โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, February 21, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 21-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :New York Times
Justin Bieber has tested positive for Covid one day after he began his world tour, his representative confirmed. Two performances are being rescheduled, his tour said, after an outbreak “within the team.”
จัสติน บีเบอร์ มีผลตรวจพบโควิด หลังจากเขาเริ่มการแสดงรอบโลกหนึ่งวัน โดยตัวแทนของเขาได้ยืนยันแล้ว งานแสดงของเขาระบุว่า การแสดงสองงานกำลังถูกจัดตารางเวลาใหม่หลังจากมีการระบาดเกิดขึ้น "ภายในทีมงาน"

คำศัพท์ข่าว
- confirm (v) = ยืนยัน, รับรอง
- performance (n) = การแสดงบนเวที, แสดงประสิทธิภาพ/ความสามารถ(ในข่าวหมายถึงแสดงคอนเสิร์ต)
- representative (n) = ตัวแทน
- reschedule (v) กำหนดตารางเวลาแหล่งข่าว :Times
Even as Omicron numbers drop, we shouldn't assume that the COVID-19 pandemic is over. Now is the time to prepare for future waves
ถึงแม้ขณะจำนวนผู้ติดเชื้อโอมิครอนลดลง เราก็ไม่ควรคิดเอาว่าการระบาดของโควิดได้จบลงแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาที่จะตรียมตัวสำหรับคลื่นโควิดในอนาคต

คำศัพท์ข่าว
- assume (v) = คิดเอาเองว่า, สมมติว่า, เข้ารับ/เริ่มมี อำนาจหน้าที่
- future (adj) = อนาคต, ภายภาคหน้า
- prepare (v) = เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อมแหล่งข่าว :CNN
Most countries have different rules for vaccinated and unvaccinated travelers, but not Norway, which has lifted all restrictions for all travelers.
ประเทศส่วนใหญ่มีกฏระเบียบสำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนและไม่ฉีดวัคซีนแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ใช่สำหรับประเทศนอรเวย์ที่ได้ยกเลิกข้อบังคับทั้งหมดสำหรับนักเดินทาง

คำศัพท์ข่าว
- lift (v) = ยกขึ้น, ยกออก, ยกเลิก
- restriction (n) = ข้อบังคับ, ข้อกำหนด
- traveler (n) = นักเดินทาง, นักท่องเที่ยว, ผู้เดินทาง

No comments:

Post a Comment