โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, April 9, 2022

วงดนตรีพิงค์ ฟลอยด์ระดมทุนช่วยชาวยูเครนเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
Pink Floyd reunite for Ukraine protest song
วงดนตรีพิงค์ ฟลอยด์ กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทำเพลงประท้วงเรื่องยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- reunite (v) = กลับมาพบกันใหม่(หลังจากพลัดพรากหรือเลิกกัน)


แหล่งข่าว : NBC News
Pink Floyd is releasing new music for the first time in 28 years, with proceeds going to humanitarian relief in Ukraine.
วงดนตรีพิงค์ ฟลอยด์ ออกเพลงใหม่ครั้งแรกในรอบ 28 ปี เงินรายได้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- humanitarian (adj) = มีมนุษยธรรม, มีเมตตา
- relief (v) = บรรเทา, คลายความทุกข์ยาก, การช่วยให้พ้นภัย


แหล่งข่าว : BBC
To “raise funds and morale” for Ukraine, Pink Floyd got together to record its first original track in nearly three decades.
เพื่อ “ระดมทุนและขวัญกำลังใจ” ให้กับยูเครน วงดนตรีพิงค์ ฟลอยด์ ได้ร่วมกันบันทึกเพลงต้นฉบับเพลงแรกในรอบเกือบสามทศวรรษ

คำศัพท์ข่าว
- fund (n) = กองทุน, เงินทุน
- morale (n) = ขวัญกำลังใจ
- to raise fund = ระดมทุน, จัดหาทุนให้

No comments:

Post a Comment