โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 25, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 25-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยแหล่งข่าว :BBC
The high society beheading that stunned a nation
การตัดศรีษะคนในสังคมชั้นสูงที่ทำให้ประเทศหยุดอึ้ง

คำศัพท์ข่าว
- behead (v) = ตัดศีรษะ, ตัดคอ
- stun (v) = ทึ่ง,ตะลึง,งงงัน,ช็อกแหล่งข่าว :ABC News
The head of the U.N. food agency has warned that 13 million Yemenis are headed for starvation due to a protracted civil conflict and a lack of funding for humanitarian aid.
หัวหน้าขององค์การอาหารแห่งสหประชาชาติได้เตือนว่า มีชาวเยเมน 13 ล้านคนที่กำลังถูกทำให้เข้าสู่ภาวะอดอยากจากความขัดแย้งของพลเมืองที่ถูกยื้อมายาวนาน และการขาดแคลนเงินทุนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

คำศัพท์ข่าว
- civil (adj) = เกี่ยวกับพลเมือง
- conflict (n) = ความขัดแย้ง
- funding (n) เงินสนับสนุน
- head (v) = มุ่งหน้าไป, มุ่งไปที่
- humanitarian (adj) = ความมีเมตตาต่อมนุษย์, มนุษยธรรม
- protracted (adj) = ที่ยืดเยื้อเป็นเวลานาน
- starvation (n) = ความหิวโหย(ภาวะอดอยาก, การขาดแคลนอาหาร)แหล่งข่าว :NewsfromScience
New research could help the chemical industry escape its reliance on fossil fuels, and effectively remove carbon from the skies.
งานวิจัยใหม่อาจช่วยให้อุตสาหกรรมเคมีหลีกหนีจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์บนท้องฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำศัพท์ข่าว
- escape (v) = หลบหนี, หลบหลีก
- reliance (n) = การพึ่งพา
- remove (v) = เอาออก, กำจัดแหล่งข่าว :Reuters
An artwork by UAE-based British artist Sacha Jafri to be finally installed on the moon was unveiled in Dubai
ชิ้นงานศิลปโดยซาชา จาฟรี ศิลปินชาวอังกฤษในสหรัฐอาหรับอิมิเรต ที่กำลังจะได้รับการติดตั้งบนดวงจันทร์ในที่สุด ได้ถูกเปิดเผยให้เห็นในดูไบ

คำศัพท์ข่าว
- artwork (n) = งานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก
- install (v) = ติดตั้ง, ปลูกฝัง
- unveil (v) = เปิดป้าย, เปิดงาน, เปิดผ้าคลุม (อย่างเป็นทางการ)

No comments:

Post a Comment