โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 18, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 18-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :Guardian
Free Covid tests and self-isolation rules must continue, say NHS leaders
บรรดาผู้นำระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษระบุว่า การตรวจโควิดฟรีและกฏการกักตัวเองยังต้องมีต่อไป

คำศัพท์ข่าว
- continue (v) = ต่อเนื่อง, ทำต่อเนื่อง
- NHS (National Health Service) = ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของประเทศอังกฤษ
- must (Modal Verb) = จะต้อง (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริย V1 เสมอ)
- rule (n) = กฏ, ระเบียบ, ข้อบังคับ
- self-isolation (compound) = กักกันตัวเอง, แยกตัวเองแหล่งข่าว :ABC
Boosters helped reduce the risk of contracting the omicron variant after it spread at a convention in New York City, according to a new study published by the CDC.
วัคซีนเข็มกระตุ้นช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนหลังจากที่มันแพร่กระจายที่งานชุมนุมในนิวยอร์คซิตี้ ตามงานศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- contract (v) + โรค/ เชื้อโรค = ป่วยด้วยโรค/ ติดเชื้อ
- convention (n) = การประชุม, สัญญา, ระเบียบแบบแผน
- Omicron variant = ไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน, ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
- published by = ถูกเผยแพร่โดย/ได้รับการตีพิมพ์โดย
- spread (v) = แผ่ออก, กระจายออกแหล่งข่าว :New York Times
Australia's medicines regulator has granted provisional approval to Moderna’s coronavirus vaccine for children ages 6 to 11. It's the first time a national regulator has approved the shot for those younger than 12.
หน่วยงานกำกับดูแลด้านการแพทย์ของออสเตรเลียได้เห็นชอบอนุมัติชั่วคราวให้แก่วัคซีนไวรัสโคโรนาสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี ของโมเดอร์นา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศได้อนุมัติวัคซีนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

คำศัพท์ข่าว
- grant (v) = ยินยอม, เห็นชอบ, ยอมรับ
- medicine (n) = การแพทย์, ยา, การรักษาด้วยยา
- provisional (adj) = ชั่วคราว, เฉพาะกาล
- regulator (n) = หน่วยงานที่ดูแล, ผู้ที่อำนาจกำกับดูแลแหล่งข่าว :New York Times
An anime convention held in Manhattan last November was not a superspreader event, a new CDC study found. Good air filtration, widespread vaccination and masks indoors prevented the 53,000-person event from causing a major Covid outbreak, the agency said.
การศึกษาใหม่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคพบว่า งานอนิเมะที่จัดขึ้นในเมืองแมนฮัตตันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีเหตุการณ์ซุปเปอร์สเปรดเดอร์ การกรองอากาศที่ดี, การให้วัคซีนอย่างกว้างขวาง และการใส่หน้ากากอนามัยในตัวอาคาร ได้ป้องกันงานที่มีผู้คน 53,000 คนจากการเป็นสาเหตุของการระบาดโควิดครั้งใหญ่, องค์กรระบุ

คำศัพท์ข่าว
- agency (n) องค์กร, หน่วยงาน, ตัวแทน
- anime (n) = อนิเมะ (เกี่ยวกับการ์ตุนและสิ่งบรรเทิงสไตล์ญี่ปุ่น)
- event (n) = งาน, เหตุการณ์
- filtration (n) การกรอง
- superspreader (n) = คนที่แพร่เชื้อให้คนอื่นติดเชื้อเป็นจำนวนมาก
- widespread (adj) อย่างกว้าง, เป็นบริเวณกว้าง, ไปทั่ว ๆแหล่งข่าว :CNN
New lab experiments from Japan show that BA.2 may have features that make it as capable of causing serious illness as older variants of Covid-19, including Delta.
การทดลองในห้องปฏิบัติการจากญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า BA.2 อาจมีคุณสมบัติที่ทำให้มันสามารถเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยรุนแรงได้เหมือนกับไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์รุ่นเก่ากว่า รวมทั้งเดลต้า

The findings were posted as a preprint study on the bioRxiv server, before peer review.
การค้นพบนี้ได้ลงเป็นงานศึกษาฉบับก่อนตีพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ bioRxiv และก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านทบทวน

คำศัพท์ข่าว
- BA.2 = โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ปัจจุบันองค์กรอนามัยโลกระบุไม่ใช่สายพันธุ์ที่น่ากังวล
- capable (adj) = สามารถ, มีประสิทธิภาพ
- feature (n) = จุดเด่น, คุณสมบัติ
- peer review (n) = การตรวจสอบบทความโดยคณะผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา
- preprint (adj) = ก่อนตีพิมพ์
- server (n) = คอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย, เครื่องให้บริการข้อมูล/เว็บไซต์ข้อมูล/ข่าวสาร
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์

No comments:

Post a Comment