โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, March 1, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 01-March-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
Russian billionaires Mikhail Fridman and Oleg Deripaska have broken ranks with the Kremlin and called for an end to Russia's war in Ukraine.
มหาเศรษฐีชาวรัฐเซีย ฟริดแมน และ โอเลก เดอริปาสกา แตกแถวกับเครมลินและเรียกร้องให้ยุติสงครามของรัญเซียในยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- call for (phrasal verb) = เรียกร้อง
- rank (n) = ตำแหน่ง, ลำดับ, แถว


แหล่งข่าว : Time
“If we didn’t depend on fossil fuels, [Russia] would not have money to make this aggression,” said Svitlana Krakovska, a Ukrainian meteorologist.
"หากเราไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล(รัฐเซีย)ก็จะไม่มีเงินมาทำความก้าวร้าวแบบนี้", สวิตลานา คราคอฟสกา, นักอุตุนิยมวิทยาชาวยูเครนกล่าว

The link between climate change and the Russian invasion:
เป็นความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการรุกรานของรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- aggression (n) = ความก้าวร้าว
- depend (n) = พึ่งพา, ขึ้นกับ
- fossil fuel (n) = เชื้อเพลิงฟอสซิล
- meteorologist (n) = นักอุตุนิยมวิทยา


แหล่งข่าว : 9NewsAus
As the world follows news about Russia's invasion of Ukraine, a group of international scientists warn the world can't lose sight of another major threat: climate change.
ขณะโลกติดตามข่าวเกี่ยวกับการบุกรุกเข้ายูเครนของรัฐเซีย กลุ่มนักวิทยาศาตร์นานาชาติก็เตือนว่าโลกต้องไม่ลืมการคุกคามสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- follow (v) = ติดตาม
- lose sight of (phrase) = ลืมประเด็นสำคัญ(คิดเรื่องอื่นมากเกินไปจนลืมประเด็นสำคัญ)
- invasion (n) = การบุก, การรุกราน, บุกข้ามพรหมแดนโดยใช้กองกำลังติดอาวุธ
- major (adj) = สำคัญ, ใหญ่, หลัก


แหล่งข่าว : ABC
Ukraine is bracing for a renewed Russian offensive, with the US warning the next 24 hours may be the most brutal yet.
ยูเครนเตรียมรับการรุกรานของรัสเซียใหม่ โดยสหรัฐฯ เตือนว่า 24 ชั่วโมงข้างหน้าอาจมีอีกเยอะที่โหดร้ายที่สุด

Daybreak in the capital, Kyiv, saw thousands desperate to escape and civilian casualties continuing to climb.
รุ่งสางในเมืองหลวงเคียฟเห็นคนหลายพันคนสิ้นหวังที่จะหลบหนี และพลเรือนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำศัพท์ข่าว
- casualt (n) = เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย, จำนวนคนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
- desperate (adj) = หมดหวัง, ไร้หนทาง (สถานการณ์เลวร้ายจนไม่สามารถจัดการได้)
- brutal (adj) = โหดร้าย, ทารุณ
- most (adv) = มากที่สุด, อย่างมาก
- yet (adv) = เน้นว่ายังมีอีกเยอะ/มาก

No comments:

Post a Comment