โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 27, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 27-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
JUST IN: Vice President Kamala Harris, who is fully vaccinated and boosted twice, has tested positive for Covid-19
ข่าวล่าสุด: รองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ผู้ฉีดวัคซีนครบถ้วนและเข็มกระตุ้นสองครั้งมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

คำศัพท์ข่าว
- booster (adj) = สิ่งที่่กระตุ้นเสริมพิเศษ, ที่เพิ่มเติมจากมาตรฐาน
- Just In = ข่าวล่าสุด, ข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งเข้ามา(วลีที่ผู้ประกาศข่าวบอกเมื่อมีข่าวสำคัญเพิ่งมาถึงขณะออกอากาศ)
- test positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มี, เจอ, มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- vaccinated (adj) = ที่ได้รับวัคซีนแล้ว


แหล่งข่าว : ABC
Vice Pres. Kamala Harris, who received her second booster shot on April 1, doesn't have any symptoms.
รองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ 2 ของเธอไปแล้วเมื่อ 1 เมษายน ไม่มีอาการใด ๆ

คำศัพท์ข่าว
- receive (v) = รับ, ได้รับ
- second booster shot (n) = วัคซีนกระตุ้นเข็มที่สอง
- symptom (n) = อาการ, อาการป่วย


แหล่งข่าว : CNN
Nearly 60% of adults and 75% of children have antibodies indicating that they’ve been infected with Covid-19, according to new data from CDC
เกือบ 60% ของผู้ใหญ่และ 75% ของเด็กมีแอนติบอดี บ่งชี้ว่าพวกเขาเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว โดยอ้างตามข้อมูลใหม่จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- indicate (v) = ชี้ให้เห็น, บ่งชี้, บ่งบอก
- infect with + โรค = ติดเชื้อ/ ติดโรค


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: Most Americans have had the coronavirus at least once, the CDC said. By February, nearly 60% had shown signs of exposure, almost double the amount seen in December 2021.
ข่าวด่วน: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริการะบุว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนามาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยภายในเดือนกุมภาพันธ์มีเกือบ 60% ที่แสดงสัญญาณว่าเคยสัมผัสกับเชื้อมาก่อน และแทบจะเป็น 2 เท่าของจำนวนที่ได้เห็นในเดือนธันวาคมปี 2021

คำศัพท์ข่าว
- almost (adv) = เกือบ, แทบจะ
- double (v) = เพิ่มเป็นสองเท่า, เพิ่มอีกเท่าตัว
- CDC (Centers for Disease Control) = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ

No comments:

Post a Comment