โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 15, 2022

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน 15-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :Reuters
Hoping to inspire more Thais to recycle plastic waste, two local companies have teamed up to make Buddhist amulets by using nine types of recyclable materials ranging from plastic bottles to nylon fishing nets.
ด้วยความหวังที่จะเป็นแรงบรรดาลใจให้กับคนไทยให้รีไซเคิลพลาสติกมากขึ้น บริษัทสองแห่งในประเทศได้ร่วมมือกันทำเครื่องรางของศาสนาพุทธโดยใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้เก้าชนิดตั้งแต่ขวดพลาสติกจนถึงเส้นไนลอนที่ใช้ตกปลา

คำศัพท์ข่าว
- amulet (n) = พระเครื่อง, เครื่องรางของขลัง
- inspire (v) = จุดประกาย, สร้างแรงบันดาลใจ
- plastic waste (n) = ขยะพลาสติก
- range (v) = จัดเรียง, จัดแยก
- recyclable (adj) = ที่ซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่ได้แหล่งข่าว :PravitR
Sulky tiger yantra tattoo. If it can't protect you, at least it will make you smile.
รอยสักยันต์เสือโคร่ง. ถ้ามันปกป้องคุณไม่ได้ อย่างน้อยก็จะทำให้คุณยิ้มได้

คำศัพท์ข่าว
- at least (adv) = อย่างน้อย, อย่างน้อยที่สุด
- sulky (adj) = อารมณ์บูดบึ้ง, โกรธไม่พูดไม่จา, เคืองใจ
- tattoo (n) = รอยสัก, รูปสัก
- yantra (n) = ยันต์/อักขระ/รูปทรงสัญลักษณ์ที่เกึ่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์

No comments:

Post a Comment