โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, February 21, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 21-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :Reuters
President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin have agreed in principle to a summit over Ukraine, offering a possible path out of one of the most dangerous European crises in decades
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน และประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูตินได้ตกลงในหลักการที่จะพบปะพูดคุยในเรื่องยูเครน เพื่อเสนอหนทางออกที่เป็นไปได้จากหนึ่งในวิกฤติที่อันตรายที่สุดของทวีปยุโรปในรอบหลายทศวรรษ

คำศัพท์ข่าว
- offer (v) = เสนอ, เสนอให้
- principle (n) = หลักการ(ข้อปฏิบัติ, หลักปฏิบัติ)
- summit (n) = การประชุมสุดยอด(การประชุมระหว่างผู้นำของสองประเทศขึ้นไป)แหล่งข่าว :New York Times
Breaking News: The U.S. said it had “credible information” that Russia had compiled a list of Ukrainians to kill or detain in the aftermath of an invasion.
ข่าวด่วน : สหรัฐอเมริการะบุว่ามี "ข้อมูลที่เชื่อถือได้" ว่ารัฐเซียได้รวบรวมรายชื่อของชาวยูเครนที่ต้องสังหารหรือคุมขังหลังจากการบุกเข้ายูเครน

คำศัพท์ข่าว
- aftermath (n) = หลังเหตุการณ์, ควันหลง, ผลที่ตามมา
- compile (v) = รวมรวม, นำมาประมวลผล(ในข่าวหมายถึงรวบรวมรายชื่อ)
- credible (adj) = น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้
- detain (v) = กักขัง, คุมตัวแหล่งข่าว :Reuters
EXCLUSIVE U.S. plans to cut ties with targeted Russian banks if Ukraine is invaded - sources
เฉพาะ(รอยเตอร์) สหรัฐฯ จะตัดความสัมพันธ์กับธนาคารของรัฐเซียที่เป็นเป้าหมาย หากยูเครนถูกบุกรุก-จากแหล่งข่าว

คำศัพท์ข่าว
- tie (v) = ผูก, มีพันธะร่วมกัน
- targeted (adj) = ซึ่งตกเป็นเป้าหมาย(เป้าปืน/เป้าโจมตี ฯล)แหล่งข่าว :Reuters
President Biden has agreed "in principle" to a meeting with Vladimir Putin as long as Russia does not further invade Ukraine, the White House says.
ประธานาธิบดีไบเดนได้ตกลง "ในหลักการ" ต่อการประชุมร่วมกับวลาดิมีร์ ปูติน ตราบเท่าที่รัฐเซียไม่รุกเข้ายูเครนมากไปกว่านี้ ไวท์เฮาส์ระบุ

คำศัพท์ข่าว
- as long as (adv) = ตราบเท่าที่, ตราบใดก็ตาม
- further (adj, adv) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่านี้
- White House (n) = ทำเนียบขาว (ที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซี)แหล่งข่าว :New York Times
Confusion reigned on Sunday as people evacuating eastern Ukraine crossed into Russia, following a warning of a Ukrainian attack on separatist areas from Kremlin-backed rebel leaders, and ending up farther into central Russia than expected.
ความสับสนเข้าครอบงำเมื่อวันอาทิตย์ ขณะผู้คนกำลังอพยพจากยูเครนตะวันออกข้ามเข้าสู่รัฐเซียหลังมีคำเตือนจากผู้นำการแบ่งแยกที่มีเครมลิน(รัฐเซีย)หนุนหลัง เรื่องการโจมตีพื้นที่ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกของยูเครน และลงเอยด้วยการเข้าไปไกลในรัฐเซียกลางเกินกว่าที่คาดไว้

คำศัพท์ข่าว
- confusion (n) = ความสับสน
- farther (adj) = ไกลขึ้น, ไกลไปกว่า
- rebel (n) = ศัตรู, อริ
- reign (v) = ครอบงำ, ครองตำแหน่ง, ครองอำนาจ, ครองราชย์
- separatist (n) = ผู้สนับสนุนการแบ่งแยก

No comments:

Post a Comment