โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, April 26, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 26-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย
แหล่งข่าว : Guardian
Disney is refusing to cut LGBTQ scene in Doctor Strange 2, Saudi Arabia says
ดิสนีย์ปฏิเสธที่จะตัดฉากของคนที่มีความหลากหลายทางเพศออกจากภาพยนตร์เรื่องดอกเตอร์สเตรนจ์ 2, ซาอุดิอาระเบียแถลง

คำศัพท์ข่าว
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- LGBTQ = ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
- refuse (v) = ปฏิเสธ


แหล่งข่าว : CNN
Health officials in the UK have released new details in their ongoing investigation of an unusual series of hepatitis cases in children.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหราชอาณาจักรได้ปล่อยข้อมูลรายละเอียดใหม่ในการสอบสวนที่กำลังดำเนินการเรื่องตับอักเสบในเด็กที่เกิดต่อเนื่องอย่างผิดปกติ

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = เคส, กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- detail (n) = รายละเอียด
- ongoing (adj) = ต่อเนื่อง, ต่อไป
- release (v) = ปล่อยออก(ปล่อยข่าว, ปล่อยตัว, ปล่อยผลงาน)
- unusual (adj) = ผิดปกติ
- series of = ชุด, เหตุการณ์/เรื่องราวที่เกิดต่อเนื่องจำนวนมาก


แหล่งข่าว : ABC
Thousands of people protested against plans to bulldoze a village in western Germany to expand a coal mine that environmental activists say should be shut down, not enlarged.
คนหลายพันประท้วงต่อต้านแผนที่จะไถเกลี่ยดินหมู่บ้านในเยอรมนีตะวันตกเพื่อขยายเหมืองถ่านหินที่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าควรถูกปิดไม่ใช่ขยายใหญ่ขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- bulldoze (บูล'โดซ) (v) = ไถ/ดันให้เรียบแบน/ทำลาย/ ด้วยรถแทรกเตอร์ (ที่มีใบผานดัน)
- coal mine (n) = เหมืองถ่านหิน
- environmental (adj) = เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและผู้คน

No comments:

Post a Comment