โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, March 5, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 05-March-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยแหล่งข่าว : New York Times
NATO rejected Ukraine’s pleas to establish a no-fly zone over the country, its secretary general said. The alliance has resisted such a move for fear that it could draw member states into the war.
นาโต้ปฏิเสธคำร้องขอของยูเครนที่ให้กำหนดเขตห้ามบินเหนือประเทศ , เลขาธิการใหญ่กล่าว กลุ่มพันธมิตรได้ทัดทานการเคลื่อนไหวนี้เนื่องจากเกรงว่าอาจดึงหลายประเทศให้เข้าสู่สงคราม

คำศัพท์ข่าว
- alliance (n) = พันธมิตร, ผู้ร่วมมือกัน
- draw (v) = ดึงดูด, ลาก, ถอนเงิน
- resist (v) = ต้านทาน, สกัด, ทัดทาน
- secretary (n) เลขานุการ, เลขาธิการ
- general (n) = โดยทั่วไป, ใหญ่

หมายเหตุ นาโต้เกรงว่าถ้าเข้าร่วมรบด้วยจะทำให้เกิดสงครามอีกหลายสิบประเทศ ทำให้เกิดการเสียชีวิตบานปลายทั่วโลกแหล่งข่าว : Reuters
‘Radiation does not know where Russia is,’ Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said as he appealed to Russians to stage protests over Russian forces' seizure of the Zaporizhzhia nuclear power plant
'รังสีไม่รู้หรอกว่ารัฐเซียคืออะไร' ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี กล่าวขณะที่เขาขอร้องชาวรัฐเซียให้ก้าวออกมาประท้วงจากเรื่องการเข้ายึดโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริชเชียของกองกำลังของรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- appeal (v) = ขอร้อง, วิงวอน
- plant (n) = โรงงาน
- radiation (n) = รังสี, กัมมันตภาพรังสี
- seizure (n) = การยึด
- stage (v) = ก้าว, แสดงออกแหล่งข่าว : AFP
UPDATE Russian lawmakers approve laws providing up to 15 years in jail for any publication of fake news about the Russian armed forces.
The bill sets out jail terms of varying lengths and fines against people who publish "knowingly false information" about the military
ล่าสุด สภาร่างกฏหมายของรัฐเซียเห็นชอบกฏหมายที่ให้ลงโทษจำคุกถึง 15 ปี สำหรับการเผยแพร่ข่าวปลอมใด ๆ เกี่ยวกับกองทัพของรัฐเซียออกสู่สาธารณะ ร่างกฏหมายนี้นิยามความหมายจำคุกไว้หลายแบบกว้าง ๆ และลงโทษต่อบุคคลที่เผยแพร่ "ข้อมูลที่เป็นเท็จอย่างจงใจ" เกี่ยวกับทหาร

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- approve (v) = อนุมัติ, เห็นชอบ
- knowingly (adj) อย่างฉลาด, อย่างรู้ทัน, อย่างเจตนา
- lawmaker (n) = ผู้สร้างกฏหมาย, สมาชิกสภานิติบัญญัติ(มีทั้ง ส.ส. และ ส.ว.)
- provide (v) = จะเกิดขึ่นถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข (ทางกฏหมายหรือการตัดสินใจ)
- publication (n) = การเผยแพร่
- set out v เริ่มเดินทาง, เริ่มทำ, เตรียมทำแหล่งข่าว : BBC
On board a Nato spy plane monitoring Russian activity
บนเครื่องบินสอดแนมของนาโต้กำลังสังเกตุการณ์กิจกรรมของรัสเซีย

คำศัพท์ข่าว
- monitor (v) = จับตา, เฝ้าดู, สังเกตการณ์
- spy (n) = สายลับ, สอดแนม

หมายเหตุ เครื่องบินสอดแนมลำนี้สามารถตรวจหาสัญญาณความถี่ของคลื่นต่าง ๆ ทำให้รู้ว่ากองทหารรัฐเซียอยู่จุดไหนบ้าง คาดว่าข้อมูลนี้นาโต้จะแอบส่งให้กับทหารยูเครนเพื่อสนับสนุนการสู้รบต้านกองทัพรัสเซียแหล่งข่าว : New York Times
Ukrainian troops are fighting with a resourcefulness and creativity that U.S. analysts said could trip up Russian troops for weeks or months to come.
กองทหารยูเครนกำลังต่อสู้ด้วยความเฉลียวฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ที่นักวิเคราะห์ของสหรัฐกล่าวว่าสามารถประวิงกองทหารรัสเซียได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

คำศัพท์ข่าว
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ
- resourcefulness (n) = หัวไว, สมองไว, ชาญฉลาด
- trip up (phrasal verb) = ขัดแข้งขัดขาทำให้สะดุด/เสียหลัก, สะดุดล้ม
- troop (n) = กองกำลัง, กองกำลังทหารแหล่งข่าว : New York Times
Medical students at a university in Sumy, Ukraine, saw their school become a war zone overnight. They have no way to travel home and are hoping that authorities can create a safe corridor for them to evacuate.
นักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยในเมืองซูมี ประเทศยูเครน เห็นว่าสถานศึกษาของพวกเขากลายเป็นเขตสงครามในชั่วข้ามคืน พวกเขาไม่มีทางกลับบ้านได้ และหวังว่าทางการจะสร้างทางเดินที่ปลอดภัยให้พวกเขาอพยพได้

คำศัพท์ข่าว
- corridor (n) = เส้นทางการเดินทาง, ช่องทางเดิน
- create (v) = สร้าง
- evacuate (v) = อพยพ
- no way (n) = ไม่มีทาง, สิ้นหนทางแหล่งข่าว : Reuters
Russia and Ukraine agreed to humanitarian corridors to help civilians escape invasion.
รัสเซียและยูเครนตกลงที่จะเปิดทางเดินเพื่อมนุษยธรรมเพื่อช่วยให้พลเรือนรอดพ้นจากการบุกรุก
Thousands are thought to have died or been wounded as the biggest attack on a European state since World War Two unfolds, creating one million refugees
มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บหลายพันคน นับเป็นการโจมตีรัฐในยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปรากฏสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้มีผู้ลี้ภัยกว่า 1 ล้านคน

คำศัพท์ข่าว
- humanitarian (adj) = ความมีเมตตาต่อมนุษย์, มนุษยธรรม
- corridor (n) = เส้นทางการเดินทาง, ช่องทางเดิน
- refugee (n) = ผู้ลี้ภัย, ผู้อพย
- thought ตอท (past and past participle of think) = นึก, คิด, คาดการณ์
- unfold (v) = ปรากฏออกมา, เป็นที่รู้จัก, เปิดเผย, แผ่ออก
- wounded (adj) = บาดเจ็บ, ได้รับบาดเจ็บ

No comments:

Post a Comment