โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, October 20, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 20-October-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters
U.S. surgeons successfully test pig kidney transplant in human patient
ศัลยแพทย์สหรัฐประสบความสำเร็จในการทดสอบการปลูกถ่ายไตหมูในผู้ป่วยมนุษย์

NEW YORK, Oct 19 (Reuters) - For the first time, a pig kidney has been transplanted into a human without triggering immediate rejection by the recipient's immune system, a potentially major advance that could eventually help alleviate a dire shortage of human organs for transplant.
นิวยอร์ก, 19 ตุลาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - เป็นครั้งแรกที่ไตหมูได้ถูกปลูกถ่ายลงในมนุษย์โดยไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านโดยระบบภูมิคุ้มกันของผู้รับโดยทันที ความก้าวหน้าครั้งสำคัญนี้อาจช่วยบรรเทาปัญหาขั้นวิกฤติของการขาดแคลนอวัยวะของมนุษย์สำหรับการปลูกถ่าย

The procedure done at NYU Langone Health in New York City involved use of a pig whose genes had been altered so that its tissues no longer contained a molecule known to trigger almost immediate rejection.
กระบวนการผ่าตัดทำที่ นิวยอร์คยูนิเวอร์ซิตี้ แลงกอน เฮลธ์ ในนิวยอร์กซิตี้มีการใช้หมูซึ่งได้ถูกเปลี่ยนแปลงยีนส์เพื่อให้เนื้อเยื่อของมันไม่มีโมเลกุลที่ทราบกันว่าจะกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านเกือบจะในทันทีอีกต่อไป

The recipient was a brain-dead patient with signs of kidney dysfunction whose family consented to the experiment before she was due to be taken off of life support, researchers told Reuters.
ผู้รับอวัยวะเป็นผู้ป่วยสมองตายที่มีอาการผิดปกติของไต ซึ่งครอบครัวยินยอมให้ทำการทดลองนี้ก่อนที่เธอจะถูกปลดอุปกรณ์ช่วยชีวิตออก, นักวิจัยบอกกับรอยเตอร์

For three days, the new kidney was attached to her blood vessels and maintained outside her body, giving researchers access to it.
เป็นเวลาสามวัน ที่ไตใหม่ติดอยู่กับหลอดเลือดของเธอและคงไว้ภายนอกร่างกายของเธอ ทำให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงไตได้

Test results of the transplanted kidney's function "looked pretty normal," said transplant surgeon Dr. Robert Montgomery, who led the study.
ผลการทดสอบการทำงานของไตที่ปลูกถ่าย "ดูค่อนข้างปกติ" ศัลยแพทย์ปลูกถ่าย ดร. โรเบิร์ต มอนต์โกเมอรี่ ซึ่งเป็นผู้นำการศึกษากล่าว

The kidney made "the amount of urine that you would expect" from a transplanted human kidney, he said, and there was no evidence of the vigorous, early rejection seen when unmodified pig kidneys are transplanted into non-human primates.
ไตทำให้มี "ปริมาณของปัสสาวะแบบที่คุณคาดหวัง" จากการปลูกถ่ายไตของมนุษย์, เขากล่าว และไม่มีหลักฐานของความแข็งขืนหรือการต่อต้านในช่วงแรกที่เห็นได้แบบตอนปลูกถ่ายไตหมูที่ไม่ได้รับการดัดแปลง(ยีน)ลงในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์

The recipient's abnormal creatinine level - an indicator of poor kidney function - returned to normal after the transplant, Montgomery said.
ระดับครีเอทินีนที่ผิดปกติของผู้รับการปลูกถ่าย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าการทำงานของไตไม่ดี กลับมาเป็นปกติหลังการปลูกถ่าย, มอนต์กอเมอรีกล่าว

Researchers have been working for decades on the possibility of using animal organs for transplants, but have been stymied over how to prevent immediate rejection by the human body.
นักวิจัยได้ทำงานมานานหลายทศวรรษเรื่องความเป็นไปได้ในการใช้อวัยวะของสัตว์สำหรับการปลูกถ่าย แต่วิธีการดังกล่าวถูกกีดขวางจากเรื่องว่าจะป้องกันไม่ให้มีการต่อต้านโดยทันทีจากร่างกายของมนุษย์ได้อย่างไร

