โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, November 23, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 23-November-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
Russian rescue dog Monika has a new leash on life after prosthetics operation
โมนิก้า สุนัขกู้ภัยของรัสเซียได้สายจูงใหม่ในชีวิตหลังการผ่าตัดขาเทียม

(CNN)Russian rescue dog Monika has a new spring in her step after being fitted with titanium prosthetic legs -- just months after doctors suggested she should be put down because of severe injuries.
(ซีเอ็นเอ็น) โมนิกา สุนัขกู้ภัยของรัสเซีย มีก้าวเดินครั้งใหม่ของเธอหลังได้รับการใส่ขาเทียมที่ทำจากไททาเนียม ซึ่งเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่แพทย์แนะนำว่าเธอควรได้รับการทำการุณยฆาตเนื่องจากบาดเจ็บรุนแรง

The operation was conducted by vet Sergei Gorshkov, who is based in the city of Novosibirsk and has fitted 37 animals with prosthetic limbs since 2015 -- although Monika is the first dog to benefit from his work.
การผ่าตัดดำเนินการโดยสัตวแพทย์ เซอร์กี กอร์ชคอฟ ซึ่งอยู่ในเมืองโนโวซีบีร์สค์ และได้ใส่แขนขาเทียมให้กับสัตว์ไปแล้ว 37 ตัวตั้งแต่ปีค.ศ.2015 แม้ว่าโมนิกาจะเป็นสุนัขตัวแรกที่ได้รับประโยชน์จากการทำงานของเขา

Two weeks after her operation, the pooch is adjusting well to her new mobility -- and Gorshkov says she will soon be leading a normal life, although he was "surprised" by the speed of her recovery.
สองสัปดาห์หลังการผ่าตัด สุนัขตัวนี้กำลังปรับตัวได้ดีกับการเคลื่อนไหวใหม่ของเธอ และกอร์ชคอฟบอกว่าอีกไม่นานเธอก็จะมีชีวิตตามปกติ แม้ว่าเขาจะถูกทำให้ "ประหลาดใจ" กับความเร็วในการฟื้นตัวของเธอ

Monika was initially found without her paws in December 2020 by workers in the village of Plastunovskaya.
แต่แรกในเดือนธันวาคม ค.ศ.2020โมนิก้าถูกพบในสภาพไม่มีอุ้งเท้าโดยคนงานในหมู่บ้านพลาสตูนอฟสกายา

Monika was brought into the care of animal rescue volunteers Marina Gapich and Alla Leonkina, based in the southern Russian city of Krasnodar, where she had her damaged limbs amputated and received a blood transfusion.
โมนิก้าถูกนำตัวมาอยู่ในความดูแลของอาสาสมัครกู้ภัยสัตว์ มารินา คาพิช และอัลลอ ลีออนกินา ซึ่งอยู่ในเมืองคราสนอดาร์ทางตอนใต้ของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่ที่เธอถูกตัดขาที่เสียหายออกและได้รับการให้เลือด

Gapich told CNN she and Leonkina had "sleepless nights" over Monika, and disagreed with veterinary advice to have her euthanized.
คาพิช บอกกับซีเอ็นเอ็นว่าเธอและลีออนกินา“นอนไม่หลับหลายคืน” ในเรื่องโมนิก้าและไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำของสัตวแพทย์ที่ให้ทำการุณยฆาต

The two women got in touch with Gorshkov and raised 400,000 Russian rubles (over $5,400) for the operation.
ผู้หญิงสองคนนี้ติดต่อกับกอร์ชคอฟและระดมเงิน 400,000 รูเบิลรัสเซีย (มากกว่า 5,400 ดอลลาร์) เพื่อการผ่าตัด

Monika's prosthetics then had to be printed by a 3D printer in the town of Troitstk, not far from Moscow and then biocoated at Tomsk Polytechnic University before Gorshkov carried out the procedure.
อวัยวะเทียมของโมนิก้าต้องถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติในเมืองทรอยส์ตค์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงมอสโก แล้วเคลือบด้วยสารชีวภาพที่มหาวิทยาลัยทอมสคโปลีเทคนิค ก่อนที่กอร์ชคอฟจะทำให้กระบวนการสำเร็จ

