โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, February 10, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 10-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :NBC News
U.S. appeals court panel declines to block a lower court ruling that President Biden could not require federal employees to be vaccinated against the coronavirus.
คณะศาลอุทธรณ์สหรัฐปฏิเสธที่จะระงับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่สามารถกำหนดให้พนักงานของรัฐบาลกลางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาได้

คำศัพท์ข่าว
- appeals Court (n) = ศาลอุทธรณ์
- block (v) = บล๊อค, ปิดกั้น, สกัดกั้น, ระงับ, ไม่ต้อนรับ
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ
- federal employee (n) = พนักงานของรัฐบาลกลาง/รัฐบาลสูงสุดของประเทศ
- lower court (n) = ศาลล่าง/ศาลชั้นต้น
- lower court ruling = คำพิพากษาศาลล่าง
- require (v) = กำหนด, ร้องขอ(เชิงบังคับว่าต้องมี/ ต้องปฏิบัติย่างเป็นทางการ)แหล่งข่าว :CBS News
U.S. to deploy 3,000 troops to Eastern Europe amid Russia threat to Ukraine
สหรัฐฯ จัดส่งกองทหาร 3,000 นายไปยุโรปตะวันออกท่ามกลาง(สถานการณ์ที่) รัฐเซียคุกคามต่อยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- deploy (v) = นำมาใช้, ส่งเข้าประจำการ, เข้าอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมทำงาน
- troop (n) = กองทหารแหล่งข่าว :New York Times
Speaker Nancy Pelosi said she would accept a ban on U.S. lawmakers trading stocks — if it also applies to judges, including Supreme Court justices.
ประธานสภา แนนซี เปโลซี กล่าวว่าเธอจะยอมรับการห้ามผู้ร่างกฎหมายของสหรัฐซื้อขายหุ้น – หากใช้กับผู้พิพากษารวมถึงผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วย

คำศัพท์ข่าว
- accept (v) = ยอมรับ, เห็นด้วย
- lawmaker ลอว์เมคเกอร์ (n) ผู้บัญญัติกฏหมาย, สมาชิกรัฐสภา(ส.ส./สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ส.ว./สมาชิกวุฒิสภา)
- speaker (speaker of the House) = ประธานสภาผู้แทนราษฎร
- stock (n) = หุ้น
- would (Modal Verb) = จะ, อาจจะ

No comments:

Post a Comment