Montgomery's team theorized that knocking out the pig gene for a carbohydrate that triggers rejection - a sugar molecule, or glycan, called alpha-gal - would prevent the problem.
ทีมของมอนต์โกเมอรี่ตั้งทฤษฎีว่า การขจัดยีนของหมูที่ทำให้มีการสร้างคาร์โบไฮเดรตที่กระตุ้นการต่อต้าน ซึ่งก็คือโมเลกุลน้ำตาลหรือไกลแคนที่เรียกว่าอัลฟ่า-แกล จะป้องกันปัญหานี้ได้

The genetically altered pig, dubbed GalSafe, was developed by United Therapeutics Corp's (UTHR.O) Revivicor unit.
หมูดัดแปลงพันธุกรรมชื่อ กัลเซฟได้รับการสร้างขึ้นมาโดยหน่วยงานเรฝฝิคอร์ ของบริษัทยูไนเตต เทอราพิวติกส์

It was approved by the U.S. Food and Drug Administration in December 2020, for use as food for people with a meat allergy and as a potential source of human therapeutics.
หมูได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคมค.ศ. 2020 สำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับผู้ที่แพ้เนื้อสัตว์และอาจเป็นแหล่งบำบัดของมนุษย์

Medical products developed from the pigs would still require specific FDA approval before being used in humans, the agency said.
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่พัฒนาจากสุกรจะยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา(FDA) ก่อนนำไปใช้ในมนุษย์, องค์กรระบุ

คำศัพท์ข่าว
- almost (adv) = เกือบ, แทบจะ, ส่วนมาก
- alter (v) = เปลี่ยนแปลง(โดยทั่วไปแล้วเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ส่งผลมาก)
- brain-dead (compound) = สมองตาย
- consent (v) = ยอมให้ทำ, อนุญาต
- dysfunction (n) = ความบกพร่อง(อวัยวะ, ระบบของร่างกาย)
- excrete (v) = ขับถ่าย, ขับถ่ายออก
- experiment (n) = การทดลอง (ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการทดสอบสมมติฐาน)
- FDA (Food and Drug Administration) = องค์การอาหารและยา(สหรัฐอเมริกา)
- immediate (adj) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- indicator (n) = เครื่องบ่งชี้, สิ่งที่ชี้ให้เห็น
- life support = อุปกรณ์ช่วยชีวิต(สิ่งที่ใช้เมื่ออยู่ในภาวะอันตราย ป่วยหนัก/อยู่ใต้น้ำ/ในอวกาศ)
- maintain (v) = คงเอาไว้, จรรโลง, ประคับประคอง
- metabolism (n) = เมตาบอลิซึม, การเผาผลาญอาหาร
- no longer (adv) = ไม่มีอีกต่อไป (เป็นเรื่องจริงในอดีต ต่อนี้จะไม่มีอีกต่อไป)
- primate (n) = สัตว์จำพวกลิง มนุษย์ (กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พัฒนาและฉลาดที่สุด)
- procedure (n) = กระบวนการทำงาน/ ขั้นตอนการดำเนินการ
- recipient (n) = ผู้รับ
- so that = เพื่อว่า, เพื่อที่จะ
- stymie (v) = ขัดขวางความก้าวหน้า/ความสำเร็จ/ความเจริญ
- surgeon (n) = หมอผ่าตัด, ศัลยแพทย์
- take off = ถอด, ปลด
- three-to-five (compound) = สามถึงห้า
- tissue (n) = เนื้อเยื้อ
- transplant (n) การปลูกถ่าย (ย้ายชิ้นส่วนบางสิ่งไปอยู่ในในร่างอื่น/จุดที่อื่น เช่นการผ่าตัดที่ปลูกถ่ายอวัยวะ)

- แหล่งข่าว : Independent
US surgeons perform first successful transplant test involving pig kidney in a human


แหล่งข่าว : Reuters
Hundreds of Israelis strip naked for photo shoot near the Dead Sea
ชาวอิสราเอลหลายร้อยคนเปลื้องผ้าเพื่อถ่ายภาพใกล้กับทะเลเดดซี

One photo shoot stopped 200 Israelis dead in their tracks.
การถ่ายภาพภาพเดียวทำให้ชาวอิสราเอล 200 คน ต้องหยุดนิ่งในทันที

Two-hundred Israeli volunteers stripped naked for a photo shoot designed to draw attention to the shrinking of the Dead Sea.
อาสาสมัครชาวอิสราเอลสองร้อยคนเปลือยกายเพื่อถ่ายภาพที่ออกแบบมาเพื่อดึงความสนใจไปที่การหดตัวลดลงของทะเลเดดซี