คำศัพท์ข่าว
- 3D printer (n) = เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
- amputate (v) = ตัดอวัยวะ
- be based in = ตั้งอยู่ใน/ท่ามกลาง
- blood transfusion (n) = การถ่ายเลือด, ให้เลือด
- carry out = ดำเนินการ, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ
- conduct (v) = ดำเนินการ, จัดการ, ลงมือทำ
- fitted (adj) = ที่ซึ่งจัดหาใส่ให้อย่างเหมาะสม (จัดเตรียมบางสิ่งบางอย่างและวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง)
- initially (adv) = ตั้งแต่แรก, ในเบื้องต้น
- limb (n) = แขนขา
- mobility (n) = การเคลื่อนที่ได้ง่าย, การเคลื่อนไหคล่องตัว
- paw (n) = อุ้งเท้า
- prosthetic (n) อวัยวะเทียม, กายอุปกรณ์เทียม
- put down = การุณยฆาตสัตว์ (ฆ่าสัตว์อย่างไม่เจ็บปวดส่วนมากใช้กับสัตว์ที่เจ็บป่วย)
- soon (adv) = อีกไม่นาน, ในเร็วๆนี้
- veterinary (adj) = เกี่ยวกับสัตวแพทย์
- volunteer (n) = อาสาสมัคร, จิตรอาสา

- แหล่งข่าว : AFP
Back on all fours: Monika the Russian rescue dog has been fitted with four prosthetic titanium paws in a complex operation paid for by a crowdfunding campaign

- แหล่งข่าว : NDTV
Russian Rescue Dog Monika Back On All Fours With Prosthetic Titanium Paws

- แหล่งข่าว : SCMP
Titanium paws put Monika the Russian rescue dog back on all fours


แหล่งข่าว : CNN
This cult teen brand is quitting social media amid growing safety concerns
แบรนด์ที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่นนี้กำลังจะเลิกใช้โซเชียลมีเดียท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

New York (CNN Business)Trendy soaps brand Lush Cosmetics is quitting Facebook, Instagram, TikTok and Snapchat on Friday in a radical move to draw attention to how those platforms are damaging people's mental health.
นิวยอร์ก(ข่าวธุรกิจซีเอ็นเอ็น) ลัชคอสเมติค แบรนด์สบู่ที่ได้รับความนิยมกำลังจะเลิกใช้เฟสบุ๊ค, อินสตาแกรม, ติ๊กต๊อก และสแน็ปแชทในวันศุกร์ เป็นการเคลื่อนไหวอย่างสุดขั้วเพื่อดึงความสนใจว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นกำลังทำลายสุขภาพจิตของผู้คนอย่างไร

The company said Monday that its accounts will be deactivated on Nov. 26, the day after Thanksgiving, when most other brands and retailers kick their social media activity into high gear to win over holiday gift shoppers.
บริษัทกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า บัญชีผู้ใช้ต่างๆของบริษัทจะถูกปิดการใช้งานในวันที่ 26 พฤศจิกายน คือหนึ่งวันหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งเป็นเวลาที่แบรนด์และผู้ค้าปลีกรายอื่น ๆ ส่วนใหญ่เริ่มกิจกรรมโซเชียลมีเดียของพวกเขาอย่างเต็มกำลัง เพื่อเอาชนะใจนักช้อปของขวัญวันหยุด

Lush, which has more than 900 stores worldwide, including 240 across the United States and Canada, said it will remain off those social media channels globally until the platforms ensure a safer environment for their users.
ลัช ซึ่งมีร้านค้ามากกว่า 900 แห่งทั่วโลก รวมทั้ง 240 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา กล่าวว่าจะยังคงปิดช่องทางโซเชียลมีเดียเหล่านั้นทั่วโลกจนกว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นจะรับรองสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ของแบรนด์

