known as the Sea of Japan, South Korea’s military said.
เมื่อวันอังคาร เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ไม่ทราบชนิดลงในทะเลตะวันออกหรือที่รู้จักในชื่อทะเลญี่ปุ่น, กองทัพเกาหลีใต้ระบุ

South Korean said it was suspected to be a submarine-launched ballistic missile.
เกาหลีใต้กล่าวว่า ประเทศตั้งข้อสงสัยว่าเป็นขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำ

Separately, Japanese Prime Minister Fumio Kishida said Pyongyang fired two ballistic missiles, and slammed its repeated provocations as “extremely regrettable,” according to NBC News.
อีกวาระหนึ่ง นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่นกล่าวว่าเปียงยางได้ทำการยิงขีปนาวุธนำวิถี 2 ลูก และประณามการยั่วยุซ้ำๆ ของเกาหลีเหนือว่าเป็น “ความน่าสลดใจอย่างยิ่ง” ตามรายงานของสำนักข่าว เอ็นบีซี นิวส์

South Korea’s presidential office said the national security council will convene to discuss the matter.
ทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้กล่าวว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจะประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้

According to NBC News, South Korea’s office of the Joint Chiefs of Staff — a group of chiefs from each major branch of South Korea’s armed services — said Pyongyang “fired an unidentified short-range ballistic missile.”
ตามข้อมูลของสำนักข่าว เอ็นบีซี นิวส์ สำนักงานเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำจากเหล่าทัพต่างๆของเกาหลีใต้ ได้กล่าวว่าเปียงยาง “ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ไม่ทราบชนิด”

It was suspected to be a submarine-launched ballistic missile, the group said.
มัน(ขีปนาวุธ)ถูกคาดว่าจะเป็น ขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำ, กลุ่มหัวหน้าจากเหล่าทัพระบุ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- also known as = นอกจากนี้ยังรู้จักในชื่อ/ฐานะ...
- armed service = เหล่าทัพ, กองกำลังที่เป็นสาขาของกองทัพ (ศัพท์การเมือง/การทหาร)
- ballistic missile (noun) = ขีปนาวุธ
- convene (v) เรียกประชุม(ศัพท์การเมือง/การทหาร)
- discuss (v) = หารือ, ปรึกษา, สนทนา, พูดคุยแลกเปลี่ยน
- hort-range (compound) = ระยะใกล้, พิสัยใกล้
- presidential (adj) = เกี่ยวกับประธาน, เกี่ยวกับประธานาธิบดี
- provocation (n) = การยั่วยุ, การยุแหย่
- separately (adv) = ต่างหาก; เป็นรายบุคคล
- slam (v) = ปิดดังปัง, กระแทกกระทั้น (ใช้เป็นสำนวนข่าว = ตำหนิ, วิจารณ์อย่างรุนแรง)
- submarine (n) = เรือดำน้ำ
- submarine-launched (compound) = เรือดำน้ำเป็นผู้ยิง/ยิงออกจากเรือดำน้ำ
- submarine-launched ballistic missile (SLBM) = ขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำ
- unidentified (adj) = ไม่ระบุ, ไม่ปรากฏชื่อ, ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้

- แหล่งข่าว : BBC
North Korea fires submarine-launched ballistic missile into waters off Japan's coast, South Korea says

- แหล่งข่าว : CNN
North Korea fired at least one ballistic missile from its eastern coast on Tuesday morning, according to South Korean and Japanese officials.


