โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, November 1, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 01-November-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters
Hundreds of vaccinated foreign tourists arrived in Bangkok, the first wave of visitors to Thailand in 18 months who will not have to undergo quarantine for the coronavirus
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลายร้อยคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เดินทางถึงกรุงเทพฯ คลื่นลูกแรกมาเยือนไทยในรอบ 18 เดือน ที่จะไม่ต้องถูกกักตัวสำหรับไวรัสโคโรนา

คำศัพท์ข่าว
- hundreds of + n = หลายร้อยของ...
- quarantine (n) = กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- tourist (n) = นักท่องเที่ยว
- undergo (v) = เผชิญความยากลำบาก (เจอเรื่องแย่ๆ, ประสบเหตุการณ์ในด้านลบ)
- vaccinated (adj) = ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว(ได้รับการฉีด)
- visitor (n) = ผู้มาเยือน
- wave (n) = คลื่น, คนกลุ่มใหญ่ที่กำลังมุ่งหน้าไปยัง


แหล่งข่าว : Reuters
New Zealand says it will cut greenhouse emissions by 50% by 2030 as COP26 starts
นิวซีแลนด์กล่าวว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี ค.ศ. 2030 ขณะที่งาน COP26 เริ่มต้นขึ้น

Oct 31 (Reuters) - New Zealand pledged on Sunday to reduce its net greenhouse gas emissions by 50% by 2030, toughening at the start of the United Nations COP26 climate conference its previous ambitions to limit global warming.
31 ตุลาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - นิวซีแลนด์ให้คำมั่นในวันอาทิตย์ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิลง 50% ภายในปีค.ศ.2030 ซึ่งเป็นการเข้มงวดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการประชุมสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ COP26 จากความทะเยอทะยานก่อนหน้านี้ในการจำกัดภาวะโลกร้อน

Leaders of the 20 richest countries are expected to acknowledge the existential threat of climate change and take steps to limit global warning at the COP26 summit starting on Sunday evening in Glasgow, Scotland.
ผู้นำของ 20 ประเทศที่ร่ำรวยที่สุด ถูกคาดหวังว่าจะยอมรับรู้ต่อภัยคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่จริง และดำเนินการเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกในการประชุมสุดยอด COP26 ที่จะเริ่มตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

"While we are a small contributor to global emissions, as a country surrounded by oceans and an economy reliant on our land we are not immune to the impact of climate change, so it's critical we pull our weight," Prime Minister Jacinda Ardern said in a statement.
“ในขณะที่เราเป็นผู้มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยในการปล่อยมลพิษทั่วโลก เนื่องจากเป็นประเทศที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรและเศรษฐกิจที่พึ่งพาแผ่นดินของเรา แต่เราก็ไม่สามารถรอดพ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำงานให้หนักเท่ากับคนอื่น", นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น กล่าวในแถลงการณ์

Ardern and Climate Change Minister James Shaw said in their joint statement that the previous target was not consistent with global efforts to limit global warming to 1.5 Celsius (2.7 Fahrenheit) above preindustrial levels.
อาร์เดิร์นและเจมส์ ชอว์ รัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกล่าวในแถลงการณ์ร่วมว่า เป้าหมายก่อนหน้านี้ไม่สอดคล้องกับความพยายามทั่วโลกในการจำกัดภาวะโลกร้อนไม่ให้เพิ่มเกิน 1.5 องศาเซลเซียส (2.7 ฟาเรนไฮต์)จากระดับของยุคก่อนอุตสาหกรรม

New Zealand's previous target was to bring emissions to 30% below 2005 levels by 2030.
เป้าหมายก่อนนี้ของนิวซีแลนด์ คือการทำให้การปล่อยมลพิษต่ำกว่าระดับของปีค.ศ.2005 ถึง 30% ภายในปีค.ศ.2030

The 2015 Paris Agreement committed signatories to keeping global warming to "well below" 2 degrees above pre-industrial levels, and preferably to 1.5 degrees, but carbon levels in the atmosphere have since grown.
ข้อตกลงปารีสปี 2015 มีการลงนามเพื่อพยายามรักษาภาวะโลกร้อนให้ "ต่ำกว่า" 2 องศาเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมและพอใจที่ 1.5 องศามากกว่า แต่ระดับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