As much as Lush is known for its cruelty-free and organic bath bombs, shampoos and soaps, the brand also actively champions social and environmental causes such as Black Lives Matter, fights against deforestation and promotes sustainability to its 659,000 Instagram followers, 275,000 Twitter fans and more than 1 million Facebook followers.
มากพอ ๆ กับที่ลัชขึ้นชื่อเรื่องไม่ทำการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์และบาธบอมบ์ แชมพูและสบู่ปราศจากสารเคมี แบรนด์ก็ยังปกป้องสังคมและต้นเหตุแวดล้อมอย่างแข็งขันอีกด้วย เช่น Black Lives Matter, ต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่า และส่งเสริมความยั่งยืนให้กับผู้ติดตามในอินสตาแกรมจำนวน 659,000 คน แฟนในทวิตเตอร์ 275,000 คนและผู้ติดตามในเฟสบุ๊คมากกว่า 1 ล้านคน

คำศัพท์ข่าว
- account (n) = บัญชีผู้ใช้งาน
- bath bomb = ก้อนผลิตภัณฑ์ใช้ในอ่างอาบน้ำมีส่วนผสมหลายอย่างที่แตกตัวในน้ำให้ฟองฟู่
- be known = เป็นที่รู้จัก, เป็นที่ทราบกันดี
- cruelty-free (compound) = ปราศจากความโหดร้าย
- cult (adj) = เป็นที่นิยมของกลุ่มคนบางกลุ่ม
- deactivate (v) = ตัดการเชื่อต่อ, ปิดการใช้งาน
- deforestation (n) = การตัดไม้ทำลายป่า
- environmental (adj) = สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและผู้คน
- high gear = เกียร์ที่ความเร็วสูง, การทำให้มีความเร็วสูงเต็มกำลัง
- off (adv) = ห่างออกไป
- organic (n) = เป็นผลิตภัณฑ์ได้จากธรรมชาติปราศจากสารเคมีปรุงแต่งหรือมีสารเคมีน้อยมากจนไม่อาจเป็นอันตรายได้
- platform (n) = แพลตฟอร์ม (โปรแกรมที่ให้พื้นที่ใช้งานด้านเทคโนโลยี เฟสบุ๊ค, อินสตาแกรม, ติ๊กต๊อก และสแน็ปแชท)
- promote (v) = ส่งเสริม, สนับสนุน, ผลักดัน
- radical (adj) = หัวรุนแรง, รุนแรง, สุดขีด, ฝ่ายซ้าย
- retailer (n) = ผู้ค้าปลีก
- sustainability (n) = อย่างยั่งยืน
- Thanksgiving (n) = วันขอบคุณพระเจ้า, การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้า


แหล่งข่าว : Reuters
China says will more tightly regulate celebrities' online information
จีนกล่าวว่าจะควบคุมข้อมูลออนไลน์ของคนดังอย่างเข้มงวดมากขึ้น

China targets celebrity online information in ramp up of fan culture crackdown
จีนพุ่งเป้าข้อมูลออนไลน์ของคนดัง ในการปราบปรามวัฒนธรรมแบบแฟนคลับที่เพิ่มขึ้น

SHANGHAI, Nov 23 (Reuters) - China's cyberspace regulator said on Tuesdayit will tighten oversight over how celebrity information is disseminated online, such as the publishing of their personal details and the placements of their advertisements on internet sites.
เซี่ยงไฮ้, 23 พ.ย. (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ผู้ควบคุมไซเบอร์สเปซของจีนกล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะดูแลควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลของคนดังทางออนไลน์ว่าเป็นอย่างไรให้เข้มงวดขึ้น เช่น การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และการวางตำแหน่งของโฆษณาบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต

The Cyberspace Administration of China (CAC) said this was aimed at creating a positive and healthy internet environment, describing the proliferation of gossip and star-chasing as impacting mainstream values.
สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน (CAC) กล่าวว่าการดำเนินการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ตในทางบวกและมีสุขภาพดี โดยอธิบายว่าการนินทาและการไล่ตามดาราที่แพร่หลายกระทบต่อค่านิยมกระแสหลัก

