โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, April 9, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 09-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
The moment Ketanji Brown Jackson is confirmed to Supreme Court
จังหวะเวลาที่นางเคทานจิ บราวน์ แจ๊คสัน ได้รับการรับรองสู่ศาลสูงสุด

คำศัพท์ข่าว
- be confirmed = ได้รับการยืนยัน/ได้รับการรับรอง(Passive Voice) - confirm (v) = ยืนยัน, รับรอง
- supreme Court (compound) = ศาลฎีกา, ศาลสูงสุด


แหล่งข่าว : BBC
12-year-old boy from Cumbria, England, raises more than £68,000 for Ukrainian refugees with raffle to win homemade bowl
เด็กชายวัย 12 ปีจากมณฑลคัมเบรียประเทศอังกฤษ รวบรวมเงินได้มากกว่า 68,000 ปอนด์สำหรับผู้อพยพชาวยูเครน ด้วยการขายตั๋วจับฉลากที่จะชนะได้ชามที่ทำด้วยมือ

คำศัพท์ข่าว
- certain (adj) = บางอย่าง
- confectionery (n) ขนมหวาน/ลูกกวาด, ร้านขาย/ธุรกิจขายขนมหวาน/ลูกกวาด
- contamination (n) การปนเปื้อน
- variety (n) ประเภท, ชนิด, ความหลากหลาย
- homemade (adj) = ทำในครัวเรือน, ทำขึ้นเองไม่ใช้เครื่องจักร, ทำด้วยฝีมือคน
- raffle (n) = การขายสินค้าด้วยการจับฉลาก, การขายล๊อตเตอรี, การขายตั๋วจับฉลาก


แหล่งข่าว : BBC
Google removes apps for secretly copying phone numbers
กูเกิ้ลถอดหลายแอพพลิเคชันที่มีการคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์อย่างลับ ๆ ออก

คำศัพท์ข่าว
- remove (v) = ถอด, เอาออก
- secretly (adv) = ซ่อนการกระทำ, อย่างลับ ๆ


แหล่งข่าว : BBC
The study found that after falling nearly 1.9 years in 2020, life expectancy in the US decreased another 0.4 years in 2021.
การศึกษาพบว่าหลังจากการลดลงเกือบ 1.9 ปีในปี 2020 อายุขัยในสหรัฐฯ ได้ลดลงอีก 0.4 ปีในปี 2021

คำศัพท์ข่าว
- decrease (vi) = ลดลง, ต่ำลง, น้อยลง
- fall (v) = ร่วง, ตก, หล่น
- life expectancy (n) = อายุขัย
- nearly (adv) = เกือบจะ, แทบจะ


แหล่งข่าว : CBS
Italian confectionery giant Ferrero said Thursday it had recalled certain varieties of its Kinder chocolates from retailers in the U.S. due to possible salmonella contamination.
เฟอเรโร ยักษ์ใหญ่ธุรกิจขนมหวานของอิตาลีแถลงเมื่อวันพุธว่าบริษัทได้เรียกคืนบางชนิดของช๊อคโกแลตสำหรับเด็กจากร้านค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาแล้ว เนื่องจากเป็นไปได้ว่ามีการปนเปื้อนเชื้อซาโมแนลลา

คำศัพท์ข่าว
- certain (adj) = บางอย่าง, บางชนิด, บางประเภท
- contamination (n) = การปนเปื้อน(เชื้อโรค, สิ่งสกปรก, สารเคมี)
- giant (adj) = ยักษ์, ขนาดใหญ่
- recall (v) = เรียกคืน, ถอนสินค้ากลับ(เพื่อทบทวน/ปรับปรุง/ตรวจสอบ)

No comments:

Post a Comment