โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 7, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 07-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
The U.N. health agency said 99% of the global population breathes air that exceeds its air-quality limits and is often rife with particles that can penetrate deep into the lungs, enter the veins and arteries and cause disease.
หน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติระบุว่า ร้อยละ 99 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินขีดจำกัด และมันมักจะเต็มไปด้วยอนุภาคที่สามารถแทรกลึกเข้าไปในปอด เข้าสู่เส้นเลือดดำ, เส้นเลือดแดง และทำให้เกิดโรคได้

คำศัพท์ข่าว
- air-quality (compound) = คุณภาพของอากาศ
- agency (n) = เอเจนซี่, ตัวแทน(หน่วยงาน, องค์กร)อ - breathe (v) = หายใจ, สูดอากาศเข้า
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- exceed (v) = มากกว่า, เกินกว่ากำหนด
- penetrate (v) = แทรกซึม, ผ่านทะลุไปได้
- population (n) = ประชากร (ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนทางการเมืองหรือภูมิศาสตร์)
- rife adj เต็มไปด้วย, เป็นส่วนประกอบอยู่มาก


แหล่งข่าว : AFP
#UPDATE British energy giant Shell says it will write off up to $5 billion (4.6 billion euros) on its exit from Russia, following Moscow's invasion of Ukraine.
บริษัทเชลล์ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของอังกฤษระบุว่า จะตัดหนี้สูญถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ(4 พันล้านยูโร)ในการออกจากรัสเซียของบริษัท ซึ่งเป็นผลตามหลังการบุกรุกเข้ายูเครนของมอสโก

Shell said on March 8 it will withdraw from Russian gas and oil and immediately stop purchases of its crude
บริษัทเชลล์กล่าวเมื่อวันที่ 8 มีนาคมว่าจะถอยจากก๊าซและน้ำมันของรัสเซีย และหยุดซื้อน้ำมันดิบของรัสเซียทันที

คำศัพท์ข่าว
- crude (n) = น้ำมันดิบ
- purchase(v) = ซื้อ
- write off (phrasal verb) = ตัดหนี้สูญ(หนี้สูญคือเงินค้างชำระที่ลูกหนี้ไม่สามารถชดใช้ได้)


แหล่งข่าว : AFP
VIDEO: Indigenous communities protest over land rights.
วิดิโอ: ชุมชนขาวพื้นเมืองพากันประท้วงเรื่องสิทธิบนพื้นที่

Thousands of indigenous Brazilians protest against the government of Jair Bolsonaro, which has sought to allow mining and oil exploration on indigenous reservations
ชาวพื้นเมืองบราซิลหลายพันคนประท้วงต่อต้านรัฐบาลของนายชาอีร์ โบลโซนาโร ที่ได้หาทางที่จะอนุญาติการทำเหมืองและสำรวจค้นหาน้ำมันบนพื้นที่สงวนสำหรับชนพื้นเมือง

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- indigenous (adj) = เกี่ยวกับชนพื้นเมือง
- mining (n) = การทำเหมือง
- oil exploration (n) = การสำรวจหาแหล่งน้ำมัน
- over + สถานการณ์/เหตุการณ์ = เนื่องจาก, เพราะว่า
- reservation (n) = การจอง, การสงวน


แหล่งข่าว : Reuters
Japanese robot can peel bananas cleanly, most of the time
หุ่นยนต์ญี่ปุ่นปอกกล้วยได้อย่างสะอาด โดยส่วนมากแล้วทำได้ดี

คำศัพท์ข่าว
- cleanly (adv) = อย่างสะอาด
- most of the time = ส่วนใหญ่, ส่วนมาก, เกือบตลอดเวลา
- peel (v) = ปอก, ลอกเปลือกออก

หมายเหตุ แขนกลของหุ่นยนต์ประสบความสำเร็จเพียง 57% ของการทดสอบปอกกล้วย แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่หุ่นยนต์จะดำเนินการที่ละเอียดอ่อนได้ดีขึ้น

No comments:

Post a Comment