โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 20, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 20-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :New York Times
Can your vaccination status “expire”? Some countries have limits on the validity of travelers' vaccinations and boosters. Here’s what you need to know.
สถานะการฉีดวัคซีนของคุณหมดอายุได้มั้ย? บางประเทศได้จำกัดการมีผลบังคับใช้ของการฉีดวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้นของผู้เดินทาง นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

คำศัพท์ข่าว
- booster (n) = บูสเตอร์, วัคซีนเข็มกระตุ้น, วัคซีนเสริมพิเศษจากมาตรฐาน(ศัพท์โควิด)
- expire (v) = หมดอายุ, ขาดอายุ
- limit (v) = จำกัด, กำหนด
- status (n) = สถานะ
- validity (n) = การใช้ได้ตามกฏหมาย, การมีผลบังคับใช้แหล่งข่าว :Reuters
Analysis: Hong Kong's 'zero-COVID' success now worsens strains of Omicron spike
การวิเคราะห์: ความสำเร็จในนโยบาย 'โควิดเป็นศูนย์' ของฮ่องกงในตอนนี้เลวร้ายลงจากการเพิ่มขึ้นอย่างเร็วของสายพันธุ์โอมิครอน

คำศัพท์ข่าว
- strain (n) = สายพันธุ์
- worsen (v) = ทำให้แย่ลง, ทำให้ทรุดลงแหล่งข่าว :ABC News
About 10% to 30% of people infected with the coronavirus may develop long-term symptoms, studies estimate. And four factors appear to increase the risk.
การศึกษาประเมินว่า ประมาณ 10% ถึง 30% ของคนที่ติดเชื้อด้วยไวรัสโคโรนาจะมีอาการระยะยาว และมีสี่ปัจจัยที่ดูเหมือนจะเพิ่มความเสี่ยงนี้

Here's what we know about how long Covid takes inside the body — and why it can be so debilitating.
นี่คือสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับว่า อาการโควิดระยะยาวเกิดขึ้นในร่างกายได้อย่างไร และทำไมมันถึงสามารถทำให้อ่อนแอนัก

คำศัพท์ข่าว
- estimate (vi) = ประเมิน, ประมาณการ
- increase (v) = เพิ่มขึ้น
- infect with + โรค = ติดเชื้อ/ ติดโรค
- long-term (compound) = ระยะยาวแหล่งข่าว :AFP
BREAKING Queen Elizabeth II tests positive for Covid-19 but symptoms 'mild': palace
ด่วน สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สอง มีผลตรวจพบโควิด-19 แต่มีอาการเพียง 'เล็กน้อย' ข่าวจากสำนักพระราชวัง

คำศัพท์ข่าว
- debilitating (adj) = ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้อ่อนเพลีย
- mild (adj) = เล็กน้อย, ไม่รุนแรง
- test positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มี, เจอ, มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ

No comments:

Post a Comment