โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 29, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 29-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : BBC
Why Germany isn't sending weapons to Ukraine
ทำไมเยอรมนีไม่ส่งอาวุธให้ยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- weapon (n) = อาวุธ
- send (v) = ส่งให้แหล่งข่าว :Reuters
Hong Kong: One of city's last Tiananmen Square memorials covered up
ฮ่องกง: หนึ่งในอนุสรณ์สถานจัตุรัสเทียนอันเหมินแห่งสุดท้ายของเมืองนี้ที่ถูกปกปิด

คำศัพท์ข่าว
- cover up (phrasal verb) = ปกปิด, ปิดคลุมแหล่งข่าว :Thai Enquirer
Thai students staged a protest today in Bangkok’s old town against authoritarianism in the education system. The mostly high school students want to show the deeply entrenched hierarchy in the classroom.
นักเรียนไทยชุมนุมประท้วงต่อต้านเผด็จการในระบบการศึกษาวันนี้ในเขตเมืองเก่าของกรุงเทพฯ นักเรียนมัธยมปลายส่วนใหญ่ต้องการแสดงให้เห็นการปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนายที่ฝังรากลึกในห้องเรียน

คำศัพท์ข่าว
- entrenched (adj) = ฝังรากลึก, ตั้งมั่นยึดที่มั่น
- hierarchy (n) = ระบบตามลำดับขั้น, ระบอบอํานาจนิยม, ระบอบเจ้าขุนมูลนาย
- mostly (adv) = ส่วนมาก, มากที่สุด, อย่างมาก

หมายเหตุแหล่งข่าว :Prachatai
Members of the Bang Kloi indigenous Karen community, along with activists from the Save Bang Kloi Coaliation, staged a flashmob at 16.00 today (29 Jan) to campaign for their right to return to their ancestral home in the Kaeng Krachan forest.
สมาชิกของชุมชนกะเหรี่ยงพื้นเมืองบางกลอย พร้อมด้วยนักเคลื่อนไหวจากแนวร่วมปกป้องบางกลอย ได้จัดแฟลชม็อบเมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (29 ม.ค.) เพื่อรณรงค์เรียกร้องสิทธิกลับคืนบ้านเกิดในป่าแก่งกระจาน

คำศัพท์ข่าว
- ancestral (adj) = ที่ได้จากบรรพบุรุษ
- campaign (v) = แคมเปญ, รณรงค์
- community (n) = ชุมชน
- coalition (n) = แนวร่วม (การร่วมมือกัน, การรวมเป็นหนึ่งเดียว)
- indigenous (adj) = เกี่ยวกับชนพื้นเมืองแหล่งข่าว :Prachatai
The group walked around the Pathumwan Skywalk and the Siam Sqaure shopping district, holding a sign saying "1 Year of Bang Kloi and unsolved problems".
กลุ่มนี้เดินไปรอบ ๆ สกายวอล์คปทุมวันและย่านช็อปปิ้งสยามสแควร์โดยถือป้ายที่กล่าวว่า "1 ปีบางกลอยกับปัญหาที่ยังไม่คลี่คลาย"

คำศัพท์ข่าว
- unsolved (adj) = ที่ยังไม่คลี่คลาย(ที่ยังไม่ได้ตัดสิน/แก้ปัญหา)
- problem (n) = ปัญหา, ประเด็นทางกฏหมาย
- hold (v) = ยึด, ถือ, อ้ม, ชูแหล่งข่าว :Prachatai
The group called for a new, independent committee to be formed to find a solution to community right issues facing the Bang Kloi community.
กลุ่มเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระชุดใหม่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิชุมชนที่ชุมชนบางกลอยกำลังเผชิญอยู่

คำศัพท์ข่าว
- call for (phrasal verb) = เรียกร้อง
- independent (adj) = อิสระ, เป็นกลาง
- solution (n) = โซลูชั่น, วิธีแก้ปัญหาแหล่งข่าว :Prachatai
They also called for charges against 30 community members and 10 activists to be dropped, as well as for the current National Park Act to be amended.
นอกจากนี้พวกเขายังเรียกร้องให้ยกเลิกข้อกล่าวหาสมาชิกชุมชน 30 คนและนักเคลื่อนไหว 10 คน รวมทั้งสำหรับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับปัจจุบันที่จะแก้ไขเพิ่มเติม

คำศัพท์ข่าว
- amend (v) = แก้ไขกฏหมาย, แปรญัตติ
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ.. / และรวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- drop (v) = ร่วง, หล่น, หย่อนลง, ปล่อยลง, ปล่อยทิ้ง
-

No comments:

Post a Comment