โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, November 30, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 30-November-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters Omicron variant was detected in the Netherlands before S. Africa flights
ไวรัสกลายพันธุ์ โอไมครอนถูกตรวจพบในเนเธอร์แลนด์ก่อนมีเที่ยวบินแอฟริกาใต้

AMSTERDAM, Nov 30 (Reuters) - The COVID-19 Omicron variant was detected in the Netherlands before two flights arrived from South Africa last week carrying the virus, Dutch health officials said on Tuesday.
อัมสเตอร์ดัม 30 พฤศจิกายน(สำนักข่าวรอยเตอร์) - ตรวจพบไวรัสกลายพันธุ์โควิด-19 โอไมครอนในเนเธอร์แลนด์ก่อนสองเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้ที่มีไวรัสมาถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนเธอร์แลนด์กล่าวเมื่อวันอังคาร

At least 14 people on flights from Johannesburg and Capetown arrived at Amsterdam's Schiphol airport on Nov. 26 carrying the new variant, the National Institute for Public Health (RIVM) said.
มีอย่างน้อย 14 คนบนหลายเที่ยวบินจากเมืองโจฮันเนสเบิร์กและเคปทาวน์ที่มาถึงสนามบินสคิปโฮลของอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน มีไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่, สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ (RIVM) กล่าว

"We have found the Omicron coronavirus variant in two test samples that were taken on Nov. 19 and Nov. 23," the RIVM said. "It is not clear yet whether these people have visited Southern Africa."
"เราพบไวรัสโคโรนากลายพันธุ์โอไมครอน ในตัวอย่างทดสอบสองชิ้นที่เก็บเมื่อวันที่ 19 และ 23 พฤศจิกายน" สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติกล่าว "ยังไม่แน่ชัดว่าคนเหล่านี้เคยไปแอฟริกาใต้มาก่อนหรือไม่"

The discovery of Omicron has sparked worries around the world that it could resist vaccinations and prolong the nearly two-year-old COVID-19 pandemic.
การค้นพบไวรัสที่กลายพันธุ์โอไมครอนนี้ ได้จุดประเด็นความกังวลทั่วโลกว่า มันจะสามารถต้านทานการฉีดวัคซีนและทำให้การระบาดของโควิด-19 เกือบสองปียาวนานออกไปอีก

Some 61 out of the more than 600 passengers on the South Africa flights tested positive for COVID-19 and went into quarantine after arriving last Friday.
ผู้โดยสาร 61 คนจากมากกว่า 600 คนในเที่ยวบินของแอฟริกาใต้มีผลตรวจเป็นบวกสำหรับโควิด-19 และถูกกักตัวหลังจากเดินทางมาถึงเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

Dutch authorities are also seeking to contact and test some 5,000 other passengers who have travelled from South Africa, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia or Zimbabwe.
ทางการเนเธอร์แลนด์กำลังพยายามติดต่อและทดสอบผู้โดยสารอีก 5,000 คนที่เดินทางจากแอฟริกาใต้ บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท โมซัมบิก นามิเบีย หรือซิมบับเว

In the Netherlands, tougher COVID-19 measures went into effect on Sunday to curb record daily infection rates of more than 20,000 and ease pressure on hospitals.
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มาตรการโควิด-19 ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันอาทิตย์ เพื่อควบคุมอัตราการติดเชื้อรายวันที่ทำสถิติมากกว่า 20,000 และบรรเทาแรงกดดันต่อโรงพยาบาล

คำศัพท์ข่าว
- also (adv) = นอกจากนี้...ก็ยัง
- Omicron(โอไมครอน)ใช้เรียกสายพันธุ์ B.1.1.529 มีรายงานครั้งแรก 24 พฤจิกายน ค.ศ. 2020 ในทวีปแอฟริกา
- prolong (v) = ยีด, ขยายออก
- spark (v) = ก่อให้เกิด, จุดประเด็น, จุดประกาย
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = ตรวจพบว่ามีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- whether (adv) = "...ว่า...หรือไม่/ หรือเปล่า

- Amsterdam = อัมสเตอร์ดัม เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์
- Cape Town = เคปทาวน์, เมืองหลวงของแอฟริกาใต้
- Johannesburg = โจฮันเนสเบิร์ก เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้


แหล่งข่าว : Reuters Biden warns against Omicron panic, pledges no new lockdowns
ไบเดนเตือนอย่าตื่นตระหนกกับไวรัสกลายพันธุ์โอไมครอนและให้คำมั่นว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ครั้งใหม่

