โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 21, 2022

ทางเลือกในการสวมหน้ากากป้องกันโควิดในอเมริกาเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Just one day after mask-wearing was made optional in Milwaukee Public Schools, the district announced it will return to mandating masks as cases of Covid-19 in the city rise
เพียงหนึ่งวันหลังจากสวมหน้ากากเป็นทางเลือกในโรงเรียนของรัฐมิลวอกี เขตนี้ประกาศว่าจะกลับไปข้อบังคับใส่หน้ากาก หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองเพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- district (n) = เขต, เขตพื้นที่, แขวง, อำเภอ(หน่วยย่อยของเมืองโดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะ)
- optional (adj) = ให้เลือกได้, มีทางเลือก
- result (n) = ผล, ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา
- return (v) = กลับคืน, หันกลับ, กลับไป


แหล่งข่าว : NBC News
Masks are still recommended, though not required, for guests who are not fully vaccinated in indoor locations and enclosed transportation.
หน้ากากยังคงได้รับการแนะนำให้ใส่ แม้ว่าจะไม่บังคับว่าต้องใช้สำหรับแขกที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสที่อยู่ในสถานที่ในร่มและระบบการขนส่งแบบปิด

คำศัพท์ข่าว
- fully (adv) = ครบครัน, ครบถ้วน, อย่างเต็มที่
- recommend (v) = เสนอคำแนะนำ/ให้คำแนะนำ
- require (v) = บังคับว่าต้องมี/ บังคับว่าต้องใช้ (กฎหมาย/ บังคับอย่างเป็นทางการ)
- vaccinated (adj) = ที่ได้รับวัคซีนแล้ว


แหล่งข่าว : NBC News
As more and more Americans stop wearing their masks, immunocompromised individuals may be concerned about their risk levels among largely unmasked crowds.
ในขณะที่ชาวอเมริกันเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาที่หยุดสวมหน้ากาก บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจกังวลเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของพวกเขาท่ามกลางฝูงชนส่วนใหญ่ไม่ได้สวมหน้ากาก

คำศัพท์ข่าว
- concerned (adj) = กังวล
- crowd (n) = ฝูงชน, กลุ่มคน, การรวมตัวแออัด
- individual (n) = เฉพาะราย, แต่ละบุคคล
- immunocompromised (adj) = ที่ซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- more and more = เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา/มากขึ้นเรื่อย ๆ - stop wearing = Stop + V.ing(Gerund) หมายความว่าหยุดอย่างอย่างถาวร
- unmasked (adj) = ไม่ได้สวมหน้ากาก

No comments:

Post a Comment