The uninhibited art enthusiasts assembled outside the city of Arad on Sunday afternoon for American snapper Spencer Tunick.
ผู้ที่ชื่นชอบศิลปะแบบไม่การปิดกั้นได้มารวมตัวกันนอกเมืองอาราดเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ เพื่อให้สเปนเซอร์ ทูนิค ช่างภาพชาวอเมริกันถ่ายภาพ

After shedding their clothes, the volunteers smeared white paint across their bodies and the three-hour shoot began.
หลังจากถอดเสื้อผ้าออกแล้ว อาสาสมัครก็ทาสีขาวทั่วร่างกาย และการถ่ายภาพเป็นเวลาสามชั่วโมงก็ได้เริ่มขึ้น

Temperatures were a warm 76 degrees, meaning the only type of shrinkage male volunteers were preoccupied by was the one occurring in the Dead Sea.
อุณหภูมิที่อบอุ่น 76 องศา หมายถึง อาสาสมัครชายประเภทหดตัวเท่านั้น ที่กำลังสาละวนอยู่กับหนึ่งที่กำลังอุบัติขึ้นในทะเลเดดซี

In recent years, the salty sea has diminished in size due to mineral extraction and evaporation caused by climate change.
ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทะเลสาบน้ำเค็มแห่งนี้มีขนาดลดลงเนื่องจากการการสกัดเอาแร่ธาตุ และการระเหยของน้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Israel and Jordan also divert some of the sea’s water for agricultural purposes, adding to its contraction.
นอกจากนี้อิสราเอลและจอร์แดนยังได้เปลี่ยนเส้นทางน้ำทะเลบางส่วนเพื่อการเกษตร ซึ่งยิ่งทำให้มีการลดลงของน้ำทะเล

Sunday’s photo shoot was promoted by Israel’s Tourism Ministry, in the hopes of attracting visitors to the area.
การถ่ายภาพในวันอาทิตย์ได้รับการส่งเสริมโดยกระทรวงการท่องเที่ยวของอิสราเอล ด้วยความหวังว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มายังพื้นที่นี้

The country has been closed to vacationers for much of the COVID pandemic, but is now beginning to welcome back vaccinated tourists.
ประเทศปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากการมีการระบาดของโควิด-19 มาก แต่ตอนนี้ประเทศกำลังเริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วกลับมา

คำศัพท์ข่าว
- abomination (n) = สิ่งที่น่าขยะแขยง
- agricultural (adj) = ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
- conservative (n) = อนุรักษ์นิยม, คนหัวโบราณ, คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างกะทันหัน
- diminish (v) = หดตัว, ลดน้อยถอยลง
- divert (v) = บ่ายเบี่ยง, เบี่ยงเบนให้ไปทางอื่น, โน้มน้าวให้เปลี่ยนเส้นทาง
- due to/because of/owing to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- enthusiasts (n) = ผู้สนใจ
- evaporation (n) = การระเหยเป็นไอ
- lawmaker (n) = ผู้บัญญัติกฎหมาย, สมาชิกสภานิติบัญญัติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- mass (adj) = จำนวนมาก, มหาศาล
- occur (v) = ปรากฎขึ้น, บังเกิดขึ้น, อุบัติขึ้น(อุบัติเหุต/เหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะขึ้น)
- preoccupy (v) = สาละวน, หมกมุ่น, ให้ความสนใจบางสิ่งมากจนลืมสิ่งอื่น ๆ
- preoccupied by = จับจ้อง, จดจ่อ, สาละวน/วุ่นวายอยู่กับ(จนทำให้ไม่มีเวลาให้กับสิ่งอื่น)
- shed (v) = ปลด, กำจัดออก
- thrilled (adj) = รู้สึกตื่นเต้น, ชื่นชมยินดี
- stop dead in one's tracks = หยุดทันที
- uninhibited (adj) = ไม่ถูกยับยั้ง, ปราศจากสิ่งขวางกั้น
- welcome (v) = ยินดี, ยินดีต้อนรับ

สเปนเซอร์ ทูนิค ช่างภาพที่มีชื่อเสียงเรื่องการถายภาพนู้ดมาเยือนอิสราเอลในฐานะแขกของกระทรวงการท่องเที่ยว เพื่อทำภารกิจดึงดูความสนใจชาวโลกเพื่อให้คนตระหนักถึงภาวะโลกร้อน โดยใช้ภาพทะเลเดดซีที่ซึ่งน้ำกำลังลดลงด้วยภาพเปลือยของผู้คนที่เป็นจิตอาสาใจดี
- แหล่งข่าว : Worldnewzinfo
A whole lot of Israelis strip bare for photograph shoot close to the Lifeless Sea

No comments:

Post a Comment