โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, April 15, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 15-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Fourth shot protects against severe Omicron outcomes; COVID may increase risk of rare eye blood clots
ผลการป้องกันของวัคซีนเข็มที่ 4 ต่อไวรัสโอมิครอนที่รุนแรง ; โควิดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดของดวงตาซึ่งพบได้ยาก

คำศัพท์ข่าว
- increase (v) = เพิ่มขึ้น
- may (Modal Verb) = อาจจะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)
- rare (adj) = พบเห็นได้น้อย, เกิดขึ้นได้ยาก
- outcome (n) = ผล, ผลลัพธ์
- severe (adj) = รุนแรง, สาหัส


แหล่งข่าว : ABC
By this fall, Pfizer and its partner BioNTech could potentially have a COVID-19 booster that specifically addresses the omicron variant as well as its subvariants and other known strains of the virus, CEO Albert Bourla said during a panel.
ภายในฤดูใบไม้ร่วงนี้ บริษัทไฟเซอร์และหุ้นส่วนไบโอเอ็นเทคอาจเป็นไปได้ว่าจะมีวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นเฉพาะสำหรับไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนและสายพันธุ์ย่อยของมันและสายพันธุ์อื่น ๆ ของไวรัสชนิดนี้ที่รู้จักกัน, อัลเบิร์ต โบร์ลา ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทกล่าวระหว่างการประชุม

คำศัพท์ข่าว
- address (v) = แก้ปัญา, จัดการปัญหา
- booster (n) = บูสเตอร์, วัคซีนเข็มกระตุ้น, วัคซีนเสริมพิเศษจากมาตรฐาน(ศัพท์โควิด)
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)
- panel (n) = คณะกรรมการ, การประชุม/การอภิปราย
- potentially (adv) = ที่มีความเป็นไปได้
- strain (n) = สายพันธุ์


แหล่งข่าว : New York Times
A booster shot of the coronavirus vaccine made by Pfizer-BioNTech significantly increased the level of neutralizing antibodies against the original version of the virus and the Omicron variant in a small trial of children ages 5 to 11, the companies said.
เข็มกระตุ้นของวัคซีนไวรัสโคโรน่าที่ผลิตโดยไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต้านทานต่อไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมและไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน อย่างมีนัยสำคัญในการทดลองขนาดเล็กของกลุ่มเด็ก 5-11 ปี, บริษัทแถลง

คำศัพท์ข่าว
- booster (adj) = สิ่งที่่กระตุ้นเสริมพิเศษ, ที่เพิ่มเติมจากมาตรฐาน
- increase (v) = เพิ่มขึ้น
- made by = ถูกสร้างโดย/ผลิตโดย (Passive Voice)
- neutralize (v) = ต่อต้านพิษ, ทำให้เป็นกลาง, ต่อต้านการเปลียนสถานะที่อันตราย
- significantly (adv) = อย่างน่าสังเกต, อย่างมีนัยสำคัญ


แหล่งข่าว : ABC
California will not require students to be vaccinated against COVID-19 for at least another school year.
แคลิฟอร์เนียจะไม่เรียกร้องให้นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เป็นเวลาอย่างน้อยอีก 1 ปีการศึกษา

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- at least + จำนวน = อย่างน้อย...
- be vaccinated = ถูกฉีดวัคซีน/รับการฉีดวัคซีน(Passive Voice)
- not (adv) = ใช้ตามหลัง" Ver to be", "Modal Verb" และ "Verb to have"
- vaccinate (v) = ฉีดวัคซีน

No comments:

Post a Comment