โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 20, 2022

สหรัฐฯอาจจะอุทธรณ์คำตัดสินยกเลิกคำสั่งสวมหน้ากากเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
U.S. President Joe Biden's administration said it would appeal a Florida judge's ruling ending mask mandates on airplanes and public transportation if public health officials deem it necessary
ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าจะอุทธรณ์คำสั่งยุติคำสั่งสวมหน้ากากของผู้พิพากษาฟลอริดา บนเครื่องบินและระบบขนส่งสาธารณะหากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเห็นว่าจำเป็น

คำศัพท์ข่าว
- administration (n) = รัฐบาล, คณะบริหาร, การบริหาร
- appeal (v) = อุทธรณ์, ร้องขอ (ศัพท์กฏหมาย)
- deem (v) = ลงความเห็นว่า, มองว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า
- end (v) = ยุติ, เลิก, หยุด, สิ้นสุด
- mask mandate (n) = ข้อกำหนด/ คำสั่งสวมหน้ากาก
- public health official (n) = เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ruling (n) = การตัดสินคดี (ศัพท์กฏหมาย)


แหล่งข่าว : Reuters
"If CDC concludes that a mandatory order remains necessary for the public's health after that assessment, the Department of Justice will appeal the district court's decision."
“หากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ สรุปว่าคำสั่งบังคับยังคงมีความจำเป็นต่อสุขภาพของประชาชนหลังจากการประเมินนั้น กระทรวงยุติธรรมก็จะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้น”

คำศัพท์ข่าว
- assessment (n) = การประเมิน, การประเมินสถานการณ์
- CDC (Centers for Disease Control) = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ
- conclude (v) = สรุปผล, ลงความเห็น
- district court (n) = ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้น
- mandatory (adj) = ตามกฎข้อบังคับ, ที่กฎหมายบังคับ

No comments:

Post a Comment