It said it would create a "negative list" that would target online celebrity information that promoted bad values such as ostentatious wealth as well as any attempts to encourage fans to spend money to support celebrities.
หน่วยงานระบุว่าจะสร้าง "บัญชีรายการด้านลบ" ที่จะมุ่งเป้าหมายข้อมูลออนไลน์ของบุคคลมีชื่อเสียงที่ส่งเสริมค่านิยมที่ไม่ดีเช่น โอ้อวดความร่ำรวย ตลอดจนความพยายามใด ๆ ที่จะสนับสนุนให้แฟน ๆ ใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนคนดัง

Celebrity endorsements and advertisements should be clearly marked out by platforms, the CAC said, and fan clubs must be managed by authorized agents.
สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนกล่าวว่า การรับรองและโฆษณาของผู้มีชื่อเสียงควรมีการทำเครื่องหมายให้เห็นอย่างชัดเจนโดยแพลตฟอร์ม และแฟนคลับต้องได้รับการจัดการโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

คำศัพท์ข่าว
- advertisement (n) = การโฆษณา
- celebrity (n) = คนดัง, ผู้มีชื่อเสียง
- cyberspace (n) = ไซเบอร์สเปซ, โลกออนไลน์, โลกของอินเตอร์เน็ต
- disseminate (v) = เผยแพร่
- endorsement (n) การรับรอง, การลงนามในเอกสาร
- healthy internet = อินเตอร์เน็ต/สังคมออนไลน์/โลกไซเบอร์ที่ปลอดภัย
- ostentatious (adj) = โอ้อวด
- oversight (n) = หน้าที่ควบคุมดูแล, กำกับดูแล
- placement (n) = การวาง
- proliferation (n) = การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
- promote (v) = ส่งเสริม, สนับสนุน, ผลักดัน
- ramp up (phrasal verb) = ยกระดับ, เสริม , เพิ่มขึ้น
- regulate (v) = ควบคุม, ใช้กฏควบคุมอย่างเป็นอย่างการ
- regulator (n) = หน่วยงานที่ดูแล, ผู้ที่อำนาจกำกับดูแล
- tighten (v) = ทำให้แน่น, ทำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น


แหล่งข่าว : Guardian
Thai student is accused of mocking king with crop top protest is denied bail
นักศึกษาไทยถูกกล่าวหาล้อเลียนกษัตริย์ ในการประท้วงด้วยการใส่เสื้อครอป ถูกปฏิเสธการประกันตัว

คำศัพท์ข่าว
- accuse (v) = กล่าวหา, ต้องสงสัย(ใช้อ้างถึงคดีความที่ศาลยังไม่ตัดสินชี้ขาด)
- bail (n) = การประกันตัว
- be accused = ถูกกล่าวหา, ถูกต้องสงสัย(Passive Voice ประโยคพาดหัวข่าว ละกริยาbe)
- be denied bail = ถูกปฏิเสธการประกันตัว(Passive Voice)
- mock (v) = เยาะเย้ย, ล้อเลียน

BBC : ม.112 : ศาลไม่ให้ประกันตัว “รุ้ง ปนัสยา” คดีใส่ครอปท็อปไปเดินห้าง

Twitter : #ใครๆก็ใส่ครอปท็อป


แหล่งข่าว : Nikkei Asia
It is not just the breadth of representation that defines the new Thai feminist movement -- it is the nuanced connection they make between gender rights and the "high politics" of democracy, monarchy and military.
ไม่ใช่แค่ความกว้างขวางของการเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวขบวนการสตรีนิยมใหม่ของไทย -- แต่มันเป็นความเชื่อมโยงที่ละเอียดอ่อนระหว่างสิทธิทางเพศและ "การเมืองชั้นสูง" ของระบอบประชาธิปไตย ราชาธิปไตย และการทหาร
คำศัพท์ข่าว
- breadth (n) = ความกว้างไกล, ประสบการณ์มากมาย/ ความรู้อันกว้างขวาง
- democracy (ดิ-มอค-คระ-ซิ) (n) = ประชาธิปไตย, ความเสมอภาค, การปกครองแบบประชาธิปไตย
- monarchy (มอเนอรฺคี) (n) = ราชาธิปไตย, การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข/ เป็นใหญ่
- nuanced (adj) = แตกต่างกันเล็กน้อย, โดดเด่น
- representation (n) = การมีตัวแทน

No comments:

Post a Comment