โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, March 2, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 02-March-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
Hawaii's Safe Travels program, established to slow the spread of Covid-19 through safety precautions for travelers, will come to an end on March 25, the state's governor announced.
โครงการเดินทางปลอดภัยของฮาวาย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อชะลอการแพร่กระจายของโควิด-19 ผ่านมาตรการเฝ้าระวังสำหรับนักเดินทางจะสิ้นสุดลงในวันที่ 25 มีนาคม, ผู้ว่าการรัฐประกาศ

คำศัพท์ข่าว
- establish (v) = ก่อตั้ง, จัดตั้ง, เสริมสร้าง
- governor (n) = ผู้ว่า, ผู้ว่าการ, ผู้ว่าการรัฐ, ผู้ว่าราชการจังหวัด
- precaution (n) = การป้องกันไว้ก่อน, การป้องกันล่วงหน้า, เฝ้าระวัง
- through (adv, prepo) = ผ่าน, ลอดผ่าน (ช่องทาง, กระบวนการ, วัตถุ)


แหล่งข่าว : NBC News
Pfizer’s Covid-19 vaccine gave children 5 and older strong protection against hospitalization and death even during the omicron surge that hit youngsters especially hard, U.S. health officials say.
วัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ให้การป้องกันอย่างแข็งแรงแก่เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต แม้ในช่วงมีเชื้อโอมิครอนพุ่งสูงที่กระทบต่อกลุ่มเด็กมากเป็นพิเศษ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- against + สิ่งไม่พึงประสงค์ = ต้าน, ต่อต้าน
- especially (adv) = โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- hospitalization (n) = การรักษาในโรงพยาบาล


แหล่งข่าว : CNN
Many vaccinated kids experienced breakthrough infections during the Omicron surge, though protection against hospitalization remained stronger, a large new government-funded study found
การศึกษาใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลพบว่า เด็กหลายคนที่รับการฉีดวัคซีนแล้วมีการติดเชื้อในช่วงที่โอมิครอนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าการป้องกันการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลยังคงแข็งแกร่งกว่า

คำศัพท์ข่าว
- breakthrough (adj) = ก้าวหน้า/ก้าวล้ำครั้งสำคัญ
- breakthrough infection (n) = การติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีน
- government-funded (compound) = รัฐบาลให้ทุน, ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
- surge (n, v) = พุ่งขึ้น, ทะลุขึ้น, พรั่งพรู, เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- though /โดว/ (conj) = แต่ทว่า(มีความหมายเหมือนbut)
- vaccinated (adj) = ที่ได้รับวัคซีนแล้ว

หมายเหตุ เด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมียอดการติดเชื้อที่สูงมาก แต่ก็ไม่ร้ายแรงมากจนส่งผลกระทบถึงระบบการรักษาในโรงพยาบาล

No comments:

Post a Comment