โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 8, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 08-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว :Reuters
Japan halts shipment of black rockfish caught off Fukushima over radiation
ญี่ปุ่นระงับการส่งออกปลาร็อคฟิชดำที่จับนอกชายฝั่งฟุกุชิมะเนื่องจากพบกัมมันตภาพรังสีเกิน

คำศัพท์ข่าว
- halt (v) = หยุดนิ่ง, หยุดกระทำ
- off (adv) = ห่างออกไป
- radiation (n) = รังสี, กัมมันตภาพรังสีแหล่งข่าว :CNN
For the first time, chimpanzees were spotted capturing insects and applying them to their own wounds, as well as the wounds of others, possibly as a form of medication
เป็นครั้งแรกที่สังเกตุเห็นว่าลิงชิมแปนซีจับแมลงและนำมาทาบาดแผลของตัวเอง และบาดแผลของตัวอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาด้วยยา

คำศัพท์ข่าว
- apply (v) = นำมาใช้กับ(นำมาปรับใช้กับ, นำมาประยุกต์ใช้)
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ.. / และรวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- be spotted = ถูกพบเห็น(Passive Voice)
- medication (n) = ยารักษาโรค, การรักษาด้วยยาแหล่งข่าว :ABC
The funding is considered key to removing toxic metals and returning fish and wildlife to waterways that haven't been vibrant for decades.
การระดมทุนถือเป็นกุญแจสำคัญในการกำจัดโลหะที่เป็นพิษและนำปลาและสัตว์ป่ากลับคืนสู่แหล่งน้ำที่ไม่มีชีวิตชีวามานานหลายทศวรรษ

คำศัพท์ข่าว
- vibrant (adj) = มีชีวิตชีวา, เต็มไปด้วยพลังและความกระตือรือร้น
- waterway (n) = แหล่งน้ำ
- wildlife (n) = สัตว์ป่า, สัตว์ตามธรรมชาติ

No comments:

Post a Comment