โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 29, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 29-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : New York Times
Court Revokes Oil and Gas Leases, Citing Climate Change
ศาลเพิกถอนสัญญาเช่าน้ำมันและก๊าซ อ้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

A judge ruled that the Interior Department must consider the climate effects of oil drilling in the Gulf of Mexico before awarding leases.
ผู้พิพากษาตัดสินว่ากระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาผลกระทบด้านสภาพอากาศของการขุดเจาะน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกก่อนที่จะทำสัญญาเช่า

WASHINGTON — A federal judge on Thursday canceled oil and gas leases of more than 80 million acres in the Gulf of Mexico, ruling that the Biden administration did not sufficiently take climate change into account when it auctioned the leases late last year.
วอชิงตัน - ในวันพฤหัสบดี ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางยกเลิกสัญญาเช่าน้ำมันและก๊าซมากกว่า 80 ล้านเอเคอร์ในอ่าวเม็กซิโก โดยมีคำตัดสินว่าฝ่ายบริหารของไบเดนไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเพียงพอขณะทำการประมูลสัญญาเช่าเมื่อปลายปีที่แล้ว

The decision by the United States District Court for the District of Columbia is a major victory for environmental groups that criticized the Biden administration for holding the sale after promising to move the country away from fossil fuels. It had been the largest lease sale in United States history.
การตัดสินของศาลแขวงสหรัฐในเขตโคลัมเบียถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายบริหารของไบเดนเรื่องการยึดที่จะขายต่อ หลังจากที่สัญญาว่าจะขับเคลื่อนประเทศออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเป็นการขายสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

Now the Interior Department must conduct a new environmental analysis that accounts for the greenhouse gas emissions that would result from the eventual development and production of the leases. After that, the agency will have to decide whether it will hold a new auction.
ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยต้องทำการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อาจเป็นผลมาจากการพัฒนาและการผลิตของสัญญาเช่าในท้ายที่สุด หลังจากนั้นหน่วยงานจะต้องตัดสินใจว่าจะจัดประมูลใหม่หรือไม่

คำศัพท์ข่าว
- account (n) = การคิดคำนวณ
- auction (n) = ขายทอดตลาด, เปิดประมูลขาย
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- conduct (v) = ดำเนินการ, จัดการ, ลงมือทำ
- consider (v) = พิจารณา
- emission (n) = การปล่อยมลพิษ(ก๊าซ/รังสี/ของเสีย)
- environmental (adj) = เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- gas (n) = แก๊ส, ก๊าซ(ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใช้ได้ทั้งสองคำ)
- greenhouse gas (n) = แก๊ซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก
- greenhouse gas emissions = การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- Interior Department = กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงกิจการภายในของสหรัฐ(บริหารจัดการและการอนุรักษ์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ)
- major (adj) = สำคัญ, ใหญ่, หลัก
- sufficiently (adv) = เพียงพอ
- victory (n) = ชัยชนะ

หมายเหตุ ตัวแทนของบริษัทน้ำมันที่จะเข้าประมูลเพื่อทำสัญญาเช่าให้เหตุผลว่า การพัฒนาพลังงานนอกชายฝั่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงด้านพลังงาน
แต่ฝ่ายนักอนุรักษ์ให้เหตุผลว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผลิตในดินแดนและน่านน้ำของรัฐบาลกลางคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศแหล่งข่าว : ABC News
$1b plan to save Great Barrier Reef will fail without action on climate change, scientist says
แผน 1 พันล้านดอลลาร์ที่จะช่วยรักษาแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟจะล้มเหลว หากไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นักวิทยาศาสตร์กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- action (n) = การกระทำ, การดำเนินการ
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- save (v) = รักษาชีวิต, ช่วยชีวิตจากจุดอันตราย/จากความรุนแรงNo comments:

Post a Comment