โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, February 10, 2022

วัวเพศผู้ตัวจิ๋วในเยอรมนีเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :Reuters
A miniature bull named Napoleon was saved from the slaughterhouse. He now joins a new herd at an animal sanctuary in southern Germany
วัวเพศผู้ตัวจิ๋วชื่อนโปเลียนได้รับการช่วยชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ ตอนนี้เขาเข้าร่วมฝูงใหม่ที่เขตอนุรักษ์สัตว์ในเยอรมนีตอนใต้

คำศัพท์ข่าว
- bull (n) = วัวเพศผู้
- herd (n) = กลุ่ม, ฝูง(สัตว์)
- miniature (adj) = จิ๋ว, กระจิดริด(เล็กกว่าระดับปกติ)
- sanctuary (n) = เขตอนุรักษ์สัตว์
- slaughterhouse (n) = โรงฆ่าสัตว์แหล่งข่าว :Reuters
Napoleon, an 8-month-old bull, was born with a congenital genetic defect which means he has already reached full height.
นโปเลียน วัววัย 8 เดือน เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางพันธุกรรมแต่กำเนิด ซึ่งหมายความว่าเขามีความสูงเต็มที่แล้ว

The tiny bull was rescued from a farmer who was planning to send him to the slaughterhouse, and he now lives in an animal sanctuary in Germany
วัวเพศผู้ตัวน้อยได้รับการช่วยเหลือจากชาวนาที่เคยวางแผนจะส่งเขาไปที่โรงฆ่าสัตว์ และตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ในเยอรมนี

คำศัพท์ข่าว
- be rescued = ได้รับการช่วยชีวิต(Passive Voice)
- congenital (adj) = มีมาตั้งแต่แรกเกิด
- defect (n) = ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย
- full (adj) = เต็มที่
- genetic (n) = ทางพันธุกรรม
- live (v) = ดำรงชีวิต, ใช้ชีวิต
- sanctuary (n) = เขตอนุรักษ์สัตว์

No comments:

Post a Comment