โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 14, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 08-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
Scientists map Caribbean coral reefs to tackle climate change
นักวิทยาศาสตร์ทำแผนที่แนวปะการังแคริบเบียนเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Scientists have mapped coral reefs in the Caribbean to identify those most likely to survive climate change.
นักวิทยาศาสตร์ได้ทำแผนที่แนวปะการังในทะเลแคริบเบียนเพื่อระบุแนวปะการังที่มีแนวโน้มจะอยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Corals with the highest potential to escape destruction from marine heat waves are predominantly located along the northern shoreline of Cuba.
ปะการังที่มีศักยภาพสูงสุดในการหลบหนีการทำลายล้างจากคลื่นความร้อนของทะเล ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายฝั่งทางเหนือของคิวบา

And other promising sites are clustered around the Bahamas, Dominican Republic, Guadeloupe, Haiti, eastern Jamaica, and the US state of Florida.
และตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มดี กระจุกตัวอยู่รอบๆ บาฮามาส, สาธารณรัฐโดมินิกัน, กวาเดอลูป, เฮติ, จาเมกาตะวันออก และรัฐฟลอริดาของสหรัฐฯ

Coral reefs are wonders of the ocean.
แนวปะการังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของมหาสมุทร

Made up of hundreds of thousands of tiny creatures, they are one of the most threatened ecosystems on the planet.
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหลายแสนตัว พวกมันเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ซึ่งเสี่ยงสูญพันธุ์มากที่สุดในโลก

According to a recent IPCC report (top-level UN reports written by scientists), at up to 1.5C of warming, only 10 to 30% of coral reefs are expected to survive. If warming is above that, survival prospects plummet drastically.
ตามรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รายงานระดับสูงสุดของสหประชาชาติที่เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์) ที่อุณหภูมิสูงขึ้นถึง 1.5 เซลเซียส คาดว่าจะมีแนวปะการังเพียง 10 ถึง 30% เท่านั้นที่จะอยู่รอด หากภาวะโลกร้อนสูงกว่านั้น โอกาสในการเอาตัวรอดลดลงอย่างมาก

คำศัพท์ข่าว
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- cluster (v) = เกาะกลุ่ม, รวบตัวรายล้อมบางสิ่ง
- creature (n) = สิ่งมีชีวิต(สัตว์, สัตว์โลก ฯ)
- destruction (n) = การทำลายล้าง(ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากอาจไม่สามารถกู้คืนได้)
- drastically (adv) = อย่างมากมาย/อย่างรวดเร็ว/ฮวบฮาบ(การเปลี่ยนแปลง)
- ecosystem (n) = ระบบนิเวศ
- heat wave (n) = คลื่นอากาศร้อน (อากาศร้อนผิดปกติเป็นเวลานาน)
- map (v) = สร้างแผนที่
- plummet (v) = ดิ่งลง, ลดฮวบ
- potential (adj) = ที่อาจเป็นไปได้, ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า
- promising (adj) = ฉายแววดี/มีแนวโน้มดี/แสดงสัญญาณของความสำเร็จในอนาคต
- predominantly (adv) = ส่วนใหญ่
- prospect (n) = โอกาส, ความเป็นไปได้
- tackle (v) = จัดการ, รับมือ, จัดการกับปัญหา
- threatened (adj) = อยู่ในความเสี่ยง, ที่ซึ่งเสี่ยงสูญพันธุ์

No comments:

Post a Comment