คำศัพท์ข่าว
- acknowledge (v) = รับรู้, ยอมรับ, รับทราบ
- ambition (n) = ความใฝ่ฝัน, ความทะเยอทะยาน
- atmosphere (n) = ชั้นบรรยากาศ
- be expected to = ถูกคาดว่าจะ(Passive Voice)
- climate change = สภาพทางภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อน)
- committed (adj) = ที่ซึ่งให้คำมั่นสัญญา
- conference (n) = การประชุม
- consistent (adj) = มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเส้นคงวา
- contributor (n) = ผู้ช่วย, สิ่งที่สนับสนุน (คนหรือสิ่งที่มีส่วนร่วมช่วยทำให้เกิดบางสิ่งบาง)
- Cop26= Conference of Parties ครั้งที่ 26 (การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
- emission (n) = การปล่อยออกมา (โดยเฉพาะก๊าซหรือรังสี ขึ้นสู่ท้องฟ้า)
- existential (adj) = เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่
- global emissions = มลพิษทั่วโลก
- net (adj) = สุทธิ
- pledge (v) = ให้คำมั่นสัญญา
- pre-industrial (compound) = ก่อนยุคอุตสาหกรรม
- pull our weight/pull your weight = ทำงานหนักเท่ากับคนอื่น
- reliant (n) = ต้องพึ่งพา, ขึ้นอยู่กับ
- signatory (noun) = ผู้ลงนามในสัญญา, คู่สัญญา
- surrounded by = ถูกล้อมรอบโดย(Passive Voice)
- threat (n) = การคุกคาม, ทำให้กลัว
- toughen (v) = ทำให้แข็งแรง, ทำให้แกร่งขึ้น


แหล่งข่าว : Reuters
Japan PM Kishida, strengthened by election win, lays out broad policy plans
นายคิชิดะนายกฯญี่ปุ่น ได้ความแข็งแกร่งมากขึ้นจากการชนะเลือกตั้ง และวางแผนนโยบายอย่างกว้างๆ

TOKYO, Nov 1 (Reuters) - Japanese Prime Minister Fumio Kishida, invigorated by a surprisingly strong election victory, signalled on Monday he would pursue defence policies aimed at deterring China, address climate change and accelerate recovery from the pandemic.
โตเกียว 1 พฤจิกายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - นายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะของญี่ปุ่นได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งมากอย่างน่าประหลาดใจ และได้ส่งสัญญาณเมื่อวันจันทร์ว่าเขาจะดำเนินนโยบายด้านการป้องกันประเทศที่มุ่งเน้นป้องปรามจีน จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเร่งการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่

Kishida's conservative Liberal Democratic Party (LDP) defied predictions and held onto its single party majority in Sunday's election, solidifying his position as head of the fractious party and giving him a freer hand in parliament, with recovery from the coronavirus pandemic - including an extra budget - taking priority.
พรรคเสรีประชาธิปไตย(LDP)อนุรักษ์นิยมของนายคิชิดะไม่ยอมจำนนต่อการคาดการณ์ และเป็นพรรคเดี่ยวครองเสียงข้างมากในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งได้เสริมสร้างความมั่นคงให้ตำแหน่งของเขาในฐานะหัวหน้าพรรคที่ระส่ำระสายและให้อิสระแก่เขามากขึ้นในรัฐสภา ด้วยการฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยรวมถึงงบประมาณเพิ่มเติมและจัดการลำดับความสำคัญ

Some had feared that Kishida, only in power for a month, could become another one of Japan's short-term prime ministers, but the election results - which set stocks surging in relief - will allow him to put his own stamp on policies ahead of an upper house election next summer.
บางคนกลัวว่าคิชิดะซึ่งอยู่ในอำนาจเพียงเดือนเดียวอาจกลายเป็นนายกรัฐมนตรีระยะสั้นของญี่ปุ่นอีกคนหนึ่ง แต่ผลการเลือกตั้งซึ่งทำให้หุ้นพุ่งขึ้นอย่างโล่งอก จะทำให้เขาสามารถตีตราในนโยบายของตนเองได้ก่อนการเลือกตั้งสภาสูงในฤดูร้อนหน้า

The LDP's solid victory in the parliamentary election also eased market fears of massive bond issuance because it will likely take pressure off Kishida to inflate the size of a pandemic-relief stimulus package.
ชัยชนะอันแข็งแกร่งของ LDP ในการเลือกตั้งรัฐสภายังช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการออกพันธบัตรครั้งใหญ่ เนื่องจากน่าจะลดแรงกดดันให้คิชิดะเพิ่มขนาดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาโรคระบาด

"We will speedily implement policies to respond to the voices of the people we have received nationwide that strongly desire political stability and policy implementation," the prime minister said at a news conference on Monday.
“เราจะดำเนินนโยบายอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อเสียงของประชาชนที่เราได้รับมาจากทั่วประเทศ ที่ต้องการเสถียรภาพทางการเมืองและการดำเนินนโยบายให้สำเร็จอย่างมาก" นายกรัฐมนตรีกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์

