โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 4, 2022

โรคลึกลับที่นักการทูตสหรัฐเผชิญ-กลุ่มอาการฮาวานาเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : NBC News
'Havana Syndrome' symptoms in small group most likely caused by directed energy, says U.S. intel panel of experts.
อาการฮาวานาซินโดรม ที่พบในกลุ่มเล็ก ๆ เป็นไปได้มากที่สุดว่าเกิดจากพลังงานโดยตรง, คณะผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- caused by = ต้นเหตุเกิดจาก, ถูกกระทำให้เกิดเหตุโดย (Passive Voice)
- directed energy = พลังงานโดยตรง
- most likely น่าจะเป็นไปได้, เป็นไปได้มากที่สุด
- symptom (n) = อาการป่วย


แหล่งข่าว : CNN
A panel investigating the cause of mysterious incidents that have struck dozens of US officials across the globe has said that some of the episodes could "plausibly" have been caused by "pulsed electromagnetic energy" emitted by an external source
คณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ลึกลับที่โจมตีเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายสิบคนทั่วโลกกล่าวว่า บางครั้งอาจ "เป็นไปได้" ที่เกิดจาก "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" ที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดภายนอก

คำศัพท์ข่าว
- across the globe = ทั่วโลก
- cause of = สาเหตุของ
- electromagnetic (n) = คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- emit (v) = ส่งหรือปล่อยบางอย่างไปบนอากาศ(คลื่น/แสง/เสียง/กลิ่น/ก๊าซ)
- episode (n) = ตอน, ครั้ง, ฉาก, เหตุการณ์
- external (adj) = ภายนอก
- mysterious มิสทีเรียส (adj) = ลึกลับ
- plausibly (adv) = มีเหตุผลน่าจะเป็นไปได้
- pulsed พัลส์ (adj) = เต้นเป็นจังหวะ, ส่งคลื่นสัญญาณมาเป็นระยะ ๆ
- struck (past of strike) = ตี, ชน , กระแทก, โจมตี


แหล่งข่าว : New York Post
Scientists link radiation to mysterious Havana Syndrome that hit US diplomats
นักวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงรังสีกับกลุ่มอาการฮาวานาลึกลับ ที่กระทบกับนักการทูตสหรัฐฯ หลายคน

คำศัพท์ข่าว
- hit (v) = ตี, ฟาด, ถล่ม/โจมตี
- radiation (n) = รังสี, พลังงานที่สามารถทะลุผ่านวัตถุชนิดบางชนิดได้


แหล่งข่าว : BBC
Kamala Harris trip delayed over possible 'Havana syndrome' case
การเดินทางของกมลา แฮร์ริส ล่าช้าเกิดจากเหตุที่อาจเป็นกรณีของ 'ฮาวานาซินโดรม'

คำศัพท์ข่าว
- over = เกี่ยวกับ, เนื่องจาก
- possible (adj) = มีความเป็นไปได้, มีแนวโน้ม


แหล่งข่าว : New York Post
Kamala Harris' flight to Vietnam delayed by possible 'Havana syndrome' case
เที่ยวบินของกมลาแฮร์ริสไปเวียดนามล่าช้าเพราะอาจเกิดกรณี 'ฮาวานาซินโดรม'

คำศัพท์ข่าว
- delay (v) = ล่าช้า, หน่วงเวลา
- delayed by = ถูกหน่วงเวลาโดย(Passive Voice)
- Havana syndrome = กลุ่มอาการฮาวานา เช่น ได้ยินเสียงแปลก ๆ ในหู, วิงเวียน, คลื่นไส้/อาเจียน, สูญเสียการทรงตัว, ปวดหู พบครั้งแรกที่เมืองฮาวานาประเทศคิวบา
- possible (adj) = มีความเป็นไปได้, มีแนวโน้ม


แหล่งข่าว : New York Post
CIA finds most Havana syndrome cases not caused by foreign power
ซี ไอ เอ พบผู้ป่วยกลุ่มอาการฮาวานาส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากอาวุธต่างประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- caused by = ต้นเหตุเกิดจาก, ถูกกระทำให้เกิดเหตุโดย (Passive Voice)
- CIA = ตำรวจหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐ(Central Intelligence Agency)
- foreign power = อาวุธต่างประเทศ

No comments:

Post a Comment