โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, April 26, 2022

สถานการณ์เกี่ยวกับยูเครนเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : AFP
Updates from the war in Ukraine:
ความคืบหน้าจากสงครามในยูเครน

Lavrov says "you can't underestimate" World War III breaking out
ลาโรฟกล่าว "คุณไม่ควรประเมินการเกิดสงครามโลกครั้งที่สามต่ำเกินไป"

UK says it will send Ukraine armoured vehicles able to fire anti-aircraft missiles
สหราชอาณาจักรแถลงว่าจะส่งยานยนต์หุ้มเกราะที่สามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานให้ยูเครน

More than 5.2 million Ukrainians have fled the country
มีชาวยูเครนกว่า 5.2 ล้านคนได้หลบหนีออกจากประเทศแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- able to = สามารถ, สามารถที่จะ
- anti-aircraft (compund) = ต่อต้านอากาศยาน
- armoured (adj) = ที่มีเกราะป้องกัน
- fire (v) = ยิง(ปืน, จรวด, ขีปนาวุธ)
- underestimate (v) = ดูถูก, ประเมินค่าต่ำเกินไป


แหล่งข่าว : New York Times
About 15,000 Russian military personnel have been killed since the start of Russia’s war in Ukraine, the British defense secretary, Ben Wallace, told the House of Commons on Monday.
กำลังพลทหารรัฐเซียได้ถูกสังหารไปแล้วประมาณ 15,000 คนนับตั้งแต่เริ่มสงครามของรัฐเซียในยูเครน, เบน วอลเลซ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอังกฤษบอกกับสภาผู้แทนราษฏร

คำศัพท์ข่าว
- military (adj) = เกี่ยวกับทางทหาร
- personnel (n) = บุคลากร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน
- Russian (adj) = เกี่ยวกับรัสเซีย


แหล่งข่าว : AFP
#UPDATE Germany will authorise the delivery of tanks to Ukraine, govt. source tells AFP, in what would be a clear switch in Berlin's policy on military backing for Kyiv.
ความคืบหน้า เยอรมนีจะอนุมัติให้มีการส่งรถถังให้แก่ยูเครน, แหล่งข่าวจากรัฐบาลบอกกับสำนักข่าวเอพีเอฟ ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนนโยบายที่ชัดเจนของเบอร์ลินเรื่องการสนับสนุนทางด้านการทหารให้กับเคียฟ

Source says announcement will be confirmed at an international meeting of defence ministers in Ramstein today
แหล่งข่าวระบุว่าการประกาศจะได้รับการยืนยันที่การประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนานาชาติในเมืองรัมสไตน์วันนี้

คำศัพท์ข่าว
- announcement (n) = คำแถลงการณ์, การประกาศ
- be confirmed = ได้รับการยืนยัน/ได้รับการรับรอง(Passive Voice)
- defence minister (n) = กระทรวงกลาโหม
- delivery = การส่งมอบ, การนำส่งให้, การคลอด
- international (adj) = สากล, ระดับนานาชาติ


แหล่งข่าว : ABC
Ukraine's losses, including destroyed homes and massive damage to the country's infrastructure, has topped $1 trillion since Russian forces invaded the country two months ago, according to Ukraine's top economic advisor.
ความสูญเสียของยูเครน โดยรวมทั้งบ้านเรือนที่ถูกทำลายและความเสียหายขนาดใหญ่ที่เกิดกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้นเกิน 1 ล้านล้านเหรียญไปแล้วนับตั้งแต่กองกำลังรัฐเซียบุกรุกประเทศเมื่อสองเดือนก่อน ตามข้อมูลจากที่ปรึกษาสูงสุดด้านเศรษฐกิจของยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- destroyed (adj) = ถูกทำลาย
- infrastructure (n) = โครงสร้างพื้นฐาน, สาธารณูปโภค
- massive (adj) = มหึมา, จำนวนมาก, ขนาดใหญ่
- top (v) = สูงกว่า, ทำมากกว่า, จ่ายมากกว่า

No comments:

Post a Comment