แหล่งข่าว : FOX NEWS
Louisiana teen faces up to 10 years in prison for alleged TikTok-inspired beating of disabled teacher
วัยรุ่นลุยเซียนาเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่าทุบตีครูพิการ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากติ๊กต่อก

Larrianna Jackson, 18, allegedly punched 64-year-old disabled teacher at Convington High School
ลาร์เรียนนา แจ็คสันวัย 18 ปี ถูกข้อกล่าวหาว่าต่อยครูพิการวัย 64 ปีที่โรงเรียนมัธยมคอนวิงตัน

An 18-year-old Louisiana high school student may face up to 10 years in prison after new felony charges were filed in connection to an attack on a disabled teacher that was recorded during a suspected TikTok challenge earlier this month, authorities announced Tuesday.
นักเรียนมัธยมปลายหลุยเซียน่าวัย 18 ปีอาจเจอกับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีหลังจากถูกตั้งข้อหาใหม่ในทางอาญาที่สืบเนื่องมาจากการทำร้ายครูพิการ ซึ่งต้องสงสัยว่าได้บันทึกภาพไว้ในระหว่างการท้าทายในแอพพิเคชันติ๊กต็อกเมื่อต้นเดือนนี้ โดยทางการประกาศเมื่อวันอังคาร

Larrianna Jackson was charged with felony second-degree battery and with cruelty to the infirmed on Friday, District Attorney Warren Montgomery’s office said in a news release.
ลาร์เรียนนา แจ็กสัน ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายและด้วยความทารุณต่อผู้ทุพพลภาพในคดีอาญาระดับที่สองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา, สำนักงานอัยการเขตวอร์เรน มอนต์กอเมอรี กล่าวในการแถลงข่าว

Jackson had initially been charged with felony battery of a school teacher after her arrest on Oct. 6.
เมื่อแรกนั้นแจ็กสันได้เคยถูกตั้งข้อหาด้วยการก่ออาชญากรรมทำร้ายร่างกายของครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง หลังจากเธอถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม

The new charges come after authorities reviewed the evidence in the case, FOX8 New Orleans reported.
ข้อหาใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางการได้ทบทวนหลักฐานในคดีนี้, สำนักข่าว FOX8 New Orleans รายงาน

The incident happened at Covington High School, where the 18-year-old allegedly punched her 64-year-old teacher, who reportedly uses a wheelchair.
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมโควิงตัน ซึ่งบุคคลวัย 18 ปีรายนี้ถูกกล่าวหาว่าทุบตีครูวัย 64 ปีของเธอที่มีรายงานว่าใช้รถเข็น

A student-recorded cellphone video of the incident shows that a student approached her seated teacher and punched the teacher, knocking her to the ground, according to police.
วิดีโอบันทึกเหตุการณ์ในโทรศัพท์มือถือของนักเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนคนหนึ่งเข้าหาคุณครูของเธอที่นั่งอยู่และต่อยครูทำให้ครูล้มลงที่พื้น ตามที่ตำรวจบอก

The student is seen violently punching the teacher, at which point the video ends.
เห็นว่านักเรียนชกครูอย่างรุนแรง จนวิดีโอจบลง

The 64-year-old teacher was hospitalized and treated for injuries sustained in the attack, police said at the time.
ครูวัย 64 ปีรายนี้ได้ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล และรับการรักษาอาการบาดเจ็บจากการทำร้าย, ตำรวจกล่าวในขณะนั้น

Officers alleged the attack could be tied to the "slap a teacher" challenge, part of a viral TikTok trend called "devious licks."
เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าการทำร้ายนี้อาจเชื่อมโยงกับการท้าทาย "ตบครู" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสในติ๊กต็อกที่เรียกว่า "ดีเวียส ลิคส์ "

คำศัพท์ข่าว
- approach (v) = เข้าไปหา, เข้าถึง, เข้าใกล้
- battery (n) = การทำร้ายร่างกาย(ศัพท์กฏหมาย)
- cellphone (n) = โทรศัพท์มือถือ
- condemnation (n) = การประณาม
- devious (adj) = ประพฤติตัวไม่สุจริต
- felony (n) = ความผิดอาญาร้ายแรง
- high school student = นักเรียนมัธยมปลาย
- initially (adv) = ในเบื้องต้น
- student-recorded (compound) = ที่ถูกบันทึกไว้โดยนักเรียน
- violently (adv) = อย่างรุนแรง (ลักษณะทางกายภาพ)

- แหล่งข่าว : WBRC
La. student charged with felonies in TikTok-inspired attack on disabled teacher

No comments:

Post a Comment