คำศัพท์ข่าว
- accelerate (v) = เร่งความเร็ว, เพิ่มความเร็ว
- address (v) = จัดการปัญหา (ศัพท์การเมือง/ศัพท์การทหาร)
- bond (n) = พันธบัตร, ความผูกพัน
- broad (adj) = กว้างขวาง, ทั่ว ๆไป
- conservative (n) = อนุรักษ์นิยม, คนหัวโบราณ, คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างกะทันหัน
- desire (v) = ปารถนา, ประสงค์, ต้องการ
- fear (v) = กลัว, หวาดกลัว, หวั่นเกรง
- fractious (n) = มีปัญหา, ไม่ราบรื่น
- implement (v) = นำมาใช้ (คำสั่ง, แผน, นโยบาย)
- inflate (v) = เพิ่มขึ้น, ทำให้เฟ้อ
- invigorate (v) = ทำให้สดชื่น, ทำให้มีชีวิตชีวา
- issuance (n) = ออกประกาศ
- lay out = สร้างแนวทาง(สร้างกฎหรือแนวทางปฏิบัติ)
- majority (n) = ส่วนใหญ่, สำคัญ, มาก
- pandemic-relief (compound) = โรคระบาดบรรเทาเบาบาง
- parliamentary (adj) = เกี่ยวกับรัฐสภา
- prediction (n) = การทำนาย
- pursue (v) = ดำเนินตาม, ทำให้ลุล่วง, พยายามเพื่อให้ได้มาซึ่ง
- short-term (compound) = แค่ชั่วคราว, ช่วงเวลาสั้นๆ
- signal (v) = ให้สัญญาณ
- solid (adj) = แข็ง
- stimulus (n) = แผนกระตุ้นศรษฐกิจ, แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
- strengthen (v) = ทำให้แข็งแรง, ทำให้มั่นคง
- surprisingly (adv) = อย่างประหลาดใจ, คาดไม่ถึง
- take pressure off = ลดความกังวล


แหล่งข่าว : BBC
'Father of tiramisu' Ado Campeol dies aged 93
'บิดาแห่งขนมทีรามิสุ' อะโด แคมเปโอล เสียชีวิตแล้วในวัย 93

Campeol was the owner of Le Beccherie, a restaurant in Treviso in northern Italy where the famous dessert was invented by his wife and a chef.
อะโด แคมเปโอล เป็นเจ้าของเลอ เบคเชอรี ซึ่งเป็นร้านอาหารในเมืองเตรวิโซทางภาคเหนือของอิตาลี ที่ขนมขึ้นชื่อถูกคิดทำขึ้นโดยภรรยาของเขาและพ่อครัวคนหนึ่ง

The dish, featuring coffee-soaked biscuits and mascarpone, was added to their menu in 1972 but never patented by the family.
จานนี้ประกอบด้วยบิสกิตแช่กาแฟและมาสคาโปน ซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปในเมนูของพวกเขาในปีค.ศ.1972 แต่ไม่เคยได้รับการจดสิทธิบัตรโดยครอบครัวนี้

It has since become a staple of Italian cuisine, adapted by chefs worldwide.
นับแต่นั้นมามันได้กลายเป็นรายการอาหารประเภทหนึ่งของอิตาลี ที่ถูกดัดแปลงไปโดยเชฟทั่วโลก

There have been long-running disputes about the origin of tiramisu, including claims that it was served as an aphrodisiac at a brothel in the north Italian city of Trevisio.
มีการโต้เถียงกันมานานเกี่ยวกับที่มาของทีรามิสุ รวมถึงการอ้างว่ามันถูกเสิร์ฟเป็นยาโป๊ที่ซ่องโสเภณีในเมืองเตรวิซิโอทางเหนือของอิตาลี

However it is widely accepted the recipe was developed in Campeol's restaurant in the city.
อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในร้านอาหารของแคมเปโอลในเมืองนี้

คำศัพท์ข่าว
- adapted by = ถูกดัดแปลงโดย
- aphrodisiac (n) = ยาโป๊(ยาหรือสารกระตุ้นความต้องการทางเพศ)
- be added to = ถูกเสริมเข้าไปยัง..(Passive Voie)
- be developed in = ได้รับการพัฒนาใน...(Passive Voice)
- be invented by = ถูกประดิษย์/สร้าง/คิดค้น โดย(Passive Voice)
- cuisine (n) = ประเภทอาหาร
- dessert (n) = ขนมหวาน, ของหวาน
- dispute (n) = ข้อโต้แย้ง, การโต้เถียง, ความขัดแย้ง
- famous (adj) = มีชื่อเสียง, โด่งดัง
- long-running (compound) = ดำเนินมายาวนาน
- mascarpone (n) = มาสคาโปน(ครีมชีสอิตาเลี่ยนที่นุ่มละมุนลิ้น )
- patent (v) = จดสิทธิบัตร
- patented by = ถูกจดสิทธิบัตรโดย(Passive Voice)
- recipe (n) = วิธีปรุง, ตำราอาหาร
- serve (v) = ทำงานรับใช้, ทำหน้าที่, ปฏิบัติหน้าที่
- staple (n) = ส่วนสำคัญ
- worldwide (n) = ทั่วโลก


No comments:

Post a Comment