โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 13, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 13-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :ABC News
Since Monday, 11 states have announced changes to their statewide mask policies.
11 รัฐได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายใส่หน้ากากอนามัยทั่วรัฐแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = แถลงการณ์, ประกาศ
- statewide (adj) = ทั่วทั้งรัฐ, ครอบคลุมทั้งรัฐแหล่งข่าว :New York Times
Coronavirus booster shots lose much of their potency after about four months, raising the possibility that some people may need a fourth dose, new CDC data suggest.
ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมป้องกันโรคชี้ให้เห็นว่า วัคซีนไวรัสโคโรนาเข็มกระตุ้นภูมิมีประสิทธิภาพลดลงมากเมื่อผ่านไปสี่เดือน ทำให้เป็นไปได้ว่าบางคนอาจจำเป็นต้องฉีดเข็มที่สี่

คำศัพท์ข่าว
- possibility (n) = ความเป็นไปได้, สิ่งที่เป็นไปได้
- potency (n) = ศักยภาพ, ความสามารถ
- suggest (v) = ชี้ให้เห็น, ให้คำชี้แนะ, ให้ข้อชวนคิดแหล่งข่าว :Reuters
U.S. COVID vaccine for children under 5 delayed by at least 2 months
วัคซีนป้องกันโควิดในสหรัฐฯ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ถูกชลอไว้อย่างน้อย 2 เดือน

คำศัพท์ข่าว
- delayed by = ถูกชลอ/ถูกหน่วงเวลา (Passive Voice)แหล่งข่าว :Time
You can now see how much COVID-19 virus is in your community’s wastewater
ในตอนนี้ คุณสามารถดูว่ามีโควิดมากแค่ไหนได้จากน้ำเสียในชุมชนของคุณ

คำศัพท์ข่าว
- wastewater (n) = น้ำเสีย

No comments:

Post a Comment