โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, April 8, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 08-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: Pakistan’s Supreme Court blocked Prime Minister Imran Khan’s move to dissolve Parliament, setting the stage for a vote widely expected to remove him from office.
ข่าวด่วน: ศาลสูงสุดของปากีสถานยับยั้งการเคลื่อนไหวที่จะยุบสภาของนายกรัฐมนตรีอิมราน ข่าน ทำให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงคะแนนที่คาดกันอย่างกว้างขวางว่าจะปลดเขาออกจากตำแหน่ง

คำศัพท์ข่าว
- block (v) = บล๊อค, ปิดกั้น, สกัดกั้น, ระงับ
- dissolve = ทำให้สลาย, ทำให้ละลาย (ยุบพรรค)
- expect (v) = คาดหวัง, คาดว่า
- office (n) = สำนักงาน, ที่ทำงาน, ตำแหน่ง
- parliament (n) = สภา, รัฐสภา
- set the stage = เตรียมการ, เตรียมความพร้อม
- widely (adv) = แพร่หลาย, อย่างกว้างขวาง


แหล่งข่าว : New York Times
France will vote for its new president this month. The race has opened up recently with a surge from President Emmanuel Macron’s main challenger, Marine Le Pen, the far-right leader with an anti-EU, anti-NATO and pro-Russia platform.
ฝรั่งเศสจะลงคะแนนเพื่อเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศในเดือนนี้ การแข่งขันได้ปรากฏให้เห็นเมื่อไม่นานมานี้ด้วยการพุ่งขึ้นมาของนางมารีน เลอ แปน คู่แข่งของประธานาธาบดีเอ็มมานูเอล มาคร็อง ผู้นำฝ่ายขวาสุดโต่ง ที่มีเพลทฟอร์มต่อต้านสหภาพยุโรปและนาโต้ และสนับสนุนรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- anti-EU (compound) = ต่อต้านอียู
- anti-NATO (compound) = ต่อต้านนาโต้
- far-right (compound) = ขวาจัด, อนุรักษ์นิยม ต่อต้านผู้อพยพ ต่อต้านผู้อพยพเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือของประเทศมากสุด
- NATO = (นาโต้:ภาษาไทย) (เนโถ่ะ:ภาษาอังกฤษ)
- open up(phrasal verb) = เปิดออก, เผยออกมา, เปิดอก/เผยความในใจ, ทำให้มีขึ้น/ปรากฏขึ้น
- platform (n) = แพลตฟอร์ม, ระบบ, โครงสร้าง, แท่นยกสูง
- pro-Russia (compound) = สนับสนุนรัสเซีย
- vote (v) = ลงมติ, ลงคะแนน


แหล่งข่าว : Reuters
China warns of strong measures if U.S. Speaker Pelosi visits Taiwan
จีนเตือนถึงมาตราการกร้าวหากนางเพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เยือนไต้หวัน

คำศัพท์ข่าว
- U.S. Speaker = ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ
- visit (v) = เยี่ยม, เยี่ยมเยือน, เดินทางเยือน


แหล่งข่าว : Reuters
The United Nations General Assembly suspended Russia from the U.N. Human Rights Council over reports of 'gross and systematic violations and abuses of human rights' by invading Russian troops in Ukraine
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติระงับรัฐเซียจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ตามที่มีรายงานการฝ่าฝืนและละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างร้ายแรงและเป็นระบบโดยการส่งทหารรัฐเซียรุกล้ำเข้ายูเครน

คำศัพท์ข่าว
- abuse (n) = (อะบิ้วสฺ) ละเมิด, ข่มเหง, รังแก, ใช้อำนาจในทางที่ผิด
- gross (adj) = เลวร้าย, ร้ายแรง
- over + สถานการณ์/เหตุการณ์ = เนื่องจาก, เพราะว่า
- suspend (v) = ระงับชั่วคราว, ยกเลิกชั่วคราว, แขวน
- systematic (adj) = ซึ่งเป็นระบบ
- troop (n) = กลุ่มกองกำลัง(ทหาร/ตำรวจ/นักรบ)
- violation (n) = การละเมิด, การฝ่าฝืน


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: The Senate voted 53 to 47 to confirm Judge Ketanji Brown Jackson, making her the first Black woman elevated to the Supreme Court.
ข่าวด่วน: วุฒิสภาลงมติ 53 ต่อ 47 เป็นการรับรองผู้พิพากษาเคตานจิ บราวน์ แจ๊คสัน ทำให้เธอเป็นหญิงผิวดำคนแรกที่ได้ขึ้นสู่ศาลสูงสุด

คำศัพท์ข่าว
- confirm (v) = ยืนยัน, รับรอง
- elevate (v) = เลื่อนสูงขึ้น, เลื่อนยศ, ยกขึ้น
- supreme Court (compound) = ศาลฎีกา, ศาลสูงสุด
- vote (v) = ลงคะแนนเสียง, ลงมติ

No comments:

Post a Comment