โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 8, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 08-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :CNN
Chimpanzees apply 'medicine' to each others' wounds in a possible show of empathy
ลิงชิมแปนซีทา 'ยา' ที่บาดแผลของกันและกัน อาจเป็นการแสดงถึงความเข้าอกเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น

(CNN)For the first time, chimpanzees were spotted capturing insects and applying them to their own wounds, as well as the wounds of others, possibly as a form of medication.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น) เป็นครั้งแรกที่ลิงชิมแปนซีได้ถูกสังเกตุเห็นว่าทำการจับแมลงและนำมาทาบนบาดแผลของพวกมันเอง เช่นเดียวกับบาดแผลของตัวอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นการใช้ยารักษารูปแบบหนึ่ง

This behavior of one animal applying medication to the wounds of another has never been observed before, and it may be a sign of helpful tendencies in chimpanzees similar to empathy in humans, according to a new study.
พฤติกรรมของสัตว์ตัวหนึ่งที่ใช้ยาทาบาดแผลของอีกตัวหนึ่งนี้ ยังไม่เคยได้รับการสังเกตุเห็นมาก่อน และอาจเป็นสัญญาณของการช่วยเหลือในพวกชิมแปนซีที่คล้ายกับความเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นในมนุษย์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการวิจัยใหม่

Researchers witnessed multiple instances of this behavior within a community of about 45 chimpanzees at the Loango National Park in Gabon, as part of the Ozouga Chimpanzee Project.
นักวิจัยพบเห็นพฤติกรรมนี้หลายครั้งภายในชุมชนที่มีลิงชิมแปนซีประมาณ 45 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติเลาโก ในกาบองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโอซูก้า ชิมแปนซี

Bears, elephants and even bees have been known to self-medicate against parasites and illness.
หมี ช้าง และแม้แต่ผึ้งก็เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่ามีการรักษาตัวเองจากปรสิตและความเจ็บป่วย

"Our two closest living relatives, chimpanzees and bonobos, for instance, swallow leaves of plants with anthelmintic (antiparasitic) properties and chew bitter leaves that have chemical properties to kill intestinal parasites."
ตัวอย่างสำหรับ “สองญาติสนิทที่สุดของเรา ชิมแปนซีและโบโนโบ มีการกลืนใบพืชที่มีคุณสมบัติทำลายพยาธิและเคี้ยวใบขมที่มีคุณสมบัติทางเคมีในการฆ่าปรสิตในลำไส้"

But this is the first recorded instance of animals applying other animal matter -- the insects -- to open wounds.
แต่นี่เป็นกรณีแรกที่ได้รับการบันทึกว่า สัตว์ใช้วัตถุที่เป็นแมลงทาแผลให้กับสัตว์ตัวอื่น

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- another (pronoun) = คนอื่น, อันอื่น(ใช้แทนสื่งประเภทเดียวกันที่เคยกล่าวถึง)
- anthelmintic (n) = มีฤทธิ์ทำลายพยาธิ
- antiparasitic (n) = ต้านพยาธิ
- apply (v) = ทา, วางแผ่ไปบนพื้นผิว, ให้ความสนใจ, ประยุกต์ใช้
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ.. / และรวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- be observed = ถูกสังเกตุเห็น(Passive Voice)
- be spotted = ถูกพบเห็น(Passive Voice)
- behavior (n) = พฤติกรรม
- bitter (adj) = ขม, ขมขื่น
- bonobo (n) = ลิงโบโนโบ(คล้ายลิงชิมแพนซี แต่ตัวเล็กและผอมบางกว่า มีนิสัยรักสงบ)
- capturing (adj) = ที่จับไว้ได้
- chemical (n) = เคมี, สารเคมี, วัตถุเคมี
- each others = กันและกัน
- empathy (n) = ความเห็นอกเห็นใจ, การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
- for instance (adv) = อาทิเช่น, อย่างเช่น, เป็นต้นว่า
- instance (n) = ตัวอย่าง, ต้นแบบ, เหตุการณ์เฉพาะ
- intestinal (adj) = เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร, เกี่ยวกับลำใส้
- medicine เมดดิซิน (n) = ยา
- medication (n) = ยารักษาโรค, การรักษาด้วยยา
- observe (v) = สังเกตการณ์
- open (adj) = เปิดอ้าไว้, ไม่ปิดแนบสนิท
- open wound (n) = บาดแผลเปิด, แผลแตก
- parasite (n) = ปรสิต, พยาธิ, ผู้ที่เกาะคนอื่นกิน
- plant (n) = พืช
- self-medicate (compound) = รักษาตัวเอง
- swallow (v) = กลืน, เขมือบ, ดูดกลืน
- tendency (n) = แนวโน้ม

หมายเหตุ ลิงชิมแพนซีและลิงโบโนโบดู ลิงทั้งสองสายพันธุ์นี้มีลักษณะดีเอ็นเอเดียวกันมนุษย์ถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ จึงเป็นเสมือนญาติที่ใกล้ชิดของมนุษย์มากที่สุด

แหล่งข่าว :New York Times
Chimpanzees have been observed putting flying insects on their wounds. A new report suggests they could be using them to treat injuries.แหล่งข่าว : Guardian
Chimpanzees observed treating wounds of others, using crushed insectsแหล่งข่าว :New York Post
Chimpanzees seen using bug juice as medicine for the first timeแหล่งข่าว :CNN
For the first time, chimpanzees were spotted capturing insects and applying them to each other, possibly as a form of medication. This behavior may be a sign of empathy, according to a new study.

No comments:

Post a Comment