WASHINGTON, Nov 29 (Reuters) - President Joe Biden urged Americans on Monday not to panic about the new COVID-19 Omicron variant and said the United States was making contingency plans with pharmaceutical companies if new vaccines are needed.
วอชิงตัน 29 พฤศจิกายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - เมื่อวันจันทร์ ประธานาธิบดีโจไบเดนแนะนำให้ชาวอเมริกันไม่ต้องตื่นตระหนกเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 โอไมครอน สายพันธุ์ใหม่ และกล่าวว่าสหรัฐฯ กำลังจัดทำแผนฉุกเฉินกับบริษัทยาหากวัคซีนใหม่เป็นสิ่งจำเป็น

Biden said the country would not go back to lockdowns to stop the spread of Omicron, and he would lay out his strategy on Thursday for combating the pandemic over the winter.
ไบเดนกล่าวว่าประเทศจะไม่กลับไปล็อกดาวน์เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโอไมครอน และเขาจะวางกลยุทธ์ในวันพฤหัสบดีเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดใหญ่ตลอดฤดูหนาว

He urged people to get vaccinated, get boosters and wear masks.
เขาชักชวนประชาชนให้ฉีดวัคซีน, ฉีดเข็มกระตุ้น และสวมหน้ากากอนามัย

"This variant is a cause for concern, not a cause for panic," Biden said in remarks at the White House following a meeting with his COVID-19 team.
“ไวรัสกลายพันธุ์นี้เป็นต้นเหตุของความกังวล ไม่ใช่ต้นเหตุสำหรับความตื่นตระหนก” ไบเดนกล่าวในข้อสังเกต ณ ทำเนียบขาวหลังการประชุมกับทีมโควิด-19 ของเขา

"We're going to fight and beat this new variant," he said.
“เราจะต่อสู้และเอาชนะไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้”, เขากล่าว

Omicron has prompted countries across the globe including the United States to limit travel from southern Africa, where the virus was first detected.
โอไมครอน ได้กระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกา จำกัดการเดินทางจากแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นที่ตรวจพบไวรัสเป็นครั้งแรก

The World Health Organization said on Monday that it carries a very high risk of infection surges, but said no deaths had yet been linked to the new variant.
องค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็กล่าวว่ายังไม่มีการเสียชีวิตใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไวรัสที่กลายพันธุ์ใหม่นี้

คำศัพท์ข่าว
- beat (v) = เฆี่ยน, เอาชนะ
- cause (n) = สาเหตุ, ต้นสายปลายเหตุ
- contingency (n) = เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
- fight (v) = ต่อสู้
- globe (n) = โลก
- including (Prepo) = รวมทั้ง, รวมถึง
- infection (n) = การติดเชื้อ
- lockdown (n) = ล๊อคดาวน์, มาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคม
- Omicron(โอไมครอน)ใช้เรียกสายพันธุ์ B.1.1.529 ที่มีรายงานครั้งแรกเมื่อ 24 พฤจิกายน ค.ศ. 2020 ในทวีปแอฟริกา
- pharmaceutical (adj) = เกี่ยวกับเภสัชกรรม, เกี่ยวกับยา
- prompt (v) = กระตุ้น, ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
- remark (n) = การต้้งข้อสังเกต
- strategy (n) = กลวิธี, ยุทธวิธี, แผนการ
- surge (n) = การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, กระแสที่พุ่งขึ้น
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- warn against = เตือนว่าไม่ควร(คำนามสามารถใช้ระหว่าง "warn" และ "against")


แหล่งข่าว : BBC Man rescued after 22 hours adrift off Japan coast
ชายคนหนึ่งได้รับการช่วยชีวิตหลังตกลงทะเล 22 ชั่วโมง นอกชายฝั่งญี่ปุ่น

Watch the moment a 69-year-old man was rescued after 22 hours drifting at sea off the Japanese coast.
ดูจังหวะที่ชายวัย 69 ปีได้รับการช่วยชีวิตหลังจากลอยอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งญี่ปุ่นนาน 22 ชั่วโมง

Dramatic video released by the coastguard shows the lone passenger in a boat that capsized in stormy waters off Kagoshima prefecture.
วิดีโอที่เหมือนละครถูกเผยแพร่โดยหน่วยยามชายฝั่งแสดงให้เห็นผู้โดยสารคนหนึ่งในเรือที่พลิกคว่ำในน่านน้ำที่มีพายุนอกจังหวัดคาโงชิมะ

An official has described his survival as a "miracle".
เจ้าหน้าที่บรรยายว่า การรอดชีวิตของเขานั้นเป็น"ปาฏิหาริย์"

คำศัพท์ข่าว
- capsize (v) = คว่ำ, พลิกคว่ำ
- coastguard (n) = ยามชายฝั่ง
- dramatic (adj) = อย่างแรง, ตื่นเต้นเร้าใจ, เหมือนละคร (ดึงดูดความสนใจด้วยเหตุที่ไม่ปกติ)
- drift (v) = ลอย, ล่องลอย
- prefecture (n) = อำเภอ, จังหวัด

No comments:

Post a Comment