โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 18, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 18-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :Reuters
Separatist leader in eastern Ukraine announces evacuation of residents
ผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนตะวันออก ประกาศอพยพผู้อยู่อาศัยในพื้นที่

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- blockade (n,) = การปิดล้อม, การขัดขวาง, การอุดกั้น
- evacuation (n) = การอพยพ
- separatist (n) = ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกแหล่งข่าว :Reuters
Canada police start arresting protesters to end Ottawa blockade
ตำรวจแคนาดาเริ่มทำการจับผู้ประท้วงเพื่อจบการปิดเมืองออตตาวา

คำศัพท์ข่าว
- blockade (n) = การปิดล้อม, การขัดขวาง, การอุดกั้น
- end (v) = ยุติ, เลิก, หยุด, สิ้นสุด
- contract (v) = สัญญา, เกร็ง, หด, ติดโรคแหล่งข่าว :CBS News
U.S. officials say the Russian deployment around Ukraine's borders has swelled to between 169,000 and 190,000 troops — the biggest military buildup in Europe since World War II.
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าการจัดส่งกำลังทหารของรัฐเซียได้เพิ่มขึ้นถึงระหว่าง 169,000 กับ 190,000 นาย ซึ่งเป็นการสั่งสมกำลังทหารมากที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง

คำศัพท์ข่าว
- buildup (v) = สะสมกำลัง, ก่อตัว, เพิ่มความแข็งแรง
- deployment (n) = การจัดส่งเพื่อปฏิบัติภาระกิจ
- troop (n) = ทหาร, กองทหารแหล่งข่าว :ABC
NEW: The U.S. announces plans to sell $6 billion of new military aid to Poland, amid the threat of war between neighboring Ukraine and Russia.
ข่าวใหม่ : สหรัฐอเมริกาประกาศแผนที่จะขายความช่วยเหลือทางทหารครั้งใหม่มูลค่า 6 พันล้านเหรียญให้กับโปแลนด์ ท่ามกลางภัยคุกคามของสงครามระหว่างยูเครนเพื่อนบ้านกับรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- aid (n) = ความช่วยเหลือ
- military (adj) = เกี่ยวกับทางทหาร
- neighboring (adj) = เพื่อนบ้าน, ที่อยู่ใกล้เคียง
- threat (n) = ภัยคุกคาม, การข่มขู่, การข่มเหง

No comments:

Post a Comment