โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 15, 2022

แคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


นายกรัฐมนตรีแห่งแคนาดา จัสติน ทรูโด ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อใช้ยุติการประท้วงคำสั่งเรื่องโควิด

คำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกัน
พระราชบัญญัติเหตุฉุกเฉิน, กฏหมายควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
- Emergencies Act (สำนักข่าว AFP, BBC, CNN, Reuters)
- emergency powers (สำนักข่าว AFP, Bloomberg)
- state of emergency (สำนักข่าว CNN)

- act (n) = กฎหมาย, พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ
- invoke (v) = (1) ร้องขอ, ขอใช้ตามสิทธิ์, รื้อสิ่งที่จบแล้วขึ้นมา
- invoke (v) = (2) ประกาศใช้กฏหมาย(ดำเนินการ/ประกาศใช้กฏหมายที่มีอยู่แล้ว)
- to invoke emergency powers (สำนักข่าว AFP, Bloomberg) = นำอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้
- to declare a state of emergency (สำนักข่าว CNN) = ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแหล่งข่าว : BBC
Canadian PM Justin Trudeau expected to invoke never-used Emergencies Act in response to anti-vaccine mandate protests and blockades
นายกรัฐมนตรีแคนาดา จัสติน ทรูโด คาดว่าจะใช้กฎหมายฉุกเฉินที่ไม่เคยใช้มาก่อน เพื่อตอบโต้การประท้วงต่อต้านวัคซีนและการปิดเส้นทาง

คำศัพท์ข่าว
- expect (v) = คาด, คาดว่า, คาดการณ์
- blockade (n) = ปิดเส้นทาง, กีดขวางการจราจรแหล่งข่าว :BBC
Justin Trudeau invokes Emergencies Act for the first time
จัสติน ทรูโดนำกฏหมายสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้เป็นครั้งแรก

คำศัพท์ข่าว
- Emergencies Act = พระราชบัญญัติเหตุฉุกเฉิน, กฏหมายควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินแหล่งข่าว : CNN
Canadian Prime Minister Justin Trudeau says the federal government is invoking the Emergencies Act “to supplement provincial and territorial capacity to address the blockages and occupations” connected to protests over Covid-19 health measures.
จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดากล่าวว่า รัฐบาลกลางกำลังใช้พระราชบัญญัติภาวะฉุกเฉิน “เพื่อเสริมศักยภาพของเขตปกครองภูมิภาคและดินแดนในการจัดการกับการปิดกั้นและการยึดครอง” ที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขภาพของโควิด-19

คำศัพท์ข่าว
- Act (n) = กฏหมายที่ผ่านสภาแล้ว, พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ(ศัพท์กฏหมาย)
- address (v) = จัดการปัญหา
- blockage (n) = การกีดขวาง
- supplement (n) = ส่วนเพิ่มเติม, ส่วนเสริม, อาหารเสริม
- territorial (adj) = เกี่ยวกับดินแดน(อาณาเขต, แสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่)
- occupation (n) = เข้ายึดครองแหล่งข่าว : Reuters
Faced with truckers' protests popping up across the nation, and hampering cross border trade, Prime Minister Justin Trudeau became the only Canadian leader since his father 50 years ago to declare a state of emergency in peacetime.
ต้องเจอกับการประท้วงของคนขับรถบรรทุกที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศ และขัดขวางทางผ่านชายแดนการค้า นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด กลายเป็นผู้นำของแคนาดาผู้เดียวที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศในช่วงไม่มีสงครามนับตั้งแต่บิดาของเขาเมื่อ 50 ปีก่อน

คำศัพท์ข่าว
- across (adv) = ทั่วพื้นที่
- anti-vaccine (compound) = ต่อต้านวัคซีน
- pop (v) = เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว, โผล่ขึ้นกะทันหัน
- declare (v) = ประกาศ
- hamper (v) = ทำให้ชะงัก, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรคแหล่งข่าว : Bloomberg
NEW: Canada's Trudeau says he has invoked emergency powers to quell protests over COVID restrictions
ข่าวใหม่ : ทรูโดแห่งแคนาดากล่าวว่า เขาได้นำอำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้เพื่อหยุดการประท้วงข้อจำกัดของโควิด

คำศัพท์ข่าว
- invoke (v) = ประกาศใช้กฏหมาย(ดำเนินการ/ประกาศใช้กฏหมายที่มีอยู่แล้ว)
- emergency powers = พระราชบัญญัติเหตุฉุกเฉิน, กฏหมายควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินแหล่งข่าว : AFP
BREAKING Trudeau invokes Canada emergencies act to end Covid rule protests
ทรูโดนำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้เพื่อยุติการประท้วงคำสั่งเรื่องโควิด

คำศัพท์ข่าว
- protest (n) = การประท้วงแหล่งข่าว : AFP
UPDATE Trudeau's decision to invoke emergency powers is only the second time in Canadian history such powers have been invoked in peacetime, and came as hundreds of trucks still clog Ottawa's streets
ล่าสุด การตัดสินใจขอใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินของทรูโดนี้ เป็นเพียงครั้งที่สองในประวัติศาสตร์แคนาดาที่มีการนำอำนาจลักษณะนี้มาใช้ในช่วงปราศจากสงคราม และมาเนื่องจากยังคงมีรถบรรทุกอีกหลายร้อยคันอุดตันอยู่บนถนนของเมืองออตตาวา

คำศัพท์ข่าว
- emergency powers = อำนาจ/พระราชบัญญัติเหตุฉุกเฉิน, กฏหมายควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
- peacetime (n) = ช่วงเวลาสงบ, ช่วงเวลาไม่มีสงครามแหล่งข่าว : Reuters
Canada PM to invoke Emergencies Act to deal with protests - CBC
นายกรัฐมนตรีแคนาดาจะขอใช้สิทธิ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการประท้วง - จากแหล่งข่าวของ CBC

คำศัพท์ข่าว
- deal with (phrasal verb) = จัดการ, รับมือ, ทำข้อตกลง
- Emergencies Act (n) = พระราชบัญญัติเหตุฉุกเฉิน, กฏหมายควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน

No comments:

Post a Comment