โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, April 12, 2022

สถานการณ์เกี่ยวกับยูเครนเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Guadian
Russia-Ukraine war latest: Mariupol mayor says more than 10,000 civilians killed; Zelenskiy taking chemical weapons threat ‘seriously’
สงครามรัฐเซีย-ยูเครนล่าสุด: นายกเทศมนตรีเมืองมาริอูโปลกล่าวว่ามีพลเมืองกว่า 10,000 คนถูกสังหาร และเซเลนสกีมองว่าภัยคุกคามจากอาวุธเคมีเป็นเรื่องร้ายแรง

คำศัพท์ข่าว
- civilian (n) = พลเรือน, ประชาชนทั่วไป
- take (someone or something) seriously = มองว่ามีความสำคัญและควรได้รับการเอาใจใส่เอาใจใส่
- seriously (adv) = จริงจังไม่ได้ล้อเล่น, ร้ายแรง(อาการ/สถานการณ์)


แหล่งข่าว : CNN
Nine drivers working for "Help People," a Ukrainian volunteer group that provides food and medicine for those in need and assists in evacuations, were detained by the Russian military and remain missing, a group official told CNN.
คนขับรถเก้าคนที่ทำงานให้กับ "Help people" กลุ่มอาสาสมัครของยูเครนที่ช่วยจัดหาอาหารและยาให้ผู้คนที่มีความจำเป็นและช่วยเหลือในการอพยพ ถูกควบคุมตัวโดยทหารรัฐเซียและยังคงหายตัวไป, เจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งบอกกับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น

คำศัพท์ข่าว
- detained by = ถูกควบคุมตัวโดย(Passive Voice)
- evacuation (n) = การอพยพ
- provide (v) = จัดหาให้, ให้บริการ, จัดเตรียมไว้ให้
- volunteer (n) = อาสาสมัคร, จิตรอาสา


แหล่งข่าว : New York Times
President Volodymyr Zelensky warned that “tens of thousands” of Russian troops were poised for a major assault in the east. Ukrainian officials urged civilians to escape while there was still time.
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี เตือนว่ามีกองทหารรัฐเซีย "หลายหมื่นคน" ในตะวันออกได้ถูกเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่ และเจ้าหน้าที่ยูเครนขอให้พลเมืองหลบหนีไปขณะที่ยังคงมีเวลา

คำศัพท์ข่าว
- major (adj) = สำคัญ, ใหญ่, หลัก
- poise (v) = ปรับสมดุลย์, ทรงตัว, ตั้งหลักเตรียมพร้อม
- still (adv) = ยังคงเหมือนเดิม/ยังคงอยู่


แหล่งข่าว : CNN
A senior Ukrainian official said a Russian offensive in Ukraine's Donbas region "has already started," warning that Russia continued to amass forces in the region.
เจ้าหน้าที่อาวุโสของยูเครนกล่าวว่าการรุกรานของรัฐเซียในดอนบาสของยูเครน "ได้เริ่มขึ้นแล้ว" และเตือนว่ารัฐเซียทำการสะสมกำลังทหารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นี้
- amass (v) = รวมรวม, สะสม
- continue (v) = ต่อเนื่อง(ทำต่อ/ดำเนินการต่อ)
- offensive (n) = การบุกรุก, การรุกราน, การโจมตีทางทหาร


แหล่งข่าว : Reuters
Putin warns the West: Russia cannot be isolated - or held back
ปูตินเตือนตะวันตกว่า รัฐเซียไม่สามารถถูกทำให้โดดเดี่ยว หรือหยุดยั้งได้

คำศัพท์ข่าว
- be isolated = ถูกโดดเดียว/ถูกแยกออก(Passive Voice)
- hold back (phrasal verb) = ถอยกลับ/ไม่ไปต่อ/อยู่นิ่ง ๆเพราะกลัวสถานการณ์จะเลวร้าย
- isolate (v) = โดดเดี่ยว, แยกออกมา ตั้งอยู่เดี่ยว ๆ, การแยกห่างจากผู้คน
- prosecutor general (n) = อัยการสูงสุด


แหล่งข่าว : BBC
'I'm under no illusions,' says British soldier in Ukraine, after comrades killed
'ผมเข้าใจสถานการณ์ดี ' ทหารอังกฤษในยูเครนกล่าว หลังจากสหายของเขาถูกสังหาร

คำศัพท์ข่าว
- be under no illusions (phrase) = เข้าใจสถานการณ์ดี/แจ่มแจ้ง(ไม่ได้มโนหรือสร้างภาพหลอน)
- comrade (n) = เพื่อนในองค์กร, เพื่อนในกิจกรรม/ภารกิจ

No comments:

Post a Comment